หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
จากจังหวัด จันทบุรี


"ธรรมะไม่มีวันตาย"...คำสอนท่านพุทธทาส....
โพสต์เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 10592 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้
(36.00%-5 ผู้โหวต)

.....

คำสอนท่านพุทธทาส

โดย นภดล ลิ้มสุรัตน์

แม้ท่านพุทธทาสจะละสังขาร ไปนานแล้ว แต่คำสอนของท่านก็ไม่มีวันตาย ยังใช้เตือนสติผู้คนในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนๆ การศึกษาระดับใดๆ ฐานะความเป็นอยู่จะเป็นเช่นไร หรือมีวัฒนธรรมเป็นอย่างไร

โดยเฉพาะผู้ที่ชอบข่มเหงผู้อื่น ชอบรังแกผู้อื่น หรือผู้ที่เครียดง่าย ชอบตำหนิผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเขาไม่ทำอย่างที่ตนทำ หรือผู้ที่ชอบบอกว่าไม่มีใครรักตน ไม่มีใครเข้าใจตน

เนื่องในวันมาฆบูชา

จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า

... ขอเชิญอ่านธรรมะที่ไม่มีวันตาย

เขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรา

เขาเป็นเพื่อนเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเช่นเดียวกันกะเรา

เขาก็ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเหมือนเราย่อมพลั้งเผลอไปบ้าง

เขาก็มีราคะโทสะโมหะไม่น้อยไปกว่าเรา

เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเหมือนเรา ไม่รู้จักนิพพานเหมือนเรา

เขาโง่ในบางอย่างเหมือนที่เราเคยโง่

เขาก็ตามใจตัวเองในบางอย่างเหมือนที่เราเคยกระทำ

เขาก็อยากดีเหมือนเราที่อยากดีเด่นดัง

เขาก็มักจะกอบโกยและเอาเปรียบเมื่อมีโอกาสเหมือนเรา

เขาเป็นคนธรรมดาที่ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆเหมือนเรา

เขาไม่มีหน้าที่ที่จะเป็นทุกข์หรือตายแทนเรา

เขาเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนากะเรา

เขาก็ทำอะไรด้วยความคิดชั่วแล่นและผลุนผลันเหมือนเรา

เขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวของเขา มิใช่ของเรา

เขามีสิทธิที่จะมีรสนิยมตามพอใจของเขา

เขามีสิทธิที่จะเลือกแม้แต่ศาสนาตามพอใจของเขา

เขามีสิทธิที่จะใช้สมบัติสาธารณะเท่ากันกะเรา

เขามีสิทธิที่จะเป็นโรคประสาทหรือบ้าเท่ากับเรา

เขามีสิทธิที่จะขอความช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจจากเรา

เขามีสิทธิที่จะได้รับอภัยจากเราตามควรแก่กรณี

เขามีสิทธิที่จะเป็นสังคมนิยมหรือเสรีนิยมตามใจเขา

เขามีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัว ก่อนเห็นแก่ผู้อื่น

เขามีสิทธิแห่งมนุษยชนเท่ากันกะเรา สำหรับจะอยู่ในโลกนี้

ถ้าเราคิดกันอย่างนี้ จะไม่มีการขัดแย้งใดๆเกิดขึ้น

พุทธทาส

ยาระงับสรรพทุกข์

ต้น

ต้น

ไม่รู้-ไม่ชี้นี่เอาเปลือก ชั่งหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็ง

อย่างนั้นเองเอาแต่ราก ฤทธิ์มันแรง

ไม่มีกู-ของกูแสวงเอาแต่ใบ

ไม่น่าเอา-น่าเป็นเฟ้นเอาดอก

หกอย่างนี้อย่างละชั่ง ตั้งเกณฑ์ไว้

ตายก่อนตายเลือกออก ลูกใหญ่ๆ

หนักหกชั่ง เท่ากับยาทั้งหลาย

เคล้ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์

กับไม่เหลือสิ่งสุดท้าย ใช้เมล็ดมัน

เป็นธรรมชั้นหฤทัยในพุทธนาม

จัดลงหม้อ ใส่น้ำพอท่วมยา

เคี่ยวไฟกล้า เหลือได้หนึ่งในสาม

หนึ่งช้อนชา สามเวลาพยายาม

กินเพื่อความหมดสรรพโรคในโลกอุดรฯ

สพเพ ธมมา นาลํ อภินิเวสายจัน

พุทธทาส

(

หมายเหตุจากผู้เขียน : สพเพ ธมมา นาลํ อภินิเวสาย - สิ่งทั้งปวง ล้วนไม่ควรยึดมั่นถือมั่น)

ภาคผนวก

1.

แสตมป์ที่ระลึกพุทธทาส 100 ปี

ออกแบบโดย นายสวาสดิ์ พูลสวัสดิ์

มีขนาดประมาณ

แบบที่

3 x 3 .. มี 4 แบบ 1 ท่านพุทธทาสถือไม้เท้านั่งบนโขดหินภายในสวนโมกข์

แบบที่

แบบที่

แบบที่

ราคาดวงละ

วันแรกจำหน่าย

2 ท่านพุทธทาสกับสุญญตา คือ ความว่างเปล่า 3 โบสถ์แบบสวนโมกข์ อยู่บนเขาพุทธทอง 4 ลานหินโค้ง ลานเอนกประสงค์ภายในสวนโมกข์ 3 บาท แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก แผ่นละ 17 บาท 27 พฤษภาคม 2549

2.

แสตมป์ พัดรอง(ตาลปัตร) หรือ แสตมป์ที่ระลึกกิจพิธีสงฆ์

มีขนาดประมาณ

นำรูปภาพมาจาก ภาพชนะการประกวดภาพเขียนแบบตราไปรษณียากรในงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ปี พ

3.5 x 5 .. มี 4 แบบ .. 2548 ในหัวข้อพัดรอง(ตาลปัตร)

แบบที่

แบบที่

แบบที่

แบบที่

ราคาดวงละ

วันแรกจำหน่าย

1 พัดรองเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ ที่ระลึกในโอกาสที่รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์สมบัติครบหมื่นวัน พ.. 2438 .... ออกแบบโดย วีณา จันทนทัศน์ 2 พัดไอราพต ที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รชกาลที่ 5 .. 2416 .... ออกแบบโดย มนูญ ศรีวงศ์กรกฏ 3 พัดรองที่ระลึกงานสมภาคาภิเษก รัชกาลที่ 5 เสมอด้วยรัชกาลที่ 4 .. 2428 .... ออกแบบโดย จรรยา บุญญาศักดิ์ 4 พัดรองพระราชลัญจกรสำหรับพระองค์ ที่ระลึกในโอกาสที่รัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์สมบัติครบหมื่นวัน พ.. 2438 .... ออกแบบโดย ปรพล คำประภา 5 บาท แผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก ราคาแผ่นละ 27 บาท 2 เมษายน 2550

3.

ขอแจ้งข่าวเรื่อง...ให้ข้าราชการสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

เมื่อปลายปี

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่

และให้นำหลักการนี้ไปใช้กับข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างส่วนราชการที่เป็นสตรี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับหลักการและไปพิจารณาปรับใช้ด้วย

2550 – สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/185 ลงวันที่17 ธันวาคม2550 ไปถึงทุกกระทรวง และส่งต่อไปถึงทุกกรม ในหนังสือแจ้งว่า 4 ธันวาคม 2550 ลงมติว่า เห็นชอบตามที่สำนักงานก..เสนอมา คือให้ถือเป็นหลักการให้ข้าราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน .

ติดต่อ นภดล

http://yyswim.bloggang.com

yyswim@hotmail.com


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
ตัดผมวันไหนดีและ ตัดเล็บวันไหนดี
[kamolchanok ]
เปิดอ่าน 3846 ครั้งแล้ว
เจาะลึกแนวข้อสอบ ข้าราชการ เภสัชกรปฎิบัติการ
[วาสนา สามงามยา]
เปิดอ่าน 148 ครั้งแล้ว
เรียนรู้พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
[สิริพร กุ่ยกระโทก]
เปิดอ่าน 963 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น

 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์.. เป็นคนเขียน
โคมไฟ...ประยุกต์ design น่าสนใจ ...ไปชมกัน...
ลดน้ำหนัก....ไม่ได้แค่..ผอม..อย่างเดียว..แต่..มีตังค์...ใช้ด้วย...
ข่าวดีสำหรับคนขี้เหล้า...ถ้ายังอยากมาววว..แต่..สุขภาพดี..จะแนะวิธีให้.....????
คนอ้วน... อยากผอม ..คนดำ.. อยากขาว.. คนจน ..อยากรวย.???
20 อย่างที่สุดของชีวิต
..หายเป็นปลิดทิ้ง!!มหัศจรรย์"น้ำมันรำข้าวจมูกข้าว"ช่วยรักษาอาการหนาวในกระดูกของ"แม่ไม่ได้อยู่ไ
สไปรูลิน่า คือ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ...พืชมหัศจรรย์......ต่อต้านเชื้อโรคมะเร็งและเอชไอวี
...อยาก สวย...จากข้างใน ทำได้ด้วยตัวเอง....... 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


นายศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ต่อท่อnew
เกมส์ต่อท่อ ฝึกสมอง ประลองปัญญา หาวิธีต่อท่อน้ำ ให้สามารถไหลได้อย่างต่อเนื่องกันเลย
เกมส์วาดรูประบายสีnew
เกมส์วาดรูประบายสี เกมส์นี้เราจะต้องสวมบทบาทเป็นจิตรกร ที่หัดผสมสี ระบายสี ออกแบบลวดลาย มีแบบเล่นปกติ กับ เล่นแข่งผสมสีกัน ฝึกจินตนาการ และศิลปะได้ดี
เกมส์ดราก้อนบอลnew

เกมส์ดราก้อนบอล ต่อสู้ วิธีเล่น

ผู้เล่น 1

กดปุ่ม W A S D สำหรับเคลื่อนที่

กดปุ่ม J K L U I O สำหรับต่อสู้

 

ผู้เล่น 2

กดปุ่มลูกศร สำหรับเคลื่อนที่

กดุปม 1-6 สำหรับต่อสู้

เกมส์วิ่งหลบภัยในนรกnew
เกมส์วิ่งหลบภัยในนรก เกมส์นี้เราจะต้องเป็นกระโหลกที่มาออกกำลังกายในนรก แต่กลับต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นค้างคาว ขวากหนาม จรวด ระเบิด ขวาน ต้องคอยกระโดด หรือ สไลด์หลบให้ดี แข่งกันว่าใครจะไปได้ไกลกว่ากัน
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็กnew
เกมส์ฟุตบอลสนามเล็ก เล่นสนุก ใช้ปุ่มลูกศรควบคุม เตะ หรือสกัดบอลใช้ปุ่ม Z และปุ่ม X
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย