หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
จิราภรณ์ หอมกลิ่น
จากจังหวัด ยโสธร

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย สอบ ๒๒ ก.พ.๕๒ ข้อ ๔๖-๕๘ (ตอนที่ ๓)
โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2552 IP : เปิดอ่าน : 1364 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(23.00%-20 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

  ตอนที่  ๓

๔๖. ใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ที่ส่วนใด

) พลาสติกเป็นวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน / ) ภาชนะพลาสติก

นิยมใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าร้อนหรือเย็น / ) ข้อเสียของพลาสติกคือย่อยสลาย

ช้าและยังมีผลทำให้โลกร้อนยิ่งขึ้น / ) ขยะพลาสติกที่ลอยในมหาสมุทรมีจำนวน

ถึง ๔๖,๐๐๐ ชิ้นต่อ ๒.๖ ตารางกิโลเมตร

. ส่วนที่ ๑ และ ๒

. ส่วนที่ ๑ และ ๓

. ส่วนที่ ๒ และ ๔

. ส่วนที่ ๓ และ ๔

๔๗. ข้อใดที่ข้อความต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวถึง

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีช่วยให้เรามีของใช้ที่นิ่มขึ้น เบาขึ้น ยืดหยุ่นและทนทาน

ยิ่งขึ้น สามารถทำรูปแบบและสีสันได้หลากหลายดังใจ สามารถใช้แทนวัสดุ

ธรรมชาติ เช่น ไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะร่อยหรอลงไปทุกที

. ข้อเด่นของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ประเภทของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

. ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

๔๘. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการ

ที่นิยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนั้น

แต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา

. ทุกคนพอใจที่จะได้เป็นคนสำคัญ

. คนเราเด่นดังไม่ได้ในทุกวงการ

. บุคคลในบางวงการไม่นิยมผู้ด้อยกว่าตน

. คนที่มีความสามารถอาจรู้สึกด้อยเมื่อขาดคนยกย่อง

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบ ข้อ ๔๙ - ๕๐

ไข้หวัดใหญ่พบมากทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตรา

การตายมักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๖๕ ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น

โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ป้องกันได้ผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ

ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน

ไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง ส่วนไข้

หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงไปปอดผู้ป่วย

จะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ

อ่อนเพลีย

๔๙. ข้อความข้างต้นไม่ได้กล่าวถึงเรื่องใด

. วิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

. ความแตกต่างของโรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่

. ระหว่างป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะปฏิบัติงานไม่ได้

. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคซ้ำเติมผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

๕๐. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อความข้างต้น

. ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุ

. คนวัยเด็กเป็นไข้หวัดใหญ่จำนวนมากกว่าคนวัยอื่นๆ

. คนในวัยหนุ่มสาวจะติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่น้อยที่สุด

. ความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่อาจทำให้เสียชีวิตได้

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบ ข้อ ๕๑ - ๕๓

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าภาวะโลกร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดความหายนะ

เพียงอย่างเดียว แต่จะมีประเทศในแถบซีกโลกเหนือที่สามารถประหยัดพลังงานจาก

การทำความร้อนได้มากขึ้น นักเดินเรือสามารถใช้ทางลัดไปขั้วโลกเหนือได้เพราะ

น้ำแข็งละลาย พื้นที่ป่าไม้ในโลกอาจขยายตัวขึ้น ในบางประเทศ เช่น แคนาดา

รัสเซีย ยุโรปเหนือ และมองโกเลีย มีแนวโน้มว่าจะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน

มากที่สุด คือจะได้รับผลผลิตทางเกษตรเพิ่มขึ้น เพราะนักวิจัยจำนวนมากเชื่อว่า

หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้าย อันเป็นผลจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นในประเทศ

เหล่านี้

๕๑. ข้อใดที่ข้อความข้างต้นกล่าวถึง

. ประเภทของผลผลิตทางเกษตรที่จะบังเกิดขึ้น

. ลักษณะของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ประเทศเหล่านี้ได้รับ

. รายชื่อทั้งหมดของประเทศที่จะได้รับประโยชน์จากภาวะโลกร้อน

. ตัวอย่างประโยชน์ที่ประเทศทางซีกโลกเหนือจะได้รับจากภาวะโลกร้อน

๕๒. ข้อความที่ว่า หากโลกอุ่นขึ้น พื้นที่เพาะปลูกก็จะเกิดมีทางขั้วโลกเหนือมากขึ้น

มีความหมายตามข้อใด

. การมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

. ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ

. เมื่ออากาศอุ่นขึ้น พื้นที่ซึ่งเคยหนาวจัดจะมีผลผลิตเปลี่ยนไป

. ผลผลิตทางการเกษตรในเขตร้อนเดิมจะเป็นผลิตผลของเขตหนาว

                 ซึ่งกลายเป็นเขตร้อน

๕๓. ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความข้างต้น

. การคมนาคมทางทะเลของประเทศแถบซีกโลกเหนือจะสะดวกขึ้นเมื่ออากาศ

     อุ่นขึ้น

. ประเทศเหล่านี้จะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานการทำความร้อนลงได้

. แม้ประเทศเหล่านี้จะประสบความสูญเสียจากภาวะโลกร้อน แต่ก็จะได้ประโยชน์

     จากภาวะความร้อนนั้นด้วย

. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจะเปลี่ยนไป เพราะไม่คุ้นเคยกับการเพาะปลูกพืชผล

     ที่อยู่ในเขตร้อนมาก่อน

๕๔. ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร

. ทำจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง

. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี

. มีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมของงาดำ

. ทุกหยดให้คุณค่าทางโภชนาการ

. ขนมอบที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ

. เครื่องดื่มที่ทำจากถั่วเหลืองและงาดำ

. อาหารคาวที่ทำจากถั่วเหลือง

. อาหารเสริมที่ทำจากงาดำ

๕๕. การฟังในข้อใดมีจุดมุ่งหมายต่างกับข้ออื่น

. วันดีฟังถ่ายทอดสดการแถลงนโยบายของรัฐบาล

. วันเพ็ญฟังการอภิปรายเรื่องใช้ชีวิตอย่างไรให้พอเพียง

. วันรุ่งฟังวิทยุรายการตลาดเช้าข่าวสด

. วันงามฟังเพลงในรายการดนตรีกวีศิลป์

๕๖. วินัยฟังรายการวิทยุ มีข้อความตอนหนึ่งว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าเรา

ยังมีไม่พอ ต้องมีนั่นมีนี่เสียก่อน แล้วเราจะอิ่มจะเต็ม สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยได้รับการสอน

ก็คือ ไม่ว่าเราจะพัฒนาความสามารถในการหาเงินทอง หาของ หาความรักให้ได้มาก

สักเท่าใดก็ตาม น้ำในแก้วไม่มีวันเต็ม เพราะความอยากในใจเราไม่เคยหยุดหลังจาก

ฟังแล้ว เขาบอกกับตนเองว่า ผู้พูดต้องการให้คนเราลดความต้องการของตัวเองลงเพื่อ

ความสุขในชีวิต

จากสถานการณ์ในข้อความข้างต้นแสดงว่าวินัยมีสัมฤทธิผลในการฟังระดับใด

. เข้าใจจุดประสงค์ของผู้พูด

. รับรู้ข้อความได้ครบถ้วน

. บอกได้ว่าสิ่งที่ฟังน่าเชื่อถือ

. ประเมินได้ว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์

๕๗. ข้อใดเป็นคำพูดที่ประธานในที่ประชุมควรใช้เมื่อต้องการจะสรุปความเห็น

. วันนี้เราได้ใช้เวลาในการอภิปรายกันมายืดเยื้อพอสมควรแล้ว ผมคิดว่าเราควร

     ตัดสินใจได้แล้ว

. ความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมทุกท่านล้วนน่าสนใจ ผมจึงคิดว่าจะรับไว้พิจารณา

     ในโอกาสต่อไป

. ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เข้าประชุมได้เสนอมามีมากพอที่เราจะตัดสินใจได้ ผมจึงขอ

      ประมวลความคิดเห็นให้ที่ประชุมพิจารณา

. การประชุมครั้งนี้เราได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างจุใจ ผมจึง

     ขอให้ยุติการแสดงความคิดเห็น

๕๘. คำพูดในข้อใดไม่มีความหมายเชิงตำหนิ

. อาหารที่ขายตามรถเข็นใช่ว่าจะสกปรกไปเสียทุกร้าน

. กระเป๋าใบนี้จะเก๋ทีเดียว ถ้าหากใบเล็กกว่านี้สักหน่อย

. ผ้าไทยบางชนิดถ้าซักรวมกับผ้าสีอ่อนแล้วคุณจะเสียใจ

. ฝีมือทำอาหารของคุณทำให้ฉันไม่ต้องหาวิธีลดน้ำหนักเลย

๕๙. ดาราหญิงผู้หนึ่งแสดงบทร้ายได้สมจริงจนผู้ดูบางคนเกลียด เธอไปซื้อของตาม

ตลาดแม่ค้าก็ไม่ขายให้ สุดากับลูกสาวอายุ ๑๐ ขวบ ดูละครที่ดาราผู้นี้แสดง

สุดาจะคุยกับลูกเสมอเวลาดูโทรทัศน์

คำพูดในข้อใดแสดงว่าทักษะในการดูของสุดาถูกต้อง

. ยายคนนี้ใจร้ายมาก ลูกไม่ควรเอาอย่าง

. ลูกอย่าไปเกลียดเขาเลย เขาแสดงไปตามบทบาทเท่านั้น

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย สอบ ๒๒ ก.พ.๕๒ ข้อ ๔๖-๕๘ (ตอนที่ ๓)
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

จิราภรณ์ หอมกลิ่น
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
จิราภรณ์ หอมกลิ่น..