ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่

????????????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? ???????????? ???????????????????? ????? ?????????????
หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

✎ ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

+โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2552 เปิดอ่าน : 5,501 ครั้ง
☰แชร์ >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

คุณครูทั้งหลายสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิชาของตัวเองได้นะจ๊ะ .....

Advertisement
   

บทที่ 

บทนำ

 

๑.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                เนื่องจากโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยาได้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระวิชา  เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพแก่ตัวผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ทางกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงได้เล็งความสำคัญและต้องการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพมากที่สุด 

                ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน  ทำให้ขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรม   Microsoft  Excel  เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานเกี่ยวกับตารางงานและการคำนวณ  จึงทำให้มีนักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อนเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานการเรียนที่ไม่เหมือนกัน  ผู้สอนจึงจัดทำโครงการแก้ปัญหาการเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น  ม.๒  ขึ้น

 

วัตถุประสงค์

                ๑.  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนทันเพื่อน

                ๒.  เพื่อปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการเรียนนักเรียนชั้น  ม.๒

                ๓.  เพื่อปรับปรุงเจตคติของนักเรียนต่อการใช้โปรแกรม

                ๔.  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

                ๕.  เพื่อฝึกทักษะในการใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel 

 

๒.  ขอบเขตการวิจัย

                ๒.๑  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    จำนวน  ๕๑  รูป  ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการใช้โปรแกรม

                ๒.๒  ระยะเวลา  คือ  เดือนตุลาคม ธันวาคม  ๒๕๕๑

 

๓.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                ๓.๑  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

                ๓.๒  นักเรียนแต่ละคนเกิดทักษะในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

                ๓.๓  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

 

 

บทที่ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังต่อไปนี้

                ๑.  ความหมายของโปรแกรม  Microsoft  Excel

                ๒.  ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม  Microsoft  Excel

                ๓.  ความสามารถของโปรแกรม  Microsoft  Excel

 

๑.  ความหมายของโปรแกรม  Microsoft  Excel

                โปรแกรมสำหรับงานคำนวณประเภทสเปรดชีด (Spreadsheet) หรือกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน  คงจะไม่มีโปรแกรมใด มีความสามารถโดดเด่นเทียบเท่า โปรแกรมในตระกูลบริษัทไมโครซอฟต์  (Microsoft Co.,Ltd.)  ที่ใช้ชื่อทางการค้าว่า "Microsoft Excel" ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นรุ่น (Version) 2003 ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อโปรแกรม "Microsoft Excel 2003"

                โปรแกรมลักษณะกระดาษทดอิเล็กทรอนิกส์  เป็นโปรแกรมที่ช่วยในด้านการคำนวณ โดยอาศัยตารางการคำนวณในลักษณะที่เป็นช่องๆ ที่เรียกว่า "เซลล์ - Cell" คล้ายๆ กับการคำนวณผ่านกระดาษทำการ ๖ ช่อง ๘ ช่อง

                นอกจากนี้ ยังสามารถนำ Excel มาประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้  เช่น  การวิเคราะห์ต้นทุน งานฐานข้อมูลหรืองานโปรแกรมมิ่งเกี่ยวกับตัวเลข เป็นต้น

๒.  ประวัติความเป็นมาของโปรแกรม   MICROSOFT  EXCEL

Version

Released

Detail

1

1985

Version 1, for the Macintosh was released.

2

1987

The first Windows version was labeled "2" to correspond to the Mac version. This included a run-time version of Windows.

3

1990

Included toolbars, drawing capabilities, outlining, add-in support, 3D charts, and many more new features.

4

1992

The first "popular" version. Included lots of usability features.

5

1993

A major upgrade. Included multi-sheet workbooks and support for VBA.

7*

1995

Known as Excel 95. The first major 32-bit version of Excel**. Feature-wise, it's very similar to Excel 5.

8

1997

Known as Excel 97. A new interface for VBA developers, UserForms, data validation, and lots more.

9

1999

Known as Excel 2000. Can use HTML as a native file format, "self-repair" capability, enhanced clipboard, pivot charts, modeless user forms.

10

2001

Known as Excel 2002, this is part of Office XP. It has a long list of new features, but most of them will probably be of little value to the majority of users. Perhaps the most significant feature is the ability to recover your work when Excel crashes.
This version features product activation technology (i.e., copy protection). Please consider the ramifications of this before deciding whether to upgrade.

Read John Walkenbach's Excel 2002 Review at PC World.

11

2003

Currently in beta. It will be call Microsoft Office Excel 2003.
According to early reviews, the new features in this version will be: (a) improved support for XML, (b) a new "list range" feature, (c) Smart Tag enhancements, and (d) corrected statistical functions. Most users will not find the upgrade worthwhile.

 

๓.  ความสามารถของโปรแกรม  Microsoft  Excel

  • เหมาะกับงานคำนวณประเภทต่างๆ เช่น เลขทั่วๆ ไป, ค่าทางสถิติ, เลขตรีโกณฯ, ค่าทางการเงิน, คำนวณเกี่ยวกับวันที่
  • ระบบคำสั่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโปรแกรมอื่นในตระกูลเดียวกัน ทำให้สามารถเรียนรู้โปรแกรมอื่นๆ ได้โดยอ้างอิงกับโปรแกรม Microsoft Excel ชุดนี้ หรือผู้ใช้ที่ศึกษาโปรแกรมอื่นมาแล้ว ก็สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้สะดวก
  • ระบบคำสั่งมีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ทั้งแบบเมนูคำสั่ง, ปุ่มลัด, ไอคอนในแถบเครื่องมือ (Toolbars), เมนูจากการ Click เมาส์ขวา
  • การ Click ขวา จะเรียกเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานให้โดยอัตโนมัติ
  • ระบบเมนูคำสั่งมีให้เลือกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  • จัดการกับข้อมูลภาษาไทยได้ถูกต้องการหลักพจนานุกรมไทย
  • สามารถเติมข้อมูลลำดับ ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Fill)
  • ช่วยสร้างสูตรคำนวณได้ง่าย และรวดเร็วดั่งเนรมิต ด้วยความสามารถ Function Wizard ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาจดจำรูปแบบการใช้สูตรคำนวณแบบต่าง ๆ

                สร้างกราฟ และแก้ไข-ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Chart Wizard ทำให้สามารถเนรมิตกราฟได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กราฟเส้น, กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, กราฟพื้นที่ ทั้งในลักษณะภาพ   มิติ และภาพ   มิติ 

 

บทที่ 

วิธีการดำเนินงานวิจัย

 

                การวิจัย  เรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัย  ดังนี้

 

๑.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑  และ  ๒/๒  ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๕๑  รูป

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑  และ  ๒/๒  จำนวน    ห้อง ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ของโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

๒.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

                เดือนตุลาคม - ธันวาคม   ๒๕๕๑

 

๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

          -  กำหนดการสอน

        -  แบบฝึกเสริมทักษะ

                -  สื่อประกอบการฝึก

 

๔.  การเก็บรวบรวมข้อมูล

                (๑)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  ๕๑  รูป

        ตัวแปรที่ศึกษา

                        - 

☰แชร์ >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook กดถูกใจเพจ ข่าวการศึกษาครูบ้านนอกดอทคอม

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน , , ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน , << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

Advertisement

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เกณฑ์วิทยฐานะใหม่เกณฑ์วิทยฐานะใหม่
เปิดอ่าน 59,419 ครั้ง
วอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลมวอยเอเจอร์ 2 เผยระบบสุริยะไม่กลม
เปิดอ่าน 8,395 ครั้ง
เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่"
เปิดอ่าน 8,027 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
เปิดอ่าน 7,826 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธีกินสเต๊กอย่างถูกวิธี
เปิดอ่าน 10,683 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
 
สนามเด็กเล่น
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
ข่าวล่าสุด

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม