หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ
เจ้าของโพสต์นี้
วิเชียร ใจดี
จากจังหวัด เชียงราย


วับทความประกอบรายวิชาภูมิศาสตร์ (ส32101) ระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม นสิ้นเสียงระเบิด
โพสต์เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2557 เวลา 06:39 น. IP : 10.10.0.35, 1.179.17 เปิดอ่าน : 271 ครั้ง
คะแนนของ BLOG นี้
(80.00%-1 ผู้โหวต)

บทความประกอบรายวิชาภูมิศาสตร์ (ส32101) ระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม เรื่องวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมโดยนายวิเชียร ใจดี ครูผู้สอน *************************************************************** วันสิ้นเสียงระเบิด โดย อนุวงศ์ แซ่ตั้ง คณะทำงานป่าชุมชน ปูนขาว...เป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง ปรับสภาพดินที่เป็นกรด แก้ปัญหาน้ำกระด้าง ฯลฯวิธีการทำปูนขาวแบบพื้นบ้านสมัยก่อนก็ไม่ยากเย็น เพียงพกระเบิดลูกเล็กๆ แบบไทยประดิษฐ์ ไประเบิดเขาหินปูน แล้วก็นำหินปูนมาโยนเข้าเตาเผาที่มีลักษณะคล้ายกับเตาเผาถ่าน เมื่อหินปูนขาวสุกได้ที่ นำไปทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ หรือราดน้ำเพื่อให้ปูนขาวแตกละเอียด ทีนี้ก็พร้อมใช้งานบ้านปี้ เป็นชุมชนหนึ่งที่ชาวบ้านยึดอาชีพทำปูนขาวแบบพื้นบ้านมานาน แต่เมื่อวิถีพื้นบ้านจะกำลังถูกระบบอุตสาหกรรมแย่ง ชาวบ้านก็มองเห็นปัญหาที่กำลังคืบคลานเข้ามา บ้านปี้ เป็นหย่อมบ้านหมู่ 1 และหมู่ 10 ใน ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา สันนิษฐานว่าสร้างบ้านแปงเมืองกันเมื่อปี 2361 หย่อมบ้านนี้อยู่รวมกันบนที่ราบกว้างประมาณ 2,500 ไร่ ท่ามกลางเขาดอยนาง ที่ลาดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ด้านตะวันออกของหมู่บ้านติดกับผืนป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย-น้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ไหลลงหมู่บ้าน เรียกว่า ลำห้วยปี้ (ลำห้วยปี้ และบ้านปี้ ออกเสียงว่า "ปี๊" ตามหลักการผันวรรณยุกต์ แต่เขียนตามที่ทางราชการกำหนดว่า "ปี้") ป่าชุมชนบ้านปี้มีลักษณะป่าดั้งเดิม เป็นภูเขาหินปูน มีถ้ำขนาดใหญ่ที่สวยงาม สองด้านลึกทะลุถึงกัน เป็นระยะทางประมาณ 40 เมตร ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัย สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณผสมเต็งรัง ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด เช่น สัก ตะกร้อ ยมหอม ตีนนก สมอพิเภก ตะแบกใหญ่ มะแฟน เติม กระบก กระพี้ชั้น เปล้าใหญ่ มะค่าโมง ติ้วขน มะม่วงป่า ตะคร้ำ มะกล่ำต้น ปอยาบ ชิงชัน ช้างงาน ประดู่ และไผ่หลากหลายพันธุ์ การอพยพเข้ามาของผู้คนทำให้ผืนป่าถูกเบิกถางเป็นที่ทำกิน กระทั่งปี 2461 ชาวบ้านจึงพูดคุยเพื่อหาวิธีการอนุรักษ์ และในปี 2475 จึงเกิดเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน ที่นำเรื่องการฟื้นฟูป่าด้านตะวันออกของหมู่บ้านมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารชุมชน มีการกั้นผืนป่าให้เป็นพื้นที่สงวนของหมู่บ้าน ออกกฎระเบียบในการใช้ไม้ "การรักษาป่าชุมชนบ้านปี้มีมานานหลายชั่วอายุคน เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงผีขุนน้ำ การสืบชะตาแม่น้ำ ส่วนการบวชป่าก็เหมือนกับการบวชพระ ในความคิดของชาวบ้านนั้น จะรู้สึกว่าถ้าต้นไม้ต้นไหนห่มผ้าเหลืองแล้วก็จะไม่มีการตัด" นายทอน ใจดี ประธานป่าชุมชนบ้านปี้ อธิบายวิธีการดูแลป่าของคนรุ่นก่อน จากลักษณะพื้นที่ที่เป็นเขาหินปูน ทำให้ชาวบ้านยึดอาชีพทำปูนขาวมาตั้งแต่ปี 2495 ด้วยวิธีแบบพื้นบ้าน กว่า 30 ปีที่ทักษะนี้เป็นรายได้ของชุมชน จนถึงปี 2530 จึงมีการเข้ามาของกลุ่มทุนเพื่อสร้างโรงโม่หินทำปูนขาวในรูปแบบของการสัมปทานภูเขา เป็นจุดที่ทำให้ชาวบ้านเคลื่อนไหว หลังจากพูดคุยกันแล้วว่า อุตสาหกรรมจะเป็นการทำลายทั้งอาชีพพื้นบ้าน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวนี้มีอย่างต่อเนื่อง 2 ปี จนสามารถทำให้โครงการสร้างโรงโม่หินยุติลง อย่างไรก็ตาม แม้โรงโม่หินจะไม่ได้เปิดดำเนินการ แต่การทำปูนขาวของชาวบ้านก็ยังดำเนินต่อไป จนกระทั่งรัฐบาลประกาศยุติการให้สัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศในช่วงทศวรรษของปี 2530 ชาวบ้านปี้จึงเลิกการทำหินปูน เลิกตัดไม้ทำฟืนเผาหินปูน หันมาทำการเกษตรและหางานรับจ้างทั่วไป ในปี 2535 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบ่งบ้านปี้ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 และหมู่ 10 แต่ความผูกพันที่มีการยาวนาน ก็ทำให้ผู้คนสองหมู่บ้านนี้ทำงานด้านอนุรักษ์ด้วยกันต่อไป "เมื่อเข้ามาบริหารงานที่นี่ ก็ได้เห็นสภาพป่าสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษามาตั้งแต่รุ่นทวดจนรุ่นนี้ และได้เห็นความเข้มแข็งของชาวบ้าน เราก็ต้องส่งเสริม" นายตัน ใจดี นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อ.เชียงคำ ให้ความเห็น ความสามัคคีของสองหมู่บ้านทำให้เทศบาลตำบลเวียง จัดทำแผนส่งเสริมเพิ่มความเข้มแข็ง มีการจัดงบประมาณสนับสนุนเรื่องป้องกันไฟป่า สนับสนุนเรื่องรถดับเพลิงในยามที่เกิดไฟไหม้ การจัดทำฝายต้นน้ำ จับเรื่องการศึกษาโดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เยาวชนเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น สนับสนุนให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์ในห้องเรียนธรรมชาติ และเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาป่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลักดันให้ กิจกรรมที่ช่วยกันอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง ทำให้ชุมชนบ้านปี้ ได้รับพระราชทาน "ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต" จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในปี 2539 และได้รับรางวัล "ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน" จากกรมป่าไม้ ในปี 2542 กำลังใจเหล่านี้ ทำให้ชุมชนเคลื่อนไหวขอจดทะเบียนป่าชุมชนบ้านปี้กับกรมป่าไม้ ด้วยพื้นที่เริ่มต้น 650 ไร่ จากพื้นที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลทั้งหมดประมาณ 3,600 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซางในป่า 3,600 ไร่ นี้ จัดแบ่งการบริหารออกเป็น 3 โซน คือ 1. ป่าชุมชน 650 ไร่ ป่าส่วนนี้ห้ามตัดไม้ แต่สามารถเก็บของป่าเพื่อใช้ในครอบครัวได้ 2. ป่าอนุรักษ์ 2,000 ไร่ ป่าผืนนี้ห้ามตัดไม้ ห้ามเก็บของป่าทุกชนิด 3. ป่าใช้สอย 950 ไร่ โซนนี้สามารถนำไม้ล้ม ไม้ฟืน ไปสร้างบ้าน หรือใช้เผาศพได้ ในป่าใช้สอยนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ป่าหัวไร่ปลายนา และป่าใช้สอยส่วนรวม ซึ่งส่วนนี้มีการทำแนวเขตไว้ชัดเจน ประธานป่าชุมชนบ้านปี้ พูดถึงความสมบูรณ์ในป่าชุมชนว่ามีต้นผึ้งสูงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง มีผึ้งมาทำรังทุกปี ชาวบ้านได้อาศัยเก็บรังผึ้งและน้ำผึ้งมาขาย มีการตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนผึ้ง อนุญาตให้ชาวบ้านปี้ใช้ประโยชน์จากต้นผึ้งเหล่านี้ แต่ถ้าเป็นคนจากที่อื่นดอดเข้าไปฉกผึ้ง ก็จะถูกปรับ "กองทุนผึ้งเป็นสวัสดิการของชุมชน เมื่อขายได้ก็นำมาเป็นกองทุน จัดสวัสดิการให้กับโรงเรียน วัด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ปีนี้เราขายน้ำผึ้งได้กว่า 500 ขวด (ขวละ 200 บาท) ก็ได้เงินมาเข้ากองทุนประมาณ 60,000 บาท" น้ำผึ้งเป็นส่วนผสมในการเข้ายาพื้นบ้านหลายอย่าง เป็นการแพทย์พื้นบ้านที่ใช้สมุนไพรเป็นหลัก ซึ่งยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านปี้ เมื่อเหลือจากขายให้คนในชุมชน ถึงจะเอาไปวางขายข้างนอก ปัจจุบัน การจัดการและดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านปี้ มีการจัดทำเป็นคณะกรรมการป่าชุมชนจำนวน 34 คน และชาวบ้านปี้ทั้งหมู่ 1 และหมู่ 10 รวมกว่า 1,000 คน ก็ช่วยกันเป็นอาสาสมัคร ตรวจตราดูแลป่า บ้านปี้วันนี้ ไม่มีเสียงระเบิด ยินแต่เสียงน้ำใสไหลรินจากลำห้วย หินปูน-ปูนขาว ปูนขาวที่ใช้ก่อสร้างกันในสมัยก่อน เป็นการนำหินปูนมาเผาจนร้อน แล้วราดน้ำตาม น้ำจะเดือดและเนื้อปูนขาวก็จะร่อนออกจากหิน หลังจากนั้นก็นำมาร่อนให้ละเอียด สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง ในเวียงกุมกาม นครต้นแบบของพญาเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนาที่มีอายุนานกว่า 700 ปี ก็ใช้ภูมิปัญญานี้ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม โดยใช้ปูนขาวหมัก เพื่อใช้เป็นตัวประสานระหว่างอิฐต่ออิฐ สูตรปูนหมักของคนโบราณประกอบด้วยปูนขาว น้ำอ้อย หนังวัวหนังควาย รากไม้หรือเปลือกไม้ 7 ชนิด นำมาเคี่ยวรวมกัน การผสมวัสดุหลายชนิดทำให้เกิดการยึดเกาะที่แข็งแรง เวียงกุมกามจึงยังเหลือร่องรอยแห่งความงดงามให้คนรุ่นนี้ได้ศึกษา ชื่อชุมชน : ชุมชนบ้านปี้ หมู่ 1 และหมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ผู้ประสานงาน : นายทอน ใจดี ประธานป่าชุมชนบ้านปี้ โทร. 089 953 9476 พื้นที่ในการดูแล : พื้นที่ป่า 3,600 ไร่ อยู่ในเขตอุทยายนแห่งชาติภูซาง แบ่งเป็น 3 โซน คือ 1. ป่าชุมชน 650 ไร่ ป่าส่วนนี้ห้ามตัดไม้ แต่สามารถเก็บของป่าเพื่อใช้ในครอบครัวได้ 2. ป่าอนุรักษ์ 2,000 ไร่ ป่าผืนนี้ห้ามตัดไม้ ห้ามเก็บของป่าทุกชนิด 3. ป่าใช้สอย 950 ไร่ โซนนี้สามารถนำไม้ล้ม ไม้ฟืน ไปสร้างบ้าน หรือใช้เผาศพได้ ในป่าใช้สอยนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ป่าหัวไร่ปลายนา และป่าใช้สอยส่วนรวม ซึ่งส่วนนี้มีการทำแนวเขตไว้ชัดเจน ประชากร : 1,028 คน, 336 ครัวเรือน กิจกรรม: การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ จัดทำเวทีประชาคม สำรวจสภาพป่า กำหนดแนวเขตป่าชุมชน กฎระเบียบในการรักษาป่า ทำแนวกันไฟ กระบวนการสร้างจิตสำนึก เช่น เลี้ยงผีขุนน้ำ การบวชป่า และสืบชะตาแม่น้ำ ตลอดจนพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เช่น ร่วมอบรมเรื่องการรักษาป่ากับภาครัฐ การใช้เครื่องมือหาพิกัดเพื่อการสำรวจแนวเขตป่าชุมชน และการติดตามสถานการณ์ทางนโยบายร่วมกับเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับภาค เป็นต้น กิจกรรมเพื่อการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ จัดทำสารคดีเกี่ยวกับการรักษาป่า และงานประชาสัมพันธ์การรักษาป่าชุมชนไปยังพื้นที่รอบนอก ผลสำเร็จ: ระบบนิเวศฟื้นตัว พืชอาหารพื้นบ้านมีเพิ่มมากขึ้น แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำมีมากขึ้น สัตว์น้ำและพืชน้ำหลายชนิดกลับคืนมา ชุมชนได้รับการยอมรับ สามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดการป่าชุมชนสำหรับชุมชนข้างเคียง ชุมชนมีห้องเรียนธรรมชาติให้แก่เยาวชนทั้งในและนอกชุมชน ให้นักเรียนค้นคว้าหาคำตอบต่อไปนี้ 1. ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ อย่างไรบ้าง ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 2 .นายเจมส์ ทำความเสียหายแก่ต้นต้ำลำธาร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในกรณีมีโทษปรับ นายเจมส์ จะได้รับโทษปรับอย่างไร ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 3. สาเหตุของการตัดไม่ทำลายป่าชุมชนบ้านปี้ ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 4. แนวทางส่งเสริมอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างไร ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 5. นักเรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น ขยะ ห้องน้ำสกปรก ในโรงเรียนภูซางวิทยาคม อย่างไรบ้าง ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 6. คำขวัญอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ( นักเรียนคิดแต่งเอง) ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................

.....


Share | บริการนำเนื้อหานี้ไปแปะไว้ที่

เรื่องน่าสนใจจากสมาชิกท่านอื่น
รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 ประจาปีการศึกษา 2554
[นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง]
เปิดอ่าน 300 ครั้งแล้ว
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สนุกกับชีวิตพืชน่ารู้ ดูชีวิตสัตว์น่ารัก รู้จักตัวเอง กลุ่มสาระการเรียน
[พบพร จิตรักษา]
เปิดอ่าน 276 ครั้งแล้ว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(แผน)
[สุเทพ เพชรช่วย]
เปิดอ่าน 274 ครั้งแล้ว

 

ไม่มีความเห็น
เกี่ยวกับเรื่อง วับทความประกอบรายวิชาภูมิศาสตร์ (ส32101) ระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม นสิ้นเสียงระเบิด
 
 

เรื่องราวล่าสุด ที่ ..วิเชียร ใจดี.. เป็นคนเขียน
วับทความประกอบรายวิชาภูมิศาสตร์ (ส32101) ระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนภูซางวิทยาคม นสิ้นเสียงระเบิด
ประเพณียี่เป็ง 
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้


วิเชียร ใจดี
เจ้าของบล็อกนี้
 
 

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิก

New Games Here!
เกมส์ลิงกระโดดnew
เกมส์ลิงกระโดด เกมลิงกระโดด มาเล่นเกมส์ลิงกระโดดออนไลน์กัน เป็นเกมลิงกระโดดสนุกๆ น่าเล่น กด Space Bar เพื่อกระโดดนะ ลองเล่นเกมส์ลิงกระโดดมันๆกันได้ตามใจชอบเลย
เกมส์เต้นสเต็ปเท้าไฟnew
มาร่วมเล่นเกมส์ เต้น ใครชื่นชอบการเต้นเข้าจังหวะไม่ควรพลาด โดยเราต้องกดปุ่มลูกศร ให้ทันตามที่กำหนดเพื่อโชว์สเต็ปเท้าไฟ
เกมส์ดินเนอร์ปาร์ตี้กับมินนี่new
เกมส์ดินเนอร์ปาร์ตี้ กับสาวน้อยมินนี่ ต้องช่วยมินนี่ในการทำอาหารจัดงานดินเนอร์ปาร์ตี้กัน มาช่วยกันเลยจ้า
เกมส์แต่งตัวเดินแบบnew
เกมส์แต่งตัวเดินแบบ เกมส์นี้เราจะต้องเลือกชุดแฟชั่นให้กับสาวน้อยที่จะไปเดินแบบโชว์ตัวครั้งแรกของเธอ ต่อหน้าผู้ชมนับหมื่น เธอต้องสะดุดตาที่สุด
เกมส์จับคู่เพชรหลายสีnew
เกมส์จับคู่เพชรหลายสี น้องๆ ต้องเรียงเพชรสีเดียวกันให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้มีคะแนนเยอะๆ มาแข่งกันเลยครับ
More Games Click!!

 
เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย