ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำห

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้

ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสาวสมพร ลาโภ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้วทดลองใช้เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน และศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย

หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 16 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

(ก่อนเรียน) จำนวน 20 ข้อ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) จำนวน 20 ข้อ

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ ใช้ระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 50 ชั่วโมง

โดยวิธีทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียน) จำนวน 20 ข้อ

แล้วจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย

ทั้ง 16 เล่ม ติดต่อกันตามลำดับ หลังจากเรียนครบทั้ง 16 เล่มแล้ว ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) จำนวน 20 ข้อ และวัดระดับความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย จำนวน 10 ข้อ นำคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

มาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนก่อนกับหลังเรียนโดยหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) นำคะแนนวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจที่กำหนดไว้ เสร็จแล้วนำเสนอผล

ในรูปตารางประกอบคำบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า

1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.98,S.D. = 0.13) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.53/84.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ตั้งไว้ สรุปได้ว่าหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนี้สามารถนำไปใช้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทยและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เกิดนิสัยรักการอ่านได้จริง

2) ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.7632 ซึ่งหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย และเกิดนิสัยรักการอ่าน สูงขึ้นร้อยละ 76.32 หนังสือส่งเสริมการอ่านที่นางสาวสมพร ลาโภ จัดทำขึ้นมีประสิทธิผล ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่

ร้อยละ 50 ขึ้นไป เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คำกลอนสอนหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก ( = 4.41, S.D. = 0.44)

โพสต์โดย num : [2 ส.ค. 2559 เวลา 10:26 น.]
อ่าน [1236] ไอพี : 192.168.2.219, 110.7
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ