ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส

การจัดทำหลักสูตรเป็นหัวใจของสถานศึกษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน และสภาพปัญหาของท้องถิ่นทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 นี้ขึ้น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) จำนวน 8 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 5 ประเภท คือแบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตัวป้อน (Input) ด้านกระบวนการ (Processes) และ ด้านผลผลิต (Product) จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยผลการศึกษาค้นคว้า ปรากฏดังนี้ 1. ความต้องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่าชุมชนให้มีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ อยู่ในระดับสูง 2. ผลการประเมินร่างหลักสูตรท้องถิ่นการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปหรือซิปโมเดล (CIPP Model) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประเมินครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน พบว่า ร่างหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคุณค่าและเหมาะสมกับท้องถิ่นมากที่สุด 3. ผลการนำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ผ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วม เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ โดยประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดฝึกทักษะจากผู้เชี่ยวชาญครอบคลุม แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบประเมินพฤติกรรม แบบทดสอบหลังเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการ เรียนรู้เพิ่มขึ้น4.ผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้น โดยสอบถามจากผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 คน ครอบคลุมปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านตัวป้อน(Input)ด้านกระบวนการ(Processes)และด้านผลผลิต(Product)เมื่อรวมทุกด้านมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด โดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นชุมชน ในระดับมากที่สุด และควรให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนกำหนดเนื้อหาสาระ การวัดผลประเมินผล และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความถนัดและความสนใจ สอดคล้องกับความต้อง ปัญหาของชุมชน เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้ ทักษะกระบวนการทำงาน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสืบไป การนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ต่อไป

โพสต์โดย ปริวัชน์ : [10 ก.พ. 2559 เวลา 20:46 น.]
อ่าน [1275] ไอพี : 223.205.244.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ