ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ลาหรือไม่ลา ออกจาก กบข. ดี?...ดูกรณีตัวอย่าง!.. (กบข.๒)


• ลาหรือไม่ลา ออกจาก กบข. ดี?...ดูกรณีตัวอย่าง!.. (กบข.๒)
+โพสต์เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2556 เปิดอ่าน : 76497 / 0 ความเห็น


.....

ลาหรือไม่ลา ออกจาก กบข. ดี?...ดูกรณีตัวอย่าง!..
(เกษียณแล้วได้อะไร?..เลือกทางไหน?..บำเหน็จหรือบำนาญ 2)
กรณีที่1 ครูเชี่ยวชาญ ปัจจุบันอายุ 55 ปี เกษียณปี 61อายุราชการ 38 + วันทวีคูณ 5 = 43 เงินเดือนๆ สุดท้าย 60,150 ปัจจุบันยอดเงิน กบข. 690,000 บาท
สถานภาพ กบข.
สูตรคำนวณบำนาญ
แทนค่า
ผลประโยชน์
บำเหน็จตกทอด 30 เท่า
ไม่ลาออก
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย × อายุราชการ ÷ 50 (แต่ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)
 
55,544 × 43 ÷ 50 = 47,767 แต่รับได้ไม่เกิน 70% = 38,880
ฉะนั้นรับบำนาญรายเดือนๆ ละ 38,880 บาท
 
รับเงินก้อน กบข. เต็มจำนวนประมาณ 870,000 บาท (ยอดรวมเงิน กบข.จะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 30,000 บาท)
38,880× 30 = 1,166,400 บาท
ลาออก
เงินเดือนๆ สุดท้าย × อายุราชการ ÷ 50
 
60,150× 43 ÷ 50 = 51,729 บาท
มีส่วนต่างเพิ่มขึ้นเดือนละ12,849 บาท
เงินก้อนจาก กบข.จะลดลงประมาณ 2 ใน 3 (ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว)
คงรับ = 290,000 บาท ลดลง = 580,000 บาท
51,729 × 30 = 1,551,870 บาท เพิ่มขึ้น 385,470 บาท
สรุปกรณีที่ 1
1.      ไม่ลาออก เงินบำนาญรายเดือนและบำเหน็จตกทอดจะลดลง แต่จะรับเงินก้อนจาก กบข.เต็มจำนวน คือ รวมรับทั้งสิ้น 870,000 + 1,166,400 + 400,000 = 2,436,400 บาท และบำนาญรายเดือนๆ ละ 38,880 บาท (ณ วันเกษียณ รับเงินก้อน คือ 870,000 + 200,000 = 1,070,000 บาท)
2.      ถ้าลาออก เงินบำนาญรายเดือนและบำเหน็จตกทอดจะเพิ่มขึ้น แต่จะรับเงินก้อนจาก กบข. น้อยลง คือ 290,000 + 1,551,870 + 400,000 = 2,241,870 บาท และบำนาญรายเดือนๆ ละ 51,729 บาท (ณ วันเกษียณ รับเงินก้อน คือ 290,000 + 200,000 = 490,000 บาท)
3.      เมื่อนำยอดเงินรวมรับทั้ง 2 กรณีมาหักลบกันในชั้นต้น จะพบว่าไม่ลาออกจาก กบข. มียอดเงินรวมทั้งสิ้น สูงกว่าลาออก คือ 2,436,400 - 2,241,870 = 194,530 บาท แต่เงินบำนาญรายเดือนจะน้อยกว่าลาออกอยู่ถึง 12,849 บาทต่อเดือน ซึ่งรับบำนาญแค่ 1 ปี 4 เดือนก็คุ้มทุน จะเป็นผลดีมากในระยะยาว
4.      รับสวัสดิการอื่นๆ ตามปกติ อาทิ เบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร บำเหน็จดำรงชีพ (15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรกจ่ายตอนเกษียณ ไม่เกิน 200,000 บาท และงวดที่ 2 จ่ายที่เหลือ ตอนอายุครบ 65 ปี)  และบำเหน็จตกทอด 30 เท่าของบำนาญรายเดือน มอบให้ทายาทเมื่อเสียชีวิต (ปัจจุบันมีหลายธนาคาร เช่น ธนชาต หรือกรุงไทย ให้กู้มาใช้ก่อนได้ 100 % โดยขอหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลาง หรือคลังจังหวัดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงิน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีที่ 2 ครูชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันอายุ 57 ปี เกษียณปี 59 อายุราชการ 26 ปี ไม่มีวันทวีคูณ เงินเดือนๆ สุดท้าย 43,800 ปัจจุบันยอด กบข. 463,737 บาท
สถานภาพ กบข.
สูตรคำนวณบำนาญ
แทนค่า
ผลประโยชน์
บำเหน็จตกทอด 30 เท่า
ไม่ลาออก
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย × อายุราชการ ÷ 50 (แต่ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)
 
37,634 × 26 ÷ 50
19,569
ได้รับบำนาญรายเดือนๆ ละ 19,569 บาท (เงินคำนวณไม่ถึง 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)
รับเงินก้อน กบข.เต็มจำนวนประมาณ 563,737 บาท
19,569 × 30 = 587,070 บาท
ลาออก
เงินเดือนๆ สุดท้าย × อายุราชการ ÷ 50
 
43,800× 26 ÷ 50 = 22,776 บาท
ส่วนต่างเพิ่มขึ้นเดือนละ3,207 บาท
รับเงินก้อนจาก กบข.
187,912 บาท ลดลง = 375,825 บาท
22,776 × 30 = 683,280 บาท เพิ่มขึ้น 96,200 บาท
สรุปกรณีที่ 2
1.      ไม่ลาออก เงินบำนาญรายเดือนและบำเหน็จตกทอดจะลดลง แต่จะรับเงินก้อนจาก กบข.เต็มจำนวน รวมรับ 563,737 + 587,070 + 400,000 = 1,550,807 บาท วันเกษียณ รับเงินก้อน คือ 563,737 + 200,000 = 763,737 บาท และบำนาญรายเดือน 19,569 บาท
2.      ถ้าลาออกจาก กบข. เงินบำนาญรายเดือนและบำเหน็จตกทอดจะเพิ่มขึ้น แต่จะรับเงินก้อนจาก กบข. น้อยลง คือ 187,912 + 683,280 + 400,000 = 1,271,192 บาท และรายเดือนๆ ละ 22,776 บาท วันเกษียณ รับเงินก้อนเท่ากับ 187,912 + 200,000 = 387,912 บาท
3.      นำมาหักลบกัน ไม่ลาออกจาก กบข. มียอดเงินรวมทั้งสิ้น สูงกว่าลาออก คือ 1,550,807 - 1,271,192 = 279,615 บาท แต่เงินบำนาญรายเดือนจะน้อยกว่าลาออกอยู่ 3,207 บาทต่อเดือน ซึ่งต้องรับบำนาญถึง 7 ปีกว่าๆ จึงจะคุ้ม ในกรณีนี้อยู่ กบข. เหมือนเดิมจะดีกว่า
4.      สวัสดิการอื่นๆ เหมือนข้อ 4 กรณีที่ 1
 
สรุปส่งท้าย (ทั้งสองกรณี)
1.      กรณีตัวอย่างทั้งสองข้างต้น คำนวณจากความน่าจะเป็นผสมกับข้อมูลที่เป็นจริง
2.      สมาชิกที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการลาออกจาก กบข.นั้น คือผู้ที่มีฐานเงินเดือนสูงและมีอายุราชการบวกวันทวีคูณมาก อย่างน้อยก็ 40 ปีขึ้นไป จะมีผลดีในระยะยาวครับ
3.      สมาชิกที่มีฐานเงินเดือน อายุราชการ และวันทวีคูณน้อย หรือไม่มีเลย ไม่เหมาะที่จะลาออกจาก กบข. ควรเลือกรับเงินก้อนเต็มจำนวนดีกว่านะครับ
แก้ไขเพิ่มเติม บำเหน็จดำรงชีพ ๑๕ เท่าของบำนาญ แต่ไม่เกินสี่แสนบาทนั้น คือเม็ดเงินของบำเหน็จตกทอด ๓๐ เท่าของบำนาญ ที่ทายาทจะได้รับเมื่อผู้รับบำนาญสิ้นชีวิต รัฐให้ยื่นเรื่องขอมาใช้ก่อนได้ไม่เกินสองแสน และอายุครบ ๖๕ ปีขอรับส่วนที่เหลือ แต่ในปัจจุบันสถาบันการเงินให้ผู้รับบำนาญยื่นกู้บำเหน็จตกทอด ได้ ๑๐๐% แล้วครับ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [14]
รับสมัครครู ประจำสาขาวิชาช่างยนต์ สัมภาษณ์ ทันทีด่วน!!! [13]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ส23201 สำหรับนักเรียนชั้น [13]
ฝึกอบรม e-traning utq online [25]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [23]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม