ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > Participatory Action Research : PAR


• Participatory Action Research : PAR
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ก.ค. 2555 เปิดอ่าน : 1877 / 0 ความเห็น


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR).....

Hult & Lennung (1980) Reason & Bradbury (2001) Dick (2002) และ McNiff (2002) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมไว้ในทำนองเดียวกันว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Research: PAR) เป็นการวิจัยอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป โดยที่การวิจัยชนิดนี้จะเน้นที่ผลกระทบ(effect) จากการปฏิบัติโดยตรงของนักวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีเป้าหมาย(goal) เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน(performance quality) ของชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ในขณะที่ O'Brien (2001) และ McNiff (2002) กล่าวว่ามีการวิจัยอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research: AR) ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีการที่เป็นระบบในลักษณะเป็นวงจร (systematic cyclical) ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน(planning) การลงมือปฏิบัติ(taking action) การสังเกต(observing) การประเมินผล(evaluating) ซึ่งรวมถึงการประเมินตนเอง(self-evaluation) และการสะท้อนผลเชิงวิพากษ์(critical reflecting) ก่อนที่จะมีการวางแผนใหม่ในวงจรต่อไป โดยที่การกระทำทุกอย่างนั้นจะมีจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะพิสูจน์ปัญหาที่ได้ผ่านการวินิจฉัยแล้วภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่ง Eisenberg, Baglia & Pynes (2006) ได้ยกตัวอย่างลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการไว้ เช่น การลดอัตราการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนด้วยการใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ Hult & Lennung (1980) และ Checkland & Holwell (1998) ได้ให้ทัศนะที่คล้ายคลึงกันไว้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคือวิธีการที่ใช้การมีส่วนร่วมเพื่อที่จะทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ แล้วนำไปปรับใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีส่วนร่วมโดยตรงภายใต้กระบวนการวิจัยที่เป็นพลวัต(dynamic) ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจติดตามและมีการประเมินผลกระทบจากการกระทำของนักวิจัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัตินั้นให้ดีขึ้น และ Wadsworth (1998) กล่าวเสริมว่าโดยพื้นฐานแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการที่จะตรวจสอบการกระทำในปัจจุบันที่พวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการกระทำเหล่านั้นให้ดีขึ้น ในอดีต McTaggart (1989) ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้เสนอสิ่งที่เรียกว่า “ความเชื่อ 16 ประการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม”(16 tenets of participatory action research)ไว้เพื่อเป็นแนวคิดในการปฏิบัติ โดยที่เขาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีข้อควรคำนึง 16 ประการดังนี้คือ 1) เป็นวิธีการ(approach)ในการพัฒนาการปฏิบัติของสังคม(social practice)โดยการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ 2) เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง(authentic participation) 3) เป็นความร่วมมือกัน (collaborative) 4) ทำให้เกิดชุมชนที่สามารถวิเคราะห์ตนเองได้(self-critical communities) 5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ(systematic learning process) 6) ทำให้คนมีส่วนร่วมในการที่จะคิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทำของพวกเขาเอง 7) ต้องการให้คนได้ทดสอบการปฏิบัติ(practices) ทดสอบแนวคิด(ideas)และข้อสมมติฐาน(assumptions) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือชุมชนของเขา 8) เกี่ยวข้องกับการจดบันทึกข้อมูล(keeping records) 9) ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วม(participants) พยายามมองประสบการณ์ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม(objectify) 10) เป็นกระบวนการทางการเมือง(political process) อย่างหนึ่ง 11) ประกอบการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์(critical analysis) 12) เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ(starts small) 13) เริ่มต้นจากวงจรเล็ก ๆ(small cycles) 14) เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเล็ก ๆ(small groups) หลาย ๆ กลุ่มที่มีปัญหาหรือความต้องการร่วมกัน 15) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลขึ้นมา(build record) 16) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วม(participant) สามารถที่จะแสดงความถูกต้องของการกระทำ(demonstrate evidence) ของพวกเขาอย่างเป็นเหตุเป็นผล จากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผู้เขียนได้รวบรวมมากล่าวนำไว้พอสังเขป (สนใจเอกสารอ้างอิงขอมาได้ครับที่ nontmonpianjan@gmail.com)

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้นิทานคำคล้องจองประกอบภาพ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีท [19]
หนังสือไฟฟ้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุกตำแหน่ง Update 2557 [28]
กลุ่มงานบริหารทั่วไป หาโหลดแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม พม. รับ 3 อัตรา(แนวข้อสอบครบชุดมีเฉลย) [27]
H2O เชื้อเพลิงพลังงานแห่งศรรตวรรษท่ี20 [26]
Top view แนวข้อสอบกรมสรรพากร ฟรี ที่ถามหา แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 ลองดูคะ แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย [40]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ย้ายถั่วnew
เกมส์ย้ายถั่ว เกมส์นี้เราจะต้องใช้เม้าส์ คีบถั่วใส่จานในแต่ละสี โดยแยกใบให้ถูกต้อง ระวังถั่วจะมีปฏิกิริยา กระเด้งหนี คีบให้ทันก่อนหมดเวลา
เกมส์ตัดผมคุณหนูไฮโซnew
เกมส์ตัดผมให้กับคุณหนูไฮโซที่เข้ามาใช้บริการร้านทำผมกับเรา โดยจะต้องบริการให้สุดฝีมือ ออกแบบทรงผมให้สวยงาม เหมาะกับฐานะของลูกค้า
เกมส์วอลเล่ย์บอลnew
เกมส์วอลเล่ย์บอล เกมส์นี้เราจะต้องเลือกควบคุมสาวน้อย ที่กำลังเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาดกัน โดยใช้ลูกระเบิด แทนลูกบอล พยายามอย่าให้ระเบิดมาแตกที่ฝั่งเรา
เกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิงnew
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิง เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้าหญิงน้อยให้งดงามสมเกียรติ ให้เจ้าหญิงคนนี้มีโฉมหน้าที่แสนสวยไม่แพ้กับคนอื่น ระบายให้สุดฝีมือไปเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม