ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ทำ IS (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ : การเีขียนบทที่ 1


• ทำ IS (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ : การเีขียนบทที่ 1
+โพสต์เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2554 เปิดอ่าน : 15546 / 1 ความเห็น


   

ทำ IS (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ : การเีขียนบทที่ 1  


ต่อจาก "ทำ IS (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ : การเีขียนเค้าโครง Workshop No. 1"  ใน http://www.kroobannok.com/blog/44105
ผมนั่งที่เดิมเมื่อวาน  และคิดว่าน่าจะเขียนเรื่องการตั้งหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์สำหรับ สาขาบริหารการศึกษา และหรือการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์  สำหรับคนที่ทำวิจัยในสาขาอื่นก็อาจนำไปใช้ประยุกต์ได้ครับ  แต่ขอเริ่มต้นด้วยการเขียนบทที่ 1 ของงานวิจัยก่อน
ในการศึกษาหลัก สูตรปริญญาโท ต้องการให้นักศึกษาสามารถทำงานวิจ้ยเป็น  โดยทั่วไปในระดับนี้ให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีแนวคิดที่ได้จากงานวิชาการหรือ การวิจัยไปประยุกต์ใช้  (สอนให้วิเคราะห์ทฤษฎี .. theory analysis . และประยุกต์ใช้ทฤษฎี . theory application.. เป็น)  ไม่จำเป็นต้องไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นเรืองการวิจัยในระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์)

ใน 5 บทของงานวิจัยที่เป็นปกติ  บทที่ 1 นำเสนอคำถามการวิจัยและประโยชน์ที่คาดหวัง พ่วงด้วยหัวข้ออื่นๆ ให้คนอ่านรู้ล่วงหน้าว่าจะเจออะไรในงานวิจัยทั้งหมด   บางหลักสูตรให้ใส่ "กรอบแนวคิดในการวิจัย" (research conceptual framework) ที่ประกอบด้วย แนวคิด (concept) และตัวแปร (variable) ด้วยถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ   ในบางหลักสูตรอาจให้ใส่กรอบแนวคิดการวิจัยท้ายบทที่ 2 ก็ได้   ส่วนตัวผมชอบให้ใส่กรอบแนวคิดการวิจัยท้ายบทที่ 1 มากกว่า จะได้ไม่ต้องไปเปิดบทที่ 2 ดู

ในบทที่ 1  ถ้าดูตัวอย่างที่ทำมาแล้ว ผู้วิจัยป้ายแดง จะเห็นว่าจะเริ่มที่  "บทนำ" (introduction) และ "ความสำคัญของการศึกษา" (significance of the study)  หรือไม่ต้องมีบทนำก็ได้    ย่อหน้าสุดท้ายของความสำคัญของการศีกษานั้น จะเป็นการสรุปว่าจากที่ได้พรรณนามาข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งทำหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องจะศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งก็คือคำถามในการวิจัย เพื่อประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้  ขอให้อยู่ในย่อหน้าเดียวสั้นๆ

หัวข้อต่อไปเป็น "คำถามในการวิจัย" (research question) ซึ่งเขียนในลักษณะประโยคคำถาม  หัวข้อต่อมาคือ  "วัตถุประสงค์ของการวิจัย" (research objectives)  ที่ผู้วิจัยแปลงคำถามการวิจัยให้เป็นหัวข้อย่อยให้มีความเป็นรูปธรรมมาก ขึ้น    การเขียนวัตถุประสงค์นี้ต้องระวัง  อย่าเขียนแบบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่เขียนมากมาย (แต่อาจทำไม่ได้ ขอให้ได้เสียงก่อนแล้วทีหลังค่อยว่ากัน)  นักวิจัยควรเขียนวัตถุประสงค์อย่าให้เกิน 4 ข้อ  เพราะถ้าเขียนมาก ก็ต้องตอบมากไปด้วย  ซึ่งต้องใช้ศิลปะในการต่อรองกับอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ

หัวข้อต่อมาก็เป็น "ประโยชน์ของการศึกษา" (benefit of the study)  ให้เขียนสรุปสั้นๆ เป็นหัวข้อก็ได้

หลังจากนั้นก็เป็นหัวข้อ "ขอบเขตการศีกษา" (scope of study) แบ่งเป็น ขอบเขตด้านตัวแปร (variable) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (population and sampling)  หัวข้อตามมาเป็นระเบียบวิธีวิจัย ว่าเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ (quantitative or qualitative)  หรือแบบผสม (mixed methods)  (ให้ไปดูเพิ่มใน พาราไดม์ หรือ มุมมองต่อโลก ในการทำวิจัย http://www.kroobannok.com/blog/42646)

หัวข้อตามมาเป็น "คำนิยามศัพท์" (definition) ที่ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าคำศัพท์ที่จะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยนี้หมายความว่า อย่างไรในมุมมองของผู้วิจัย   ตามมาด้วยหัวข้อ "นิยามปฏิบัติการ" (operational definition) ซึ่งก็คือการอธิบายตัวแปรให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น   สุดท้ายก็จะเป็น "กรอบแนวคิดในการวิจัย" (research conceptual framework) ที่ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ  ในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อาจไม่มีกรอบแนวคิดการวิจัย ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น "ขั้นตอนการวิจัย" (steps of study) แทน แล้วก็ถือว่าเป็นอันจบบทที่ 1

ขอ เรียนให้ท่านผู้อ่าน blog นี้ทราบว่า ผมไม่ได้มีตัวอย่างงานวิจัยในมือ  เป็นการเขียนจากประสบการณ์และความเข้าใจ  ถือว่าเป็นการทบทวนการศึกษาของผู้ทำวิจัยที่ได้เรียนในห้องเรียนแล้ว  การใช้ภาษาอังกฤษก็มีให้เข้าใจศัพท์เทคนิคตรงกัน   ข้อผิดพลาดขอน้อมรับครับ

หมาย เหตุ: รูปประกอบจากการทำคลินิควิจัยเมื่อต้น ก.พ. 53 ของหลักสูตรทางการศึกษา (บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน) และรัฐประศาสนศาสตร์  ทั้งหมดเป็นมหาบัณฑิตเมื่อต้นปีนี้แล้วครับ

สรายุทธ กันหลง  26 มิ.ย. 54   1228 น. กรุงเทพ


เวปลิงค์ใน Multiply.com
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/428/428
เวปลิงค์ใน kroobannok.com
http://www.kroobannok.com/blog/44112


เรื่องก่อนหน้า...
ทำ IS (สารนิพนธ์) และวิทยานิพนธ์ : การเีขียนเค้าโครง Workshop No. 1
http://www.kroobannok.com/blog/44105
หรือ
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/427/427

งานเขียนออนไลน์ของสรายุทธ กันหลง เกี่ยวกับการวิจัย บริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
http://www.kroobannok.com/yuthxx
และ
http://yuthxx.multiply.com/tag/research
เกี่ยวกับผู้เขียน (about the author)
http://yuthxx.multiply.com/journal/item/323/323

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา 28 ตุลาคม ถึง 6 พ [7]
เปิดสอบ แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา 31 ต.ค – 20 [9]
การพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประ [61]
เผยแพร่ผลงาน [23]
วิธีเรียนภาษาอังกฤษ+ตปท.ให้เก่ง (นอนเรียน!) [30]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วย 2new

ผู้เล่น 1:

W - Up.
S - Down.
D - Run Elephant.

ผู้เล่น 2:
Up Arrow Key - Up.
Down Arrow Key - Down.
Left Arrow Key - Run Elephant.

เกมส์ตัดผมสาวน้อยnew
เกมส์ตัดผมสาวน้อย ทุกคนคงต้องชอบเกมส์นี้แน่นอน เกมส์นี้เราจะต้องทำผมให้กับสาวน้อยที่มีนัดเดทที่ห้างสรรพสินค้า ช่วยกันออกแบบให้น่ารัก โดนใจหนุ่มๆ ในห้างกันเลย
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ทอดไข่new
เกมส์ทอดไข่ เป็นเกมส์ทําอาหาร เกมส์นี้เราจะต้องวางกะทะ ใส่น้ำมัน ตอกไข่ ปิดกะทะ แล้วจัดใส่จาน ให้ทันเวลา
เกมส์นั่งเรือตกปลาnew
เกมส์นั่งเรือตกปลา มานั่งเรือตกปลากันนะครับ เกมส์นี้สนุก ฝึกฝีมือกันด้วยนะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม