ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > หลักสูตรลูกเสือสามัญ


• หลักสูตรลูกเสือสามัญ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2553 เปิดอ่าน : 30664 / 0 ความเห็น


สาระกิจกรรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตรี ลูกเสือโท และ ลูกเสือเอก.....

หลักสูตรลูกเสือสามัญ
 
มีเนื้อหาสาระ หรือ ทักษะ ดังนี้
หลักสูตรลูกเสือตรี
หลักสูตรลูกเสือโท
ลูกเสือเอก
สาระ /กิจกรรม
สาระ /กิจกรรม
สาระ /กิจกร
 
1. ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ                       

1.ประวัติสังเขปของลอร์ดเบเดน โพเอลล์

2. พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก

4.การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสือ


2. คำปฏิญาณและกฎของ
    ลูกเสือสามัญ
เข้าใจและยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ
 
3. กิจกรรมกลางแจ้ง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานที่
 
4.ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่าท่าถือไม้พลอง
การใช้สัญญาณมือและนกหวีด
การตั้งแถวและการเรียกแถว
 
 
1.   การรู้จักดูแลตนเอง

1.บรรจุสิ่งของต่างๆลงในเครื่องหลัง สำหรับการไปอยู่ค่ายพักแรมปลายสัปดาห์

2.เตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลเป็นส่วนตัวสำหรับการเดินทางไกล

3.ก่อไฟ ปรุงเครื่องดื่มร้อน ปรุงอาหารง่ายๆ นอกสถานที่

4.กางเต็นท์สำหรับพักแรมในการเดินทางไกล

5.ออกไปอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน

  2. การช่วยเหลือผู้อื่น

1.   รู้จักวิธีปฏิบัติต่อบาดแผล แมลงสัตว์กัดต่อย   แดดเผา  ไฟลวก   น้ำร้อนลวก และการเป็นลม

2.แสดงความสามารถในการชี้ทางให้แก่คนต่างถิ่นและมีความรู้พอสมควร เกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณะของท้องถิ่น สถานที่น่าสนใจหรือสำคัญของท้องถิ่น รวมทั้งตำบลที่อยู่ของแพทย์ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงสถานที่ตั้งโทรศัพท์สาธารณะและสถานที่ราชการต

1. การพึ่งตนเอง

1.นับแต่เข้าเป็นลูกเสือสามัญ ได้อยู่ค่ายพักแรมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 คืน

2.ว่ายน้ำได้ระยะทาง  45 เมตร (ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือ ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ แล้วแต่กรณี อาจอนุมัติให้สอบวิชาอย่างอื่นแทนได้)

3. เข้าใจถึงการรักษาตัว ซึ่งจำเป็นต้องกระทำรวมทั้ง ความรู้เกี่ยวกับการที่ต้องตรากตรำ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ สาเหตุของการป่วยเจ็บ การป้องกันอาการ และการรักษาอย่างทันทีทันใด ก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจกรรม ซึ่งมีการผจญภัย เช่น การแล่นเรือใบ การเดินข้ามเนินเขา และการสำรวจถ้ำ เป็นต้น

4.รู้จักใช้ ดูแลรักษา และระมัดระวังอันตราย อันเนื่องจากการนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้

1.ตะเกียงและเตาสมัยใหม่
ตะเกียงและเตาที่ใช้สูบ เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ และเตาฟู่

2.การใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ต้องใชไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น พัดลม เตารีด เตาไฟฟ้า 
ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

 

 
หลักสูตรลูกเสือโท
ลูกเสือเอก
สาระ /กิจกรรม
สาระ /กิจกรรม
            3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

1.รู้ทิศทั้ง 8 ทิศ รู้วิธีวางแผนที่ให้ถูกทิศทางและรู้จักการใช้เข็มทิศ

2.แสดงว่าเข้าใจในเรื่องมาตราส่วน และเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กันเป็นธรรมเนียมในการทำแผนที่ โดยอธิบายประกอบเส้นทางระยะสั้นๆ ที่กำหนดให้ตามแผนที่

3.เดินทางไกลไปกลับระยะทาง  10    กม. กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และเมื่อกลับและเมื่อกลับมาแล้ว ให้รายงานต่อผู้กำกับลูกเสือด้วยวาจา ถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กระทำสำเร็จในระหว่างการเดินทาง (เช่น  สเก็ตภาพ หรือได้รับความรู้พิเศษเกี่ยวกับสถานที่บางแห่ง  หรือ บุคคล )

4.แสดงว่ารู้จักและเข้าใจกฎจราจรตลอดจนเครื่องหมายที่ใช้ในการจราจร

5.ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศ 1 ประเทศ หาทางที่น่าสนใจในการที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้น และเล่าให้ลูกเสือในหมู่ของตนทราบถึงสิ่งสำคัญต่างๆ ที่หวังว่าจะได้พบเห็นที่นั่น

         
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ

1.อธิบายถึงวิธีใช้และเก็บรักษามีดและขวาน ใช้มีดเหลาไม้ให้เป็นสมอบกสำหรับขึงเต็นท์ หรือให้เป็นเครื่องใช้อย่างอื่น และใช้ขวานสำหรับผ่าไม้เพื่อเตรียมก่อไฟ

แสดงวิธีผูกเงื่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการอยู่ค่ายพักแรมหรือบนเรือ คือ

             ก. ผูกเงื่อนด้วยเชือกเส้นเดียวหรือสองเส้นที่มีขนาดเดียวกัน (Knots)   เช่น เงื่อนประมง

                 เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก

            ข. ผูกเงื่อนด้วยเชือกที่มีขนาดต่างกัน (Bends) เช่น เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น

            ค. ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใด (Hitches) เช่น เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

                 เงื่อนผูกรั้ง
            ง. ผูกแน่น (Lashing) เช่น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทสำหรับเงื่อนตามข้อ ก – ข – ค

อย่างละเงื่อน และ ตามข้อ ง. ทั้ง  3  เงื่อน

แสดงว่ามีความรู้ทั่วไปและสนใจลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน
 

5.    ทำเรื่องต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ

รู้วิธีพิจารณา ในเมื่อจะเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมและทำรายการอาหาร (รวมทั้งปริมาณ) สำหรับการอยู่ค่ายพักแรมสองคน ในวันหยุดปลายสัปดาห์

ปรุงอาหาร 2 อย่าง สำหรับ คน 2 คน
 
         2. การบริการ

1.สามารถให้คำชี้แจงอย่างชัดเจนและสั้น ในเมื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล ตำรวจ หรือสถานีดับเพลิง กับรู้จักว่าควรปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอย่างอื่นรวมทั้งการช่วยเหลือเนื่องจากไฟไหม้ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อต และแก๊สรั่ว

2.รู้จักการปฐมพยาบาล สำหรับกรณีเลือกออกภายนอกและอาการช็อค รู้วิธีที่ถูกต้อในการช่วยให้คนหายใจ และรู้ถึงอันตรายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ ตลอดจนรู้จักการนำผู้ป่วยเจ็บส่งโรงพยาบาล

3.ให้บริการบางอย่าง ภายในหรือนอกวงการลูกเสือ ด้วยความสมัครใจ โดยทำงานที่มีคุณค่าอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือโดยการให้บริการอย่างสม่ำเสมอรวมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

 3. การผจญภัย

เดินทางไกลด้วยเท้าหรือโดยทางเรือด้วยความสามารถของตนเอง เป็นระยะทาง 20 กม. หรือโดย
รถจักรยาน เป็นระยะทาง 80 กม. และไปอยู่ค่ายพักแรมค้างคืนกับลูกเสือสามัญคนหนึ่ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แล้วบันทึกรายงานการเดินทางโดยย่อ และกล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจ

ใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้ง เพื่อทำแบบฝึกหัดง่ายๆเกี่ยวกับการหาทิศอธิบายระบบเส้นชั้นความสูง (Contour System) กับสามารถแจ้งและหาตำแหน่งที่ตั้ง โดยอาศัยระบบพิกัดกริด (Grid 

      Reference) ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารได้
เลือกทำงานต่อไปนี้ให้สำเร็จ 2 อย่าง

 เข้าร่วมกับหมู่หรือกองลูกเสือของตนในกิจกรรมกลางแจ้ง โดยร่วมกับลูกเสือหมู่หนึ่งจากกอง อื่น เช่น การอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกล การเล่นในที่กว้าง หรือการเดินทางสำรวจ

 
 
หลักสูตรลูกเสือโท
ลูกเสือเอก
สาระ /กิจกรรม
สาระ /กิจกรรม
             5. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ

            แสดงให้หมู่หรือกองลูกเสือของตนเห็นว่า ตนมีทักษะหรือสมรรถภาพพอสมควรในงานอดิเรก หรือเรื่องที่สนใจส่วนตัว เช่น การขี่รถจักรยาน , การว่ายน้ำ , ธรรมชาติศึกษา , เรื่องราวเกี่ยวกับกาลอากาศ , การรู้จักชนิดของเครื่องบิน , ดาว , การขี่ม้า , การทำหุ่นจำลอง , การสานตะกร้า , การสะสมแสตมป์ ,วรรณคดี , การวาดภาพ , การตกแต่งบ้าน ,  การสร้างเครื่องรับวิทยุ , การทำเครื่องไม้ เช่น ประตู หน้าต่างๆ และบันได

          สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เรื่องที่สนใจและงานอย่างอื่นยัง

มีอีกมาก
 
              6.   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
           สนทนากับนายหมู่ของตนเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของตนในเรื่องวิชาลูกเสือ ตลอดจนการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กับวางแผนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนในอนาคตด้วย
 
               7. ระเบียบแถว

            ทบทวนท่าฝึกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาลูกเสือตรี และปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ข.  เดินทางตามลำพังหรือกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ไปยังสถานที่น่าสนใจหรือ เดินทางไกลระยะทางไม่น้อยกว่า 40  กม. และรายงานด้วยวาจาโดยย่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น 

     พายเรือนั่งคนเดียว เป็นระยะทาง 1,600  เมตร หรือทำการแล่นเรือใบขนาดเล็ก รอบระยะทางรูปสามเหลี่ยม หรือมีความเข้าใจในระบบการผูกเชือกพันหลักให้แน่น (the belay system) และไต่ลงตามเส้นเชือกจากที่สูง (abseil) ระยะ 9  เมตร โดยถูกต้องตามวิธี

ง.  ในขณะที่ไปอยู่ค่ายพักแรมในต่างประเทศให้ใช้เวลา 1 วัน กับหมู่ของตนหรือกับลูกเสืออีกคนหนึ่ง จากกองลูกเสือของตน หรือกองลูกเสือในท้องถิ่น เพื่อสำรวจตำบลหรือหมู่บ้านในท้องถิ่น เมื่อกลับมาแล้วให้รายงานด้วยวาจาว่าได้ทำอะไร เห็นอะไร พบกับใคร และมีอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในท้องถิ่น

 
4. วิชาการของลูกเสือ

1.ทำโครงการบุกเบิก1 โครงการให้สำเร็จ โดยใช้  การผูกแน่น (Lashings) ที่แตกต่างกัน อย่างน้อยที่สุด2 วิธี และ/หรือ ใช้รอกประกอบเชือก (blocks and tackle) เรื่องโดยปกติควรจะทำเป็นโครงการของหมู่

2.แสดงวิธีผูกเงื่อนต่างๆ 3 อย่าง ที่มีประโยชน์สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย เช่น เงื่อนบ่วง สายธนู เงื่อนบ่วงสายธนูสองชั้น เงื่อนบ่วงสายธนูสามชั้น เงื่อนเก้าอี้ และวิธีผูกเชือกพันหลักให้แน่น (belay procedure ) ที่ถูกต้อง

3. ปรุงอาหารแบบชาวป่า และกินอาหารนั้นกีบทำที่พักแรมชั่วคราว 

4.รู้จักกฎแห่งความปลอดภัยของการใช้ขวาน และรู้จักวิธีเก็บรักษาเลื่อยและขวาน กับใช้เลื่อยและขวานสำหรับโค่นต้นไม้ ริดกิ่งไม้ หรือตัดไม้เนื้ออ่อน

 
 
 
 
ลูกเสือเอก
สาระ /กิจกรรม

4.5 เลือกทำงานต่อไปนี้ให้สำเร็จ  2  อย่าง

ก.      จัดทำอนุทินธรรมชาติ เกี่ยวกับนกหรือสัตว์เลี้ยง หรือทำการสะสมตัวอย่างใบไม้และดอกไม้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

ข.      จัดทำสถิติกาลอากาศประจำวันอย่างง่ายๆเป็นเวลา 1 เดือน หรือจัดทำสมุดหมายเหตุรายวันของหมู่ลูกเสือเป็นเวลา 2 เดือน

ค.      ไปเยือนอาคารหรือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่น และเขียนรายงานสังเขป บรรยายถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของอาคาร หรือสถานที่นั้น หรือสำรวจบริเวณเล็กๆ แห่งหนึ่งในละแวกบ้านของตน เช่น บริเวณสองฝั่งแม่น้ำหรือลำคลองระยะทาง      800  เมตร และ ทำแผนผังขนาดใหญ่แสดงสิ่งต่างๆในบริเวณนั้น

ง.       ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญอย่างน้อย 2 เครื่องหมาย

จ.       แสดงว่า ตระหนักในความจำเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ  1   โครงการ อย่างจริงจัง

4.6 อภิปรายกับผู้กำกับลูกเสือของตนในเรื่องต่อไปนี้

ก.      ความเข้าใจของตน เกี่ยวกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ข.      การฝึกอบรมวิชาลูกเสือของตนในอนาคตและการสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ค.      ความหมายในทางปฏิบัติของความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก

       5. ระเบียบแถว

5.1 ทบทวนท่าฝึกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชา   ลูกเสือ ตรี โท

5.2 การเดินสวนสนาม


 
 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. [35]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : เวสต์แฮม 2-1 แมนฯ ซิตี้ [85]
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ปีการศึกษา 2556 [33]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [42]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [66]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม