หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
รัชนี คุณานุวัฒน์
จากจังหวัด ยโสธร


โครงการชีวิต หลังเกษียณ.....?????
โพสต์เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2553 IP : เปิดอ่าน : 391 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(74.81%-54 ผู้โหวต)

.....

 

คุณ..อยากทำอะไรหลังเกษียณ ? คิดไว้ละยังว่า ถ้าถึงเวลาที่ต้องเกษียณอายุการทำงาน จะทำอะไรดี ... ท่องเที่ยว , อยู่บ้านเฉย ๆ เลี้ยงนก ปลูกต้นไม้ เลี้ยงหลาน หรือมีอย่างอื่นที่อยากทำมากกว่านี้... บอกหน่อยสิค่ะ  เกษียณ
                              
   สมมติว่า อีกปีหนึ่งท่านจะเกษียณอายุแล้ว ท่านจะทำอะไรบ้างและควรทำอย่างไร เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ลำบากนัก อยากให้ลองคิดค้นและบันทึกไว้เป็นความทรงจำ กับคนที่เกษียณอายุและกำลังจะเกษียณอายุเช่นนี้ จะได้นำไปปฏิบัติหรือเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ ซึ่งก็อยากรู้เหมือนกัน ก็เลยลองคิดค้นจากเอกสารหลายอย่าง หลายประเภท ทั้งเป็นของเก่าและของใหม่ที่สามารถพบได้ตามแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่สามารถเสาะหาได้เสมอ ตามแหล่งของการเรียนรู้ จากอ่านหนังสือมาหลายเล่ม หลายหัวข้อด้วยกัน

ความหมายของคำ
   รู้สึกชอบใจ ความหมายของคำแปลมาจากภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าเป็นความหมายที่ตรงตัวของคำว่า เกษียณ ได้ดีที่สุด ความหมายหนึ่ง โดยคำว่า เกษียณ มาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า R+E+T+I+R+E+M+E+N+T โดยมีความหมายของคำ ดังนี้
   R – Review หมายความถึง การทบทวนเวลาที่ผ่านมาของชีวิตในอดีต แต่ละคนก็มีความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ มีความล้มเหลว การได้ใช้เวลาหลังเกษียณ ได้ทบทวนอดีต จะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่ามากกว่า    ที่เราเคยคิดเสมอ   
   E – Emotion หมายความถึง อารมณ์ความรู้สึก เพื่อรองรับสภาพของการเป็นคนว่างงาน หลังจาก       ที่ทำงานมานาน จะต้องเตรียมตัวเพื่อรับกับการไม่มีตำแหน่ง ไม่มีงานทำ ไม่มีลูกน้อง จะต้องอยู่กับตัวเอง       อาจต้องมีการวางแผนเพื่อปรับอารมณ์และความรู้สึก เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
   T – Travel หมายความถึง การท่องเที่ยว การเดินทางไปทบทวนความทรงจำเก่า ๆ ที่เคยประทับใจ เช่น อาจจะไปโรงเรียนสมัยมัธยม ไปเยี่ยมสถานที่ทำงานเมื่อเริ่มทำงานครั้งแรก หรือการท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดี ๆ ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งจะทำให้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมดา
   I – Induce หมายความถึง การเป็นแบบอย่างที่ดี ควรนำประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตราชการ        เป็นตัวขับเคลื่อนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดหลักแห่งความถูกต้องและชอบธรรม พร้อมที่จะนำพาคนรุ่นหลังได้เดินตามอย่างถูกต้อง ดีงาม
   R- Religion หมายความถึง ศาสนา เป็นหนทางแห่งความสงบสุข ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นห้วงแห่งการเชื่อมชีวิต โลกและธรรมชาติเข้ามาหากันอย่างแท้จริง
   E – Exercise หมายความถึง การออกกำลังกายจะต้องเป็นสิ่งที่คู่กันกับคนวัยหลังเกษียณ               เพราะช่วงเวลาของชีวิตที่เหลือ การเตรียมตัวก่อนเกษียณ
   การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ ควรมีการเตรียมล่วงหน้าไว้บ้าง ไม่ควรปล่อยชีวิตไปตามยะถากรรม หรือให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากจนเกินไป สิ่งที่ควรเตรียมประการแรกก็คือ
   1. ด้านค่าใช้จ่าย
      ด้านเศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายนับว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะหากว่าเรามีรายได้ที่ลดลง แต่รายจ่ายยังคงที่ หรืออาจมีมากกว่าเดิม เราไม่มีการเตรียมการไว้ให้ดี ก็อาจจะเกิดความเดือดร้อนรำคาญ พาลไปกระทบถึงเรื่องอื่น ๆ ไปด้วย ดังนั้น เราจะต้องมีการวางแผนการใช้เงินไว้ล่วงหน้า ดูรายรับ รายจ่ายให้สมดุลกัน รู้จักทำบัญชีควบคุม รายจ่ายให้อยู่ในวงเงินที่กำหนด ต้องรู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยหรือจ่ายสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อาหารบางชนิด เหล้า บุหรี่ หรือการเที่ยวสถานเริงรมย์ เป็นต้น หากมีภาระครอบครัว เช่น ต้องส่งเสียลูกที่ยังเล็ก ต้องผ่อนบ้าน ต้องผ่อนรถ ควรมีการวางแผนการใช้เงินเพื่อหาเงินเสียแต่เนิ่น ๆ ก่อนวัยเกษียณ เพื่อมิให้เกิดความเครียดจนกลายเป็นปัญหาครอบครัวภายหลัง การวางแผนค่าใช้จ่าย    คำบอกกล่าวจากผู้บังคับบัญชาท่านหนึ่งที่เกษียณอายุไปแล้วว่า หากเรายังอยากจะอยู่ต่อไปในโลกอีก 20 ปี หลังวัยเกษียณ เราจะต้องดูค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราว่า ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าใด มีรายรับจากเงินบำนาญหรือเงินยังชีพเท่าใด แล้วนำเอารายจ่ายมาตั้งลบด้วยรายได้ที่แน่นอน บวกกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับระหว่าง 20 ปีด้วย      (แต่ต้องถือเป็นศูนย์ก่อน) เช่น คิดว่ามีรายจ่ายเดือนละ 10,000 บาท มีรายได้จากเงินบำนาญรวมเงินสงเคราะห์ 9,000 บาท คาดว่าจะมีรายได้ระหว่างมีชีวิตอยู่เดือน 1,000 บาท รวมรายจ่ายลบรายรับ ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่หากมีอะไรผันแปรไป เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะลำบากเหมือนกันนั้นเป็นสูตรหนึ่ง แต่หากเราคิดว่าต้องใช้เงินเดือนละ 30,000 บาท  ปีหนึ่งก็ต้องใช้ 360,000 บาท  10 ปีก็ต้องใช้ 3,600,000 บาท  20 ปีก็ต้องใช้  7,200,000 บาท สูตรนี้คิดจากรายจ่ายเท่านั้น ก็ต้องวางแผนหางบประมาณมาตั้งไว้ หรือเก็บหอมรอมริบไว้ตั้งแต่ต้น ขณะยังมีกำลังทำงานอยู่นั้นต้องอยู่กับขีดความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน หากบางคนดำรงชีวิตอย่างพอเพียงไม่ค่าใช้จ่ายเลย มีแต่สิ่งที่ต้องรักษาพยาบาลคนเองเท่านั้น หากมีรายได้ไม่น้อยกว่ารายจ่าย ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง เช่นกัน
   2. ด้านสังคม
      ด้านสังคม มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ผู้เกษียณอายุไม่ควรแยกตัวออกจากสังคม หรือเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้าน ควรออกไปคบการสมาคมกับเพื่อนฝูง และนัดสังสรรค์กันบ้าง เพื่อให้ชีวิตสดชื่น ไม่เหี่ยวเฉา บางครั้งอาจจะต้องหางานอดิเรกทำ หรือเคยฝันว่าอยากทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำก็นำกลับมาฟื้นฟูมาทำใหม่ เช่น อยากหัดเต้นรำ ก็เต้นรำ อยากฝึกเรียนคอมพิวเตอร์ ก็ไปเรียนเพิ่มเติม อยากศึกษาวิชาโหราศาสตร์ ก็ไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติม จะได้มีงานทำมีเพื่อนฝูง หรือทำธุรกิจที่ไม่หวือหวาเกินกำลังตัวเอง

      การดำรงชีวิตกับครอบครัวก็สำคัญ ต้องสามารถดำรงชีวิตร่วมกับคนอื่นได้ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว อย่าทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในครอบครัวหรือหมู่คณะ อย่าชอบยุ่งกับคนอื่น ถ้าไม่ได้รับการขอร้อง อย่าใช้ความแก่เป็นข้ออ้างที่จะรับสิทธิพิเศษ อย่าพูดมาก อย่าพล่ามแต่อดีต อย่าเรียกร้องความสนใจตลอดเวลา อย่าจู้จี้บ่น การปฏิบัติตนในวัยเกษียณนั้น ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับคู่ครองและครอบครัวตนเอง ควรประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในครอบครัว ควรตั้งตนอยู่ในความถูกต้อง มีศีล มีธรรม ควรให้ผู้อื่นให้ความเคารพด้วยความสนิทใจ
   3. ด้านสุขภาพ
      ด้านสุขภาพนั้นนับว่ามีความสำคัญต่อคนวัยเกษียณเป็นอย่างมาก คนวัยเกษียณควรดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีสุขลักษณะประจำตนที่ดี เข้ารับการรักษาตัวเมื่อเจ็บป่วย มีกิจกรรมทำงานตลอดเวลาจะทำให้ชีวิตมีความยืนยาวขึ้น เพราะกิจกรรม ทำให้มีความสุข ความพึ่งพอใจในชีวิต ตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมจะเอื้ออำนวย เพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
      การออกกำลังกายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความสามารถและความสมบูรณ์ให้กับ           ผู้เกษียณ กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว ออกแรงใช้พลังงาน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย แต่สำคัญก็คือการออกกำลังกายตามความสามารถของตน การดำรงชีวิตของคนวัยเกษียณ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะต้องพยายามพัฒนาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การดูโทรทัศน์ การติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่าง ๆ เป็นวิทยากรบรรยายในหน่วยงานต่าง ๆ จะทำให้มีความรู้ที่ทันสมัย         รู้สภาพของสังคม สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถจัดการกับชีวิตในบั้นปลายได้อย่างมีความสุข
      นอกจากสุขภาพทางกายแล้ว จะต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตด้วย ต้องสร้างความตระหนักถึงความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลในครอบครัว เพื่อน ๆ หรือกลุ่มคนในสังคมของตน การช่วยเหลือคนในกลุ่ม ทำให้คลายเหงา ไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยว ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น การดูแลครอบครัวทางด้านการจัดสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญกับคนวัยเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านที่พักอาศัย อาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้และ ขยะมูลฝอย การสร้างสุขภาพจิตให้ปลอดโปร่ง มองโลกในแง่ดีย่อมนำความสุขมาให้ผู้ที่เกษียณอายุ

สรุป
      การดำรงชีวิตในวัยเกษียณ จำต้องมีการวางแผน คนส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนในอนาคต และไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายที่จะทำอะไรให้สำเร็จ แต่มุ่งจะดำเนินชีวิตไปวัน ๆ ต้องการพักผ่อน และบุตรหลานไม่ต้องการให้ทำงาน แต่การดำรงชีวิตในบั้นปลายเช่นนี้ ต้องมีความเพลิดเพลินมีกิจกรรมร่วมกับสังคมตามสภาพของร่างกาย การวางแผนจึงเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางด้านการเงิน การวางแผนด้านสุขภาพทั่วทางร่างกายและจิตใจ การวางแผนการท่องเที่ยว หรือการวางแผนด้านอื่น ๆ นับว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในวัยเกษียณทั้งสิ้น          คนที่วางแผนชีวิตหลังเกษียณไว้อย่างรอบคอบ ทำให้ชีวิตไม่สะดุด ไม่เป็นภาระลูกหลาน ให้ดีแล้ว ควรวางแผนไว้แต่เนิ่นๆประเมาณ 5 - 6 ปีก่อนเกษียณ ว่าจริตนิสัยเราชอบไปในแนวทางใด ชอบทำธุรกิจไหม  หรือชอบท่องเที่ยว หรือชอบอยู่กับท้องไร่ท้องนา ( ว่าไปแล้วทุกวันนี้ท้องไร่ท้องนา ไม่น่าพิศมัยเหมือนสมัยก่อนเลย มีแต่สารเคมี ยาฆ่าหญ้า  ปุ๋ยใส่ข้าว  ฯลฯ สารพัดพิษ ) หรือชอบอยู่เฉยๆ ( ถ้าไม่กลัวซึมเศร้า สมองฝ่อโดยไม่รู้ตัว )  นานาจิตตตัง แล้วแต่จะคิดดูเองละกัน


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
แนะนำเทคนิกการจัดกิจกรรมการสอน phonic ที่ประสบผลสำเร็จโดยเร็วใน 10 วันฟรี
[ครูไทยไร้เทียมทาน]
เปิดอ่าน 364 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
[นายบุญนัก ฝั้นอิ่นแก้ว]
เปิดอ่าน 266 ครั้งแล้ว
ตำแหน่งที่ 2 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
[วีรชัย เวินเมาหา]
เปิดอ่าน 336 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง โครงการชีวิต หลังเกษียณ.....?????
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..รัชนี คุณานุวัฒน์.. เป็นคนเขียน
แมวเก้าแต้ม..แมววิเชียรมาศ ชนิดเดียวกันหรือไม่ ตามไปดู>>>
ความรู้...เกี่ยวกับแถบสีปลายหลอดยาสีฟัน
อะไรไม่รู้...ดูเองจ้ะ>>>
การรับมือแฟนนอกใจ..*0*??
หน้าเรียวเล็ก ไม่ต้องศัลยกรรม..>>>
ออนซอน คนยโสธร ทำไข่มดแดงอัดกระป๋องส่งนอก...
กิน กะหล่ำปลีดิบ หรือสุก ดีละ! ??
คุณรู้จัก ใบอ้ม .ไหม?อีกไม่นานเขาจะจากเราไปแล้ว 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


รัชนี คุณานุวัฒน์
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ยิงลูกแก้วnew
เกมส์ยิงลูกแก้ว เกมส์ฝึกสมองและความเร็ว มาประลองฝีมือกัน
เกมส์แต่งห้องนอนสุดเก๋new
เกมส์แต่งห้องนอนสุดเก๋ เกมส์นี้น้องๆ จะต้องเป็นนักออกแบบ สามารถเลือกเตียง ผ้าปูที่นอนตู้เสื้อผ้า ได้จัดห้องเองเหมือนจริงเลยนะจ๊ะ
เกมส์ยิงลูกแก้ว Nan Zumanew
คงไม่ต้องอธิบายใดๆ สำหรับเกมที่คลาสสิคอย่างนี้ เล่นกันมันส์สุดๆ ไปเลยนะ
เกมส์ขายของเล่นnew
เกมส์ขายของเล่น เกมส์นี้เราจะต้องเปิดร้านขายของ โดยเมื่อเด็กมาสั่งของขวัญ ให้เริ่มหยิบกล่องมาวางที่เคาท์เตอร์ เลือกสินค้าไปมา คาดด้วยโบว์ แล้วผูกตกแต่ง แล้วนำไปให้ลูกค้า เก็บเงินให้ได้ตามเป้า
เกมส์ให้อาหารนกnew
เกมส์ให้อาหารนก มาให้อาหารนก โดยโยนผลไม้ขึ้นไปให้นกที่เกาะอยู่บนเสาไฟฟ้า ให้ได้กินกันนะครับ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย