ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > เทคนิกการสอนให้ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษ แบบครูและผู้ปกครองไทยทำได้ เหมาะกับนักเรียนไทย


• เทคนิกการสอนให้ผู้เรียนเก่งภาษาอังกฤษ แบบครูและผู้ปกครองไทยทำได้ เหมาะกับนักเรียนไทย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2553 เปิดอ่าน : 16685 / 0 ความเห็น


ดิฉันขอนำเสนอเนื้อเพลงที่แต่งขี้นเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนค่ะ เชิญแวะชมเนื้อหาของเพลงดูก่อนค่ะ นำเสนอเนื้อเพลงที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนจำนวน 26 เพลง ทุกเพลงให้ประโยชน์ต่างกัน ครูพิจารณานำเนื้อเพลงไปประกอบการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน มีเนื้อเพลงที่ช่วยในการจำความหมาย จำกฎไวยากรณ์ภาษา นำไปใช้ในพูดสนทนาชีวิตประจำวัน แสดงท่าทางประกอบเพื่อความสนุกสนาน เป็นแบบฝึกหัดการเรียนไวยากรณ์ และที่น่าสนใจที่สุดและหาได้ยากคือเพลงสะกดคำศัพท์ซึ่งผู้แต่งเพลงลักษณะนี้ เคยมีปัญหานักเรียนสะกดคำศัพท์ผิด เช่นการสะกดคำเกี่ยวกับตัวเลขก็เป็นปัญหาและกว่าที่นักเรียนจะสามารถจำและเขียนได้ถูกต้องก็ใช้เวลานานมาก ลองดูเนื้อเพลงเลขหนึ่ง - สิบก่อนค่ะ แล้วจะเห็นว่านักเรียนสามารถสะกดคำได้เมื่อนักเรียนร้องเพลงได้ คุณครูที่ชอบพานักเรียนร้องเพลง และต้องการ VCD เพลงชุดขับร้องประกอบเสียงดนตรีไปเปิดให้เด็กร้องตาม ก็โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 08 13697408 .....

  

เทคนิคการสอนอ่านออกเสียงคำคือการสอนโดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียน  โดยจัดกิจกรรมที่ง่ายๆ เน้นให้ผู้เรียน(ทุกคน)สามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน  ตามปรกติแล้วการสอนสะกดคำจะต้องฝึกออกเสียงและสะกดคำให้ครบทุกแบบฝึกไม่ต่ำกว่า 40 แบบฝึก ครบทุกสระพยัญชนะ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 40 วันเด็กจึงสามารถอ่านออกเสียงคำต่างสระได้  แต่ดิฉันมีวิธีทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นโดยการจัดกลุ่มสระใหม่และให้นักเรียนเรียนตามลำดับขั้นตอนคือ

ขั้นตอนที่ 1 ฝึกออกเสียงพยัญชนะ

https://www.youtube.com/watch?v=xjMqjTVWEp0&feature=plcp

ขั้นตอนที่ 2 ฝึกอ่านออกเสียงกลุ่มคำที่มีสระตัวเดียวอยู่ในคำและออกเสียงสั้นมี 5 ตัวสระคือ 

a ออกเสียงแอะ, https://www.youtube.com/watch?v=NQ8LR0jgsRo&feature=plcp

e ออกเสียง เอะ https://www.youtube.com/watch?v=ubm6GVPXbQ0&feature=plcp

i ออกเสียง อิ. https://www.youtube.com/watch?v=3leuE4llJ2g&feature=plcp   

o ออกเสียง เอาะ https://www.youtube.com/watch?v=rFyXzoUJwAk&feature=plcp

u ออกเสียง อะ  อั  https://www.youtube.com/watch?v=YF815plXCPE&feature=plcp

 

ขั้นตอนที่ 3 ฝึกอ่านออกเสียงกลุ่มคำที่มีสระคู่ (สระ 2 ตัวแต่ออกเสียงเพียงหนึ่งสระ)  ในขั้นตอนนี้ถ้าเราจัดสระคู่ที่ออกเสียงเป็นสระเดียวกันมาสอนพร้อม ๆ กันจะเป็นการฝึกการเปรียบเทียบคำที่สะกดด้วยสระต่างกันแต่ออกเสียงเดียวกัน ยกตัวอย่างดังนี้

  กลุ่มคำที่สะกดด้วยสระออกเสียง เอ  มี4 ตัวคือ 

ay(day) www.youtube.com/watch?v=1fsZuofFuPw&feature=context-chv     

ai(rain) www.youtube.com/watch?v=Risf_Uf01oE&feature=plcp

ea (head) https://www.youtube.com/watch?v=EqgusQz4apI&feature=plcp

a-e (cake) https://www.youtube.com/watch?v=30HIYOt-7Yc&feature=plcp  

กลุ่มคำที่สะกดด้วยสระออกเสียง โ-  มี 4 ตัวคือ o(ago)  oa (soap)  ow(snow)     o-e(nose)

ow(snow) https://www.youtube.com/watch?v=dscXTc5WUaY&feature=plcp

                https://www.youtube.com/watch?v=oJTn1_5vMU4&feature=plcp    

o-e(nose)  https://www.youtube.com/watch?v=MMEEVa5o9q4&feature=plcp

 กลุ่มคำที่สะกดด้วยสระออกเสียง อร์  มี คือ or(born)  au(August)  aw(law)

    และสระอื่น ๆ อีกมากมายใน VCD เพียงแผ่นเดียว  สามารถนำไป scan เป็นแผ่นชาร์ท ใหญ่เล็กได้ทุกขนาด สะดวกต่อการหยิบไปใช้สอนค่ะ

 ตัวอย่างการสอนไม่สามารถนำเสนอได้ครบทุกสระพยัญชนะ  ครูผู้สอนท่านใดสนใจ VCD powerpoint การสอนสะกดอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครบทุกสระ พยัญชนะในแผ่นเดียว หรือต้องการปรึกษาขอคำแนะนำวิธีการสอนสะกดคำ โทร 0813697408

  ครูไทยไร้เทียมทาน

1. A B C D

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

                                            A B C D   E F G H   I J K   L M N O

P Q R S   T U V   W X Y  and  Z

Boys and girls sing, boys and girls sing.

Boys and girls are singing songs.

Boys and girls sing, A B C D.

Boys and girls are singing songs.

2. Good Morning

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์ )

When you see your friends, you say,

Good morning. How are you ?    I am fine, thanks, and you ?

I am fine, thanks so much.   La  La  La  La  La  La  La

3. Clab your hands

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Clap your hands for your best friends,   who has a nice piece of work. ( twice )

Clap your hands for your best friends,   who has a nice piece of work. ( twice )

 

4. Stamp your feet

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์ )

Stamp your feet. Would you stamp your feet ?Slide to left.   One, two, three , slide.

Slide to right. Four, five, six, slide.   Walk and walk and walk hop.

Seven, eight, nine, ten. hop, hop.

5. Please show your hands

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Please show your hands.     Please show your hands.

Please show your left.    Show your right, left and right.

 6. A pig is very fat

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

A pig is very fat and a cat is very thin.

A sheep is very big. A chick is very small.

A sheep is very big and a chick is very small.

A car is very fast. A cart is very slow.

A car is very fast and a cart is very slow.

A sun is very high. A plane flies very low.

A sun is very high and a plane flies very low.

7. I feel bored

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

I feel bored. Do you feel bored ?    If we are all bored now.

Please raise your hands, and clap your hands now.

Then hands down, turn around together.

8.  I am Thai

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

I am Thai and you are Thai.  We are Thai, live in Thailand.

We have a king and a queen,   the best in my heart.

All of us love king and queen.

9. Join a party

(คำร้อง  วิภาวดี แป้นสุวรรณ์)

     Please come to join a party.     Happy birthday to my friend.

Please come to join in dancing.  To join in singing together.

Be happy my dear friend.    And good luck for all.

10. 7 days

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Every student goes on Monday,

goes on Tuesday, goes on Wednesday.

Every student goes on Thursday till Friday,

we go to school.  On Saturday we are at home.

We’re at home until Sunday.  ( twice )

 

11. Please find your best friend

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Please find your best friend. Then you turn to your left.

Then you turn to right.   Then one friend turns around.

Please find your best friend.   Then you turn to your right.

Then you turn to your left.   Then one friend turns around.

Jump forwards, Jump backwards. Jump and Jump and jump forwards.

Jump backwards, Jump forwards.

Jump and Jump and jump backwards. Hey !

 

12.Ordinal Numbers

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Seven people are in my house. The first one is my grandpa,

The second one is grandma,    Father is the third,

My mother is the fourth My brother is the fifth

My sister is the sixth    I’m the last of them.

13. I have milk

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

I have milk for my breakfast in the morning.

I have noodles for my lunch when it is noon.

I have rice for my dinner in the evening.

These are my favourite meals.   How about you ?

14. If you're ready

(คำร้อง จากบทเรียนภาษาอังกฤษ กรมวิชาการ)

If you’re ready, let me know it, clap your hands.  ( twice )

If you’re ready, let me know it,  If you really want to show it.

If you’re ready, let me know it, clap your hands.  ( twice )

( If you’re happy, let me know it, nod your head. )

( If you’re hungry, let me know it, stamp your feet. )

( If you’re thirsty, let me know it, shake your hips. )

 15. Twelve months

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

There're twelve months in a year. ( twice )

( Please remember darling )

The first is January.  The second is February.

March, April, May, June, July.

August and September.

October and November.

And the last is December.   ( Please remember darling )

 16. 7 Days in a week

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์ )

The first is Sunday we stay home.   The second day is called Monday.

And the third we call Tuesday.

Wednesday, Thursday and Friday.

And the last is  Saturday. ( twice )

 

17. I,ve got a joyous feeling

 

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์ทำนอง)

I’ve got a joyous feeling.   In the early morning.

Take the car driving in the early morning. (Pin - Pin – Pin)

I’ve got a joyous feeling. In the early morning.

Take the horse riding in the early morning. (Neigh–Neigh-Neigh)

I’ve got a joyous feeling. In the early morning.

Take the duck walking in the early morning(Quack-Quack-Quack)

 

18. เพลง เลข 1 - 10

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

วันหนึ่ง  O - N – E          ทูสองนั้น  T - W - O

T - H - R  นำ  E E  ตามเลขสามเรียก  ธรี

F - O - U - R  นี่เป็นหมายเลขสี่เรียก  ฟอร์  ฟอร์  ฟอร์

F - I - V - E  เลขห้าเด็ดดีเราอ่านว่า  ไฟฟ์

S  ต่อ  I - X  ซิคซ์ใหม่ เลขหกนั้นไงจำไว้ให้ดี

S - E - V - E - N  อ่านว่า เซเว่น เป็นเจ็ดเท่านั้นนะ

เอธแปด  ไม่ยากเลยจ้ะ  E - I - G  มาตามด้วย  H - T

N - I - N - E   เลขเก้านั้นสิจะอ่านยังไง

นึกให้ออกไม่ยากเกินไปอ่าน  นายน์ นายน์ นายน์ 

สิบสบาย T - E - N

19.  เพลง การพูดขอสิ่งของ

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

(ร้องพร้อมกัน) เมื่อเราได้เริ่มร่ำเรียน อ่านเขียนอังกฤษนั้นนะ สนุกสนาน 

สำราญเริงร่า แปลกจริง ๆ นะ  English Is Fun.

(ผู้ขอ) เมื่อเราจะขอสิ่งใด พูดได้ไม่ยากเลยนะ

พูดเลย  Give me ขึ้นหน้า

เช่น ขอปากกา  Give me the pen. ( Give me the  pen. )

(ผู้ให้)  คนไทยนั้นมีมารยาท เอื้อเฟื้อไม่ขาดเมื่อขอก็ให้

หยิบปากกายื่นให้เร็วไว (ซ้ำ)

เอาเลยเอาไปนี่ไง  Here you are.  ( Here you are. )

(ผู้ขอ) ได้ของรวดเร็วทันใจ รีบไหว้เพื่อขอบคุณกัน

Thank you. Thank you. เร็วพลัน ขอบคุณเธอนั้น

Thank you. ขอบคุณ   (Thank you.)

(ผู้ให้)  อิ่มเอมเมื่อได้ช่วยกัน  กล่าวพลันด้วยความยินดี

ไม่เป็นไรของเรายังมี (ซ้ำ)

ด้วยความยินดี   You are welcome. ( You’re welcome. )

20. เพลง  คำถามต่าง

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์  ทำนอง  เพลงเหล้าจ๋า)

เรื่องของคำถามนั้นมีมากมายนักหนา  เราควรศึกษาเรื่องนี้ให้ดีจริง

จะถามใคร ๆ ไม่ประวิง  รู้ไว้ทุกสิ่งใช่ว่าใช้บ่าแบกหาม

ถ้าหากจะถามอะไร  ถามได้ด้วย  What

What is this ?      สิ่งนี้คืออะไร      What is that ?      สิ่งนั้นคืออะไร

ไม่ยากเกินไปถ้าเข้าใจและใช้เป็น    What are these ?  เหล่านี้คืออะไร

What are those ?  เหล่านั้นคืออะไร     ถามถึงอะไรไม่ยากใช่ไหม

ถามเลยถามไปให้เข้าใจ      เป็นพื้นฐาน

ถ้าหากถามหาสิ่งใดว่าอยู่ที่ไหน 

มีความมั่นใจให้ถามด้วยคำว่า  Where

Where are the rings ?  พวกแหวนอยู่ที่ไหน

ผู้ชายอยู่ไหนถามได้  Where is the man ?

ถ้าถามถึงใคร ใช้คำว่า Who  ดูเหมาะดี

Who is he ?   เขานี้คือใครนั่น,     Who is she ?  หล่อนล่ะคือใครกัน

Who are they ?        คนเหล่านั้นล่ะคือใคร

What คืออะไร  Where คือที่ไหน        Who ก็คือใคร ไม่ยากเกินไปเรื่องคำถาม

ถ้าหากจะถามจำนวนว่ามี เท่าไร   ถามเลยเร็วไวให้ถามด้วย  How many

How many hats ?  มีหมวกกี่ใบ,   How many cats ?  ตอบได้ไหมแมวกี่ตัว

How many books ?       หนังสือนี้มีกี่เล่ม,    How many pens ?  ปากกามีกี่ด้าม

How many tops ?  ลูกข่างมีกี่อัน,  How many guns ? สุดท้ายให้แปลเอง

What คืออะไร    Where  คือที่ไหน    Who ก็คือใคร

มีเท่าไรก็ How many (ซ้ำ)

21. เพลง  ประโยคกำลังกระทำอยู่

(คำร้อง  วิภาวดี   แป้นสุวรรณ์)

Present Continuous Tenses 

เป็นประโยคกำลังกระทำอยู่ รูปของมันควรรู้

ประธาน  +  verb กริยา ing,    verb  คือ  verb to be,<span style=&q

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประเด็นเพื่อการรู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ [12]
รู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ หมายถึง อะไร ? [10]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระก [21]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ช [22]
อธิบายความเข้าใจใน.....จุดเน้น 5 ข้อ โดย... กุหลาบม่วง [18]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม