หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

เปิดใจ 6 นักศึกษาพิการ "เฟรชชี่"รั้วแม่โดม

เจ้าของโพสต์นี้ นายสุรงค์ โพชนิกร - 24 พ.ค. 2552 เปิดอ่าน 152 ครั้ง

เปิดใจ 6 นักศึกษาพิการ "เฟรชชี่"รั้วแม่โดม

โดย รอซิต้า มณี และจันทร์ชนะ สายสวาทหมายเหตุ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา โครงการนักศึกษาพิการ และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2552 พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา "มติชน" จึงได้สัมภาษณ์ความคิด ความรู้สึกของ 6 นักศึกษาพิการมานำเสนอ

งานปฐมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมเข้าค่ายของ มธ. ประจำปีการศึกษา 2552 ดังกล่าว เริ่มต้นโดย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า มธ.ได้สานต่ออุดมการณ์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยด้วยการรับนักศึกษาผ่านโครงการดังกล่าว เพื่อต้องการให้โอกาสแก่ผู้ที่ขาดโอกาส ตลอดจนส่งเสริมผู้ที่เรียนดี ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนผ่านโครงการต่างๆ รวมเกือบ 400 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาพิการ 22 คน โดยมีนักศึกษาพิการตาบอดเข้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นครั้งแรกของ มธ. และถือเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยที่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เพราะที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่เชื่อมั่นว่าเด็กตาบอดจะเรียนสายวิทยาศาสตร์ได้ จึงไม่เปิดรับเข้ามาเรียนในคณะนี้ ดังนั้น เด็กพิการส่วนใหญ่จึงได้เรียนสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากกว่า

"นอกจากนี้ ยังมีเด็กออทิสติกเข้ามาเรียน มธ.เป็นปีแรกด้วย จึงอยากให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้เวลา 4 ปีในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่าและอย่างมีความหมาย ตั้งใจเรียน ตักตวงความรู้ทางวิชาการ และเมื่อมีโอกาสขอให้ตอบแทนสังคม เพราะยังมีเด็กที่ด้อยโอกาสที่ไม่ได้รับโอกาสเช่นนี้อีกมาก จึงขอให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆ ที่กำลังรอโอกาส ได้ตั้งใจเรียนต่อไป"ส่วนความคิด ความรู้สึก ของนักศึกษาพิการทั้ง 6 คน

เริ่มจาก "เทิดเกียรติ บุญเที่ยง" นักศึกษาพิการทางสายตา น้องใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ผมเป็นเด็กพิการแต่กำเนิด อยู่ในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโอกาสเข้าเฝ้าฯพระองค์ท่านทั้งก่อนสอบเข้า มธ.และหลังสอบ ซึ่งก่อนสอบ พระองค์ทรงให้กำลังใจว่า ขอให้สอบผ่าน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก หลังสอบผ่านพระองค์ทรงให้เข้าเฝ้าฯอีกครั้ง และตรัสว่าขอให้ตั้งใจเรียน เพราะถือเป็นเด็กตาบอดรุ่นแรกที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งตรัสว่าเมื่อเขาให้โอกาสเรียนแล้ว ก็ควรทำโอกาสนั้นให้ดี เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องได้มีโอกาสบ้าง ซึ่งผมจะตั้งใจเรียนและตั้งปณิธานว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วจะรับใช้สังคมทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสามารถทำได้"

"การที่ผมได้เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้รู้สึกว่าประเทศเราเปิดกว้างมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้กับรุ่นน้องๆ ได้ตั้งใจเรียน เพราะยังมีโอกาสดีๆ รออยู่ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าวิตกที่ต้องเรียนคณะนี้ เพราะต้องมีการทดลองในห้องแล็บจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้สายตาในการมองและแยกแยะสี คงต้องอาศัยเพื่อนช่วยบอกสี และพยายามจดจำ แต่ผมก็จะไม่ย่อท้อ จะตั้งใจเรียนเพื่อให้จบการศึกษาให้ได้"

ธนกร อนุสราภรณ์ นักศึกษาออทิสติก ชั้นปีที่ 1 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

"ผมรู้สึกภูมิใจที่สามารถสอบเข้า มธ.ได้ และรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งทรงประทานให้หลังจากที่ทรงทราบว่า ผมซึ่งเป็นบุคคลออทิสติก สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ผมจึงยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนและปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ โดยไม่กังวลที่จะต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ ผมขอให้กำลังใจบุคคลออทิสติกว่า การจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นบุคคลออทิสติก หรือเป็นผู้พิการ แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องมีความตั้งใจ และมีความรู้"หทัยรัตน์ รัตนจงกล แขนขวาพิการ นักศึกษาใหม่ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

"ที่ดิฉันเลือกเรียนคณะนี้ เพราะอยากทำงานเบื้องหลังด้านโฆษณา และไม่อยากทำงานประจำในบริษัท ดิฉันไม่กังวลที่จะต้องเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติทั่วไป แต่จะพยายามให้มากขึ้น และอยากให้กำลังใจเด็กพิการที่กำลังเรียนอยู่ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ตั้งใจเรียน และลองมาสอบเข้าในโครงการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับเทคนิคในการเรียน ส่วนตัวก็คือตั้งใจเรียนในห้องเรียน"

วงเดือน วงศ์นนทภูมิ พิการสายตาเลือนราง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

"ดิฉันได้ทราบเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาพิการจากรุ่นพี่ใน มธ. ซึ่งเข้าโครงการนักศึกษาพิการเช่นกัน รุ่นพี่แนะนำให้ตรวจสอบว่ามีคณะใดบ้างที่เปิดรับนักศึกษาพิการ เพราะดิฉันได้เกรดเฉลี่ย ม.ปลาย 3.34 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ มธ.กำหนด จึงสมัครสอบเข้ามา ส่วนที่เลือกคณะศิลปศาสตร์เพราะชอบด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการเรียนย่อมมีอุปสรรค เพราะไม่สามารถมองเห็นเพาเวอร์พอยท์ หรือโปรเจ็คเตอร์ได้ จึงฟังได้อย่างเดียว เวลาที่อ่านหนังสือสอบจะมีเทคนิคส่วนตัวคืออ่านไปเรื่อยๆ จนจบเนื้อหา ซึ่งเวลาอ่านจะต้องอ่านใกล้มากจึงจะมองเห็น ส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็จะหาคำอธิบายง่ายๆ สำหรับตัวเอง และให้เพื่อนช่วยติวให้อีกทางหนึ่ง สมัยที่เรียนชั้นมัธยมเวลาอ่านหนังสือไม่สะดวก ทางโรงเรียนจะมีเครื่องซีซีทีวีที่ช่วยขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น ทำให้อ่านได้สบายตา"

ขวัญฤทัย เรืองเกตุ นักศึกษาพิการแขนขวา ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

"ดิฉันดีใจมาก ไม่คิดว่าจะสอบได้ แต่คนในครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้ตลอด แต่ก็รู้สึกกดดันพอสมควร เพราะเป็นลูกสาวคนโตต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ และที่สำคัญต้องขอบคุณเพื่อนๆ ที่โรงเรียนและอาจารย์ที่ช่วยติวให้กับดิฉันในช่วงก่อนสอบ ส่วนความฝันนั้นอยากเป็นนักวิชาการ และนักบรรยายพิเศษ"

ณัฐรดา บุญยืน นักศึกษาพิการขาขวา ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์

"อาจารย์แนะแนวที่โรงเรียนแนะนำให้มาสอบในโครงการนี้ ซึ่งผมก็ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดี อ่านหนังสือเยอะมาก ผมทั้งดีใจและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเอง แม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป แต่ก็มั่นใจว่าจะไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนอย่างแน่นอน เพราะหากมั่นใจทุกอย่างก็จะสำเร็จได้"

ถึงแม้ว่านักศึกษาเหล่านี้จะมีความพิการทางร่างกาย แต่ความสามารถดูแล้วไม่ได้ด้อยไปกว่าคนปกติทั่วไปแน่นอน จึงเชื่อว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของคนในชาติ

ที่มา   www.matichon.co.th


ดูข้อมูลทั้งหมดของ นายสุรงค์ โพชนิกร คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 24 พ.ค. 2552krunaw

chommy1975

kobkai

0897594893

nutpajee

jirateepmoo

charawut

surutchai2008

surapeekuysuwan
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กสูตรเสน่หาnew
เกมส์ทำเค้ก ทำเค้กแบบสูตรเสน่หากัน น้องๆ มาเลือกส่วนผสมและเครื่องมือในการทำเค้กให้ติดใจกันไปเลยนะจ๊ะ
เกม Hot Dog Bushnew
ทำฮอตดอกให้ลูกค้าให้ทัน จะได้เลื่อนระดับนะ
เกมส์พ่อบ้านไฮเทคnew
เกมส์พ่อบ้านไฮเทค เราต้องทำความสะอาดโรงงานด้วยอุปกรณ์ทันสมัยสุดๆ ในโลกเลยครับ
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวnew
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาว เราถูกจับ ต้องหาวิธีออกไปให้ได้
เกมส์จับคู่ SuShi Gold Matchnew

เกมส์จับคู่ซูชิสนุกๆ มาเล่นกันเลย

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย