ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > Download เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ หลายเวอร์ชั้นทั้งร้องและบรรเลง


• Download เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์ หลายเวอร์ชั้นทั้งร้องและบรรเลง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2552 เปิดอ่าน : 75823 / 36 ความเห็น


    คุณสามารถทำการ Download เพลงได้  โดยสามารถทำได้ดังนี้เลือก คลิกขวา ที่ MP3 เพื่อทำการ Download ไฟล์ MP3       หรือ คลิกขวา ที่ Wav เพื่อทำการ Download ไฟล์  Wav แล้วเลือก  Save Target As...

    1.วงดุริยางค์สี่เหล่าทัพ และกรมศิลปากร
          1.เพลงชาติ(ร้อง)    MP3 / Wav
          2.เพลงชาติ(บรรเลง)    
 MP3 / Wav
          3.เพลงสรรเสริญพระบารมี(ร้อง)    
 MP3 / Wav 
          4.เพลงสรรเสริญพระบารมี(บรรเลง)  
 MP3 / Wav 
          5.เพลงมหาชัย  
 MP3 / Wav 
          6.เพลงมหาฤกษ์
   MP3 / Wav 

   
2.วงโยวาทิต(Symphonic Band)
          7.เพลงชาติ     
 MP3 / Wav 
          8.เพลงสรรเสริญพระบารมี    
 MP3 / Wav
          9.เพลงมหาชัย     
  MP3 / Wav 
         10.เพลงมหาฤกษ์     
 MP3 / Wav 
         11.เพลงสดุดีมหาราชา      
 MP3 / Wav 
         12.เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา      
 MP3 / Wav 

  
 3.วงบิ๊กแบนด์(วงเฉลิมราชย์)
         13.เพลงชาติ      MP3 / Wav
         14.เพลงสรรเสริญพระบารมี    
 MP3 / Wav 
         15.เพลงมหาชัย    
 MP3 / Wav 
         16.เพลงมหาฤกษ์     
 MP3 / Wav 
         17.เพลงสดุดีมหาราชา   
  MP3 / Wav 
         18.เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา  
 MP3 / Wav 

  
 4.วงปี่พาทย์(ไม้แข็ง)
        19.เพลงชาติ       MP3 / Wav
        20.เพลงสรรเสริญพระบารมี    
  MP3 / Wav 
        21.เพลงมหาชัย    
  MP3 / Wav
        22.เพลงมหาฤกษ์      
 MP3 / Wav

  
 5.วงปีพาทย์(ไม้นวม)
        23.เพลงชาติ       MP3 / Wav
        24.เพลงสรรเสริญพระบารมี   
 MP3 / Wav 
        25.เพลงมหาชัย   
  MP3 / Wav 
        26.เพลงมหาฤกษ์     
 MP3/ Wav 

  
 6.วงเครื่องสาย
        27.เพลงชาติ       
 MP3 / Wav 
        28.เพลงสรรเสริญพระบารมี  
 MP3 / Wav
        29.เพลงมหาชัย   
  MP3 / Wav 
        30.เพลงมหาฤกษ์     
 MP3 / Wav 

 
  7.วงมโหรี
        31.เพลงชาติ      MP3 / Wav
        32.เพลงสรรเสริญพระบารมี     
 MP3 / Wav 
        33.เพลงมหาชัย      
  MP3 / Wav 
        34.เพลงมหาฤกษ์    
 MP3 / Wav                                                                                 

         
คำร้อง : พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล   ปาจิณพยัคฆ์)
        
 ทำนอง : พระเจนดุริยางค์ (ปิติ  วาทยะกร)

                                       
    ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย    เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
                                           อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล                             ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
                                           ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด                  เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
                                           สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี                   เถลิงประเทศไทยทวีมีชัย ชโย
 

                                                                     

         
คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
        
 ทำนอง : พระเจนดุริยางค์ (ปิติ  วาทยะกร)

                                          
 ข้าวรพุทธเจ้า                                             เอามโนและศิระกราน
                                           นบพระภูมิบาลบูญดิเรก                             เอกบรมจักริน
                                           พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง                        เย็นศิระเพราะพระบริบาล
                                           ผลพระคุณ  ธ รักษา                                   ปวงประชาเป็นสุขศานต์
                                           ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด                             จงสฤษดิ์ดัง
                                           หวังวรหฤทัย                                              ดุจถวายชัย  ชโย                                                                        

         
 คำร้อง  : นายชาลี  อินทรวิจิตร    นายสุรัฐ  พุกกะเวส
          
ทำนอง : นายสมาน  กาญจนะผลิน

                                     
      ขอเดชะองค์พระประมุขภูมิพล                      มิ่งขวัญ ปวงชนประชาชาติไทย
                                 มหาราช ขัตติย ภูวไทย                                          ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
                                           ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี                       คู่บุญ บารมีจักรีเกริกฟ้า
                                 องค์สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว มหาราชา                        ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
                                           อ่าองค์พระสยมบรมราชันขวัญหล้า                เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
                                 ผองข้าพระพุทธเจ้า  น้อมเกล้าขออัญชุลี                  สดุดีมหาราชา  สดุดีมหาราชินี


 
                                                            

         
  คำร้อง  : นายชาลี อินทรวิจิตร  นายอาจินต์ ปัญจพรรค์  โทณะวณิก
                          นายเนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์   คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ
          
 ทำนอง : นายสง่า  อารัมภีร    นายนคร  ถนอมทรัพย์  นายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์  นายประสิทธิ์  พยอมยงค์

                                           บุญของแผ่นดินไทย                                                พ่อหลวงบันดาลให้  ที่ในยุงฉางมีข้าว
                        น้ำรินดินดีใครเล่า ทุกข์ใดเหินไปบรรเทาด้วยพระบาท               เกือบศตวรรษ ธ นำไทย ทั้งชาติพ้นภัย
                                          ธ เป็นพลังแผ่นดิน สมานพลังชีวินของชนชาวไทย    อุ่นใจไพร่ฟ้า พระบุญญาเกริกไกรภูมิพลมหาราชา
                        อ้าองค์สุริย์ศรีมีธรรมส่อง                                                             ปกครองอย่างทรงพระเมตตา
                                          ดุจบิดรเหล่าประชาทุกข์ร้อนใดใดกรายมา                 โอ้ฟ้าเป็นดั่งฝนดับไฟ
                        ภูมิใจไทยร่วมร้อยหัวใจร่วมใฝ่ร่วมหวัง                                      ภูมิพลังแผ่นดินถินนี้ยิ่งใหญ่
                                         ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท                                     ภาคภูมิประชาชัยภูมิพลังแผ่นดิน
                       เทิดไท้นบน้อมเทิดทูน ธ เหนือ เกล้า                                           สราญนานเนาหทัยสุขล้ำสมจินต์
                                          เพริศแพร้วพิพัฒน์เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น                       นวมินทร์มหาราชา ภูมิพล                                         
    จัดทำโดย                             คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรี
                               
              ผู้ควบคุมการผลิต                 นายแมนรัตน์  ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ
                                          
   ผู้ช่วยควบคุมการผลิต           นาวา เอกณรงค์  แสงบุศย์
                                          
   ผู้บันทึกเสียง                        จ่าเอกชูศักดิ์  ทองสิมา
                                            
 บริษัทผู้ผลิต                         บริษัท เฉลิมราษฎร จำกัด

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [40]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [30]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [21]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [25]
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่า [26]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม