หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
อนันต์ อนันทชัยวรกุล
จากจังหวัด บุรีรัมย์ 31000

ตอนที่ ๑. การวิเคราะห์ และวิจารณ์กวีนิพนธ์ (ลิลิตพระลอ)
โพสต์เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2554 IP : เปิดอ่าน : 8490 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(63.08%-13 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

๑. การวิเคราะห์ และวิจารณ์กวีนิพนธ์  ๑.      ความหมาย การพิจารณาตรวจตรา แยกแยะและประเมินค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ในการนำไปแสดงความคิดเห็น อภิปรายข้อเท็จจริงให้ผู้อื่นทราบ ด้วยว่า ใครเป็นผู้แต่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีประโยชน์อย่างไร ต่อใครบ้าง ผู้วิเคราะห์ มีความเห็นอย่างไร เรื่องที่อ่านมีคุณค่าด้านใดบ้าง แต่ละด้านสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง   ๒.      แนวทาง วิเคราะห์ความเป็นมาหรือประวัติของหนังสือและผู้แต่ง ลักษณะคำประพันธ์ เรื่องย่อ เนื้อเรื่อง เช่น โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก วิธีการแต่ง ลักษณะการเดินเรื่อง การใช้ถ้อยคำ สำนวนในเรื่องท่วงทำนองการแต่ง วิธีคิดสร้างสรรค์ ทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน แนวคิด จุดมุ่งหมาย เจตนาของผู้เขียนที่ฝากไว้ในเรื่อง แล้วจึงวิจารณ์   ๓.      คุณค่าวรรณกรรม ๓.๑ คุณค่าด้านวรรณศิลป์ คือ ความไพเราะของบทประพันธ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการตามได้ ความหมายของถ้อยคำและภาษาที่ผู้แต่งเลือกใช้ เพื่อให้มีความหมายกระทบใจผู้อ่าน ๓.๒ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิดและกลวิธีนำเสนอ ๓.๓ คุณค่าด้านสังคม วรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวรรณคดีที่ดีสามารถจรรโลงสังคมได้อีกด้วย ๓.๔ การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   ๔.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ วรรณศิลป์ หมายถึง ลักษณะดีเด่นทางด้านวิธีแต่ง การเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวน ลีลาประโยค ความเรียงต่าง ๆ ที่ประณีต งดงาม หรือมีรสชาติเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างดี ก่อผลในทางอารมณ์ความรู้สึก เช่น เกิดความสดชื่น เบิกบาน ขบขัน เพลิดเพลิน ขบคิด เศร้าโศก ปลุกใจ วรรณศิลป์ในงานเขียน คืออารมณ์อะไร ก็ตามที่ผู้เขียนต้องการสร้างให้เกิดขึ้นในตัวผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่าน เกิดความรู้สึกในจิตใจ และเกิดจินตนาการสร้างมโนภาพได้ วรรณศิลป์จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้วรรณกรรมมีคุณค่าน่าสนใจ   ตัวอย่างการวิเคราะห์และวิจารณ์ ที่ ๑ เรื่องวอนขอ... เมื่อเรายังเล็กเป็นเด็กน้อย           เคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สม
ขอข้าวแกงแหวนให้น้องปองนิยม            ขอเตียงตั่งนั่งชมดาวและเดือน เมื่อเห็นดาวล้อมเดือนกลาดเกลื่อนฟ้า        ชวนน้องนับดาราที่เป็นเพื่อน
ระยับระยิบพริบตาดาวพร่าเลือน            แต่ดวงเดือนเด่นสว่างกลางโพยม อยากตะกายว่ายฟ้าไปหาจันทร์    และใฝ่ฝันอยากเอื้อมให้ถึงโสม
เคยนึกตามใจชอบปลอบประโลม             ว่าเติบใหญ่จะได้โคมรัตติกาล ฝันไปตามอารมณ์ผสมโง่                      ว่าเติบโตจะบินไปด้วยใจหาญ
สอยดวงดาวพราวฟ้ามาเป็นยาน             พาเราผ่านเมฆด้นจนถึงจันทร์ บทกวีเรื่อง วอนขอ ของ กุลทรัพย์ รุ่งฤดี
ผลวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพจำนวน ๔ บท เนื้อความกล่าวถึงตัวผู้เขียน เมื่อเป็นเด็ก เคยวอนขอสิ่งต่าง ๆ จากดวงจันทร์ และอยากไปให้ถึงดวงจันทร์ ผู้เขียนใช้ถ้อยคำ แสดงภาพความฝันอย่างง่าย ๆ แต่ให้ความรู้สึกน่ารัก สวยงาม เช่น ดาวล้อมเดือน ระยับระยิบ เด่นสว่าง ตะกายว่ายฟ้า ดวงดาวพราวฟ้า ผ่านเมฆ เป็นต้น ลีลาการเขียนเช่นนี้วิจารณ์ได้ว่า สร้างอารมณ์คนอ่านได้ดี ชวนให้คิดถึงดวงจันทร์ ดวงดาวที่กลาดเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืน เป็นบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำช่วยสร้างความรู้สึก และมีเนื้อหาสร้างสรรค์จินตนาการได้   ๕.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิด และกลวิธีนำเสนอ วิเคราะห์ถึงเนื้อหาสาระ และแนวความคิดที่มีประโยชน์ต่อ คนอ่าน อาทิ ความรู้ ความคิดเห็น คติ คำสอน ข้อเตือนใจ ชี้ช่องให้มองเห็นความจริง ความดี ชี้ทางแก้ปัญหา แนะสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ควรละเว้น แล้ววิจารณ์ งานประพันธ์ที่ดีควรมีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างสรรค์ มิใช่มุ่งทำลาย   ตัวอย่างการวิเคราะห์ และวิจารณ์ ที่ ๒ ฉันเป็นหนี้ดอกจำปาของตาพลอย ตั้งแต่น้อยยังนึกรำลึกได้
ขอเล่าสู่คุณครูผู้ร่วมใจ                         ว่าดอกไม้มีอำนาจดลบันดาล
คุณยายฉันท่านพาไปฟังเทศน์                ธรรมวิเศษแสนสุดพุทธบรรหาร ฉันไม่รู้รสธรรมล้ำโอฬาร                      ที่พระท่านเทศนาว่าอย่างไร
เพราะตัวฉันยังเด็กยังเล็กนัก        จะรู้จักรสพระธรรมได้ไฉน ที่ฉันไปฟังเทศน์ทุกคราวไป                 เพราะฉันอยากได้ดอกจำปาของตาพลอย ตาพลอยดีมีจำปาบูชาพระ                   เด็กเด็กจะแย่งกันลาอยู่บ่อยบ่อย ดอกไม้อื่นดื่นไปมีไม่น้อย                      แต่ไม่ค่อยถูกใจใช่จำปา เด็กรุ่นฉันพากันไปฟังเทศน์          ก็เพราะเหตุอย่างเดียวจะเทียวหา  ดอกไม้ของตาพลอยเพื่อคอยลา               ต่างตั้งท่าแย่งกันทุกวันไป
ดอกจำปาล่อใจให้เป็นเหตุ                    ฉันคงไปฟังเทศน์หาหยุดไม่
ยิ่งนานวันพลันค่อยเจริญวัย                  ยิ่งเข้าใจธรรมซึ้งขึ้นทุกที พุทธประวัติชาดกท่านยกมาอ้าง    ความคิดกว้างเห็นงามตามวิถี
รสพระธรรมนำใจให้ใฝ่ดี                      ฉันเป็นหนี้ดอกจำปาของตาพลอย         เรื่อง “ดอกจำปาของตาพลอย” ของเจือ สตะเวทิน   ผลการวิเคราะห์และวิจารณ์ คุณค่าด้านเนื้อหาสาระ แนวความคิด และกลวิธีนำเสนอ ลักษณะคำประพันธ์ เป็นกลอนสุภาพ ๗ บท เนื้อหาเป็นเรื่องราวในวัยเด็กของผู้เขียนเล่าถึงการตามคุณยายไปฟังเทศน์ เพราะอยากได้ดอกไม้ คือ ดอกจำปา ครั้นไปฟังเทศน์บ่อยเข้า ทำให้เข้าใจคำสอนต่าง ๆ จึงเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี นับได้ว่าดอกจำปาเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าต่อชีวิต บทร้อยกรองเรื่องนี้ ในแง่วรรณศิลป์จะเห็นว่าใช้ถ้อยคำง่าย ๆ อ่านเข้าใจดี การลำดับเนื้อเรื่อง เรียงลำดับไม่สับสน เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาพบว่ากล่าวถึงความดีของรสพระธรรมคำสอน และให้ข้อเตือนใจแก่ผู้อ่านคือไม่ให้มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้เราได้รับ ผลตอบแทนในทางที่ดีงาม วิจารณ์โดยสรุปได้ว่าดีพร้อมทั้งจินตนาการความคิดและเนื้อหาสาระเตือนใจ นับว่ามีคุณค่าต่อผู้อ่านเป็นอย่างมาก   ๖.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านด้านสังคม
การพิจารณาคุณค่าด้านสังคมจากวรรณกรรม ผู้อ่านต้องค้นหาสาระก่อนว่าผู้เขียน ต้องการเสนอ “สาระ” อะไรให้กับผู้อ่านเป็นด้านดี หรือด้านเสียของสังคม และผู้อ่าน ต้องพิจารณาว่าพึงปฏิบัติอย่างไร หรือได้แนวคิดอะไรบ้างจากการอ่านวรรณกรรมนั้น วรรณกรรมทุกเรื่องจะสะท้อนภาพชีวิตและสังคม  ตัวอย่างเช่น วรรณกรรมเรื่องน้ำพุจะสะท้อนภาพสังคมวัยรุ่นที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนเสียชีวิตในที่สุด แล้ววิจารณ์แสดงความคิดเห็น   ๗.      การวิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน งานประพันธ์ย่อมประกอบด้วยถ้อยคำ เนื้อหาสาระและกลวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำงานประพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น นำไปเป็นแบบอย่างในการประพันธ์ จดจำถ้อยคำสำนวนไปใช้ ในการพูด การเขียน หรือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เป็นคติสอนใจ เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การนำคุณค่าของงานประพันธ์ไปใช้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของผู้อ่าน ที่จะวิเคราะห์เพื่อเลือกจดจำ คิดและนำไปใช้ตามกำลังความคิดของตน      

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
++[LOAD]++แนวข้อสอบเสมียน กรมกำลังพลทหารบก
[บุษกร สนุกค้า]
เปิดอ่าน 70 ครั้งแล้ว
[[HOT]]แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร
[สอบ ราชการไทย]
เปิดอ่าน 104 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลยางตลาด
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 4 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ปวส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 33 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 4 องค์การเภสัชกรรม
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 12 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง ตอนที่ ๑. การวิเคราะห์ และวิจารณ์กวีนิพนธ์ (ลิลิตพระลอ)
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

อนันต์ อนันทชัยวรกุล
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
อนันต์ อนันทชัยวรกุล..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศเกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศnew
เกมส์เบ็นเท็นตะลุยอวกาศ ควบคุม การเคลื่อนที่ด้วย A,S,D,W คลิกเม้าส์สำหรับการยิง
เกมส์จับคู่หน้าเหมือนเกมส์จับคู่หน้าเหมือนnew
เกมส์จับคู่หน้าเหมือน มาดูตัวตุ๊กตาทั้งหลาย ที่หน้าเหมือนกัน จับคู่ให้ได้เยอะๆ นะจ๊ะ
เกมส์ฟาร์มหรรษาเกมส์ฟาร์มหรรษาnew
เกมส์ฟาร์มหรรษา ทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บเกี่ยวผลผลิตหาเงินให้ได้มาก ๆ วิธีเล่น คลิ๊กไอเท็มต่าง ๆ จากเมนูด้านล่าง ไปวางในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยม - Farm ทำฟาร์ม สร้างแปลงในกรอบสี่เหลี่ยม
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่านเกมส์ต่อสู้ผ่านด่านnew
เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน เกมส์นี้เราจะต้องปรับระดับฝีมือ และอาวุธให้แรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มต้นจากมือเปล่า มีอาวุธ ปืน ดาบ เข้ามาต่อสู้กับพวกเหล่าร้าย เก็บคะแนนไปเรื่อยๆได้เลย
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย