ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (สาระเพิ่มเ

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (สาระเพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพนสวาง
ผู้รายงาน นายอรรณพ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโพนสวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ปีที่จัดทำ 2555

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (สาระเพิ่มเติม)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ80/80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวางให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนในรายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นในการใช้ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มประชากรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน 1 ห้องเรียน ซึ่งกำลังเรียนวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สาระเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือเอกสารประกอบการเรียน วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น (สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รหัสวิชา 20219 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวาง จำนวน 10 เล่ม คู่มือการใช้เอกสารประกอบเรียน 1 เล่ม และแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สาระเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านโพนสวาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยจำนวน 1 ฉบับแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของเอกสารประกอบการเรียนทุกเรื่อง ๆ ละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนัยสำคัญของความแตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติที (t- test) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
1.ประสิทธิภาพของ เอกสารประกอบการเรียน รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโพนสวาง ทั้ง 10 เล่ม มีค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 87.53/86.8 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวม พบว่านักเรียนทุกคน (ร้อยละ 100) มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนโดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และในแต่ละเล่มก็เช่นเดียวกันที่พบว่า นักเรียนทุกคน (ร้อยละ 100) มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้รายวิชางานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนสวางพบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, = 0.35) โดยรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และขนาดของรูปเล่มจัดทำได้เหมาะสม เปิดอ่านง่าย รองลงมา ได้แก่เอกสารประกอบการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้จนเข้าใจ ภาษาที่ใช้ ในเนื้อหามีความกระชับ ชัดเจน และสื่อความได้ตรงประเด็น ชื่อเรื่องมีความสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง ภาพประกอบสวยงาม ดึงดูดใจ และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ตามลำดับ
โพสต์โดย ครูดอย : [1 ก.ค. 2556 เวลา 11:56 น.]
อ่าน [631] ไอพี : 1.1.131.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม