ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการส


• แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการส
+โพสต์เมื่อวันที่ : 2 พ.ย. 2556 เปิดอ่าน : 4468 / 0 ความเห็น


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน ชื่อ นายมูฮัมหมัดนายิบ นามสกุล สีตีเลาะ อายุ 32 ปี อายุราชการ 7 ปี คุณวุฒิทางการศึกษา 1. วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาเอก (ไม่มี) จากสถาบันการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี . 2. วุฒิปริญญาตรี ค.บ วิชาเอก คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏยะลา 3. วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี (ไม่มี) วิชาเอก (ไม่มี) จากสถาบันการศึกษา (ไม่มี) . ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ 741 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ . สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสิเดะ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น 19,460 บาท 2. การรับราชการ 2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญ ดังนี้ วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 1 พฤศจิกายน 2548 ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระเสาะ - 7,630 1 พฤศจิกายน 2550 ครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ คศ.1 9,230 1 สิงหาคม 2551 ครู โรงเรียนบ้านศาลาสอง คศ.1 9,700 22 พฤษภาคม 2552 ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ คศ.1 10,190 1 ตุลาคม 2554 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ คศ.2 16,190 วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ขั้น (บาท) 1 ตุลาคม 2555 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ คศ.2 18,970 1 เมษายน 2556 ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ คศ.2 19,460 2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550 . ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 . 2.4 เคยขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย (ไม่มี) .....

 

                   ก.ค.ศ.1/2(จชต.)

 

แบบเสนอขอรับการประเมิน

 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สายงานการสอน

 

 
 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ  นายมูฮัมหมัดนายิบ  นามสกุล   สีตีเลาะ  อายุ 32 ปี อายุราชการ 7  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

1.

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี   .                     

2.  วุฒิปริญญาตรี ค.บ วิชาเอก คณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏยะลา      

3.  วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี (ไม่มี) วิชาเอก (ไม่มี) จากสถาบันการศึกษา (ไม่มี)            .                        

ตำแหน่ง ครู ตำแหน่งเลขที่ 741 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ         . 

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสิเดะ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี                              

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น 19,460 บาท

 

2. การรับราชการ

2.1 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

2.2 เคยดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะ ที่สำคัญ ดังนี้

 

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

1 พฤศจิกายน 2548

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระเสาะ

-

7,630

1 พฤศจิกายน 2550

ครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ

คศ.1

9,230

1 สิงหาคม 2551

ครู โรงเรียนบ้านศาลาสอง

คศ.1

9,700

22 พฤษภาคม 2552

ครู โรงเรียนบ้านสิเดะ

คศ.1

10,190

1 ตุลาคม 2554

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ

คศ.2

16,190

วัน เดือน ปี

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

รับเงินเดือน

ระดับ/อันดับ

ขั้น (บาท)

1 ตุลาคม 2555

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ

คศ.2

18,970

1 เมษายน 2556

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ

คศ.2

19,460

 

2.3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550      .

    ได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554    .

2.4  เคยขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเดียวกันนี้ ครั้งสุดท้าย (ไม่มี)  

 

3. การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน

             3.1 การปฏิบัติการสอน (ชั้น/ระดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้/สาขา หรือรายวิชาตามที่สอน)

                      3.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

                      3.1.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                      3.1.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนเสริม

                      3.1.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญ

                      3.1.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กิจกรรมชุมนุมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                      3.1.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมแนะแนว

          3.2 จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์

                      3.2.1 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

                     3.2.2  ตรวจการบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 5 ชั่วโมง

                     3.2.3  ทำงานธุรการชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  บันทึกกิจกรรมประจำวัน   จำนวน 5 ชั่วโมง

                     3.2.4  ตรวจความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา10.15น.-11.15น.จำนวน1ชั่วโมง

             3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจำชั้น/ครูประจำกลุ่มฯ

         3.3.1 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

         3.3.2 ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ

         3.4.1 กิจกรรมแนะแนว

         3.4.2 กิจกรรมชุมนุม 

         3.4.3 กิจกรรมลูกเสือ

         3.4.4 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

         3.4.5 สอนซ่อมเสริม

 

 

ตารางสอนของนายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะ

สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2555

จำนวน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

วัน

ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 1

08.15-09.15น.

ชั่วโมงที่ 2

09.15-10.15น.

ชั่วโมงที่3

10.15-11.15น.

ชั่วโมงที่4

11.15-12.15น.

ชั่วโมงที่5

13.00-14.00น.

ชั่วโมงที่ 6

14.00-15.00น.

ชั่วโมงที่ 7

15.00-16.00น.

จันทร์

สอนเสริม

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.4

 

คณิตศาสตร์

ป.3

 

 

ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง

อังคาร

สอนเสริม

ป.4

 

 

คณิตศาสตร์

ป.3

 

 

 

พุธ

สอนเสริม

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.3

 

 

 

ลูกเสือสามัญ

พฤหัสบดี

สอนเสริม

ป.4

 

คณิตศาสตร์

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.3

 

สังคม

ป.4

 

ศุกร์

สอนเสริม

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.4

คณิตศาสตร์

ป.3

 

ประวัติ

ศาสตร์

ป.4

 

แนะแนว

ป.4

                  หมายเหตุ เวลา 12.15 – 13.00 น. พักกลางวัน

 

ลงชื่อ                                                                                      ลงชื่อ

                  (นางเยาวเห สิเดะ)                                                                           (นายนิมะนาเซ สามะอาลี)

                               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

3.5 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (ถ้ามี)

                    3.5.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                    3.5.2 หัวหน้างานกิจการนักเรียน

                    3.5.3 เลขานุการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                    3.5.4 ครูเวรประจำวันจันทร์

                    3.5.5 รับผิดชอบโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                    3.5.6 รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

                    3.5.7 รับผิดชอบโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

 3.5.8 วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิ/วิชาเอกในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3.5.9 กรรมการตัดสินงานวิชาการกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

 

4. การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ให้รายงานข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ตามแบบ ก.ค.ศ. 2 (จชต.) พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐาน

อ้างอิง จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สถานศึกษาเพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ

             4.1 การมีวินัย                                                                          จำนวน 10   หน้า

             4.2 การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน   6   หน้า

             4.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม                                        จำนวน   6   หน้า

             4.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ                                     จำนวน   7   หน้า

             4.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ                                           จำนวน   6   หน้า                                               

 

5. ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ

          5.1  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน   (จำนวน 4 แฟ้ม)

               5.1.1  จัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบ  (จำนวน 1 แฟ้ม)

1)

2)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

     3)    โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และสัดส่วนคะแนน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1.   แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ  (จำนวน 1 แฟ้ม)    
 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( INDIVIDUALIZED EDUCATION PLAN : IEP)
 3. แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
 4. แบบประเมินทักษะการคิด
 5. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
 6. แบบสังเกตกระบวนการทำงานกลุ่ม
 7. แบบประเมินชิ้นงาน
 8. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.1.3 สื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ (จำนวน 1 แฟ้ม)

 1. วิจัยในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิเคราะห์โจทย์  
 2. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
 3. วิจัยในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกเพื่อแก้ปัญหาทักษะ

การบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

 1.     วิจัยในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

 1. วิจัยในชั้นเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกและเกมการศึกษา

 1.    สื่อในท้องถิ่น สื่ออย่างง่าย  บัตรตัวเลข  บัตรโจทย์
  1. แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร  (จำนวน 1 แฟ้ม)

        

 1. เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 2. Paint) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ของเด็กหญิงฮัสนี  อาเล็ม
 3. เกียรติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 4. Paint) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ของเด็กชายอับดุลฆอฟุร แวหะยี
 5. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระดับศูนย์เครือข่ายบราโอ

 ก้าวหน้า ปีการศึกษา 2554 -2555

 •                            

          1)  เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ระดับประเทศ  ปี 2554

    2)  เกียรติบัตรโรงเรียนแกนนำการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 1.     
 2.           

          5)  ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่านการประเมินวิทยฐานะเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 •  
 1. คำสั่งโรงเรียนบ้านสิเดะ ที่ 40/55 เรื่องคณะกรรมการรับผิดชอบฝ่ายงานโครงการ

ชุมชนสัมพันธ์  (ฝ่ายพิธีกร)

 1. สารสิเดะสัมพันธ์  ปีการศึกษา 2553 – 2555

            ด้านตนเอง

 1. เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กราฟฟิก (Paint) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ปีการศึกษา 2555

 1. เกียรติบัตรวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา ตาม คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1043/2555 

 1.  เกียรติบัตร หนึ่งแสนครูดี  จากคุรุสภา  ปีการศึกษา 2555
 2.  เกียรติบัตรเป็นคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา

  ปีที่ 1 – 3  ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ปีการศึกษา 2555

        5.2   การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขา หรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบ

  หรือในงานที่รับผิดชอบ  (จำนวน 3 แฟ้ม)

 1.  การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นดังนี้  ( จำนวน 1 แฟ้ม )

                      1) รายงานผลการอบรม ครู Master teacher วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2555

                       2) รายงานผลการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

                      3) รายงานผลการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้วิชาคณิตสาสตร์ชั้นประถมศึกษา      ปีที่  3  ปีการศึกษา 2555

                      4) รายงานผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  2-5 กุมภาพันธ์  2556

                        5) รายงานผลการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 21

 ณ ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ  17-21 มกราคม 2556

6) รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2556  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                      

7)

ทางวิชาการ 2 มีนาคม 2556

5.2.2   การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้

                             ในการจัดการเรียนการสอน  (จำนวน 1 แฟ้ม)

 1. ตารางวิเคราะห์ มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. การกำหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และกำหนดสัดส่วนคะแนน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 2. ใบกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 3. เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

            6)   เอกสารประกอบ การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

            7)   เอกสารประกอบการอบรม ครู Master teacher วิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2

ปีการศึกษา 2555

            8)   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( INDIVIDUALIZED EDUCATION  PLAN  : IEP)

5.2.3   การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ   (จำนวน 1 แฟ้ม)

               1)  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงอบรมครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ / วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2555

             2

ปีการศึกษา 2555

             3) บันทึกการนิเทศ  เรื่อง การให้ความรู้เทคนิคการสอนวิชาคณิตศาสตร์กับครูในโรงเรียนที่

 •  

  4) บันทึกการเผยแพร่การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อที่หาในท้องถิ่น

  5) คณะกรรมการคุมสอบนักเรียนโรงเรียนบ้านสิเดะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านสิเดะ ที่ 19/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

  6) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ                                                   

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

             

  7) คณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ชั้น มัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 – 3 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปีการศึกษา 2555  

   

6. ด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานการสอน

             ส่วนที่ 1 ข้อจำกัดตามสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน

ให้รายงานสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน (จำนวน 5 – 20 หน้า ) ภายใต้ข้อจำกัดในการปฏิบัติ

1)                                                                  9

2)                                 3 

3)                         4

4)     3                

              พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงแต่ละหัวข้อ จำนวน 1 ชุด ไว้ที่สถานศึกษา เพื่อรอรับการประเมินจากคณะกรรมการ

              ส่วนที่ 2 ผลงานที่ประสบผลสำเร็จทางด้านการสอน  จำนวน 1 รายการ

                  1.ชื่อผลงาน ผลของการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

     2.เอกสารการสรุปผลงานตามข้อ 1 (จำนวน 20 หน้า) โดยให้รายงานตามกรอบการนำเสนอ ดังนี้

           1)         ความเป็นมา/แนวคิด                                                   จำนวน   3  หน้า

2)                                                                      1

3)   8

4)  6

5)                                          1  

 

7. ลักษณะการจัดทำ

                   7.1  จัดทำแต่ผู้เดียว  จำนวน 1 รายการ ได้แก่

                                7.1.1 ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

                            7.1.2  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 จำนวน  1  ชุด สำหรับใช้กับชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ

                    7.2 จัดทำร่วมกับผู้อื่นในรูปคณะทำงานหรือกลุ่ม จำนวน (ไม่มี)

 

 

                                                         

8.  การนำผลงานที่ประสบความสำเร็จไปใช้

 

             หลังการจัดทำชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  นำผลงานที่ประสบ

ความสำเร็จไปใช้ ดังนี้

   8.1 กลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                8.2 นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ

                8.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสร้างชิ้นงาน ระดับศูนย์    เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8.4 ประชาชนทั่วไปที่สนใจในการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ปัตตานี เขต 2

                8.5 นำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการต่างๆในงานมหกรรมวิชาการต่างๆ เช่น งานมหกรรมวิชาการปัตตานี เขต 2 งานมหกรรมวิชาการชบาบานปัตตานี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3

 

9. การเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ

หลังการจัดทำและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

และนำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วได้ดำเนินการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายประเด็น ดังนี้

9.1 นำชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะทำงานจัดทำแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา ของศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

9.2 เผยแพร่ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในงานมหกรรมวิชาการปัตตานี เขต  2

9.3 การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำชุดฝึกเสริม

ทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  ให้กับคณะครูที่สนใจ ดังนี้

 

                              9.3.1 นางแวรอมละห์  เจ๊ะอาลี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ  สอนสาระการเรียนรู้   

                                         คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

                                9.3.2 นางสาวรุสนานี นิสายู ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสิเดะ สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

                                9.3.3 นางสาวปาวีณา หลับจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสิเดะ สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                9.3.4 นายมูฮัมหมัด สีเดะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะสอนสาระการเรียนรู้

                                         คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                9.3.5 นางรอซีดะห์ ดาโอะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านยะรัง สอนสาระการเรียนรู้

                                         คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                9.3.6 นางสาววรรณหัสนา หะยี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านอีบุ๊ สอนสาระการเรียนรู้

                                         คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

9.4 เผยแพร่ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบราโอก้าวหน้า

9.5 เผยแพร่ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ให้กับคณะครูในโรงเรียนต่างๆนำไปใช้

9.6 เผยแพร่ชุดฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านสิเดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดยผ่านทาง Facebook ของโรงเรียน

                www.facebook.com/newsidek55

                9.7 นำไปเผยแพร่กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จะไปแข่งทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

       

10. งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

                R  ไม่มี

 

 

 

  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริง

 

 

                                                                                    (ลงชื่อ)                                                              ผู้ขอรับการประเมิน

                                                                                                     (นายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะ)

                                                                                    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสิเดะ

                                                                                          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...........

 

การตรวจสอบและรับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                       ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง และเป็นความจริง

 

 

                                                                                    (ลงชื่อ)                                                              ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น

                                                                                                        (นายนิมะนาเซ สามะอาลี)

                                                                                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิเดะ

                                                                                      วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...........

 

 
 

 

 

 

 

การตรวจสอบคุณสมบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส่วนราชการ

                        ได้ตรวจสอบแล้ว

                                                               มีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                                                                    ขาดคุณสมบัติ (ระบุ).....................................................................

 

                                                                                    (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ

                                                                                                 (.....................................................)

                                                                                       ตำแหน่ง...................................................

                                                                                    วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ...........

 

                                                                                    (ลงชื่อ)......................................................

                                                                                                 (.....................................................)

                                   (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

                                                                          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............

ก.ค.ศ.1/2 (จชต.)

 

แบบเสนอขอรับการประเมิน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สายงานการสอน

 

 

 

 

 

 

 

นายมูฮัมหมัดนายิบ  สีตีเลาะ

 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านสิเดะ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

2556

กล่องข้อความ:       ก คำนำ

 

      แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นข้อมูลของการปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2555 ของผู้ขอ   รับการประเมินเกี่ยวกับประวัติการรับราชการและการปฏิบัติงาน  สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  การนำเสนอมีเนื้อหาครอบคลุมข้อมูลตามแบบเสนอขอรับการประเมินทั้ง 6 ด้านได้แก่  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน การรับราชการ การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน การรายงานด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

        ผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณนายนิมะนาเซ  สามะอาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิเดะ ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำรวมทั้งขอเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกคน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้ปกครอง และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ้านสิเดะ  ที่ให้กำลังใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมินด้วยดีเสมอมา

                                                                                        

 

 

                 นายมูฮัมหมัดนายิบ  สีตีเลาะ

                                                                                                                               2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ข             

สารบัญ

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  หน้า

คำนำ                                                                                                                                                                      ก

สารบัญ                                                                                                                                                                  ข

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน                                                                                                                           1

2.  การรับราชการ                                                                                                                                                1

3.  การปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมิน                                                                                                   2

4.  การรายงานด้านที่ 1 คือ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ                            4

5.  ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ                                                                                                             4

6.  ด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
Thesis Editing Service [9]
เรียนพิเศษกับ EduTrain [11]
เรียนพิเศษ IELTS [9]
ติวเพิ่มเกรด ป.ตรี [13]
เรียนพิเศษ SSAT [9]

 

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์ย้ายถั่วnew
เกมส์ย้ายถั่ว เกมส์นี้เราจะต้องใช้เม้าส์ คีบถั่วใส่จานในแต่ละสี โดยแยกใบให้ถูกต้อง ระวังถั่วจะมีปฏิกิริยา กระเด้งหนี คีบให้ทันก่อนหมดเวลา
เกมส์ตัดผมคุณหนูไฮโซnew
เกมส์ตัดผมให้กับคุณหนูไฮโซที่เข้ามาใช้บริการร้านทำผมกับเรา โดยจะต้องบริการให้สุดฝีมือ ออกแบบทรงผมให้สวยงาม เหมาะกับฐานะของลูกค้า
เกมส์วอลเล่ย์บอลnew
เกมส์วอลเล่ย์บอล เกมส์นี้เราจะต้องเลือกควบคุมสาวน้อย ที่กำลังเล่นวอลเล่ย์บอลชายหาดกัน โดยใช้ลูกระเบิด แทนลูกบอล พยายามอย่าให้ระเบิดมาแตกที่ฝั่งเรา
เกมส์เบ็นเท็นnew
เกมส์เบ็นเท็น เป็นเกมส์อีกแนวที่ฝึกทักษะการเล่น และวางแผนการเดินทาง ลองเล่นกันดูนะค่ะ สนุกมาก
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิงnew
เกมส์ระบายสีเจ้าหญิง เกมส์นี้เราจะต้องระบายสีเจ้าหญิงน้อยให้งดงามสมเกียรติ ให้เจ้าหญิงคนนี้มีโฉมหน้าที่แสนสวยไม่แพ้กับคนอื่น ระบายให้สุดฝีมือไปเลย
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม