ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงงานวิทยาศาสตร์ผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ ขจัดความมัน


• โครงงานวิทยาศาสตร์ผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ ขจัดความมัน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2555 เปิดอ่าน : 16653 / 0 ความเห็น


โครงงานวิทยาศาสตร์.....

โครงงานวิทยาศาสตร์      เรื่อง  การศึกษาเปรียบเทียบค่า pH  ของผลไม้รสเปรี้ยว 5                                                   ที่มีผลต่อการขจัดความมัน

ประเภทของโครงงาน      โครงงานประเภททดลอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้         วิทยาศาสตร์

ระดับการแข่งขัน             มัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลที่ได้รับ                  รองชนะเลิศอันดับ 1  (เหรียญเงิน)  ระดับเขตพื้นที่

ชื่อผู้ทำโครงงาน            1.  เด็กหญิงกัลนิดา  ดวงพิมาย            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

                                     2.  เด็กหญิงอริศรา  พึ่งตนกลาง           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

                                     3.  เด็กหญิงกมลวรรณ  ขอบกระโทก    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

                                     โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

ครูที่ปรึกษาโครงงาน      นางศิริพร  ภักดีจอหอ

 บทคัดย่อ

           การดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องพบกับสารเคมีสังเคราะห์อยู่ตลอดเวลา  ทั้งทางการสัมผัส  สูดดม  และรับประทานเข้าไป  ประกอบกับในปัจจุบันสินค้ามีราคาแพง  จึงจำเป็นจะต้องหาทางเลือกใหม่  เพื่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย  ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงพยายามคิดหาสารจากธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีที่ใช้กันอยู่ในครัวเรือน  จึงเกิดความคิดว่าหากเรานำผลไม้รสเปรี้ยว  ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  มาผสมกับน้ำซาวข้าวเพื่อขจัดความมัน  เช่น  ใช้ล้างภาชนะที่ใช้ใส่อาหารจึงได้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง  “การศึกษาเปรียบเทียบค่า pH  ของผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ  ที่มีผลต่อการขจัดความมัน”  ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค่า pH ของน้ำผลไม้รสเปรี้ยว  5  ชนิด  เปรียบเทียบความเป็นกรดของน้ำผลไม้รสเปรี้ยวทั้ง  5  ชนิด ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการขจัดความมันของน้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 ชนิด ศึกษาค่า pH และการขจัดความมันของน้ำซาวข้าวที่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมง ศึกษาเปรียบเทียบค่า pH  ของสารน้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ  แต่ละชนิดผสมกับน้ำซาวข้าวในอัตราส่วนต่าง ๆ  เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการขจัดความมันของสารผสมที่เกิดจากน้ำผลไม้รสเปรี้ยวแต่ละชนิดผสมกับน้ำซาวข้าว  และศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำซาวข้าวกับน้ำผลไม้รสเปรี้ยวแต่ละชนิด  ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดความมัน  ผลการศึกษาพบว่า

               1)  น้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ  มีค่า pH  ไม่เท่ากัน  โดยน้ำมะเขือเทศมีค่า pH มากที่สุด และน้ำมะเฟืองมีค่า pH  น้อยที่สุด  และเรียงลำดับค่า pH  ของน้ำผลไม้รสเปรี้ยวจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ น้ำมะเขือเทศ  น้ำมะยม  น้ำมะกรูด  น้ำมะนาว  และน้ำมะเฟือง

               2)  น้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะที่ศึกษาทุกชนิดมีสมบัติเป็นกรด  โดยน้ำมะเฟืองมีความเป็นกรดสูงที่สุด  และน้ำมะเขือเทศมีความเป็นกรดต่ำที่สุด  และเรียงระดับความเป็นกรดสูงไปหาความเป็นกรดต่ำของน้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ  ได้ดังนี้  คือ  น้ำมะเฟือง  น้ำมะนาว  น้ำมะกรูด  น้ำมะยม  และน้ำมะเขือเทศ

               3)  น้ำมะเฟืองมีประสิทธิภาพในการขจัดความมันได้ดีที่สุด  รองลงมาเป็นน้ำมะเขือเทศ  น้ำมะยม  น้ำมะกรูด  และน้ำมะนาว  ตามลำดับ

              4)  การทิ้งน้ำซาวข้าวไว้เป็นเวลา  24  ชั่วโมง  มีผลทำให้ค่า pH ของน้ำซาวข้าวลดลง  คือมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น  จึงสามารถใช้ขจัดความมันได้

              5)  การนำน้ำผลไม้รสเปรี้ยว  5  มะ  แต่ละชนิดไปผสมกับน้ำซาวข้าวที่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมง  ในอัตราส่วนต่าง ๆ  มีผลให้ทำให้ค่า pH  ของสารผสมนั้นแตกต่างกัน

             6)  การผสมน้ำซาวข้าวที่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมงกับน้ำผลไม้รสเปรี้ยว  5  มะแต่ละชนิด  ในอัตราส่วนต่าง ๆ  สามารถขจัดความมันได้

             7)  อัตราส่วนของน้ำซาวข้าวที่ทิ้งไว้  24  ชั่วโมงและน้ำผลไม้รสเปรี้ยว 5 มะ แต่ละชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการขจัดความมัน  มีอัตราส่วนแตกต่างกัน  คือ  น้ำซาวข้าว : น้ำมะนาวม น้ำซาวข้าว : น้ำมะกรูด  และน้ำซาวข้าว : น้ำมะกรูด  มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการขจัดความมันที่อัตราส่วน  5 : 1  น้ำซาวข้าว : น้ำมะเทศ  มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการขจัดความมันที่อัตราส่วน  4 : 1  และน้ำซาวข้าว : น้ำมะเฟือง  มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการขจัดความมันที่อัตราส่วน  2 : 1

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงาน การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้ชุดกิจกรรมเ [3]
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีว [46]
ปืนส่อแววปลดเวนเกอร์พร้อมดึงอันเช่มาเสียบ [41]
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด อาเซียนน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [35]
{{Down Load}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร [ [34]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม