ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ ๒ ชั่วโมงที่ ๙ องค์ประกอบของภาษาไทยเรื่องประโยค


• กิจกรรมการเรียนรู้หน่วยที่ ๒ ชั่วโมงที่ ๙ องค์ประกอบของภาษาไทยเรื่องประโยค
+โพสต์เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2554 เปิดอ่าน : 19786 / 0 ความเห็น


การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค.....

กิจกรรมก่อนเรียน

 เกมช่วยกันแต่งประโยค แบ่งกลุ่มคิดคำที่กำหนดคนละ ๕ คำ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มละ ๑ คนมาเสนอหน้าชั้น

 ๑. ใคร (คนที่คนทั่วไปรู้จัก เช่น ตุ๊กกี้ อั้ม)

 ๒. ทำอะไร (กริยา อาการ เช่น กินข้าว แปรงฟัน)

 ๓. ที่ไหน (สถานที่ เช่น วัด บ้านพวยเด้ง)

๔. เมื่อไร (เวลา เช่น เช้าตรู่ กลางดึก)

 ๕. อย่างไร (คำขยาย เช่น อย่างรวดเร็ว อย่างรีบร้อน)

๖. กับใคร (กับคนที่คนทั่วไปรู้จัก เช่น อภิสิทธิ์)

กิจกรรมการเรียนรู้

ฟังครูอธิบายและร่วมอภิปราย ในประเด็นที่ครูกำหนด

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการร้อยเรียงประโยค

 ควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

๑. ส่วนประกอบของประโยค

๒. ลำดับคำในประโยค

๓. ความยาวของประโยค

๔. เจตนาของผู้ส่งสารในประโยค

๑. ส่วนประกอบของประโยค มี ๒ ส่วน คือ

๑. ภาคประธาน ( ประธาน+ส่วนขยายประธาน)

๒. ภาคแสดง (กริยา/ขยายกริยา + กรรม/ขยายกรรม)

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยค

- นักเรียนอ่านหนังสือ

   นักเรียน(ประธาน) + อ่าน(กริยา) + หนังสือ(กรรม)

- นักเรียนชั้นม.๕กำลังอ่านหนังสือธรรมะอย่างสำรวม

   นักเรียน (ประธาน) ชั้นม.๕(ขยายประธาน) กำลัง(กริยาช่วย) + อ่าน(กริยาแท้) + อย่างสำรวม(ขยายกริยา) + หนังสือ(กรรม) +ธรรมะ(ขยายกรรม)

๒. ลำดับคำในประโยค สังเกตประโยคต่อไปนี้

 - ฉันช่วยเธอ

 - เธอช่วยฉัน

ข้อสังเกต - หากสลับที่ของคำ ความหมายจะเปลี่ยนไป

สังเกตประโยคต่อไปนี้

- พ่อหน้าตาเหมือนปู่

 - ปู่หน้าตาเหมือนพ่อ

ข้อสังเกต หากสลับที่ของคำความหมายจะไม่เปลี่ยนไป

 ๓. ความยาวของประโยค ลองขยายประโยคที่กำหนดให้

 - น้อยกินข้าว ข้อสังเกต

- เราสามารถขยายประโยคไปได้เรื่อยๆ

๔. เจตนาของผู้ส่งสารในประโยค

- นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดีมาก - แจ้งให้ทราบ

-ใครไม่ตั้งใจเรียน ถามให้ตอบ

- นักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะ - บอกให้ทำ

กิจกรรมหลังเรียน

๑. จงขยายประโยคต่อไปนี้

   ๑) แน่งน้อยกินแตงโม

    ๒) นุ่นซ้อมละคร

๒. วิเคราะห์ส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้ “ทรงวุฒินักดนตรีโรงเรียนเป็นคนที่

 รับผิดชอบงานดีมาก”

-  ภาคประธานคือ........  

-  ขยายประธานคือ .........

-  ภาคแสดงคือ..................

-  กริยา คือ..................

-  กรรม คือ...............

ข้อสอบมาตรฐานเรื่อง ประโยค

ลักษณะข้อสอบ

- จะถามว่าอย่างไรรู้ไหมจ๊ะ

- ข้อใดเป็นประโยค

- ข้อใดไม่เป็นประโยค

- ข้อความนี้มีกี่ประโยค

-เคล็ดลับ การทำข้อสอบ

-รู้จักส่วนประกอบของประโยคอย่างแจ่มแจ้ง ว่า ประโยค จะประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และ ภาคแสดง ถ้าข้อความมีภาคประธาน แต่ไม่มีกริยา จะไม่เป็นประโยค เช่น

ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวคำตอบ

๑. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ (O-NET ๕๐ ข้อ ๕๙)

    ก. การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น ขาดภาคแสดง

    ข. มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของ ไทย หลายจังหวัด...(ประธาน)

      มี  (กริยา) ข่าวโรคไข้หวัดนก...(กรรม)

   ค. บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับ จากผู้ฟัง ขาดภาคแสดง

   ง. ความเชื่อสิ่งศักดิ์ ปาฏิหาริย์ ตลอดตนเรื่อง ไสยศาสตร์ ขาดภาคแสดง

๒. ข้อใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ (A-NET ๔๙ ข้อ ๔๙)

   ก. ร้านสวยรับสั่งทำเพชรทุกชนิดด้วยฝีมือดีและงดงาม

   ข. โรงแรมเบิร์ดพาราไดซ์ หรูแบบมีสไตล์ ห้องพัก สะอาด บริการดี

   ค. ร้านเอก ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในพิษณุโลก

      (ขาดภาคแสดง)

   ง. พลอยเพชรศูนย์ศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง

      มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๓.ในข้อความนี้มีประโยคที่สมบูรณ์กี่ประโยค “พิธีกระทำสัตย์สาบานต่อกษัตริย์ เป็นพิธีของศาสนาพราหมณ์ที่ได้เข้าไปมีบทบาทอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์รัฐสังคมทาสของสมัยนครหลวง” (A-NET ๕๐ ข้อ ๙๐)

  ก. ๑ ประโยค     ข. ๒ ประโยค     ค. ๓ ประโยค      ง. ๔ ประโยค

 ฝึกทำแบบทดสอบมาตรฐาน

๑. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์(O-NET ๔๙ ข้อ ๕๕)

ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา

ข. ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

ค. เด็กหญิงตัวเล็กผิวขาวคนนั้น

ง. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา

๒. ข้อใดไม่เป็นประโยค(ENTRANCE ๑/๔๘ ข้อ ๓๑)

ก. เราต้องตีราคาคุณค่าของเวลาให้สูงไว้

 ข. การสูญเสียที่เราไม่สามารถจะโทษผู้อื่นได้ นอกจากตัวเราเอง

ค.สิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์คือไม่ปล่อยเวลาให้ เปล่าประโยชน์

ง. การเสียเวลาก็เท่ากับเสียทุนทรัพย์ เสียหนทาง ความก้าวหน้า

๓. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์(O-NET ๕๒ ข้อ ๒๕)

ก. หัวข้อการสนทนาเรื่องความเป็นเลิศในกีฬายิมนาสติก ของประเทศจีน

ข. การศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนา กีฬายิมนาสติก

ค. การแข่งขันยิมนาสติกอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุน ส่งเสริมจากรัฐ

 ง. ประเทศจีนให้ความสำคัญกับกีฬายิมนาสติกมา ยาวนานต่อเนื่อง

 ๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยค(O-NET ๕๓ ข้อ ๒๕)

ก. การดำเนินงานธุรกิจหรือการประกอบอาชีพต้องมี ความพอเพียง

 ข. เศรษฐกิจพอเพียงมิได้จำกัดเฉพาะเกษตรกรหรือ ชาวไร่ชาวนาเท่านั้น

 ค. เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นให้ เกษตรกรสามารถดูแลตัวเองได้

ง. การบริหารจัดการเศรษฐกิจที่ทำให้คนสามารถดูแล ตัวเองให้อยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน

๕. ข้อความต่อไปนี้มีกี่ประโยค (A-NET ๔๙ ข้อ ๔๙)

   " ปัจจุบันหมู่บ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ได้เปิดพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมการตีเหล็ก ซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ทางหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มกันเปิดโรงทำมีดเหล็กน้ำพี้โบราณ ทั้งดาบอาคม มีดหมอ มีดตัดลูกนิมิต และมีดใช้สอย ท่านจะหาชมการตีมีดได้ทั่วไป ในหมู่บ้านบ่อน้ำพี้จังหวัดอุตรดิตถ์"

 ก. ๑ ประโยค   ข. ๒ ประโยค   ค. ๓ ประโยค    ง. ๔ ประโยค

นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนอย่าลืมคัดลอกข้อสอบพร้อมวงกลมคำตอบส่งครูนะจ้ะ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ [2]
ผลบอลพรีเมียร์ลีก : สิงห์บุกเฉือนพาเลซ 2-1 ครองฝูงไร้พ่ายต่อไป [24]
บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ [9]
สร้างตัวตนที่เชื่อมั่น [12]
อยากเป็นข้าราชการครับ [33]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์จับคู่ปลาน่ารักnew
เกมส์จับคู่ปลาน่ารัก เกมส์นี้เราจะต้องควบคุมสัตว์น้ำแต่ละชนิดให้ว่ายไปชนสัตว์ชนิดเดียวกัน แล้วจะกลายร่างเป็นสัตว์ชนิดอื่น จนจะพัฒนาเป็นสัตว์น้ำน่ารักตัวอื่นมากมาย
เกมส์จับคู่ตัวอักษรnew
เกมส์จับคู่ตัวอักษร เกมส์นี้เราจะต้องเลือกจับคู่ภาษาอังกฤษที่เหมือนกันตามที่เจ้ามังกรน้อยชูป้ายขึ้นมา จะมีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆขึ้นมาพร้อมภาพ เอาไว้ฝึกคำศัพท์ให้กับเด็กๆได้เลย
เกมส์ลากคู่เหมือนnew
เกมส์ลากคู่เหมือน ใช้เมาส์ลากคู่ที่เหมือนกันมาต่อกันเพื่อให้ได้คะแนนเยอะที่สุดครับ
เกมส์เป่ายิงฉุบnew
เกมส์เป่ายิงฉุบ เกมส์นี้เราจะต้องเป็นเจ้าหนูพุคค่า เลือกออกค้อน กรรไกร กระดาษ และเลือกว่า ถ้าชนะหรือแพ้แล้ว จะตั้งโจมตีหรือป้องกัน กดให้ทัน น่าสนุกมาก
เกมส์วางระเบิดnew
เกมส์วางระเบิด  เกมส์วางระเบิดออนไลน์ คลิกเล่นเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม