หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สคราญ วิเศษสมบัติ
จากจังหวัด ชุมพร


บันทึกการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน
โพสต์เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 343 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-

.....

๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  วันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบหลักสูตรบูรณาการ  ICT 
เพื่อยกระดับการเรียนการสอน  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต ๑เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา  ระหว่างวันที่  ๑ – ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
ณ  โรงแรมมรกต  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ ๑  เป้าหมายครู  จำนวน  ๑๐๐  คน

            ออกจากบ้านเวลา  ๐๗.๓๐ น.  เพื่อรายงานตัวเข้ารับการอบรม  ซึ่งตารางกำหนดเวลาอบรมไว้ว่าเริ่ม  ๐๘.๓๐  น.  ไปถึงสถานที่อบรมลงเวลา  มีครูที่มาจากอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว  และอำเภอเมืองชุมพร  เข้าแถวลงเวลาหลายคนแล้ว  ทุกคนหอบหิ้ว  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (ต้องมีระบบ Wireless LAN  เพราะต้องใช้อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาการอบรม)  ลงเวลาเสร็จแล้วก็เข้าห้องอบรมชื่อห้องพุทธรักษา เป็นครั้งแรกที่เข้ามาใช้บริการโรงแรมมรกต  ห้องโอ่โถงเหมาะกับจำนวนคนเป็นร้อย  เจ้าหน้าที่ดำเนินการอบรมให้นำโน้ตบุ๊คมาติดตั้งได้โดยมี Wireless ของ TOT มาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  เช้านี้จะมีเจ้าหน้าที่จาก TOTมาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลาระหว่าง ๐๙..๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. (ไม่มีในตารางอบรม) ในความรู้สึกว่าเสียเวลาการอบรมมาก  เฉพาะครูที่ใช้โน้ตบุ๊ค windows xp  ครูที่ใช้ windows7 ไม่เกี่ยวพราะในที่อบรมส่วนมากใช้ Windows xp  จึงใช้เวลานี้ท่องอินเทอร์เน็ต   ๑๐.๐๐ น. ท่านรองฯพนอ   ทิพย์พิมลรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑  เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อของสำนักงานเขตพื้นที่  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้  ท่านได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการน  ซึ่งเป็นโครงการที่ ๗  ตามโครงการไทยเข้มแข็ง (sp2) ของรัฐบาล    เป้าหมายของโครงการผู้เข้ารับการอบรมจำนวน  ๓๕๐  คน  แบ่งเป็น  รุ่นขยายผล  จำนวน  ๕๐  คน  ซึ่งได้อบรมระหว่างวันที่  ๒๗- ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓  ที่ผ่านมา แล้ว รุ่นที่ ๑ , ๒ และ ๓  รุ่นละ ๑๐๐  คน เขตพื้นที่จะดำเนินการอบรมให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน  โครงการนี้มี ๒  หลักสูตร
             โครงการตามหลักสูตรที่ ๑   ดำเนินการอบรมให้กับโรงเรียนที่ได้รับห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๔๐  โรงเรียน
            โครงการตามหลักสูตรที่ ๒  ทุกโรงเรียนต้องส่งครูเข้ารับการอบรมตามโครงการนี้ ชื่อหลักสูตรการบูรณาการ ICT  เพื่อการเรียนการสอน
เมื่อท่านรองฯพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการนี้เสร็จสิ้น  ถึงเวลาพักทานอาหารว่าง  เวลา  ๑๑.๐๐ น. วิทยากร คุณครูศุภฤกษ์  บุญเกื้อ  คุณครูโรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา  เริ่มแนะนำการเข้าสู่  www.ning.com  เป็นเส้นทางเข้าสู่การสร้างสังคมออนไลน์  แต่ก็มีปัญหาครูยังไม่มี E-mail ค่อนห้อง จึงชะงักครูต้องขอ E-mail ซึ่งต้องเป็นของ  gmail  หรือ hotmail เท่านั้น  วิทยากรพี่เลี้ยงต้องช่วยเหลือ  แต่การขอ E-mail พร้อม ๆ กันในเวลาเดียวกันจำนวนมาก ช้าและเว็บล่ม  ถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  ทุกคนทานอย่างรีบเร่งเพื่อใช้เวลาที่เหลือระหว่างพักกลางวันขอ       E-mail  บ่ายวิทยากรสามารถให้ครูเข้าสมัคร ได้ทุกคน และทุกคนต้องสร้างสังคมออนไลน์ด้วย  Ningก่อนอื่นต้องสมัครสมาชิก  การปรับปรุงหน้าเว็บ  การจัดรูปแบบ  การควบคุมระบบ  การ  sign in/sign out สามารถศึกษาคู่มือการใช้ Ning ได้จาก http://kruthaicp1.ning.com/   เว็บไซต์สังคมครูไทย....สพท.ชพ.๑   เมื่อทุกคนเป็นสมาชิกสังคมครูไทย.....สพท.ชพ.๑  พักรับประทานอาหารว่างอย่างเร็วเพราะเราเสียเวลาในช่วงเช้าไปมาก  กลับเข้ามาวิทยาให้สร้างบ้านตัวเองด้วย Ningตอนนี้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่ละคนก็มีชื่อเป็นของตัวเอง ซึ่งตัวเองก็ได้บ้านในชื่อ http://am-wisassombat.ning.com/     วิทยาให้ทุกคนแต่งบ้านของตัวเอง ก่อนเลิกได้มอบหมายการบ้านให้ทุกคนบันทึกแสดงความคิดเห็นบนสังคมครูไทย.....สพท.ชพ.๑  จากนั้นเก็บโน้ตบุ๊คแยกย้ายกลับบ้าน แต่ได้รับคำขอจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอบรม ให้มาถึงสถานที่อบรมในวันพรุ่งนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. เพราะวันนี้เสียเวลาไปมาก

๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  มาถึงโรงแรมมรกตเวลา  ๐๗.๓๐  น.  วันนี้เปลี่ยนไปอบรมห้องสัตตบงกช เพราะห้องพุทธรักษามีหน่วยงานอื่นจองไว้ก่อนสำหรับวันนี้  ห้องสัตตบงกช ค่อนข้างเล็กสำหรับคนเป็นร้อย  ปัญหาที่เกิดต้องเชื่อมต่อสายเพื่อใช้ wireless เช้านี้ปัญหาที่พบปัญหาที่อินเทอร์เน็ต  อืดมาก  บางคนจึงหันมาใช้ Twin ซึ่งเป็นของโรงแรม  ก็ใช้ได้ดีพอสมควรกับโน้ตบุ๊คบางเครื่องแต่บางเครื่องช้ามาก ๆ ทำไมอุปสรรคถึงได้มากมายอย่างนี้  ไม่ทราบจะโทษใครเห็นใจ้เจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่  ปัญหานี้คงจะผ่านไปด้วยดีในรุ่นที่ ๒  และ ๓  ต่อไป  วันนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ในการนำโปรแกรมเสริมมาแต่งเว็บให้สวยและดูดี โปรแกรมที่นำมาใช้ มี slide.com  Photos cape  Photo peach  YouTube การdownload  upload  การโหลด  mp3  วันนี้ทุกคนแทบจะลืมพักลืมรับประทานอาหาร  ต้องเร่งรีบแข่งกันเพราะอินเทอร์เน็ตช้ามาก  การโหลดโปรแกรมใหญ่ ๆ ใช้เวลามากเพราะเน็ตช้า  ตัวเองไม่ได้สนใจฟังเพราะทำเป็นหมดแล้ว  จึงใช้เวลาตกแต่งเว็บของตัวเอง  บ่ายวิทยากรให้ทุกคนสร้างสไลด์ด้วยโปรแกรม    Photo peach  และ slide.com   ทุกคน  น่าชื่นชมเพราะคุณครูทำได้ทุกคน  คณุเรานี่เก่งได้ทุกเรื่องนะ  ก่อนกลับบ้านได้การบ้านให้เขียนบันทึกการเรียนในวันนี้บนสังคมครูไทย..สพท.ชพ.๑

๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ เช้านี้ถึงสถานที่อบรมเวลา  ๐๗.๓๐ น. วันนี้กลับมาใช้ห้องพุทธรักษา ค่อยสบายขึ้นไม่อึดอัด  ใช้ Wireless ของTOT ไม่ได้เพราะมีการเคลื่อนย้ายห้องต้องดำเนินการติดตั้งใหม่  แต่ใช้ Twin  ของโรงแรมได้ก็ใช้ได้ดีเป็นเพราะโน้ตบุ๊คยังใหม่ปัญหาจากเครื่องมีน้อย  ช่วงเช้าจึงไม่มีการอบรมนอกจากให้ดูวิดิโอ  การสร้าง Ning เป็นการทบทวน  จนกระทั่งพักรับประทานอาหารว่าง  จากนั้นคณะวิทยาก็ให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนแบบโครงงาน  และการเขียนแผนแบบบูรณาการ  เมื่อวิทยากรให้ความรู้แล้วทุกคนต้องเขียนแผน  และทำงานตามที่ได้รับมอบหมายส่งบนสังคมครูไทย...สพท.ชพ.๑  ถึงเวลาพักกลางวัน  บ่ายวิทยากรให้ความรู้เรื่องแต่งหน้าเว็บของตัวเอง  โดยใช้โค้ดต่าง ๆ มาแต่ง ก็ฟังไว้เท่านั้น  เพราะตัวเองทำเสร็จแล้ว  วิทยากรได้นำไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างเว็บสวยงามอยู่บนสังคมครูไทย..สพท.ชพ.๑  ขอบคุณคณะวิทยาที่ชมว่าสวยและนำไปเผยแพร่  วันนี้การบ้านก็ต้องบันทึกการเรียนบนเว็บส่งตามปกติ

๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  เช้านี้มีปัญหาเน็ตช้าอีกเช่นเคย ต้องแบ่งผู้เข้าอบรมใช้ของ TOT ส่วนหนึ่งและใช้ Twin ของโรงแรมอีกส่วนหนึ่ง ก็็ใช้ได้แต่บางเครื่องอืดมาก วิทยากรให้ความรู้การทำแบบทดสอบต่าง ๆ จาก google เป็นความรู้ที่ดีมาก งานไปได้ช้า เพราะเน็ตช้า บ่ายก็มีการแนะนำการเป็น webmaster ที่ดีและเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต้องนำไปใช้ เมื่อกลับไปโรงเรียน เลิกอบรมก่อนเวลาปกติเล็กน้อย

  

 

 


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
กทม.รับกว่า 300 ตำแหน่ง บรรจุเป็นข้าราชการกทม. รับถึงสิ้นเดือนพ.ค 56 รีบเลย!
[]
เปิดอ่าน 300 ครั้งแล้ว
โอมาน__ ไม่ดังแต่มั่งคั่ง+เป็นที่รัก
[นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์]
เปิดอ่าน 322 ครั้งแล้ว
เหรียญ 5 เยน.....เรียกทรัพย์
[จิราภรณ์ หอมกลิ่น]
เปิดอ่าน 278 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บันทึกการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..สคราญ วิเศษสมบัติ.. เป็นคนเขียน
สมุดบันทึกความเป็นครูดี
"คนเลี้ยงไก่"...คติธรรมดี ดี โดย หลวงพ่อชา
สิ่งดีดี..สำหรับคนดี ๆ
ห่วงใยนะ : care about you‏!
อะไร??...ก็หยุดยั้ง "ความเสื่อม" ไม่ได้
ทำไม??ต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
บันทึกการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


สคราญ วิเศษสมบัติ
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์มือใหม่หัดขับรถnew
เกมส์มือใหม่หัดขับรถ เกมส์นี้เราจะต้องฝึกหัดขับรถ บนท้องถนน โดยจะมีโหมดฝึกก่อน เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา กลับรถ มาฝึกขับรถกันนะครับ
เกมส์มือปราบผีกองกอยnew
เกมส์มือปราบผีกองกอย ช่วยมือปราบยิงผีปีศาจต่างๆ ยิงผีจีนให้ตายไปก่อนเลย และยังจะต้องตะลุยด่านผ่านอุปสรรคต่างๆให้หมด
เกมส์ก้อนหินกับรองเท้าnew
เกมส์ก้อนหินกับรองเท้า เกมส์นี้คล้ายๆกับเกมส์หมากับแมว ที่เราจะต้องสังเกตทิศทางลม ขว้างรองเท้าและก้อนหินเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ ต้องกะระยะ มุมและความแรงให้ได้
เกมส์แต่งตัวชุดเกาหลีnew
เกมส์แต่งตัวชุดเกาหลี เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวให้กับสาวน้อยน่ารัก ให้แต่งชุดสไตล์เกาหลี ต่างประเทศ แฟชั่นน่ารัก กุ๊กกิ๊กใสๆกันเลย
เกมส์มาริโอแข่งรถnew
เกมส์มาริโอแข่งรถ เกมส์นี้เราจะต้องแข่งรถ โดยเลือกตัวละครในมาริโอยอดฮิต หลายตัว ซึ่งสามารถเก็บไอเท็ม ทำลายรถคันข้างหน้า อีกเกมส์ที่ท้าความเร็วกับเจ้าหนูมาริโอ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย