หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
สมปอง จันทคง
จากจังหวัด จ.ยโสธร


การต่อยอดมะม่วงพันธุ์ดี
โพสต์เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 22309 / 0 ความเห็น
คะแนนของ BLOG นี้
(40.00%-15 ผู้โหวต)

การต่อยอดมะม่วงพันธุ์ดี.....

 

 

บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนยอดมะม่วง

                โดย  สมปอง  จันทคง*

--------------

จากการที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่สุดเรื่อง การเปลี่ยนยอดมะม่วง  โดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม  จำนวน  2 คน  นั้น  บัดนี้ข้าพเจ้า  ได้ดำเนินการดังนี้ 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  คนที่  1. 

ชื่อ  นายประครอง  ทองลือ  อายุ  60  ปี  อยู่บ้านเลขที่  151  หมู่ที่  4  บ้านโนนทรายงาม  ตำบลหนองคู  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  อาชีพ  ทำนาทำไร่ทำสวน  คู่สมรส  ชื่อนางคำแปลง  ทองลือ  อายุ  63  ปี  ภูมิลำเนาเดิม  จังหวัดศรีสะเกษ 

การศึกษา  จบชั้น  ป.  4  และฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

อดีตรับราชการตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  และได้ลาออกเมื่ออายุ  59  ปี  เพื่อประกอบอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ (เกษตรกรรม)

สิ่งที่เชี่ยวชาญ  คือการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เมล็ด  เช่น  ทาบกิ่งมะม่วง  ต่อยอดมะม่วง  (เปลี่ยนยอดมะม่วง)    ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการต่อยอดหรือเปลี่ยนยอดมะม่วงว่า  มีวิธีการดังนี้

ปลูกมะม่วงพันธุ์ใดก็ได้  ไว้ในสวนแปลงที่เราจะทำสวนมะม่วง  ให้ต้นมะม่วงมีอายุ  1  ปี  ถึง  2  ปี  อาจจะมียอดขึ้นประมาณ  3  ยอด  แล้วเลือกกิ่งยอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยน  เช่น  มะม่วงเขียวเสวย  น้ำดอกไม้  หรือมะม่วงฟ้าลั่น    โดยเลือกส่วนยอดที่แก่ที่พร้อมจะแตกยอดใหม่  (หากเลือกยอดอ่อนเกินไปยอดจะเน่า)    เมื่อได้ยอดพันธุ์ดีตัดมาแล้วริดใบทิ้งเหลือเฉพาะยอดพันธุ์  นำเก็บใส่ถุงพลาสติก  หรือใช้กระดาษชำระห่อกิ่งพันธุ์ชุบน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ยอดสด

จากนั้น  เลือกต้นตอที่มีกิ่งขนาดพอเหมาะไม่แก่หรืออ่อนเกินไป  เพื่อให้สามารถแกะเปลือกจากลำต้นได้ดี  แล้วใช้มีดสะอาดและคมกรีดเปลือกกิ่งหรือลำต้นมะม่วงต้นตอให้เป็นรูปตัวยูคว่ำขนาดกว้างประมาณ  1 เซนติเมตร  ยาว  2  เซนติเมตร  แล้วแกะเปลือกตามรูปตัวยู  อย่าใช้มือแตะแผลเพราะจะทำให้สกปรกเพราะมือเราเค็มจะทำให้แผลเน่า  เมื่อแกะเปลือกออกให้ตัดเปลือกส่วนบนออกประมาณ   1  ใน  3   แล้วนำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้มาเฉือนส่วนล่างห่างจากยอดประมาณ  3  เซนติเมตร  ให้เป็นรูปลิ่ม  เสียบลงไปในแผลที่เปิดเปลือกไว้  ใช้พลาสติกใสชนิดพันก้าน  พัน

---------------------------------

*นักศึกษาปริญญาเอก  รุ่นที่  1  มหาวิทยาลัยราชธานี 

ต่ำจากแผลมัดเวียนรอบขึ้นไปจนเลยยอดที่ต่อใหม่ประมาณ  2  เซนติเมตร โดยพันให้แน่นแผลจะติดกันสนิท  แล้วปล่อยทิ้งไว้  ประมาณ  15-20  วัน  ยอดที่ติดแล้วจะแตกยอดใหม่  หากยอดไม่สามารถแทงออกมาจากพลาสติกได้  ก็ให้แกะพลาสติกออกเพื่อให้ยอดใหม่ได้เจริญเติบโต  เมื่อเห็นว่ายอดใหม่แข็งแรงดีแล้ว  ให้ตัดยอดเก่าเหนือแผลขึ้นไปทิ้งเสีย  ก็จะได้มะม่วงพันธุ์ใหม่ออกดอกออกผลให้รับประทานได้ตามต้องการ

ช่วงเวลาที่เลือกต่อยอดมะม่วงคือช่วงเดือน  เมษายน พฤษภาคม  หรือช่วงที่ฝนไม่ชุกเพราะถ้าฝนชุกจะทำให้แผลไม่ติดและเน่า

การเผยแพร่ความรู้  ในช่วง  ปี  2525-2553 ได้เผยแพร่ความรู้โดยฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมเรื่องการขยายพันธุ์พืชไม้ผลที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  มีลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรเพื่อการค้าหลายคน  รวมทั้งได้ฝึกให้ลูก ๆ ทำด้วย  และสามารถทำได้ดีนำไปเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย

รายได้จากการเปลี่ยนยอดมะม่วง  คิดราคายอดละ  30-50  บาท  แล้วแต่จะตกลงกันได้

วิธีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  :  ทำอยู่บ่อย ๆ ฝึกเป็นประจำ  ทดลองจนเชี่ยวชาญ

แรงบันดาลใจ  :  มีที่สวนจำนวนหนึ่ง  อยากทำให้มีมูลค่าเพิ่ม  จึงนำไม้ผลมาปลูก  เช่น  มะม่วง  ขนุน  มะขามหวาน  กระท้อน  และอื่น ๆ แต่ที่ยังได้ผลผลิตจนทุกวันนี้คือมะม่วงพันธุ์        โชคอนันต์  ซึ่งทำให้มีรายได้ตลอดปี  เพราะมีจำนวนหลายต้นและติดลูกดกตลอดปีทุกต้น        

 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  คนที่  2. 

ชื่อ  นายคำกอง  ทองลือ  อายุ  40  ปี  อยู่บ้านเลขที่  194  หมู่ที่  4  บ้านโนนทรายงาม  ตำบลหนองคู  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  อาชีพ  ทำนาทำไร่  คู่สมรส  ชื่อนางแดง  ทองลือ  อายุ  43  ปี 

การศึกษา  จบชั้น  ม.  6  และฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  และศึกษาเพิ่มเติมโดยการสังเกตและปฏิบัติจากการแนะนำของคุณพ่อ  คือ  นายประครอง  ทองลือ

สิ่งที่เชี่ยวชาญ  คือการขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เมล็ด  เช่น  ทาบกิ่งมะม่วง  เปลี่ยนยอดมะม่วง  (ต่อยอดมะม่วง)    ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์อธิบายเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนยอดหรือต่อยอดมะม่วง  ว่า  มีวิธีการดังนี้

ปลูกมะม่วงพันธุ์ใดก็ได้  ไว้ในสวนที่เราจะทำสวนมะม่วง  ให้มีอายุ  2  ปีขึ้นไป  ลำต้นจะได้สมบูรณ์  อาจจะมียอดขึ้นประมาณ  2-3  ยอด  แล้วเลือกกิ่งยอดพันธุ์ดี  เช่น  มะม่วงเขียวเสวย  น้ำดอกไม้  หรือมะม่วงฟ้าลั่น    โดยเลือกส่วนยอดที่แก่ที่พร้อมจะแตกยอดใหม่  (หากเลือกยอดอ่อนเกินไปยอดจะเน่า)    เมื่อได้ยอดพันธุ์ดีตัดมาแล้วริดใบทิ้งเหลือเฉพาะยอดพันธุ์  นำเก็บใส่ถุงพลาสติก  หรือใช้กระดาษชำระห่อกิ่งพันธุ์ชุบน้ำให้ชุ่มเพื่อให้ยอดสด  อาจเก็บไว้ในกระติกน้ำแข็งก็ได้

จากนั้น  เลือกต้นตอที่มีกิ่งขนาดพอเหมาะไม่แก่หรืออ่อนเกินไป  เพื่อให้สามารถแกะเปลือกออกจากลำต้นได้ดี  แล้วใช้มีดสะอาดและคมกรีดเปลือกกิ่งหรือลำต้นให้เป็นแผลรูปตัวยูคว่ำขนาดกว้างประมาณ  1 เซนติเมตร  ยาว  1  เซนติเมตร  แล้วแกะเปลือกตามรูปตัวยู  อย่าให้มือแตะแผลเด็ดขาด  เพราะจะทำให้สกปรกเนื่องจากมือของเราเค็มจะทำให้แผลเน่า  เมื่อแกะเปลือกออกให้ตัดเปลือกส่วนบนออกประมาณ    1  ใน  3   แล้วนำกิ่งพันธุ์ที่เตรียมไว้มาเฉือนส่วนล่างห่างจากยอดประมาณ  3  เซนติเมตร  ให้เป็นรูปลิ่มข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้น  แล้วเสียบยอด ลงไปในแผลที่เปิดเปลือกไว้  โดยให้ด้านแผลยาวหันชิดติดกับลำต้น  ด้านแผลสั้นให้ติดกับเปลือก  ใช้พลาสติกใสชนิดพันก้าน  พันต่ำจากแผลมัดเวียนรอบขึ้นไปจนเลยยอดที่ต่อใหม่ประมาณ  2  เนติเมตร โดยพันให้แน่นแผลจะติดกันสนิท  แล้วปล่อยทิ้งไว้  ประมาณ  2  สัปดาห์  ยอดที่ติดแล้วจะแตกยอดใหม่  หากยอดใหม่ไม่สามารถแทงออกมาจากพลาสติกได้  ก็ให้แกะพลาสติกออกเพื่อให้ยอดใหม่แทงยอดและเจริญเติบโต  เมื่อเห็นว่ายอดใหม่แข็งแรงดีแล้ว  ให้ตัดยอดเก่าเหนือแผลขึ้นไปทิ้งเสีย  ก็จะได้มะม่วงพันธุ์ใหม่ออกดอกออกผลให้รับประทานได้ตามต้องการ

อีกวิธีหนึ่ง  ให้เลือกต้นตอที่มีลำต้นขนาดหัวแม่มือ  ให้ตัดยอดที่มีขนาดเท่ากันกับยอดพันธุ์ที่เตรียมไว้ทิ้ง  แล้วผ่าต้นตอให้เป็นปากฉลาม  และเฉือนกิ่งพันธุ์ให้เหลือความยาวประมาณ  3  นิ้ว  โดยเฉือนเป็นรูปลิ่ม  แล้วเสียบกิ่งพันธุ์ลงในต้นตอที่ทำเป็นแผลปากฉลาม  แล้วใช้พลาสติกใสพันใต้แผลเวียนรอบขึ้นมาจนปิดยอดใหม่สนิทแล้วทิ้งไว้ตามระยะเวลาเท่ากัน  ก็จะได้ยอดใหม่ที่มีคุณภาพเช่นกันกับการทำแบบวิธีแรก     

ช่วงเวลาที่เลือกต่อยอดมะม่วง  คือช่วงเดือน  พฤษภาคม-มิถุนายน  หรือช่วงที่แดดไม่จัด  ฝนไม่ชุกเพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้แผลไม่ติดและเน่าเสีย

การเผยแพร่ความรู้  ในช่วง  ปี  2540-2553 ได้เผยแพร่ความรู้โดยฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจที่เข้ารับการอบรมเรื่องการขยายพันธุ์พืชไม้ผลที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  (พืชสวน)  สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร  (ร่วมเป็นวิทยากรกับคุณพ่อ)  

รายได้จากการต่อยอดมะม่วง  คิดราคาต้นละ  30-50  บาท  แล้วแต่จะตกลงกันได้

วิธีการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  :  ทำเป็นประจำ  จนเชี่ยวชาญ

แรงบันดาลใจ  :  ดูคุณพ่อทำ  และเห็นผลเร็ว  ก็เลยคิดอยากทำบ้าง  เพราะเป็นงานไม่หนักแต่มีรายได้ดี  โดยรับจ้างทำให้ชาวบ้านในระแวกหมู่บ้าน  ตำบล  และอำเภอใกล้เคียง  ควบคู่ไปกับการทาบกิ่งมะม่วง  ไว้จำหน่ายในงานกาชาด  บุญบั้งไฟ  ตลาดนัด    ซึ่งทำให้มีรายได้ตลอดปี 

 

 

 

บทสรุป  :  จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน  ทำให้ได้แนวคิด  ว่า

                การที่จะทำอะไรให้เกิดความเชี่ยวชาญนั้น  ต้องลองผิด  ลองถูก  กล้าได้  กล้าเสีย  ต้องฝึกฝน  ทดลอง  และปฏิบัติจริง  อยู่บ่อย ๆ   และนอกจากนี้ยังแสวงหาความรู้  ประสบการณ์เพิ่มเติมอยู่เสมอ  เช่นอย่างการต่อยอดมะม่วง  ก็ต้องมีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการคัดเลือกต้นตอ  กิ่งพันธุ์  อุปกรณ์ที่ใช้เช่นพลาสติกใส  มีดสะอาดและคม  เลือกแม้กระทั่งช่วงเวลา  หรือฤดูกาลที่เหมาะสม  อีกทั้งยังต้องฝึกฝน  ทำอยู่บ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญ  ในที่สุด

                ผลของการปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญก็จะทำให้ไม่มีความผิดพลาด  หรือหากมีก็เพียงเล็กน้อย  ผลงานที่เกิดสามารถนำไปประกอบอาชีพอันสุจริต  มีรายได้  มีความภาคภูมิใจ  ทั้งเป็นประโยชน์ต่อตนและคนอื่น

                สิ่งที่แตกต่างจากเรา  คือ 

1.  การเลือกช่วงเวลาในการเปลี่ยนยอดมะม่วง  คือ  ผู้เชี่ยวชาญคนที่  1 เลือกทำช่วง  เมษายน-พฤษภาคม  หรือช่วงที่ฝนไม่ชุก  ส่วนผู้เชี่ยวชาญคนที่  2  เลือกทำช่วง  พฤษภาคม-มิถุนายน   หรือช่วงที่ฝนไม่ชุก  แต่เราเลือกช่วง   มิถุนายน  หรือช่วงที่ฝนไม่ชุก  แสดงว่าช่วงเวลาคือช่วงต้นฤดูฝน 

2.  ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน  ทำเป็นอาชีพเสริม  มีรายได้   คิดราคายอดละ  30-50  บาท  แต่เราทำเป็นงานอดิเรก  เผื่อแผ่เพื่อนบ้าน  คนใกล้ชิด  โดยไม่คิดมูลค่า  (เขาได้เงินแต่เราได้น้ำใจซึ่งมีมูลค่าต่างกัน)

3.  ระยะเวลาในการพันพลาสติกใสหลังเปลี่ยนยอด  มีระยะเวลายาวนานต่างกัน  คือ  ของผู้เชี่ยวชาญ  อยู่ระหว่าง  15-20  วัน  จึงเปิดพลาสติก  แต่เราเปิดประมาณ  7  วันหรือ  1  สัปดาห์    ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่า  ถ้าเปิดเร็วเกินไปจะทำให้ยอดใหม่แผลไม่ติดกับต้นตอ  ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง

แก่นแท้ของเรื่อง  :  มะม่วงยังสามารถเปลี่ยนยอดใหม่ได้  ในทำนองเดียวกันคนก็สามารถมีการศึกษาที่มีวิชาเอกต่อยอดกันได้   เช่น  เราจบ  ปก.ศ.สูง  และปริญญาตรีภาษาไทย  จบปริญญาโท  ไทยคดีศึกษา (เน้นมนุษยศาสตร์)  และเรียนปริญญาเอก  สาขาการบริหารการศึกษา    แล้วผลผลิตที่ได้จะหอมหวานเหมือนมะม่วงโชคอนันต์สุกหรือเปล่าหนอ  คงต้องรอการพิสูจน์


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมจีน รายวิชา ส43102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมั
[ดุษฎี ทองประเสริฐ]
เปิดอ่าน 5962 ครั้งแล้ว
ประวัติความเป็นมาขนมไทย...
[รัชนี คุณานุวัฒน์]
เปิดอ่าน 12823 ครั้งแล้ว
โครงงานนักเรียน แผนธุรกิจขายเทียนหอมไล่ยุง
[นายสุกัณจักขณ์ กิตติวรเกียรติ]
เปิดอ่าน 1590 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น

 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..สมปอง จันทคง.. เป็นคนเขียน
สดุดีสุนทรภู่
สดุดีสุนทรภู่
หลักสังเกตคำเขมรในภาษาไทย
ถอดบทพากย์เอราวัณ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เวลา ๓ ชั่วโมง
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา
เหยือกเต็มหรือยัง ? สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ชีวิตเกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


สมปอง จันทคง
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์แต่งตัวเจ้าตูบnew
เกมส์แต่งตัวเจ้าตูบ แต่งตัวหมาน้อย หมาน้อยน่ารัก รอน้องๆ มาแต่งตัวให้อยู่จ้า
เกมส์เศรษฐีnew
เกมส์เศรษฐี เกมส์นี้สนุกมาก ได้วางแผน ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์เสือกระโดดnew
เกมส์เสือกระโดด เกมเสือกระโดด ชวนน้องๆ มาเล่นเกมส์เสือกระโดดออนไลน์กัน เป็นเกมเสือกระโดดผจญภัยสนุกๆน่าเล่น ลองเล่นเกมส์เสือน้อยผจญภัยกระโดดเก็บโบนัสกันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์ปลูกมันเทศnew
เกมส์ปลูกมันเทศ เกมส์นี้เราจะต้องดูแลต้นม้นเทศ โดยการรดน้ำ ให้เจริญเติบโต และ ขุดหัวมันไปปิ้งย่างให้สุก พร้อมแปรรูปไปเป็นผลผลิตต่อไป
เกมส์ตีกลองnew
เกมส์ตีกลอง เกมส์นี้ เราจะต้องกดปุ่มตามรูปที่เลื่อนลงมา ให้ถูกต้องตามจังหวะ เพลงจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆ มาตีกลองกันนะ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย