หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
จากจังหวัด สุพรรณบุรี

บันไดทักษะ ๔ ขั้นแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"
โพสต์เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 8702 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(77.27%-22 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

อีกครั้งหนึ่งที่นำเรืองแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" กลับมาบอกกล่าวและเพิ่มเติมสาระสำคัญของแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน การสอนของครู เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และวิธีสอนแบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" เรื่องนี้ไม่เกินกำลังความรู้ความสามารถของครูและผู้บริหารโรงเรียนอย่างแน่นอน ถ้าหากจะทำตามแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการต่อไปนี้

กระบวนการแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" 

(แบบครบวงจร)

.

๑.การทดสอบเพื่อคัดเด็กเข้าสู่โครงการและทดสอบวัดผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ

          ให้ครูทดสอบเด็กด้วยวิธี “เขียนตามคำบอก” จากคำ ๕๐ คำดังต่อไปนี้

คำทดสอบ

สำหรับทดสอบนักเรียนเพื่อคัดเข้าโครงการ

แก้ปัญหานักเรียน “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”

 

          ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจน เป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน “เขียนตามคำบอก” ลงในกระดาษทดสอบ 

          คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ เช่นเขียน ทุ่งนาแล้ง เป็น ทุ่งนาแล่ง ถือว่าเขียนถูกไม่ครบ อย่างนี้ให้ “ครึ่งคะแนน”  แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อน เช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

ชุดที่ ๑

          กาแฟ     ทอผ้า    มะลิลา     สึนามิ    อายิโนะ        

          เตาะแตะ   ฉอเลาะ   เล้าไก่   เข้าถ้ำ   ขยำขยี้

          ปิงปอง  โผงผาง   ข้างล่าง   ทุ่งนาแล้ง   อึ่งอ่าง

          ไอโอดีน   ปิ่นโต   เส้นด้าย   เล่นโขน   ฟ้อนรำ

          ซุ่มซ่าม   ยิ้มแย้ม   อ่อนน้อม   รอยเท้า   กุ้งฝอย

          ผิวขาว   แน่วแน่   ของฝาก   ปึกแผ่น   กุ๊กกิ๊ก

          ชอกช้ำ   เจียระไน  เผื่อแผ่  ด้ามมีด   ฮึดสู้            

        โหดร้าย  หุบเหว   ตะเกียบ  บ่ายเบี่ยง  เลื่อนเวลา

          ทะเล่อทะล่า   จดบันทึก  ส้วมซึม  กวยจั๊บ  พริกเผ็ด        

          รื่นเริง  ปลาบปลื้ม  เคลื่อนคล้อย  หยิ่งผยอง  สลักเสลา      

หมายเหตุ                         

            ก.ชุดคำนี้ครอบคลุม

          ๑.คำที่ประกอบด้วยพยัญชนะต้นอักษร ๓ หมู่ (อักษรสูง-อักษรกลาง-อักษรต่ำ)

          ๒.คำในแม่ ก กา และ แม่กง-กน-กม-เกย-เกอว-กก-กด-กบ

          ๓.คำที่ประสม สระ ไม่น้อยกว่า ๒๐ เสียง

          ๔.คำควบกล้ำและอักษรนำ

          ๕.คำผันเสียงวรรณยุกต์

            ข.ให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ ป.๒ ขึ้นไปเข้ารับการทดสอบ นั่งสอบห่างกัน ๑ เมตร หรือในระยะที่ชำเลืองดูเพื่อนไม่ได้  

            ค.ให้ใช้ข้อทดสอบดังนี้

          (๑) ทดสอบครั้งแรก-ก่อนเข้าโครงการ 

            เนื่องจากคำชุดนี้อยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนผู้เรียนจบชั้น ป.๑ จะต้องอ่านและเขียนได้  ดังนั้นเมื่อใช้ทดสอบกับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒ ขึ้นไป  ถ้านักเรียนคนใดเขียนได้น้อยกว่า  ๒๕ คะแนน  ถือว่า “ไม่ผ่าน” ควรเข้าโครงการ

          (๒) ทดสอบครั้งหลัง-เมื่อสิ้นสุดโครงการ

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๒๕-๒๙ คะแนน  ถือว่า  ผ่านพอใช้

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๐-๓๕ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดี

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๓๖-๔๐ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีมาก

            นักเรียนที่ได้คะแนน     ๔๑-๕๐ คะแนน  ถือว่า  ผ่านดีเยี่ยม

๒.หลักการสอน "บันไดทักษะ ๔ ขั้น"

          ให้ครูสอนด้วยวิธีแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง แบบ "บันไดทักษะ ๔ ขั้น" ตามลำดับแบบฝึกในหนังสือ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” แต่ละขั้นบันไดทักษะ ใน ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน ดังนี้

(๑)   ครูนำเด็กอ่านออกเสียงแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง วันละ ๓๐ นาที  

(๒)  ครูนำเด็กอ่านออกเสียงคำ และอ่านเรื่อง วันละ ๕-๑๐ นาที  

(๓)  ให้เด็กคัดคำและเรื่องที่อ่านลงสมุด วันละ ๑๐ นาที  

(๔)  ให้เด็กเขียนตามคำบอกคำที่เรียนรู้แล้ว ในกระดาษทดสอบที่ครูแจกให้ และให้ครูเก็บกระดาษทดสอบนี้ไว้ทุกแผ่น วันละ ๑๐-๑๕ นาที

๓.ขอบเขต : มาตรฐานการแก้ปัญหา

          เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๔ เดือน (หรือ ๙๐ ชั่วโมง)    

          (๑) เด็กปกติ

          สามารถอ่านเขียนคำที่สะกดตรงมาตราทั้ง ๙ แม่ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ และคำผันเสียงวรรณยุกต์ได้

          (๒) เด็กบกพร่องการเรียนรู้

          มีความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครูจัดทำบันทึกเหตุปัจจัยแนบประกอบ

๔.การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

          (๑) ให้โรงเรียนคัดเลือก “ครูอาสา” เพื่อทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ กำหนดให้ใช้ครู ๑ คน/ต่อเด็ก ๑๐๐ คน

          (๒) ให้ครูอาสาแบ่งเด็ก ๑๐๐ คนออกเป็น ๕ กลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๒๐ คน

          (๓) ครูอาสาจัดทำตารางสอนของตนวันละ ๕ ชั่วโมง เพื่อสอนเด็กกลุ่มละ ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน

          (๔) โรงเรียนจัดให้เด็กแต่ละกลุ่มมาเรียนกับครูอาสากลุ่มละ ๑ ชั่วโมง/ต่อวัน

          (๕) ให้โรงเรียนจัดหาห้องเรียนพิเศษเพื่อการสอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ ซึ่งควรเป็นห้องที่เด็กจะไม่รู้เสียหน้าหรืออายเพื่อน (ห้องที่ลับสายตาดูแคลน)

          (๖) ให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคนสนับสนุนให้เด็กมาเรียนกับครูอาสาอย่างเต็มเวลาตลอดโครงการ (รวม ๙๐ ชั่วโมง หรือ ๔ เดือน)

๕.การสนับสนุนและนิเทศ

          (๑) ให้โรงเรียนสนับสนุนหนังสือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสอนแก้ปัญหา

                    ● เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว 

                      (นำเด็กฝึกตามแบบฝึกในหนังสือเล่มนี้)

                   ● ก ไก่ น้อมไหว้

                      (นำเด็กท่อง ก ถึง ฮ และฝึกเขียนพยัญชนะ ๔๔ ตัว)

          (๒) ให้โรงเรียนสนับสนุนกระดาษชาร์ต ๒๐๐ แผ่น พร้อมเครื่องเขียนเพื่อจัดทำสื่อการสอน (เขียนครั้งเดียวใช้ได้หลายครั้ง ดีกว่าใช้กระดานดำ เพราะกระดานดำเมื่อลบแล้วต้องเขียนใหม่เสียเวลา)

          (๓) ให้โรงเรียนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน (ให้มีครูอาสาทำหน้าที่สอนแก้ปัญหาเป็นการเฉพาะ และให้เด็กแต่ละคนมาเรียนกับครูอาสาวันละ ๑ ชั่วโมง) ติดตามนิเทศ สร้างเสริมขวัญและกำลังใจ

๖.การป้องกันปัญหา

          เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในกาลอนาคต ให้โรงเรียนจัดวางตัวครู ป.๑ ที่มีความสามารถสอนตามแบบฝึกและกระบวนการเดียวกันนี้ เพื่อให้เด็ก ป.๑ หลังจากจบภาคเรียนที่ ๒ อ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คะแนนจากคำทดสอบข้างต้น เลื่อนชั้นขึ้น ป.๒ ดังนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างถาวรตลอดไป

         ที่เป็นปัญหาทุกวันนี้ เพราะครู ป.๑ ปล่อยให้เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมา ป.๒ นั่นเอง

          ครู ป.๑ อาจอ้างว่าผู้บังคับบัญชาไม่ยอมให้เด็กตกซ้ำชั้น

          ก็ต้องถามครู ป.๑ ว่าสอนอย่างไรล่ะ เด็กจบ ป.๑ แล้วจึงยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

         ครู ป.๑ อาจอ้างต่อไปอีกว่า ก็สอนตามหนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          ตรงนี้เองที่ต้องวิเคราะห์ทบทวนกันว่า ครู ป.๑ สอนไม่ดี หรือหนังสือเรียนที่กระทรวงกำหนดนั้นไม่ดีพอ หรือความเข้าใจในการใช้หนังสือไม่ดีกันแน่ หรือการบริหารจัดการผิดพลาด หรือปัญหาแทรกซ้อนอื่นๆ เป็นเหตุปัจจัยทำให้กระบวนการเรียนการสอน ป.๑ มีปัญหา...เรื่องเหล่านี้ ผู้บริหารจำเป็นจะต้องลงลึกในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ให้ตรงจุด ให้ถูกต้องแท้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้องประสบพบกับปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด!

          แต่เท่าที่พบมาปัญหาของครู ป.๑ คือ

(๑)     สอนผิดวิถีภาษาไทย ไม่สอนแจกลูก-สะกดคำ- ผันเสียง หรือสอนบ้างก็ไม่ได้สอนจริงจัง หรือไม่ครบทักษะ ไม่สมบูรณ์ในองค์รวมของทักษะ

(๒)     ใช้หนังสือเรียนไม่เป็น รวมทั้งไม่สามารถบูรณาการทักษะกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการฝึกอ่านและเขียนเหมือนครูโบราณ มุ่งแต่ว่าตามหนังสือเรียนแบบผิดบ้างถูกบ้าง

(๓)     หนังสือเรียน ป.๑ ระยะหลังๆ ขาดประสิทธิภาพในลำดับขั้นตอน (จากง่ายไปหายาก) และขาดระบบในการนำฝึกที่ดีพอ

(๔)           ผู้บริหารวางตัวครู ป.๑ ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม อาจไม่เข้าใจเรื่องการสอนแบบแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง หรืออาจสอนผิดวิถีภาษาไทย หรือไม่มีประสิทธิภาพในการสอน

(๕)    โรงเรียนมีกิจกรรมต่างๆ มากเกินจำเป็น มากจนเด็กไม่มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติฝึกฝนทักษะการเรียนรู้

(๖)     เด็กขาดความพร้อมด้านต่างๆ (ขาดทักษะพื้นฐานทางภาษา ทั้งนี้เพราะระดับชั้นอนุบาลเตรียมพื้นฐานไม่ดีพอ หรือเด็กอาจมีปัญหาอื่นๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสมอง!)

          รู้เห็นเช่นนี้แล้วจะนิ่งดูดายไม่ได้แล้วครับ ต้องเร่งลงมือ "ตัดไฟแต่ต้นลม" ครับ เราจึงจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

.

             หมายเหตุ ครูกานท์ และ ทุ่งสักอาศรม ได้พิสูจน์วิจัยและปฏิบัติการการแก้ปัญหาด้วย "ครูอาสา" และหนังสืออันเป็นเครื่องมือสำคัญ ๒ เล่ม ได้แก่  (๑) เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว  (๒) ก ไก่ น้อมไหว้  ได้พบว่า เมื่อครูได้ปฏิบัติการกับการเรียนการสอนตามแบบฝึกอ่านท่องร้องเล่น และแบบฝึกแจกลูก-สะกดคำ-ผันเสียง ตามเนื้อหาที่วางไว้อย่างครบถ้วน คือ ชั้น ป.๒ ขึ้นไป (ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้) ใช้เวลา ๙๐ ชั่วโมง (ประมาณ ๔ เดือน) และชั้น ป.๑ ใช้เวลา ๑ ปีการศึกษาแล้ว เด็กๆ จะอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานและศักยภาพของพวกเขาทุกคน (ยกเว้นเด็ก "ปัญญานุกูล" เท่านั้น) 

             ท้ายที่สุดแล้ว ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบจะพร้อมลงมือพิสูจน์แก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้" อย่างจริงจังหรือยัง อย่ารีรอเลยครับ

  

(หนังสือ ๒ เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา)

เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน หน่วยงาน ฯลฯ ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการจัดอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ปรึกษาหรือสอบถาม ครูกานท์ (ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ)

ทุ่งสักอาศรม โทร. 081-9956016

35 หมู่ 13 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 71170

หรือ Email : tungsakasome@yahoo.com

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
[[HOT]]แนวข้อสอบ พลช่างโยธา หารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ร.1 พัน 4 รอ
[สอบ ราชการไทย]
เปิดอ่าน 96 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงาน รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.1 เล่ม 4 เรื่อง ศิลปกรรม และภูมิปัญญาไทย โดย นางสาวฐปนพรรษ ฤกษ์เ
[กัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา]
เปิดอ่าน 679 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
[sumalee praphuettham]
เปิดอ่าน 53 ครั้งแล้ว
++[PDF]++หนังสือสอบนักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานประกันสังคม
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 89 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 25 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บันไดทักษะ ๔ ขั้นแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้"
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

ศิวกานท์ ปทุมสูติ
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
ศิวกานท์ ปทุมสูติ..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย