หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

แบบฝึก - โปรแกรมมาโครมีเดียแฟลช

เจ้าของโพสต์นี้ สาวิตรี นามวงศ์ - 26 ก.ย. 2552 เปิดอ่าน 189 ครั้ง

 
แบบฝึกปฏิบัติ
 
เรื่อง รู้จักโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
 
รายวิชา ภาพกราฟิกเบื้องต้น
โปรแกรม มาโครมีเดีย เฟจ 2004 (Macromedia Flash 2004)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวิตรี นามวงศ์
ครูสอน
 
ชื่อ-สกุล ......................................................เลขที่................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........
 
 
 
 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 
แบบฝึกที่ 1
รู้จักโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
 
 
 
สาระการเรียนรู้
1.     ความเป็นมาของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
2.     ความต้องการระบบของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
3.     การติดตั้งโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
4.     การเรียกใช้โปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Flash
2.     อธิบายและติดตั้งโปรแกรม macromedia Flashได้
3.     เปิด – ปิด โปรแกรม macromedia Flash ได้
 
 
 
เอกสารประกอบการสอน
 
เรื่อง รู้จักโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
 
รายวิชา ภาพกราฟิกเบื้องต้น
โปรแกรม มาโครมีเดีย เฟจ 2004 (Macromedia Flash 2004)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
 
 
 
นางสาวิตรี นามวงศ์
 
 
 
 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 

 
 
 
 
 

 
 
  ความเป็นมาของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
   ความต้องการระบบของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
   การติดตั้งโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
   การเรียกใช้โปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004
 
นางสาวิตรี นามวงศ์
ผู้สอน
 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ความเป็นมาของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004 (Macromedia Flash 2004)
 
                   ในปัจจุบันนี้มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ความสะดวกในการสื่อสาร อีกทั้งมีโปรแกรมแสดงผลเว็บเพจที่ใช้งานได้ง่าย   เว็บเพจ จำนวนมากได้ออกแบบให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการใช้คุณลักษณะของมัลติเมียเดีย (Multimedia) ประกอบด้วยภาพกราฟิก เสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่เรียกว่า “เอนิเมชัน(Animation)”
ซึ่งโปรแกรม มาโครเมียเดีย เฟจ 2004 (Macromedia Flash 2004) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้และมีวิธีการใช้งานที่ง่ายไม่ซับซ้อน
                                Flash เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท Macromedia ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้สะดวก สามารถใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้ซึ่งอาศัยการสร้างรูปภาพโดยใช้ลายเส้น ผู้ใช้สามารถนำแฟ้มรูปภาพที่มีอยู่เข้ามาใช้งานได้ รวมถึงสามารถควบคุมการทำงานโดยใช้คำสั่งคบคุม (Action Script) สำหรับโปรแกรมสามารถดาวโหลดมาทดลองใช้ได้จากเว็บไซต์ http://www.macromedia.com  
                                ไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างโดย Flash จะมีขนาดเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับไฟล์มัลติมีเดียที่สร้างจากโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อนำงานประกอบการสร้างเว็บเพจ จึงทำให้ผู้ใช้เว็บไซต์ โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าไฟล์มัลติมีเดียจากโปรแกรมอื่น ๆ เพราะรูปแบบการเก็บรายละเอียดของรูป Flash จะบันทึกรายละเอียดเป็นลายเส้น ในขณะที่โปรแกรมอื่น ๆ จะบันทึกรายละเอียดของรูปเป็น Pixels    
จะเห็นว่าลักษณะงานที่สร้างจากโปรแกรม Flash เป็นแนวการ์ตูนที่เน้นลายเส้น
และใช้สีค่อนข้างสม่ำเสมอ  ในงานมัลติมีเดียที่สร้างจากโปรแกรม Flash ส่วนใหญ่จะเป็นแนวลายเส้น ง่าย ๆ โดยมีการใช้ภาพถ่ายผสมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
                                การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดย Flash  เราสามารถสร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ
เช่น   ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร ภาพ โลโก้กราฟิก พร้อมเสียง และเอฟเฟกต์ประกอบ ตัวอย่าง
ได้แก่ ภาพหลักของหน้าเว็บ ป้านโฆษณา การนำเสนอข้อมูลแบบสไลด์โชว์ เกมส์ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
         ความต้องการระบบของโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004    
เครื่องคอมพิวเตอร์
ความต้องการอย่างน้อย
หน่วยประมวลผลกลาง
Pentium 3 800 MHZ 
ระบบปฏิบัติการ
Microsoft Windows XP
หน่วยความจำ (RAM)
512 MB
ฮาร์ดดิสก์
2.5 GB
การ์ดจอแสดงผล
1024 x 768 16 Bit
 
               
การติดตั้งโปรแกรมมาโครเมียเดีย เฟจ 2004 (Macromedia Flash 2004)
               
การติดตั้งโปรแกรมจำเป็นต้องหาโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Macromedia หรือดาวโหลดโปรแกรม ได้ที่http://www.macromedia.com   เพื่อทดลองใช้งาน   และดำเนินการติดตั้งโปรแกรมตามขึ้นตอน ดังนี้
1.       ใส่แผ่นซีดี
2.       ดับเบิลคลิกที่ โฟลเดอร์ Macromedia Flash MX 2004
3.       ดับเบิลคลิกที่ INSTALL FLASH MX 2004

ดับเบิลคลิกที่
 INSTALL FLASH MX 2004
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.       โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้ง ดังรูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.       โปรแกรมจำทำการกระจายข้อมูลแล้วจะมีข้อความต้อนรับในการติดตั้งโปรแกรม
ให้คลิกปุ่ม Next

คลิก Next

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.       โปรแกรมจะแจ้งลิขสิทธิ์และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อยืนยันเงื่อนไขการใช้งาน ให้คลิก Yes

คลิก  Yes
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.       โปรแกรมจะกำหนดตำแหน่งการติดตั้งโปรแกรม

คลิก Next
โดยจำติดตั้งไว้ที่ C:\Program File\Macromedia\Flash 2004    ให้คลิกปุ่ม Next    เพื่อยีนยัน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก Next
                8. โปรแกรมแจ้งให้ทราบว่าจะติดตั้ง Flash Player หรือไม่ โดยโปรแกรมจะกำหนดให้ติดตั้งไว้แล้ว (สำหรับ โปแกรม Flash Player เป็นโปรแกรมที่ทำให้ข้อมูลที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash สามารถแสดงผลได้ในโปรแกรม Internet Explorer และ โปแกรม Netscape สามารถเลือกไม่ติดตั้งได้โดยคลิกเครื่องหมาย üออก แนะนำให้ติดตั้งด้วย )   คลิก Next เพื่อทำงานต่อไป

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.       โปรแกรมแจ้งให้ทราบว่าจะทำการคัดลอกแฟ้มไปที่ C:\Program
File\Macromedia\Flash 2004    คลิก Next เพื่อทำงานต่อไป

คลิก Next
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                10. โปรแกรมแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการติดตั้ง โดยจะมีแถบแสดงเปอร์เซ็นต์ ให้รอจนกระทั่งครบ 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                11. ให้คลิกปุ่ม Finish (หมายถึงเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมแล้ว)
โปรแกรมจะให้อ่านข้อความรายละเอียดของโปรแกรม ถ้าต้องการอ่านให้คลิกเครื่องหมาย üในช่อง ¨Yes, view the Readme file now

คลิก Finish
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                12. แล้วจะเปิดหน้าต่าง Macromedia ให้เรียกใช้งานโดย ดับเบิลคลิกที่

ดับเบิลคลิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                13. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ติดตั้งโปรแกรมครั้งได้ลงทะเบียนการใช้งาน
คลิกที่  เพื่อลงทะเบียน
 

คลิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. โปรแกรมให้ใส่ Serial number ดังรูป

คลิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ให้ใส่หมายเลข Serial number  เป็นตัวเลขจำนวน 4 ชุด แล้วคลิก
 
จะแสดงหน้าต่างโปรแกรม Macromedia Flash MX Professional 2004  ดังรูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกใช้โปรแกรม macromedia flash 2004
            เมื่อติดตั้งโปรแกรมสำเร็จแล้วสามาเรียกใช้โปรแกรมได้ดังนี้
 
การเรียกใช้โปรแกรมวิธีที่ 1 การเข้าตามระบบการเรียกใช้โปรแกรม
1.       คลิกที่ start
2.       เลื่อนไปที่ Program
3.       เลื่อนไปที่ macromedia
4.       เลื่อนไปที่ macromedia flash 2004 แล้วคลิกเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
ดังภาพ

Œ คลิก Start
 เลื่อนไปที่ Program
Žเลื่อนไปที่ macromedia
คลิกmacromedia flash 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงการเรียกใช้โปรแกรม macromedia flash 2004

 
การเรียกใช้โปรแกรมวิธีที่ 2 การเรียกใช้แบบทางด่วน
 
ดับเบิ้ลคลิกสัญรูปบนเดสทอป    

ดับเบิ้ลคลิก
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงการเรียกใช้โปรแกรม macromedia flash 2004
 
หน้าต่างโปรแกรม macromedia flash 2004
 

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงโปรแกรม macromedia flash 2004
 
ส่วนที่ 1 เป็นเมนูสำหรับเปิดแฟ้มงานที่ทำไว้แล้วเราสามารถคลิกที่นี้เพื่อเปิดแฟ้มงานที่เรามีไว้แล้ว

เปิดแฟ้มงานที่มีอยู่แล้ว

 
 
 

ส่วนที่ 2 เป็นเมนูสำหรับสร้างแฟ้มงานใหม่

 
เพื่อสร้างงานใหม่
 
เพื่อสร้างงานรูปแบบฟอร์มใหม่
 
เพื่อสร้างงานนำเสนอใหม่
เพื่อสร้างงานรูปแบบฟอร์มใหม่
 
เพื่อสร้างงานโดยเขียนคำสร้าง
เพื่อสร้างงาน JavaScript File
เพื่อสร้าง Project งาน
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 เป็นเมนูสำหรับสร้างแฟ้มงานใหม่ ซึ่งเป็นรูปแบบที่โปรแกรมออกแบบไว้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในที่นี้เราจะสร้างงานเบื้องต้นก่อนให้นักเรียน คลิกที่ Flash Document - เพื่อสร้างงานใหม่

ส่วนที่ 1
คลิกที่นี่
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะได้ หน้าต่างโปรแกรม macromedia flash 2004   พร้อมทำงานแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การออกจากโปรแกรม macromedia flash 2004
 

วิธีที่ 1 คลิกที่ ไทเทิ้ลบาร์(Title Bar)   คลิก 
ที่ไทเทิ้ลบาร์(Title Bar) ซึ่งเป็นแถบแสดงปุ่มควบคุมหลัก (Control Menu)ที่แสดงชื่อไฟล์
และปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานบนโปรแกรม Windows

แสดงชื่อโปรแกรม
แสดงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ทำงานอยู่
ปุ่มควบคุมหน้าต่าง
ยุบย่อหน้าต่างโปรแกรม
ปิดโปรแกรม
เปลี่ยนขนาดหน้าต่างโปรแกรม

 
 
 
 

 
 

 

 

               

1.
วิธีที่ 2 คลิกที่เมนู File 

                1. คลิกที่ File
                2. เลื่อนไปคลิกที่ Exit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
 

 

วิธีที่ 3 ใช้ปุ่มลัด
                โดยการกดแป้นพิมพ์ ปุ่ม Ctrl + Q   
 
แบบฝึกหัดที่ 1
 
ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1.       คุณลักษณะแฟ้ม มัลติเมียเดีย (Multimedia)ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ.............................................................................................................................................
2.        โปรแกรม macromedia Flash เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานประเภทใด
ตอบ.............................................................................................................................................
3.       โปรแกรม macromedia Flash พัฒนาโดยบริษัท ใด
ตอบ.............................................................................................................................................
4.       เวปไซต์ ที่ให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรม macromedia Flash
ตอบ.............................................................................................................................................
5.       บอกเหตุผลที่โปรแกรม macromedia Flash ได้รับความนิยม
ตอบ.............................................................................................................................................
6.       เพราะเหตุใดในปัจจุบันการสื่อสารผ่านอินเตอร์เนตได้รับความนิยมมากขึ้น
ตอบ.............................................................................................................................................
7.       เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรม macromedia Flash เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อยเท่าไร
ตอบ.............................................................................................................................................
8.       การติดตั้งโปรแกรม macromedia Flash ต้องเรียกใช้แฟ้มอะไร
ตอบ.............................................................................................................................................
9.       การติดตั้งโปรแกรมข้อความต่อไปนี้หมายถึงอะไร
Next       หมายถึง........................................................................
Back       หมายถึง........................................................................
Cancel   หมายถึง........................................................................
10.   Serial number คืออะไร
ตอบ.............................................................................................................................................

แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรรมที่ 1การเข้า ออกโปรแกรม
 
                ให้นักเรียนปฏิบัติดังต่อไปนี้ พร้อมบันทึกการปฏิบัติตามกิจกรรม
1. เปิดเครื่องแล้วเรียกใช้โปรแกรม macromedia flash 2004
วิธีที่ 1 การเรียกใช้ตามระบบการเรียกใช้โปรแกรม
5.       คลิกที่ start
6.       เลื่อนไปที่ Program
7.       เลื่อนไปที่ macromedia
8.       เลื่อนไปที่ macromedia flash 2004 แล้วคลิกเพื่อเรียกใช้โปรแกรม
ดังภาพ

 เลื่อนมาที่ macromedia Flash 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ž เลื่อนมาที่ macromedia
 

Œ คลิก Start
 เลื่อนมาที่ Program
 

 
 
 
 

บันทึกการปฏิบัติ....................................

ดูข้อมูลทั้งหมดของ สาวิตรี นามวงศ์ คลิก ------ IP ที่โพสต์เนื้อหานี้ : เมื่อ 26 ก.ย. 2552krunaw

chommy1975

kobkai

0897594893

nutpajee

jirateepmoo

charawut

surutchai2008

surapeekuysuwan
New Games Here!
เกมส์ทำเค้กสูตรเสน่หาnew
เกมส์ทำเค้ก ทำเค้กแบบสูตรเสน่หากัน น้องๆ มาเลือกส่วนผสมและเครื่องมือในการทำเค้กให้ติดใจกันไปเลยนะจ๊ะ
เกม Hot Dog Bushnew
ทำฮอตดอกให้ลูกค้าให้ทัน จะได้เลื่อนระดับนะ
เกมส์พ่อบ้านไฮเทคnew
เกมส์พ่อบ้านไฮเทค เราต้องทำความสะอาดโรงงานด้วยอุปกรณ์ทันสมัยสุดๆ ในโลกเลยครับ
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาวnew
เกมส์ก่อกวนมนุษย์ต่างดาว เราถูกจับ ต้องหาวิธีออกไปให้ได้
เกมส์จับคู่ SuShi Gold Matchnew

เกมส์จับคู่ซูชิสนุกๆ มาเล่นกันเลย

More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย