ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน


• ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2556 เปิดอ่าน : 1668 / 0 ความเห็น


 

อาเซียน

          J อาเซียน Asean คือ อะไร
                        ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS C
                    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          J อธิบดีกรมอาเซียน คนปัจจุบัน คือ  ดร.อิทธิ  ดิษบรรจง
            J วัตถุประสงค์ของอาเซียน คืออะไร
                    เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การบริหาร
         
J วันเกิดอาเซียนคือวันใด  ปัจจุบันอาเซียนมีอายุ กี่ปี
                   
8 สิงหาคม 2510  ปัจจุบัน มีอายุ 45  ปี  C
          Jเป้าหมายของอาเซียน
                    ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียน
10 ประเทศ เหมือนประชาคมยุโรป(EEC) 27 ประเทศ
          J ประเทศที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน มี กี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง  ก่อตั้งด้วยปริญญาใด
                    5 ประเทศ (F I S T M)C     ฟิลิบปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย
                   
ปริญญากรุงเทพ
          J การเป็นสมาคมอาเซียน มีเป้าหมายดังนี้
                   
1. เพื่อประโยชน์ร่วมกัน  2. เพื่อสร้างสันติภาพและความปลอดภัยร่วมกัน
                   
3. เพื่ออำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจร่วมกัน4. สร้างภูมิภาคที่เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
         
J คนไทยคนแรกที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนคือใคร
                    นายถนัด คอมันตร์  รัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยนั้น
C
          J ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกประเทศสุดท้าย
                   
10  ประเทศ  กัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอันดับสุดท้ายC เข้ามาปี 2542
          J ประเทศผู้สังเกตการณ์ อาเซียนได้แก่ประเทศใด
                        ติมอร์เลสเตร์ ,ปาปัวนิวกินี C
          J เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก(กฎบัตรอาเซียน)
                   
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (Asean Security Community ; ASC)
C
                       
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community ;AEC) C
                   
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community ;ASCC) C
            J เป้าหมายของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นวันที่ 1 มกราคม 2558
                   1.มีการค้าเสรีระหว่างกัน ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรใน 10 ประเทศ
                   
2. เปิดให้มีการเคลื่อนย้ายทุนและการลุงทุนอย่างเสรี ใน  10 ประเทศ
                   
3.แรงงานฝีมือ มีอิสระในการหางานทำได้ใน ใน  10 ประเทศ
                   
4. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน
         
J สำนักงานของอาเซียนอยู่ที่ใด  มีใครเป็นเลขาธิการอาเซียน
                    กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
                    (ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ)
C วาระ 5   ปี  2008 -2012  C
                    แผน วรรณเมธี (เลขาธิการสมาคมอาเซียน คนแรกของไทยC)
          J คำขวัญของอาเซียน คืออะไร
                        "One Vision,One Identity, One Community"  1(VIC)วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว C
          J วิสัยทัศน์อาเซียน คืออะไร
                   
one concert ,one dynamic , one caring
          J วิถีแห่งอาเซียน คืออะไร
                   ประชาคมอาเซียนต้องกล้าที่จะฝัน และห่วงใยที่จะแบ่งปันกันและกัน

            J ภาษาอังกฤษเป็นภาษาอาเซียน ตามระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ เท่าใด
                    ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียน
34 C The working language of ASEAN shall be English.
            J กฎหมายอาเซียน คืออะไร
                    กฎบัตรอาเซียน   
13  หมวด  55 ข้อ C  
          Jเพลงประจำอาเซียนคือ
                   
The asean way C
          Jการประชุมผู้นำอาเซียนเรียกว่าอะไร
                       
Cการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนC
                   ครั้งล่าสุด  3 – 4  เมษายน 2555 ที่ประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญ ครั้งที่  20
          Jอาเซียน + 3 ได้แก่ประเทศใด
                   C  J   K  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้C
          Jอาเซียน + 6  ได้แก่ประเทศใด
                   A  N  I 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย C

Jอาเซียน + 8 ได้แก่ประเทศใด
                   R  U  
รัสเซีย  สหรัฐฯ
Jวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ภายในปี ค.ศ.2020 (2563)
                    อาเซียนมุ่ง เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต
C
JCLMV คือ อะไร
                  
คือประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม C เป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโต ต่อเนื่องและยังมี     แร่ธาตุทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยังมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก กลุ่มประเทศ CLMV จึงเป็น        ประเทศที่มีคนสนใจเข้าไปลงทุน      CLMV ซึ่งย่อมาจาก Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam  C
Jอาชีพหลักของประเทศสมาชิกอาเซียน ในRoadmap มีอาชีพอะไรบ้าง
                    ไทย /ท่องเที่ยว และการบิน
C 
         
          พม่า/เกษตร ประมง
                    อินโดนีเซีย/ยานยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้
                    มาเลเซีย/ยางและสิ่งทอ
                    ฟิลิปปิน /อิเล็กทรอนิก
                    สิงคโปร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การบริการด้านสุขภาพ 
J 7 กลุ่มอาชีพในอาเซียนที่จะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
                   
1.วิศวกรรมกร  2.พยาบาล  3.สถาปัตยกรรม(สถาปนิก)  4.การสำรวจ 
                   
5.แพทย์          6.ทันตแพทย์   7.นักบัญชี
                   
กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการรับรอง สาขาบริการท่องเที่ยว
J โครงการ AHN คืออะไร
                   
Asean highway  Network  โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางคมนาคม
J การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งใดที่เลื่อนการเข้าสู่ประชาคม Asean จากปี 2563 มาเป็นปี 2553
                    การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน วันที่ 1 มีนาคม  2552
J ZOPFAN คืออะไร ในอาเซียน
                        Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)
                   
เขตแห่งเสรีภาพ  สันติภาพ และความเป็นกลาง
J AUN คืออะไร ในอาเซียน
                  
ASEAN University Network  เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
Jประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างราบเลื่อนต้องมีสิ่งใด
         
1. มีวิญญาณไทย         รู้และเข้าใจความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
         
2. ใจสากล                 รู้และเข้าใจ 9 ประเทศ ในอาเซียน และบริบทส่วนต่างๆของโลก
         
3. ตัวตนเทคโนโลยี        ใช้ ict ในการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
Jฝ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเตรียมตัวพัฒนาคนไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร
          -จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา โครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
Spirit of Asean 54 โรงเรียน
(
sister /partner School  และ Buffer  School )
โรงเรียนเครือข่าย
500 โรง
         
1.-ตั้ง sister /partner School 30 โรงฯ
เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาที่สอง จีน ญี่ปุ่น
          2.-ตั้ง Buffer  School            24 โรงฯ      เน้นการเรียนภาษาอังกฤษ บวกภาษาประเทศอาเซียน
              ที่มีชายแดนติดกับที่ตั้งของโรงเรียน

         
3.-ตั้ง Asean Focus school 14 โรงฯ  เน้นจัดการเรียนรู้ กิจกรรมผู้เรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา
         
4.ตั้ง Education Hub school  14 โรงฯ  เน้นห้องเรียนที่มีนักเรียนเพื่อนบ้านเรียนร่วม
โรงเรียนทั่วไป
 บุคลากรทุกคนต้องรู้เข้าใจ และตระหนักความสำคัญของอาเซียน ( ห้องละ
25 คน )

 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เกณฑ์OBEC ไฟล์ word [15]
50หน้าOBECบริหารชั้นเรียน [13]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [44]
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [34]
แนวขอ้สอบ งานราชการ ปริญญาตรี กรมทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่: 3 – 21 พ.ย. 255 [24]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์แข่งรถnew
เกมส์แข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกรถที่จะไปวิ่งอยู่บนสนามต่างแดน แล้วซิ่งเก็บไอเท็ม โดยสามารถใช้พลังยิงรถคันหน้าได้ด้วย
เกมส์เสิร์ฟอาหารnew
เกมส์เสิร์ฟอาหาร เกมส์บริการ ทำร้านอาหาร ขายอาหาร เสิร์ฟอาหาร เกมส์ออนไลน์ เล่นเกมส์ แฟรช ทำอาหาร ขายของ เอาใจคุณหนูๆโดยเฉพาะสนุกเพลิดเพลินได้อีก
Tom and Jerry Killernew
เกมที่สนุกมากกับการ์ตูนที่คุณชื่นชอบ คุณสามารถเลือกตัวละครที่ชื่นชอบของคุณ: ทอมหรือเจอร์! แน่นอนเป็นเกมที่แตกต่างกันสำหรับตัวละครแต่ละตัวดังนั้นโดยทั่วไปมีสองเกมที่ยอดเยี่ยมในหนึ่ง ถ้าคุณตัดสินใจว่าเจอร์รี่เป็นคนที่คุณรักมากที่สุดที่คุณจะต้องช่วยให้เขาโยนชิ้นของชีสจากตู้เย็นไปเมาส์ทารกน้อยหิว อยู่ห่างจากลูกโยนโดยทอมกระสับกระส่ายแมวที่ต้องการที่จะจับเจอร์รี่ หากคุณชื่นชอบเป็นทอมแล้วสิ่งที่มีความเรียบง่ายมากเขาจะต้องดูเจอร์รี่และเพื่อนของเขาบนลวดที่ถูกยืดออกซักรีด! พวกเขาขโมยอาหารจากตู้เย็นและงานของคุณคือการหยุดพวกเขาจาก ช่วยทอมเจอร์รี่ที่จะตีด้วยลูกโป่งน้ำและหยุดเขาขโมยอาหาร Have Fun!
เกมส์ยิงผลไม้new
เกมส์ยิงผลไม้ มายิงผลไม้ที่เหมือนกันให้ได้คะแนนมากที่สุด คลิกเล่นได้เลย
เกมส์ระบายสีกบน้อยnew
เกมส์ระบายสีกบน้อย เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้ากบน้อยที่อยู่บนใบบัว รอคอยให้เราแต่งแต้มสีสันให้สวยงามอยู่
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม