หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
รัชภูมิ สมสมัย
จากจังหวัด นครสวรรค์

บทที่ 4 บทที่ 5 ของงานวิจัยควรมีอะไรบ้าง
โพสต์เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555 IP : เปิดอ่าน : 2542 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
-ไม่มีผลโหวต-
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

มีอะไรบ้างในบทที่ 4 กับบทที่ 5 ของงานวิจัย ศน.รัชภูมิ สมสมัย www.sornorpoom.ob.tc evaluation_47@hotmail.com ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีวันปีใหม่กับพี่น้องเพื่อนร่วมวิชาชีพครูทุกท่านนะครับ (อวยพรช้ายังดีกว่าไม่ได้อวยพรนะครับ) ผมขอให้พี่น้องครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สำคัญ ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับ เพราะเมื่อครูมีความสุขในชีวิตแล้ว ผมเชื่อว่าครูจะทุ่มเทให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ บทความฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ จะต้องเนื่องจากบทความฉบับที่แล้วที่กล่าวถึงการเขียนโครงร่างงานวิจัย ผมขอทบทวนความรู้ดังนี้นะครับ โครงร่างงานวิจัยโดยปกติจะประกอบด้วย 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ ได้แก่ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย ประชากร ตัวแปร เนื้อหา และระยะเวลา นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย บทที่ 2 ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 3 ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย เป็นอันครบถ้วนกระบวนการครับ แต่บทความฉบับนี้จะมุ่งเน้นถึงการนำเสนอผลการวิจัย ซึ่งก็ได้แก่ บทที่ 4 และบทที่ 5 มาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ ว่าในแต่ละบทนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง โปรดอ่าน... บทที่ 4 คือ ผลการวิจัย ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผลการวิจัย แต่ก็มีคำถามต่อไปว่า แล้วเราจะแสดงผลการวิจัยอย่างไรดี ถึงจะถูกต้องที่สุด? คำตอบไม่ยากเลยครับ คำตอบก็คือให้ครูนำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ปรากฏในบทที่ 1 ผมขอยกตัวอย่างวัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ดังนี้ วัตถุประสงค์ของครู คศ.3 ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ข้อ ยืนพื้นเลยครับ ถ้าทำนอกเหนือจากนี้ โอกาสผ่านจะน้อยลง แต่ถ้าทำตามรูปแบบนี้ โอกาสผ่านจะมากขึ้น ก็แปลกนะครับ ที่ความสามารถของพี่น้องครูเราถูก block กับวัตถุประสงค์เพียง 3 ข้อเท่านั้น น่าจะหลากหลายกว่านี้ ผมขอเรียกว่างานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป ถ้าเข้าใจหลักการโอกาสผ่านเกินครึ่งครับ มาเข้าเรื่องดีกว่า (เขียนมากอันตราย) วัตถุประสงค์งาน คศ.3 มีดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรม วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม เมื่อครูกำหนดวัตถุประสงค์จากบทที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือครูไปทำการทดลองต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย ปกติใช้เวลาเป็นเทอมครับ แต่ครูหลายท่านใจร้อน ทำให้อดหลับอดนอนเป็นอย่างยิ่ง ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอผลการวิจัย อย่างที่ผมเกริ่นไว้ เมื่อถึงบทที่ 4 ก็ให้นำเสนอผลการวิจัยโดยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรม ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม ซึ่งในแต่ละตอนก็จะมีเนื้อหาคร่าวๆดังต่อไปนี้ (ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับ เพิ่มเติมอย่างไรโทรสอบถามได้ครับ) ตอนที่ 1 ก็จะประกอบด้วยค่า E1/E2 ของนวัตกรรม ทั้งการทดลองแบบเดี่ยว กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ ถ้ามีนวัตกรรม 5 ชุด ก็ควรมีค่า E1/E2 ทั้งหมด 5 ค่า ที่สำคัญห้ามหารเฉลี่ยค่า E1/E2 รวมนะครับ ผมว่าผิดหลักการครับ เพราะเนื้อหาแต่ละชุดเบ็ดเสร็จ ของใครของมัน ตอนที่ 2 ก็จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งก่อนและหลังเรียน ดูซิว่านักเรียนเมื่อเรียนเสร็จแล้ว ค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไหม? ซึ่งตามความเป็นจริงควรเพิ่มขึ้น จุดสำคัญ ถ้าเป็นประชากรไม่ต้องใช้ t test แต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างใช้ t test ได้ สำคัญมาก ต้องระวัง ตอนที่ 3 ก็จะเป็นส่วนของค่าแสดงความพึงพอใจของนวัตกรรม ก็จะประกอบด้วยตาราง 4 ช่องได้แก่ ช่องที่ 1 คือข้อคำถามต่างๆ ช่องที่ 2 คือ ค่าเฉลี่ย ช่องที่ 3 คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และช่องที่ 4 คือ การแปลผลความพึงพอใจ ครบแล้วครับ การนำเสนอผลการวิจัยในบทที่ 4 เรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ และแสดงผลโดยใช้ตารางประกอบคำบรรยาย เป็นอันเสร็จพิธีครับ หลังจากนั้นก็เป็นการนำเสนอผลในบทที่ 5 ต่อไป ซึ่งชื่อบทที่ 5 คือ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มาดูกันทีละประเด็นเลยนะครับ สรุปผล เป็นการสรุปรายละเอียดทั้งหมดของงานวิจัย โดยปกติจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์งานวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย และผลการวิจัยเรียงลำดับตามวัตถุประสงค์ อาจเขียนเป็นความเรียง หรือแยกเป็นหัวข้อก็ได้ ขึ้นกับรูปแบบการเขียนของแต่ละสถาบันที่พี่น้องครูเราร่ำเรียนมา ผมขอไม่ฟันธงครับ อภิปรายผล ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดของบทที่ 5 ถ้าใครนั่ง make ข้อมูลจะเขียนส่วนนี้ไม่ออก เพราะส่วนอภิปรายผลนั้นเป็นการโชว์กึ๋นของผู้วิจัยว่าทำไมงานวิจัยถึงได้ผลออกมาเช่นนี้ ทำไมไม่ได้ผลออกมาในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งหลักการเขียนอภิปรายผลก็ให้ล้อตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อเช่นเดียวกัน แต่มีลักษณะการเขียนดังต่อไปนี้ ย่อหน้าที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของนวัตกรรม มีค่า E1/E2 เท่ากับเท่านี้ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนวัตกรรมเราถึงมีประสิทธิภาพที่ดี ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ครูโชว์กึ๋นได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เห็นประโยชน์ของบทที่ 2 แล้วใช่ไหมครับ ย่อหน้าที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงเก่งขึ้นภายหลังเรียนด้วยนวัตกรรมตัวนี้ อธิบายได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เช่นเดิม ย่อหน้าที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมที่ใช้สอนในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เพราะอะไรนักเรียนถึงชอบนวัตกรรมตัวนี้ ใส่ได้เต็มที่เลยครับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหรือคำกล่าวของใครบ้าง ในส่วนนี้ดูจากไหน ก็ให้ครูย้อนกลับไปดูในบทที่ 2 เช่นเดิม ทั้งสามย่อหน้าผมยืนยันนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทำเองจะอภิปรายผลไม่ออกแน่นอนนะครับ ข้อเสนอแนะ สำหรับส่วนนี้ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่า ถ้าครูไม่ได้ทำเองจะเขียนข้อเสนอแนะไม่ออกอีกเช่นกันครับ หมดแล้วครับสำหรับรายละเอียดที่จะปรากฏในบทที่ 4 และบทที่ 5 อยากให้พี่น้องครูเราได้ลองทำดูตามบทความฉบับนี้และฉบับที่แล้วดูนะครับ ลองทำไปเรื่อยๆ ถูกผิดไม่ว่ากัน จะได้เก่งขึ้นไงครับ มีปัญหาผมยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ครับ ขออย่างเดียวขอให้ครูทำด้วยตนเอง อย่าไปรับจ้างให้คนอื่นทำโดยเด็ดขาด ผ่าน ไม่ผ่าน ค่อยว่ากัน แต่อย่างน้อยก็ได้ความรู้ติดตัวครูเรา มองมุมบวกชีวิตเป็นสุข รักษาสุขภาพด้วย เดี๋ยวจะเที่ยววันเด็กไม่สนุก พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ ขอเคารพด้วยจิตคารวะในความเพียร

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
วิธีนี้น่าจะทำให้เด็กจำศัพฑ์ได้ง่ายขึ้นคะ
[มชุณี ศรีอุบล]
เปิดอ่าน 1130 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สาขาวิชานาฏศิลป์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 25 ครั้งแล้ว
++แนวข้อสอบ++นักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ
[นงเยาว์ วงศรี]
เปิดอ่าน 55 ครั้งแล้ว
ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ เรื่อง ระบำชาวเขาเผ่าลีซอ สำหร
[วิลาวัลย์ ชมภูเทพ]
เปิดอ่าน 1237 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 53 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง บทที่ 4 บทที่ 5 ของงานวิจัยควรมีอะไรบ้าง
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รัชภูมิ สมสมัย
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
รัชภูมิ สมสมัย..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์งูกินหางเกมส์งูกินหางnew
เกมส์งูกินหาง เราจะต้องพาเจ้างูกินผลไม้ บนทางให้ตัวยาวขึ้น ระวัง อย่าเผลอหมุนผิดด้าน กินหางตัวเองล่ะ
เกมส์แต่งตัวเดินแบบเกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์ทำลายปราสาทเกมส์ทำลายปราสาทnew
เกมส์ทำลายปราสาท เกมทำลายปราสาท Castle Clout มายิงถล่มทำลายปราสาทกัน ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทาง กด Spacebar เพื่อโยนหินไปเพื่อถล่มปราสาทกัน
เกมส์สลับที่ขนม เกมส์สลับที่ขนม new
เกมส์สลับที่ขนม ดันขนมขึ้นลงล็อคข้างบนให้ติดกัน สามารถเลือกสลับขนมที่จะนำไปดันขึ้นข้างบนได้
เกมส์ยิงลูกแก้วเกมส์ยิงลูกแก้วnew
เกมส์ยิงลูกแก้ว เกมส์นี้จะต้องขว้างลูกแก้วให้สีเรียงติดกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ช่องมรณะ ให้ทันที ถูกต้อง แม่นยำ ระวังอย่ายิงสลับสีกัน
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย