ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงงานสิ่งประดิษฐ์ "โมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม"


• โครงงานสิ่งประดิษฐ์ "โมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม"
+โพสต์เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2556 เปิดอ่าน : 9784 / 0 ความเห็น


กิตติกรรมประกาศ การจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “การทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม” ประสบผลสำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ให้ความร่วมมือการให้คำแนะนำจากคุณครูทองดี ดลแม้น และให้ความรู้แนะนำ การตัด การเจาะรู กระป๋องน้ำอัดลม การประกอบโมบาย คุณครูอดิสัย โนนทนวงษ์ ที่ได้คำแนะนำให้ความรู้ขั้นตอนการทำโมบาย ริเริ่มสร้างสรรค์ ประยุกต์จากการตัดรูปหัวใจเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เพื่อความสวยงาม และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา ที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ บทคัดย่อ ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทำ ได้ศึกษา วิธีการทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม โดยการศึกษาจากวิทยากรท้องถิ่น ซึ่งมีกระบวนการในการศึกษาคือ การตัดกระป๋อง การเจาะรูกระป๋อง ขั้นตอนการทำโมบาย การร้อยโมบายเชื่อมต่อกัน ผลการศึกษาพบว่า การทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลมเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการประดับตกแต่งที่สวยงาม ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของท้องถิ่น คณะผู้จัดทำมีความรู้ ความสามารถในการตัดกระป๋อง การเจาะรูกระป๋อง การร้อยโมบายเชื่อมต่อกัน ขั้นตอนการทำโมบายได้ และสามารถผลิตโมบายเพื่อประดับตกแต่ง และสวยงามได้และใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ หรือถ้ามีผู้ต้องการ ก็สามารถจำหน่ายได้ ในราคาอันละ 50 บาท การศึกษาการทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลมของผู้จัดทำในครั้งนี้ มีคุณค่าและความสำคัญต่อท้องถิ่นในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้น นักเรียน ผู้ปกครอง ควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประดับตกแต่งให้สวยงามตามความเหมาะสม ที่มาและความสำคัญของโครงงาน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่มีเป้าหมายในการนำเอาองค์ความรู้มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เกิดขึ้นจากความต้องการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ จำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้เป็นพื้นฐานที่อาจมาจากการสำรวจ ศึกษา ค้นคว้า คณะผู้จัดทำจึงได้คิดและนำเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้ เช่น กระป๋องน้ำอัดลม ถูกทิ้งหลังจากที่ประชาชนบางส่วนดื่มแล้ว ซึ่งกระป๋องน้ำอัดลมทำจากแร่สังกะสีทำให้ย่อยสลายช้า และไม่มีความปลอดภัยเลย คณะผู้จัดทำจึงนำมารีไซเคิลใหม่เป็นของประดับตกแต่ง โดยนำมาดัดแปลงเป็นโมบายแขวงประดับไว้ในที่ต่างๆ ดูแล้วมีความสวยงามและมีคุณค่ามากขึ้น และอีกอย่างยังสามารถขายได้ ในราคาอันละ 50 บาท วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำโมบาย 2. เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในการทำงาน 4. เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาด สมมุติฐานของการศึกษา เนื่องจากกระป๋องน้ำอัดลมที่ดื่มแล้วถูกทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นเศษขยะตามท้องถนน เรานำกระป๋องมารีไซเคิลเป็นของประดับตกแต่ง โดยการทำเป็นโมบาย ขอบเขตของการศึกษา 1. ศึกษาวิธีการทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลมจากชุมชน 2. ศึกษาวิธีการทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลมทางเว็ปไซต์ การดำเนินงาน 1. ศึกษาวิธีการทำโมบายจากชุมชน หรือทางเว็ปไซต์ 2. เตรียมเครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ์ 2. รวบรวมกระป๋องน้ำอัดลมทุกยี่ห้อ ทุกสี ทุกขนาด โดยการช่วยกันเก็บตามร้านค้า หรือซื้อในราคา 1 บาท ต่อกระป๋อง 2 ใบ 3. ฝึกปฎิบัติวิธีการทำตามขั้นตอน 4. นำเสนอผลงานต่อครูที่ปรึกษา 5. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 6. คำนวณต้นทุน/ราคาจำหน่าย อันละ 50 บาท ขั้นตอนการทำ ใช้มีดปลายแหลมเจาะกระป๋องน้ำอัดลมแล้วใช้กรรไกรตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ตัดเป็นรูปหัวใจขนาดพอเหมาะตามความต้องการ จำนวน 70 ชิ้น เจาะรูบน-ล่างด้วยตะปูหรือตัวเจาะ ใช้คลิปร้อยรูปหัวใจต่อกันจำนวน 2 ชิ้น จำนวน 35 เส้น ตัดกระป๋องจากริมเข้าหาก้นกระป๋องยาว 6 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. 10 แฉก 1 กระป๋อง กระป๋องยาว 5 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. 10 แฉก 1 กระป๋องกระป๋องยาว 4 ซ.ม. กว้าง 1.5 ซ.ม. 10 แฉก 1 กระป๋อง เจาะรูด้วยตัวเจาะที่ปลายแฉกจนครบทุกแฉก ก้นกระป๋องเจาะรูด้วยมีดปลายแหลมตรงกลางทุกอัน ชั้นในสุด ร้อยหัวใจตรงกลางจำนวน 5 เส้น รอบนอกร้อยรูปหัวใจจำนวน 10 เส้น ชั้นที่ 2 – 3 ร้อยหัวใจจนครบทุกเส้น ชั้นละ 10 เส้น ร้อยคลิปต่อเป็นสายแขวนความยาวตามต้องการ ภาพสำเร็จ การเตรียมเครื่องมือ / วัสดุ-อุปกรณ์ 1. กระป๋องน้ำอัดลม 2. กรรไกรสำหรับ จำนวน 10 กระป๋อง ตัดรูปหัวใจ 3. มีดปลายแหลม 4. ตัวเจาะรูรูปหัวใจ สำหรับตัดและเจาะ 5. คลิปสำหรับร้อย รูปหัวใจต่อกัน ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนนำผลงานจากการทำโมบายไปใช้ในการประดับตกแต่งในบริเวณบ้าน 2. นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานมากยิ่งขึ้น 4. นักเรียนทำงานร่วมกับคนอื่น สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 5. นักเรียนเกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะได้ดียิ่งขึ้น 6. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 7. นักเรียนมีความภูมิใจในผลงานและมีรายได้ระหว่างเรียน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “การทำโมบายจากกระป๋องน้ำอัดลม” จัดทำโดย เด็กหญิงอุมาวดี ดลรัศมี เด็กชายศรัทธา วงศ์สำแดง เด็กชายศรันย์ ดีรักษา ครูที่ปรึกษา คุณครูโสภิต จุฑาศรี โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 .....

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดนตรีแสนสนุก สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [33]
วงการ SEO เผย Penguin 3.0 ปล่อยออกมาแล้ว! [27]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ [23]
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ [36]
เผยแพร่ผลงาน [28]
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ไอ้แมงมุมnew
เกมส์ไอ้แมงมุม เกมไอ้แมงมุม มาเล่นเกมส์ไอ้แมงมุมออนไลน์กัน เป็นเกมไอ้แมงมุมชักใยไต่ไปตามเมืองต่างๆ เราต้องช่วยไอ้แมงมุมไต่ไปให้ได้น่ะครับ ลองเล่นกันดูครับ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์เรียงเพชรnew
เกมส์เรียงเพชร เกมส์นี้เราจะต้องทำภารกิจเรียงเพชรให้ถูกต้อง สีเดียวกัน อยู่ติดกัน จะถูกทำลายหายไป ทำให้เร็ว และทันเวลา
เกมส์หอยทาก Snail Bobnew
ช่วยนี้หอยทากไต่ แต่มีชีวิตชีวาทำให้การเดินทางไปยังประกายใหม่ของเขา ใช้เครื่องมือและคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในบ๊อบหอยทากผ่านสถานที่ก่อสร้างอันตราย!
เกมส์แข่งรถ4x4new
เกมส์แข่งรถ 4x4 มาตะลุยสนามแข่งรถสุดมันส์กันได้ที่นี่เลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม