ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2


• ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2556 เปิดอ่าน : 6627 / 1 ความเห็น


๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ ๒”แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)รุ่นที่ ๓ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ)สำคัญมากในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และในที่นี้มีผู้บริหารต่างกระทรวงเข้ามารับการอบรมด้วย เป็นการดีอย่างยิ่งที่ผู้บริหารได้พบกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี เพราะจะประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นในอนาคต หัวใจสำคัญของการทำงานคือนโยบาย ๘ ข้อที่ รมว.ศธ.มอบหมายไว้ หน่วยงานของ ศธ.ทั้ง ๕ แท่ง ต้องร่วมกันทำงานจึงจะเกิดพลังในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ปฏิรูปการศึกษาเน้นคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา จุดมุ่งหมายคือ ได้คนเก่ง คนดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นคุณธรรม เทคโนโลยี ครูจะสอนดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับขวัญกำลังใจ ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาคน ถ้าคนดีทุกอย่างก็ดี ทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ทำผลงานด้วยมือตนเอง คนจะได้ดีก็เพราะครู ทำให้บ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชน เกิดการเกื้อกูลในการพัฒนาคนให้ได้ ทั้งนี้ต้องบูรณาการนโยบาย ๘ ข้อ เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน ต้องมีการต่อเนื่องเชื่อมโยงจึงจะเกิดประโยชน์ ถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่เกิดพลัง ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ช่วยเหลืองานของกระทรวงศึกษามาก เพราะพ่อแม่ต้องการให้ลูกเก่ง และเป็นคนดี การวัดและประเมินผลก็มีส่วนสำคัญมากเช่นกัน เพราะถ้าไม่มีตัวชี้วัดจะไม่ทราบว่าเดินไปตามเป้าหมายหรือไม่ การวัดที่มาจากบุคคลภายนอกก็เป็นสิ่งจำเป็น

การปฏิรูปการพัฒนาครู วิธีการประเมินวิทยฐานะ สวัสดิการ เน้นการให้ขวัญกำลังใจ ถ้าครูพอใจและยอมรับในสวัสดิการก็จะทำงานเต็มที่ ถ้าได้ใจก็เท่ากับได้ทุกอย่าง ทุกคนมีความหวังสูง และอยากไปให้ถึงฝั่งฝัน ครูของ สพฐ.มีเป็นแสนคน อีก ๒ ปีจะเกษียณออกไป เวลาแข่งขันมีจำกัด เราได้รองรับการพัฒนาเพียงพอหรือไม่ เป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือไม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อในด้านของเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ต้องมีเครื่องมือที่ดี มีการวัดประเมินผล เช่นการเรียน รู้ตลอดชีวิต มี ทีวี วิทยุ มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของ กศน.เป็นเรื่องการให้โอกาสทางการศึกษา เป็นสื่อการสอนที่ทัน สมัย มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน การจัดหาเครื่องมือต้องป้องกันการทุจริตด้วย ในเรื่องของอาชีวศึกษา เร่งปรับภาพลักษณ์ ไม่ให้เป็นนักเลง เพิ่มจำนวนเด็กให้เข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น สกอ. สพฐ. สอศ. ต้องช่วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาเรียนได้ตามเป้าหมายคือ ๕๐:๕๐ เรียนอาชีวศึกษาต้องเก่งเรื่องอาชีพ เมื่อจบแล้วมีรายได้สูง สิ่งสำคัญคือ ระดับ ปวช.ปวส.ต้องทำให้เด็กมีสมรรถนะสูง แต่เด็กส่วนใหญ่ยากจน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะระหว่างเรียนได้รับรายได้โดยการร่วมมือกับเอกชน เรียนแล้วมีงานทำทันที สำเร็จการศึกษาแล้วรายได้สูง เป็นแรงจูงใจในการเข้าเรียนอาชีวศึกษาในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีประมาณ ๑๕๐ แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน มาตรฐานการวัดจะต้องเพิ่มขึ้น สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตผู้รู้ นักวิชาการ ภารกิจหลักคือทำวิจัย แต่ได้งบประมาณน้อย รัฐจะส่งเสริมมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นในการส่งเสริมการวิจัย เรื่องต่อมาคือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน เป็นหัวใจสำคัญ ในการบริหารจัดการให้สมบูรณ์แบบ มุ่งไปที่ทุนการศึกษาเป็นหลัก การให้โอกาสทางการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก ชุมชนควรช่วยกันนำเด็กเข้ามาเรียนในระบบให้เต็ม ๑๐๐%เพราะขณะนี้มีปัญหายาเสพติด เด็กติดเซ็กส์ และการพนัน ไม่เข้าเรียน และชักจูงเพื่อนให้หนีเรียน ก่อความวุ่นวายในสังคม ด้านต่อมาคือการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคพิเศษ มีหลากหลายวัฒนธรรม มีการนับถือศาสนาเข้ม มีบางอย่างที่พูดไม่ได้ เมื่อมีการเสียชีวิตทางกระทรวงศึกษาธิการก็เข้าไปช่วยเหลือทันทีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เราต้องใช้การศึกษาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จะวางแผนอย่างไร และปฏิบัติตามแผนได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างคนในชุมชน เช่นครู กับทหาร ผู้ใหญ่บ้าน ต้องผนึกกำลังกันอย่างเต็มที่ การเปิดโอกาสให้เด็กภาคพิเศษนี้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า การจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ นโยบาย ๓ เรื่อง คือ คุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา โอกาสทางการศึกษา และการบริหารจัดการการศึกษา ต้องพัฒนาปรับปรุงทุกเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ต้องทำอย่างทุ่มเท ไม่มีวันหยุด เรื่องท้าทาย ต้องทำให้มากกว่าปกติ ต้องเป็นพลังของแผ่นดิน ทุกคนในประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น เด็ก ครู ประชาชน พระภิกษุ สามเณร มาช่วยกันพัฒนาการศึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดสำหรับนักบริหารในช่วงสุดท้าย ว่า การสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การให้รางวัลจูงใจในการทำงาน การแสวงหาความร่วมมือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความยุติธรรม เสมอภาค การสร้างภาพ ลักษณ์องค์กร ตลอดจนต้องการมีบุคลิกภาพดี วางตัวเหมาะสม เป็นกัลยาณมิตร มีอารมณ์ขันมีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความเห็น และมีความอดทน จึงจะสามารถทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

 

ที่มา ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สอศ.แจ้งผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 รายงานตัว [1206]
สพฐ.นำครูแจ้งข้อเท็จจริงกรณีสนามฟุตซอล รอข้อมูลป.ป.ท.แจ้งเขตพื้นที่ฯตั้งกก.สอบ [434]
รัฐมนตรียุติธรรม แนะ727ครูโคราช เปิดโปงจอมบงการ โกงสนามฟุตซอล [543]
ตัวเลขบอกอะไร [3255]
สพฐ.โร่พบปปช.ปรึกษาป้องกันโกง [1269]

 
ความคิดเห็นที่ 1  โดยคุณ : จี -jiratee_25@hotmail.co.th
บทความมนี้ จึงต้องการกำลังครูเพื่อการเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึง ทั้งในระดับอาชีวะและสามัญจริงอยู่ว่าครูเป็นผู้มีความสามารถเชิงวิชาชีพด้วยแล้ว จำต้องมีความสามารถในเชิงของการความครูด้วย ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ ไม่อย่างนั้นจะเอาเด็กไม่อยู่ ลองสังเกตุดู ครูในปัจุจบัน มีความเป็นลักษณะ หัวรุนแรงก้าวร้าวมากขึ้น ใจร้อน มีความเครียดรอบด้าน ยึดมั่นกับความคิดตนเองเชื่อมั่นสูงไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อการสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ ซึ่งอาจถูกถ่ายทอดพฤติกรรมแบบนี้ออกไปโดยไม่รู้ตัว และครูก็ไม่รู้ตัวเช่นกันพฤติกรรมจะส่งผลต่อไปในภายภาคหน้าอย่างไร ตองตระหนักแล้วว่าความรู้ด้านวิชาการไม่ใช่สิ่งที่ระบบการศึกษาต้องการเป้นอันดับต้นๆ แต่ต้องการเสริมสร้า้งสภาพจิตใจที่บอบบาง ลงทุกที กับสิ่งยั่วยุและปัญหาต่างๆที่มากขึ้นทุกวันของตัวครูและผู้เรียน เพราะหากจิตใจไม่เข้มแข็ง การจะนำเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมาไปใช้ทางที่ผิด ก็จะเป็นอันตรายต่องตนเองและสังคม อย่างที่เป็นในปัจจุบัน ดังนั้น แต่ ศธ. มีนโยบาลที่ตรงข้าม เน้น เทคโนโลยี วัตถุ และ ตามกระแสสังคมภายนอก เป็นหลักในการดำเนินนโยบาลต่างๆ ไ่ม่ได้ส่งเสริมคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอยู่ และที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงก็คือ การเพิ่มค่าครองชีพ แบบก้าวกระโดดของรัฐบาล ทำไม่สำเร็จและทำไม่ทั่วถึงซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดจบที่มาทำลายรัฐบาลเอง อีกไม่นานด้วยพลังของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากนโยบายนี้

[2 ต.ค. 2556 เวลา 08:43 น.] ไอพี [203.172.201.83]
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม กรุณาคลิกปุ่มนี้ครับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ก้านกล้วย 2new

ผู้เล่น 1:

W - Up.
S - Down.
D - Run Elephant.

ผู้เล่น 2:
Up Arrow Key - Up.
Down Arrow Key - Down.
Left Arrow Key - Run Elephant.

เกมส์ตัดผมสาวน้อยnew
เกมส์ตัดผมสาวน้อย ทุกคนคงต้องชอบเกมส์นี้แน่นอน เกมส์นี้เราจะต้องทำผมให้กับสาวน้อยที่มีนัดเดทที่ห้างสรรพสินค้า ช่วยกันออกแบบให้น่ารัก โดนใจหนุ่มๆ ในห้างกันเลย
เกมส์จับผิดภาพหนูน้อยหมวกแดงnew
เรื่องราวการผจญภัยของหนูน้อยหมวกแดงกับเจ้าหมาป่า ซึ่งแตกต่างจากที่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไง ถ้าอยากรู้ก็ต้องเล่นให้ผ่านแต่ละด่านให้ได้
เกมส์ทอดไข่new
เกมส์ทอดไข่ เป็นเกมส์ทําอาหาร เกมส์นี้เราจะต้องวางกะทะ ใส่น้ำมัน ตอกไข่ ปิดกะทะ แล้วจัดใส่จาน ให้ทันเวลา
เกมส์นั่งเรือตกปลาnew
เกมส์นั่งเรือตกปลา มานั่งเรือตกปลากันนะครับ เกมส์นี้สนุก ฝึกฝีมือกันด้วยนะ
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม