หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
จากจังหวัด Khonkaen

เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร
โพสต์เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2556 เวลา 15:10 น. IP : 202.29.198.154 เปิดอ่าน : 1490 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(100.00%-1 ผู้โหวต)
☰แชร์เลย >  
  Share on Google+   LINE it!  
เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดข่าวการศึกษา
ครูบ้านนอก Line Official
กดเพิ่มเพื่อนเลย

Advertisement

.....

เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร

พ.ศ. 2556

1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง รักษามาตรฐาน ระดับประเทศ ปีที่ 3   โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2556

2. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับประเทศ  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

3. รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

5. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด สวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าประกวดระดับภาค คณะสงฆ์ภาค 9 ของงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พ.ศ. 2555

          1. รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2555 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

          2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 3 ของชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับประเทศ ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี  13-15 กรกฎาคม 2555 ประจำปี 2555

3. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ของธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

4. รางวัลโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ระดับประเทศ  ประจำปี 2555  ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  เป็นผู้มอบรางวัล  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2555 ที่สำนักงาน  ป.ป.ช. นนทบุรี

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการส่งเสริมการออมดีเด่น ของธนาคารออมสินประจำปี  2555 พร้อมรับโล่เงินรางวัล 30,000 บาท ประจำปี 2555

6. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการจัดกิจกรรม อย.น้อย ในโรงเรียน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2555

7. รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555

8. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างใจ สร้างวินัยจราจร” ตามโครงการจังหวัดขอนแก่นปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อ 5 กรกฎาคม 2555 ประจำปี 2555

9. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace Wisdom 13-15 มกราคม 2556

10. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62

“สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทอง ระดับประเทศ คิดเลขเร็ว ม. 4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  Supremecy with Grace and Wisdom 13-15 มกราคม 2556  ณ อิมแพคเมืองทองธานี

พ.ศ. 2554

1. ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผลการประเมินระดับดีมาก 10 ตัวบ่งชี้และระดับดี 2 ตัวบ่งชี้ ประจำปี 2554

2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจำปี 2554

3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ ปีที่ 2  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2554

4. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท ปีการศึกษา 2554 จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภูมิภาค สถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิตในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" ปีการศึกษา 2554 รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท จากสภากาชาดไทย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์

6. กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนขามแก่นนคร รับรางวัลชมเชยอันดับ 5 ระดับประเทศ การประกวดสวนสนามและระเบียบแถวระดับประเทศ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554

          7. รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ประจำปี 2554 จากธนาคารออมสิน รับโล่พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ประจำปี 2554

          8. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2554

          9. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง กีฬาแฮนด์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

          10. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน กีฬาฟุตบอล  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม

          11. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์ 2554” ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

          12. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แชมป์มวยไทยสมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ระดับประเทศ กีฬานักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” ที่จังหวัดอุบลราชธานี

          13. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “ละครประวัติศาสตร์”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพคเมืองทองธานี

          14. รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์( โปรแกรม Paint )  กลุ่มนักเรียนเรียนร่วมกิจกรรม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61

“สุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค   เมืองทองธานี

15. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ การแข่งขัน“แต่งคำประพันธ์ อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555

ณ อิมแพค   เมืองทองธานี

16. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การสร้างอุปกรณ์และการให้บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

17. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ “การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN  25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพค เมืองทองธานี

18. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญเงิน ระดับประเทศ “การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม” งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน” Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN 25-27 มกราคม 2555  ณ อิมแพคเมืองทองธานี

พ.ศ. 2553

1. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ  โดยคณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. รางวัลรักษามาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลทูบีนัมเบอร์วัน ณ อิมแพค เมืองทองธานี ประจำปี 2553

3. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2553 (ปีที่ 2) จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

4. โรงเรียนขามแก่นนครได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  1 ใน 500 โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

5. รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ชื่อผลงาน “หนองซองแมว: แหล่งน้ำชุมชนแหล่งเรียนรู้ของเรา” รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ที่อิมแพคเมืองทองธานี 25 มี.ค. 2553

6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริจาคโลหิต ระดับภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2553 ของสภากาชาดไทยร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท

7. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี 2553

8. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนแกนนำการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี 2553

9. โรงเรียนขามแก่นนคร เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปี 2553

พ.ศ. 2552  

1. ผ่านการประเมินคงสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ

          2. รางวัลชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาแบบครบวงจรยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2552 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด

          3. รางวัลยอดนักประหยัดตัวน้อย ระดับประเทศ  ปี 2552  จากสำนักงานการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2543

          - รางวัลพระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2553 ของ กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติประวัติดีเด่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555

          1. นายวีระเดช  ซาตา  ได้รับประทานโล่รางวัล  ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นด้านการสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคเมืองทองธานี

          2. นายวีระเดช  ซาตา  ได้พระราชทานประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 หน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ประจำปี 2555

          3. นายสมพร  นิยมศาสตร์, นายสัญญา  พันธไชย และนายทินกร  ทองดี  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 57 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

          4. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล  รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีการศึกษา  2555

          5. นางประภัสสร  โพธิจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลอนกระดาษ จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา  2555

          6. นางกรรณิกา  เกียรติจรุงพันธ์, นางสาวกฤติยา  อึ้งปัญญาสัตวงค์, นางขนิษฐา  สารแสน, นางณัฐชฎา  ชัชวาลย์, นางนงเยาว์  พรมทอง, นางนภาพร  พิมพ์วรเมธากุล, นางนฤมล  ว่องไว, นางสาวบุษบา   ผาพันธ์,นางสาวปราณี  ภูเกิดพิมพ์, นางพเยาว์  รัตนขจรจิตต์, นางพรรณี  ชัยทอง, นางพูนศรี  นิยมศาสตร์, นางพูลสุข   พรหมโว, นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์, นางวัฒนา  อัคพราหมณ์,  นางสาววิลาวัณย์  คำมูล, นางสาววิไล  ทองแท่งไทย, นางสาววิไลรัตน์  ธัญญวัฒน์, นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์, นางสมพิศ  ทวีสอน, นางสุทิศา  อารามพงษ์,

นายสุภชัย  ศรีมันตะ,  นางสุภา  มนูญศักดิ์,  นางสุภาพ   ด้วงอิ่ม, นางสาวสุรีรัตน์  เดือนฉาย,  นางอรพิน  สุขเกษม,  นางอัธยา   เอมแย้ม, และนางอารมณ์  มินา  รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2555  จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 57 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

7. นายองอาจ ประจันตเสน และนายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี พ.ศ. 2555 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เนื่องในวันครูครั้งที่ 57 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

8. นางพิกุลรัตน์  บรรดาศักดิ์ไพศาล, นางอรพิน  สรรเสริญสุข,  นางประภัสสร โพธิจักร และนางกฤติยา อึ้งปัญสัตวงค์ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2556

9. นางอุไรวรรณ ภวสุริยกุล รางวัล “กลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (ระดับสถานศึกษา) ระดับดีเด่น” โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดมาตรการ ๕ มาตรการ กลยุทธ์ ๔ ต้อง ๒ ไม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเดือนมกราคม 2556

10. นางปราณี  ถิ่นเวียงทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

เกียรติประวัติดีเด่นของนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ปีการศึกษา 2555

          1. นายสหราช จันทร์ลุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  2555 กระทรวงศึกษาธิการ

          2. นายสหราช  จันทร์ลุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 รับโล่รางวัล  เยาวชนดีเด่น  ด้านศาสนาและจริยธรรม  จากนางสาวศันศนีย์  นาคพงศ์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2555

          3. นายสหราช จันทร์ลุน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  รับโล่พร้อมเงินรางวัล  40,000 บาท การประกวด นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  และจริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 ที่ธนาคารออมสิน สำนักใหญ่ กรุงเทพมหานคร

          4. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  นางสาวแววตา  ศิริบาล และนางสาวศศิธร  เติมใจ ได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในการแข่งขันร้อยกรองสด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          5. นางสาวพรพิพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย นางสาวหทัยชนก มังกรทอง และนางสาวแววตา ศิริบาล ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันกลอนสด  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2555 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

          6. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนของสโมสรออนไลน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          7. นางสาวกุลณัฐ  สีตาแก  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกาพย์ยานี 11  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนของสโมสรออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          8. นายกฤตนันท์  เขมะประสิทธิ์ ได้รับรางวัลการประกวดการเขียนเรื่องสั้น  ในหัวข้อ ประเทศไทยในฝันต้านคอร์รัปชันป้องกันการโกง จากศูนย์เยาวชนและครอบครัว  เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมกับสโมสรนักเขียนภาคอีสานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

          9. นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล  20  เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 62  จังหวัดชัยภูมิ  62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้าแข่งขันระดับประเทศ  จำนวน  10 รายการ ที่อิมแพคเมืองทองธานี  วันที่  13-14 กุมภาพันธ์  2556

          10. นายภาณุรัตน์  จุ้ยกระโทก ชั้น ม.6 รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ    62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9  ธันวาคม พ.ศ. 2555

          11.  นางสาวจิรนันท์  เหล้ามา,  นางสาวชฎาพร  วังคะฮาต,  นายชาคริต  มูลสมบัติ, นางสาวฌาลวดี  โภคทรัพย์, นายทศพล  กลับผดุง, นายธนพล  มหามาตร, นางสาวธัญลักษณ์  พรมเสน, นายนันทวุฒิ  พรรคพิง, นางสาวนิศา  เทศทัน,  นายปฏิภาณ  นามแสง,  นางสาวประภัสสร  วันเนาว์, นางสาวมัญริกา  เวียงแก้ว,  นางสาวมิ่งสมร  บุญมา,  นายฤทธิชัย  อันภักดี, นางสาววณิชชา  พะเลี่ยง, นายวีระยุทธ  วงษ์ชมพู, นายศักรินทร์  สีหาลุน, นายสุพัฒนากร  บุปผา, นายอภิสิทธิ์  พรมจันทร์, และนายอัฐพล  ธุระยศ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9  ธันวาคม พ.ศ. 2555

          12. นายกรกต  สมมี, นางสาวกาญจนาพร  วิชาสี,  นายจตุพิธพร  เผื่อนดา, นายจักรี จงจินากูล, นางสาวจิดาภา สุจริต,  นางสาวจิตรา   ทองไพโรจน์, นายจิติวุฒิ บุตรตั้ว, นางสาวจินดารัตน์ ประนนท์,   นางสาวฉัตรแก้ว  ชัยวิศิษฎ์,  นายชานนท์ จงจินากูล,  นางสาวฐิตวันต์ สวนอ่อน, นายณัฐพร เรืองบุญ, นางสาวทินมณี   ปั้นรูป, เด็กชายธนวัฒน์  หาญพล,  นางสาวนารีรัตน์  ตรีช่วย, นางสาวปริมณ หลายวิวัฒน์, นายพงศกร รัตนจันทร์, นางสาวภัทราพร ฤทธิศร, นายภูวเดชวงษ์บุญชา, นางสาวมนัสนันท์  จันทร์เรือง, นางสาวยลดา เก็จโกวิท, นายรณกรณ์  จีระเศรษฐากุล, นางสาวรัตนาพร ต่อพันธุ์, เด็กหญิงวันทนา  อยู่สุข, นางสาววิภาพร  อุ่นศรี, นางสาววิมลสิริ โนนโม้, นางสาววิลาวัลย์  กองเมิ้ง,   นายวีระวุฒิ รอดมาลัย, นายศาสตรา ตังควนิช, นางสาวศุภลักษณ์ คำสวนมอญ, นายสิงห์ชัย แก่นตระกูล,นางสาวสิรินพร  มีพร้อม, นางสาวสุดารัตน์ สีไตรพัด, นางสาวสุทธิดา ศรีบุญเรือง, นางสาวสุภาวดี มีนะรานายสุริยะ  โยธาคง,  นายสุริยุทธ  จักรเสน, นายอภิสิทธิ์ วงศ์ทองมี, เด็กหญิงเนติยา คำภักดี และนางสาวเบญจมาภรณ์  ทองใส รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9  ธันวาคม พ.ศ. 2555

          13. เด็กชายธนกฤต  สิมมา,  เด็กหญิงรัตนวดี  ต้นสีนนท์,  เด็กชายเกษมศักดิ์  สีสงคราม รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9  ธันวาคม พ.ศ. 2555

          14. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการการประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          15. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา และนายใจเพชร  สุปัญบุตร รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          16. นางสาวกัลยา  ถ้ำพุดซา, นางสาวสิริลักษณ์  จรลี และนายใจเพชร  สุปัญบุตร รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          17. นางสาวณัฐพร  ลาโสภา รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          18. นางสาวอรัญญา  พรมจักร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง กิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th h Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          19. นางสาววารีรัตน์  ศรีบุญ, นายศรราม  สาลี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ใน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th h Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          20. นางสาวพรพิพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย, นางสาวแววตา  ศิริบาล รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ 11)  ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          21. นายณัฐพล  จันเขียว รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          22.  นางสาวกรรณิกา  ศรีหนองกุง,  นางสาวกุสุมา  หลานวงษ์,  นางสาวฐิติพร  เนื่องภักดิ์, นางสาวนุชนาฎ  ติ๊บคา, นางสาววิชยา  ธุระนนท์,  นางสาวสายธาร  บุญสร้าง, นางสาวสุวิสา  เทพพันธ์ และ นางสาวอรวิญญา  พวงทวี รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          23. เด็กชายจักรกฤษณ์  เสนาะบรรจง รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          24. เด็กหญิงจิราพร  นามวิชัย, เด็กหญิงวริศรา  แก้วล้วน และเด็กหญิงอนัญพร บุตรลี รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          25. นางสาวกรองแก้ว สนทอง, นางสาวกัญญาพัชร เมืองเก่า และนางสาววนัตปรีชา พิลา        รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th h Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          26. นายธนาคาร ปิตตาระพา, นายธนาคาร ปิตตาระพา, นายภัทรศักดิ์  สว่างศรี, นายศิริภัทร เพชรศรี, นายสุภาษิต จันทะคำภา, นายหนึ่งนที สุริรักษ์, นายอิสริยะ พรมดวงดี และนายเดชาธร ลาจันทึก รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม  ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          27. นายกมลธร  เช้าฉ้อง, นายชนาธิป  ศิริภูมิ, นายฐิติพงษ์  สันชิต, นายสนั่น  โพธิ์นิล, นายอนุชา  จังพล และนายเศรษฐศิลป์  มานนท์ รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ   ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          28. นางสาวต้น  ดวงอินทร์ รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2555

          29. นายฤทธิไกร  สมสนุก รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          30.  นางสาวนพรรษวรรณ  แน่นอุดร, นางสาววนัชพร  ไชยปาน และนายวิโรจน์  เรืองสวัสดิ์ รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          31.  นางสาวกนกพร แก้วภักดี, เด็กหญิงบุษรินทร์  ปู่คาน, เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์เดช,  เด็กหญิงสิริกุล  ไลไธสง,  นางสาวสุทธิดา  ปัญญาดี และนางสาวสุธิดา อัมมะพะ รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          32. นายกิตติยอห์น  สัมฤทธิ์เดชะ, นายภัทรธนบูรณ์ บุญธนทรัพย์กุล,  และนายจิรยุส แสงยศ รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          33. เด็กหญิงวริศรา  โสสีหา รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          34. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรี และเด็กหญิงวรางคณา  สุวรรณลา รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555

          35. เด็กหญิงกุลนันท์  เพียกง, เด็กหญิงสุดารัตน์  มิเถาวัลย์ และ เด็กชายสมศักดิ์  ศรีคลัง รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ 62 th Esan Excellence Fair 2012  วันที่ 28

Advertisement


เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
[sumalee praphuettham]
เปิดอ่าน 18 ครั้งแล้ว
++[PDF]++แนวข้อสอบแผนกกำลังพล พระธรรมนูญ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
[ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว]
เปิดอ่าน 158 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน กรมสรรพากร
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 79 ครั้งแล้ว
แนวข้อสอบ นักวิชาการการเงินและบัญชี สถาบันประสาทวิทยา
[อัมลา มูลกันยา]
เปิดอ่าน 18 ครั้งแล้ว
ม.รังสิต มอบทุนพิเศษ (ด้านศิลปิน) ดารารับเพียบ คุณชายพุฒิภัทร ติดด้วย
[สุชาติ นิลอาท]
เปิดอ่าน 1466 ครั้งแล้ว
 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง เกียรติประวัติดีเด่นของโรงเรียนขามแก่นนคร
 
  
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์
เจ้าของบล็อกนี้
Advertisement
Advertisement
เรื่องราวล่าสุด ของ
อำนาจ พันธุ์ดิษฐ์..

 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์รถเอทีวีเกมส์รถเอทีวีnew
เกมส์รถเอทีวี มามันส์กับการซิ่งรถ ATV กันครับ ขับรถบุกตะลุยแคนยอน ตีลังกาให้มันส์กันไปข้างเลยครับ
เกมส์ฝึกคำศัพท์เกมส์ฝึกคำศัพท์new
เกมส์ฝึกคำศัพท์ ลากตัวอักษรที่เตรียมไว้ให้ วางลงบนคำที่ถูกต้อง โดยให้ความหมายสอดคล้องกับรูปภาพ
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้new
เกมส์แต่งตัวงานปาร์ตี้ เกมส์นี้เราจะต้องแต่งตัวสาวน้อย ที่เพื่อนเธอกำลังจะจัดงานปาร์ตี้ ทำให้ต้องแต่งตัวให้โดดเด่นสะดุดตา เหนือสาวๆคนอื่น
เกมส์ไพ่สลาฟเกมส์ไพ่สลาฟnew
หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม Play Game เพื่อเริ่มเล่น - โดยคลิ๊กปุ่ม Deal Cards เพื่อแจกไพ่ - คลิ๊กเลือกไพ่ที่จะลง - คลิ๊ก Hand เพื่อลงไพ่ - ถ้าต้องการผ่านให้คลิ๊ก Pass
เกมส์ส่งอาหารเกมส์ส่งอาหารnew
เกมส์ส่งอาหารตามสั่ง ใช้เมาส์คลิ๊กลากอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่ง
More Games Click!!
 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย