ขออภัย ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์ เราจะกลับมาในไม่ช้าครับ
หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก

บันทึกการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบหลักสูตรบูรณาการ  ICT 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต ๑เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
ณ  โรงแรมมรกต  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑  เป้าหมายครู  จำนวน  ๑๐๐  คน

            ออกจากบ้านเวลา  ๐๗.๓๐ น.  เพื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม  ซึ่งตารางกำหนดเวลาอบรมไว้ว่าเริ่ม  ๐๘.๓๐  น.  ไปถึงสถานที่อบรมลงเวลา  มีครูที่มาจากอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว  และอำเภอเมืองชุมพร  เข้าแถวลงเวลาหลายคนแล้ว  ทุกคนหอบหิ้ว  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ต้องมีระบบ Wireless LAN  เพราะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาการอบรม)  ลงเวลาเสร็จแล้วก็เข้าห้องอบรมชื่อห้องพุทธรักษา เป็นครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมมรกต  ห้องโอ่โถงเหมาะกับจำนวนคนเป็นร้อย  เจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรมให้นำโน้ตบุ๊คมาติดตั้งได้โดยมี Wireless ของ TOT มาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เช้านี้จะมีเจ้าหน้าที่จาก TOTมาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาระหว่าง ๐๙..๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. (ไม่มีในตารางอบรม) ในความรู้สึกว่าเสียเวลาการอบรมมาก  เฉพาะครูที่ใช้โน้ตบุ๊ค windows xp  ครูที่ใช้ windows7 ไม่เกี่ยวพราะในที่อบรมส่วนมากใช้ Windows xp  จึงใช้เวลานี้ท่องอินเทอร์เน็ต   ๑๐.๐๐ น. ท่านรองฯพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑  เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อของสำนักงานเขตพื้นที่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้  ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการน  ซึ่งเป็นโครงการที่ ๗  ตามโครงการไทยเข้มแข็ง (sp2) ของรัฐบาล    เป้าหมายของโครงการผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  ๓๕๐  คน  แบ่งเป็น  รุ่นขยายผล  จำนวน  ๕๐  คน  ซึ่งได้อบรมระหว่างวันที่  ๒๗- ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา แล้ว รุ่นที่ ๑ , ๒ และ ๓  รุ่นละ ๑๐๐  คน เขตพื้นที่จะดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน  โครงการนี้มี ๒  หลักสูตร
             โครงการตามหลักสูตรที่ ๑   ดำเนินการอบรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๔๐  โรงเรียน
            โครงการตามหลักสูตรที่ ๒  ทุกโรงเรียนต้องส่งครูเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้ ชื่อหลักสูตรการบูรณาการ ICT  เพื่อการเรียนการสอน
เมื่อท่านรองฯพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้เสร็จสิ้น  ถึงเวลาพักทานอาหารว่าง  เวลา  ๑๑.๐๐ น. วิทยากร คุณครูศุภฤกษ์  บุญเกื้อ  คุณครูโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  เริ่มแนะนำการเข้าสู่ 
www.ning.com  เป็นเส้นทางเข้าสู่การสร้างสังคมออนไลน์  แต่ก็มีปัญหาครูยังไม่มี E-mail ค่อนห้อง จึงชะงักครูต้องขอ E-mail ซึ่งต้องเป็นของ  gmail  หรือ hotmail เท่านั้น  วิทยากรพี่เลี้ยงต้องช่วยเหลือ  แต่การขอ E-mail พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันจำนวนมาก ช้าและเว็บล่ม  ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ทุกคนทานอย่างรีบเร่งเพื่อใช้เวลาที่เหลือระหว่างพักกลางวันขอ       E-mail  บ่ายวิทยากรสามารถให้ครูเข้าสมัคร ได้ทุกคน และทุกคนต้องสร้างสังคมออนไลน์ด้วย  Ningก่อนอื่นต้องสมัครสมาชิก  การปรับปรุงหน้าเว็บ  การจัดรูปแบบ  การควบคุมระบบ  การ  sign in/sign out สามารถศึกษาคู่มือการใช้ Ning ได้จาก http://kruthaicp1.ning.com/   เว็บไซต์สังคมครูไทย....สพท.ชพ.๑   เมื่อทุกคนเป็นสมาชิกสังคมครูไทย.....สพท.ชพ.๑  พักรับประทานอาหารว่างอย่างเร็วเพราะเราเสียเวลาในช่วงเช้าไปมาก  กลับเข้ามาวิทยาให้สร้างบ้านตัวเองด้วย Ningตอนนี้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่ละคนก็มีชื่อเป็นของตัวเอง ซึ่งตัวเองก็ได้บ้านในชื่อ http://am-wisassombat.ning.com/     วิทยาให้ทุกคนแต่งบ้านของตัวเอง ก่อนเลิกได้มอบหมายการบ้านให้ทุกคนบันทึกแสดงความคิดเห็นบนสังคมครูไทย.....สพท.ชพ.๑  จากนั้นเก็บโน้ตบุ๊คแยกย้ายกลับบ้าน แต่ได้รับคำขอจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอบรม ให้มาถึงสถานที่อบรมในวันพรุ่งนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะวันนี้เสียเวลาไปมาก

๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  มาถึงโรงแรมมรกตเวลา  ๐๗.๓๐  น.  วันนี้เปลี่ยนไปอบรมห้องสัตตบงกช เพราะห้องพุทธรักษามีหน่วยงานอื่นจองไว้ก่อนสำหรับวันนี้  ห้องสัตตบงกช ค่อนข้างเล็กสำหรับคนเป็นร้อย  ปัญหาที่เกิดต้องเชื่อมต่อสายเพื่อใช้ wireless เช้านี้ปัญหาที่พบปัญหาที่อินเทอร์เน็ต  อืดมาก  บางคนจึงหันมาใช้ Twin ซึ่งเป็นของโรงแรม  ก็ใช้ได้ดีพอสมควรกับโน้ตบุ๊คบางเครื่องแต่บางเครื่องช้ามาก ๆ ทำไมอุปสรรคถึงได้มากมายอย่างนี้  ไม่ทราบจะโทษใครเห็นใจ้เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่  ปัญหานี้คงจะผ่านไปด้วยดีในรุ่นที่ ๒  และ ๓  ต่อไป  วันนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ในการนำโปรแกรมเสริมมาแต่งเว็บให้สวยและดูดี โปรแกรมที่นำมาใช้ มี slide.com  Photos cape  Photo peach  YouTube การdownload  upload  การโหลด  mp3  วันนี้ทุกคนแทบจะลืมพักลืมรับประทานอาหาร  ต้องเร่งรีบแข่งกันเพราะอินเทอร์เน็ตช้ามาก  การโหลดโปรแกรมใหญ่ ๆ ใช้เวลามากเพราะเน็ตช้า  ตัวเองไม่ได้สนใจฟังเพราะทำเป็นหมดแล้ว  จึงใช้เวลาตกแต่งเว็บของตัวเอง  บ่ายวิทยากรให้ทุกคนสร้างสไลด์ด้วยโปรแกรม    Photo peach  และ slide.com   ทุกคน  น่าชื่นชมเพราะคุณครูทำได้ทุกคน  คณุเรานี่เก่งได้ทุกเรื่องนะ  ก่อนกลับบ้านได้การบ้านให้เขียนบันทึกการเรียนในวันนี้บนสังคมครูไทย..สพท.ชพ.๑

๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เช้านี้ถึงสถานที่อบรมเวลา  ๐๗.๓๐ น. วันนี้กลับมาใช้ห้องพุทธรักษา ค่อยสบายขึ้นไม่อึดอัด  ใช้ Wireless ของTOT ไม่ได้เพราะมีการเคลื่อนย้ายห้องต้องดำเนินการติดตั้งใหม่  แต่ใช้ Twin  ของโรงแรมได้ก็ใช้ได้ดีเป็นเพราะโน้ตบุ๊คยังใหม่ปัญหาจากเครื่องมีน้อย  ช่วงเช้าจึงไม่มีการอบรมนอกจากให้ดูวิดิโอ  การสร้าง Ning เป็นการทบทวน  จนกระทั่งพักรับประทานอาหารว่าง  จากนั้นคณะวิทยาก็ให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนแบบโครงงาน  และการเขียนแผนแบบบูรณาการ  เมื่อวิทยากรให้ความรู้แล้วทุกคนต้องเขียนแผน  และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายส่งบนสังคมครูไทย...สพท.ชพ.๑  ถึงเวลาพักกลางวัน  บ่ายวิทยากรให้ความรู้เรื่องแต่งหน้าเว็บของตัวเอง  โดยใช้โค้ดต่าง ๆ มาแต่ง ก็ฟังไว้เท่านั้น  เพราะตัวเองทำเสร็จแล้ว  วิทยากรได้นำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างเว็บสวยงามอยู่บนสังคมครูไทย..สพท.ชพ.๑  ขอบคุณคณะวิทยาที่ชมว่าสวยและนำไปเผยแพร่  วันนี้การบ้านก็ต้องบันทึกการเรียนบนเว็บส่งตามปกติ

๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เช้านี้มีปัญหาเน็ตช้าอีกเช่นเคย ต้องแบ่งผู้เข้าอบรมใช้ของ TOT ส่วนหนึ่งและใช้ Twin ของโรงแรมอีกส่วนหนึ่ง ก็็ใช้ได้แต่บางเครื่องอืดมาก วิทยากรให้ความรู้การทำแบบทดสอบต่าง ๆ จาก google เป็นความรู้ที่ดีมาก งานไปได้ช้า เพราะเน็ตช้า บ่ายก็มีการแนะนำการเป็น webmaster ที่ดีและเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องนำไปใช้ เมื่อกลับไปโรงเรียน เลิกอบรมก่อนเวลาปกติเล็กน้อย

  

 

 


ผู้โพสต์ สคราญ วิเศษสมบัติ - 4 พ.ค. 2553
New Games Here!
เกมส์สลับที่ขนม new
เกมส์สลับที่ขนม ดันขนมขึ้นลงล็อคข้างบนให้ติดกัน สามารถเลือกสลับขนมที่จะนำไปดันขึ้นข้างบนได้
เกมส์จับคู่ผลไม้new
เกมส์จับคู่ผลไม้ เกมส์นี้ภาพสวยมากครับ จับคู่ผลไม้โดยการคลิกเลือกตัวที่เหมือนกันให้ได้ตามเวลานะครับ
เกมส์เต้น-แข่งเต้นnew
เกมส์เต้น-แข่งเต้น มาแข่งเต้นกับกิลลิลล่ากันดูนะ ว่าใครจะเต้นได้สเต็ปดีกว่ากัน เกมส์นี้มันส์มากเลย
เกมส์แต่งทรงผมnew
เกมส์แต่งทรงผม โดยเราต้องรับบทเป็นช่างตัดผมมืออาชีพ เราต้องออกแบบดีไซน์ทรงผมให้กับลูกค้าที่เดินเข้า จะให้ออกมาในรูปแบบไหน แนวไหน สไตล์ไหนตามใจชอบ ให้สวยงาม เลือกปรับอารมณ์ได้อีกด้วย
เกมส์ยอดกังฟูnew
เกมส์ยอดกังฟู กด Space และลูกศรซ้าย-ขวา-บน
More Games Click!!

hacker

kruaey1978

kannyG

sayompoo

varee2551

praneet

ข้าวก้นบาตร

narong

PANDY
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย