ความทรงจำจาก
ฐานข้อมูลเก่า
(2551-2552)

 หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

Final Countdown......
♫TheFinalCountdown♫♪ -เพลงของวงEuropeชื่อTheFinalCountdown --Armageddonจากไบเบิลกล่าวถึงวันที่ความดีกับความชั่วจะต้องทำสงครามกันอย่างยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุด....อ่านต่อ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

"จิตอาสา"หรือ "อาสาสมัคร"
VolunteerCelebration จิตอาสาคือผู้ที่สามารถและทำอะไรๆก็ได้Youcan,youdo!Youdo,youcan! จิตอาสาคือผู้ที่ใช้ความสามารถ/ศักยภาพที่มีเพื่อบริการผู้อื่นServepeoplewithyourTal....อ่านต่อ

นางจรีรัตน์ วิชัยดิษฐ

ข้อคิดจากสวนโมกข์
ยาระงับสรรพทุกข์ ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือก ต้นชั่งหัวมันนั้นเลือกเอาแก่นแข็ง อย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์ม้นแรง ไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบ ไม่น่าเอาไม่นาเป็นเฟ้นเอาดอก ตายก่อนตายเลือ....อ่านต่อ

สุภาภรณ์ นิลยกานนท์(เพชรสุภา)

ดูดวงปี53 ..............ดวงที่ไม่ถูกโฉลกกับปีขาล
Dec31 เทพเทวาพยากรณ์ดวงที่ไม่ถูกโฉลกกับปีขาล เมื่อวานเราว่าด้วยราศีที่ดีที่สุดกับปีขาลวันนี้มาถึง3อันดับดวงที่ไม่ถูกโฉลกหรือชงกับปีขาลมากที่สุดกับซินแซภาณุวัฒน์พันธุ์วิชาติกุลโดย....อ่านต่อ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

ศยามล นามรักษา

นางนฤมล ภาละบาล

พัฒนพันธ์ สิงห์สวัสดิ์

นางพรพิมล กาบสนิท

พงศธร เกษกล้า

จันทร์จิรา เหล่าม่วง

อรนุช ฤกษ์ดี

Wannapha Krungpanich

อับดุลเลาะห์ หลีดีใจ

สายฝน พึ่งวัน

สมบัติ ศักดา

ยุภาดา ชัยเนตร

พัทยา มัจฉาฉ่ำ

ยศวัฒน์ เกียรติศิรภัทร์

สุภาพร ใจทน

จารึก อัตตะชีวะ

วราภรณ์1 อยู่สุ่ม

นิตยา อุ่นใจ

พัฒชริน เจนจิต

เพ็ญแข คำนันต์

กฤตนัย ปัดทุมแฝง

นายอุดม หนูคง

นางยุภาพร พรมวารี

นฤมล หลักคำ

นายอามร นาไชยเวศน์

ดิษย์ชัย แก่นท้าว

ชาสมุนไพร ชาดอกไม้ เชียงใหม่

อนุชา โคยะบุตร

พงษ์จันทร์ ลิ้มทอง

นายสรศักดิ์ มณีรอด

 

สมาชิกใหม่
ทัศนวดี กรรณิกา
แม่ฮ่องสอน
ทัศนวดี กรรณิกา
แม่ฮ่องสอน
อรชุมา พรหมทับทิม
ชัยนาท
ทัศนวดี กรรณิกา
แม่ฮ่องสอน
ทินธารัตน์ แก้วมุกดา
แพร่
นางสาวจันธิมา ทรายสาลี
เชียงราย
มนัสนันท์ เจริญ
สมุทรปราการ
จารุวรรณี แพร่ศรีสกุล
กาฬสินธุ์
มัซตูรา มะดีเยาะ
สงขลา
นายชัยมงคล สิมมา
ศีรสะเกษ
อรัญญา ไชยยงค์
กระบี่
นางสาวทิพย์ภากรณ์ ใจวัน
กาฬสินธุ์
อินทุกานต์ พรหมเมตตา
ขอนแก่น
จันทรา พร้อมพรม
สุรินทร์
ชยางกูร ไพบูลย์
สุพรรณบุรี

สมาชิกทั้งหมด ( 121277 )


Annacharoen

jaruwannee

kruin2555

aungsvee

sawinee207

kritta8

saykoong

ratchanejanta

juthamaskrufon

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
รับโอนย้ายตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่ง โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ฝ่ายบุคคล นางิ้ววิทยาสรรค์-5 ก.พ. 2562 [215/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ครูผึ้ง-1 ก.พ. 2562 [72/0]
การศกึษาผลของการสอนอ่านภาษาไทยจากนิทานอ่านงา่ยตอ่ความสามารถในการอา่น ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ในระดบัชนั้มธัยมศกึษาปีที่ ๑ - ครูอ้อม-31 ม.ค. 2562 [61/0]
การพัฒนาบทเรียนเสมือนจริง เรื่อง Let’s go out - ครูอ้อน-27 ม.ค. 2562 [93/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการนางสาวอารีวัลย์ เนื่องชูจิตต์ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จ.อยุธยา - อ้น-19 ม.ค. 2562 [163/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ปัญจมา-31 ธ.ค. 2561 [395/1]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ - ปัญจมา-31 ธ.ค. 2561 [88/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย