หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
Kruscouts53
จากจังหวัด

หลักสูตรลูกเสือสามัญ
โพสต์เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 5120 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(54.00%-30 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

สาระกิจกรรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือตรี ลูกเสือโท และ ลูกเสือเอก

.....

หลักสูตรลูกเสือสามัญ   มีเนื้อหาสาระ หรือ ทักษะ ดังนี้ หลักสูตรลูกเสือตรี หลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสือเอก สาระ /กิจกรรม สาระ /กิจกรรม สาระ /กิจกร  
1. ความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ                       

1.ประวัติสังเขปของลอร์ดเบเดน – โพเอลล์

2. พระราชประวัติสังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

3.วิวัฒนาการของกระบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก

4.การทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าย และคติพจน์ของลูกเสือ


2. คำปฏิญาณและกฎของ
    ลูกเสือสามัญ เข้าใจและยอมรับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ   3. กิจกรรมกลางแจ้ง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอกสถานที่  
4.ระเบียบแถว
ท่ามือเปล่าท่าถือไม้พลอง
การใช้สัญญาณมือและนกหวีดการตั้งแถวและการเรียกแถว    
1.   การรู้จักดูแลตนเอง

1.บรรจุสิ่งของต่างๆลงในเครื่องหลัง สำหรับการไปอยู่ค่ายพักแรมปลายสัปดาห์

2.เตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาลเป็นส่วนตัวสำหรับการเดินทางไกล

3.ก่อไฟ ปรุงเครื่องดื่มร้อน ปรุงอาหารง่ายๆ นอกสถานที่

4.กางเต็นท์สำหรับพักแรมในการเดินทางไกล

5.ออกไปอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน

  2. การช่วยเหลือผู้อื่น

1.   รู้จักวิธีปฏิบัติต่อบาดแผล แมลงสัตว์กัดต่อย   แดดเผา  ไฟลวก   น้ำร้อนลวก และการเป็นลม

2.แสดงความสามารถในการชี้ทางให้แก่คนต่างถิ่นและมีความรู้พอสมควร เกี่ยวกับบริการขนส่งสาธารณะของท้องถิ่น สถานที่น่าสนใจหรือสำคัญของท้องถิ่น รวมทั้งตำบลที่อยู่ของแพทย์ สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงสถานที่ตั้งโทรศัพท์สาธารณะและสถานที่ราชการต

1. การพึ่งตนเอง

1.นับแต่เข้าเป็นลูกเสือสามัญ ได้อยู่ค่ายพักแรมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 คืน

2.ว่ายน้ำได้ระยะทาง  45 เมตร (ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหรือ ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ แล้วแต่กรณี อาจอนุมัติให้สอบวิชาอย่างอื่นแทนได้)

3. เข้าใจถึงการรักษาตัว ซึ่งจำเป็นต้องกระทำรวมทั้ง ความรู้เกี่ยวกับการที่ต้องตรากตรำ จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ สาเหตุของการป่วยเจ็บ การป้องกันอาการ และการรักษาอย่างทันทีทันใด ก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจกรรม ซึ่งมีการผจญภัย เช่น การแล่นเรือใบ การเดินข้ามเนินเขา และการสำรวจถ้ำ เป็นต้น

4.รู้จักใช้ ดูแลรักษา และระมัดระวังอันตราย อันเนื่องจากการนำสิ่งต่อไปนี้ไปใช้

1.ตะเกียงและเตาสมัยใหม่ ตะเกียงและเตาที่ใช้สูบ เช่น ตะเกียงเจ้าพายุ และเตาฟู่

2.การใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่ต้องใชไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น พัดลม เตารีด เตาไฟฟ้า 
ตู้เย็น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

 

  หลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสือเอก สาระ /กิจกรรม สาระ /กิจกรรม             3. การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

1.รู้ทิศทั้ง 8 ทิศ รู้วิธีวางแผนที่ให้ถูกทิศทางและรู้จักการใช้เข็มทิศ

2.แสดงว่าเข้าใจในเรื่องมาตราส่วน และเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กันเป็นธรรมเนียมในการทำแผนที่ โดยอธิบายประกอบเส้นทางระยะสั้นๆ ที่กำหนดให้ตามแผนที่

3.เดินทางไกลไปกลับระยะทาง  10    กม. กับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และเมื่อกลับและเมื่อกลับมาแล้ว ให้รายงานต่อผู้กำกับลูกเสือด้วยวาจา ถึงวัตถุประสงค์ที่ได้กระทำสำเร็จในระหว่างการเดินทาง (เช่น  สเก็ตภาพ หรือได้รับความรู้พิเศษเกี่ยวกับสถานที่บางแห่ง  หรือ บุคคล )

4.แสดงว่ารู้จักและเข้าใจกฎจราจรตลอดจนเครื่องหมายที่ใช้ในการจราจร

5.ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับต่างประเทศ 1 ประเทศ หาทางที่น่าสนใจในการที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้น และเล่าให้ลูกเสือในหมู่ของตนทราบถึงสิ่งสำคัญต่างๆ ที่หวังว่าจะได้พบเห็นที่นั่น

          4. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ

1.อธิบายถึงวิธีใช้และเก็บรักษามีดและขวาน ใช้มีดเหลาไม้ให้เป็นสมอบกสำหรับขึงเต็นท์ หรือให้เป็นเครื่องใช้อย่างอื่น และใช้ขวานสำหรับผ่าไม้เพื่อเตรียมก่อไฟ

แสดงวิธีผูกเงื่อน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการอยู่ค่ายพักแรมหรือบนเรือ คือ

             ก. ผูกเงื่อนด้วยเชือกเส้นเดียวหรือสองเส้นที่มีขนาดเดียวกัน (Knots)   เช่น เงื่อนประมง

                 เงื่อนผูกร่น เงื่อนผูกคนลาก

            ข. ผูกเงื่อนด้วยเชือกที่มีขนาดต่างกัน (Bends) เช่น เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนขัดสมาธิ 2 ชั้น

            ค. ผูกเงื่อนด้วยเชือกกับวัสดุอย่างหนึ่งอย่างใด (Hitches) เช่น เงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุดเบ็ด 

                 เงื่อนผูกรั้ง             ง. ผูกแน่น (Lashing) เช่น ผูกประกบ ผูกทแยง ผูกกากบาทสำหรับเงื่อนตามข้อ ก – ข – ค

อย่างละเงื่อน และ ตามข้อ ง. ทั้ง  3  เงื่อน

แสดงว่ามีความรู้ทั่วไปและสนใจลักษณะและสัญญาณเกี่ยวกับกาลอากาศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของตน  

5.    ทำเรื่องต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ

รู้วิธีพิจารณา ในเมื่อจะเลือกสถานที่ตั้งค่ายพักแรมและทำรายการอาหาร (รวมทั้งปริมาณ) สำหรับการอยู่ค่ายพักแรมสองคน ในวันหยุดปลายสัปดาห์

-  ปรุงอาหาร 2 อย่าง สำหรับ คน 2 คน            2. การบริการ

1.สามารถให้คำชี้แจงอย่างชัดเจนและสั้น ในเมื่อติดต่อขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล ตำรวจ หรือสถานีดับเพลิง กับรู้จักว่าควรปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอย่างอื่นรวมทั้งการช่วยเหลือเนื่องจากไฟไหม้ การจมน้ำ การถูกไฟฟ้าช็อต และแก๊สรั่ว

2.รู้จักการปฐมพยาบาล สำหรับกรณีเลือกออกภายนอกและอาการช็อค รู้วิธีที่ถูกต้อในการช่วยให้คนหายใจ และรู้ถึงอันตรายต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนเจ็บ ตลอดจนรู้จักการนำผู้ป่วยเจ็บส่งโรงพยาบาล

3.ให้บริการบางอย่าง ภายในหรือนอกวงการลูกเสือ ด้วยความสมัครใจ โดยทำงานที่มีคุณค่าอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ชั่วโมง หรือโดยการให้บริการอย่างสม่ำเสมอรวมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

 3. การผจญภัย

เดินทางไกลด้วยเท้าหรือโดยทางเรือด้วยความสามารถของตนเอง เป็นระยะทาง 20 กม. หรือโดย
รถจักรยาน เป็นระยะทาง 80 กม. และไปอยู่ค่ายพักแรมค้างคืนกับลูกเสือสามัญคนหนึ่ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน แล้วบันทึกรายงานการเดินทางโดยย่อ และกล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจ

ใช้เข็มทิศในที่กลางแจ้ง เพื่อทำแบบฝึกหัดง่ายๆเกี่ยวกับการหาทิศอธิบายระบบเส้นชั้นความสูง (Contour System) กับสามารถแจ้งและหาตำแหน่งที่ตั้ง โดยอาศัยระบบพิกัดกริด (Grid 

      Reference) ในแผนที่ของกรมแผนที่ทหารได้ เลือกทำงานต่อไปนี้ให้สำเร็จ 2 อย่าง

 เข้าร่วมกับหมู่หรือกองลูกเสือของตนในกิจกรรมกลางแจ้ง โดยร่วมกับลูกเสือหมู่หนึ่งจากกอง อื่น เช่น การอยู่ค่ายพักแรมการเดินทางไกล การเล่นในที่กว้าง หรือการเดินทางสำรวจ

    หลักสูตรลูกเสือโท ลูกเสือเอก สาระ /กิจกรรม สาระ /กิจกรรม              5. งานอดิเรกและเรื่องที่สนใจ

            แสดงให้หมู่หรือกองลูกเสือของตนเห็นว่า ตนมีทักษะหรือสมรรถภาพพอสมควรในงานอดิเรก หรือเรื่องที่สนใจส่วนตัว เช่น การขี่รถจักรยาน , การว่ายน้ำ , ธรรมชาติศึกษา , เรื่องราวเกี่ยวกับกาลอากาศ , การรู้จักชนิดของเครื่องบิน , ดาว , การขี่ม้า , การทำหุ่นจำลอง , การสานตะกร้า , การสะสมแสตมป์ ,วรรณคดี , การวาดภาพ , การตกแต่งบ้าน ,  การสร้างเครื่องรับวิทยุ , การทำเครื่องไม้ เช่น ประตู หน้าต่างๆ และบันได

          สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เรื่องที่สนใจและงานอย่างอื่นยัง

มีอีกมาก                 6.   คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ            สนทนากับนายหมู่ของตนเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของตนในเรื่องวิชาลูกเสือ ตลอดจนการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ กับวางแผนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนในอนาคตด้วย                  7. ระเบียบแถว

            ทบทวนท่าฝึกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชาลูกเสือตรี และปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถวลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ข.  เดินทางตามลำพังหรือกับเพื่อนคนหนึ่งที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน ไปยังสถานที่น่าสนใจหรือ เดินทางไกลระยะทางไม่น้อยกว่า 40  กม. และรายงานด้วยวาจาโดยย่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น 

     พายเรือนั่งคนเดียว เป็นระยะทาง 1,600  เมตร หรือทำการแล่นเรือใบขนาดเล็ก รอบระยะทางรูปสามเหลี่ยม หรือมีความเข้าใจในระบบการผูกเชือกพันหลักให้แน่น (the belay system) และไต่ลงตามเส้นเชือกจากที่สูง (abseil) ระยะ 9  เมตร โดยถูกต้องตามวิธี

ง.  ในขณะที่ไปอยู่ค่ายพักแรมในต่างประเทศให้ใช้เวลา 1 วัน กับหมู่ของตนหรือกับลูกเสืออีกคนหนึ่ง จากกองลูกเสือของตน หรือกองลูกเสือในท้องถิ่น เพื่อสำรวจตำบลหรือหมู่บ้านในท้องถิ่น เมื่อกลับมาแล้วให้รายงานด้วยวาจาว่าได้ทำอะไร เห็นอะไร พบกับใคร และมีอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในท้องถิ่น

  4. วิชาการของลูกเสือ

1.ทำโครงการบุกเบิก1 โครงการให้สำเร็จ โดยใช้  การผูกแน่น (Lashings) ที่แตกต่างกัน อย่างน้อยที่สุด2 วิธี และ/หรือ ใช้รอกประกอบเชือก (blocks and tackle) เรื่องโดยปกติควรจะทำเป็นโครงการของหมู่

2.แสดงวิธีผูกเงื่อนต่างๆ 3 อย่าง ที่มีประโยชน์สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย เช่น เงื่อนบ่วง สายธนู เงื่อนบ่วงสายธนูสองชั้น เงื่อนบ่วงสายธนูสามชั้น เงื่อนเก้าอี้ และวิธีผูกเชือกพันหลักให้แน่น (belay procedure ) ที่ถูกต้อง

3. ปรุงอาหารแบบชาวป่า และกินอาหารนั้นกีบทำที่พักแรมชั่วคราว 

4.รู้จักกฎแห่งความปลอดภัยของการใช้ขวาน และรู้จักวิธีเก็บรักษาเลื่อยและขวาน กับใช้เลื่อยและขวานสำหรับโค่นต้นไม้ ริดกิ่งไม้ หรือตัดไม้เนื้ออ่อน

        ลูกเสือเอก สาระ /กิจกรรม

4.5 เลือกทำงานต่อไปนี้ให้สำเร็จ  2  อย่าง

ก.      จัดทำอนุทินธรรมชาติ เกี่ยวกับนกหรือสัตว์เลี้ยง หรือทำการสะสมตัวอย่างใบไม้และดอกไม้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน

ข.      จัดทำสถิติกาลอากาศประจำวันอย่างง่ายๆเป็นเวลา 1 เดือน หรือจัดทำสมุดหมายเหตุรายวันของหมู่ลูกเสือเป็นเวลา 2 เดือน

ค.      ไปเยือนอาคารหรือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของท้องถิ่น และเขียนรายงานสังเขป บรรยายถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของอาคาร หรือสถานที่นั้น หรือสำรวจบริเวณเล็กๆ แห่งหนึ่งในละแวกบ้านของตน เช่น บริเวณสองฝั่งแม่น้ำหรือลำคลองระยะทาง      800  เมตร และ ทำแผนผังขนาดใหญ่แสดงสิ่งต่างๆในบริเวณนั้น

ง.       ได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญอย่างน้อย 2 เครื่องหมาย

จ.       แสดงว่า ตระหนักในความจำเป็นของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ  1   โครงการ อย่างจริงจัง

4.6 อภิปรายกับผู้กำกับลูกเสือของตนในเรื่องต่อไปนี้

ก.      ความเข้าใจของตน เกี่ยวกับคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

ข.      การฝึกอบรมวิชาลูกเสือของตนในอนาคตและการสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ค.      ความหมายในทางปฏิบัติของความเป็นพี่น้องของลูกเสือทั่วโลก

       5. ระเบียบแถว

5.1 ทบทวนท่าฝึกต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิชา   ลูกเสือ ตรี โท

5.2 การเดินสวนสนาม


   

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนวข้อสอบนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 163 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 7 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 36 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบพนักงานจ้าง เมืองพัทยา ทุกตำแหน่ง
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 41 ครั้งแล้ว
[SURE] แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
[นันทพร วะปะทัง]
เปิดอ่าน 86 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตรลูกเสือสามัญ
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

Kruscouts53
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
Kruscouts53 ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศเกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศnew
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศ ควบคุม การเคลื่อนที่ด้วย A,S,D,W คลิกเม้าส์สำหรับการยิง
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนเกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่านเกมส์ต่อสู้ผ่านด่านnew
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน เกมส์นี้เราจะต้องปรับระดับฝีมือ และอาวุธให้แรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากมือเปล่า มีอาวุธ ปืน ดาบ เข้ามาต่อสู้กับพวกเหล่าร้าย เก็บคะแนนไปเรื่อยๆได้เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย