ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

ชื่อผู้ประเมิน นายสุภาพ ยืนคำพะเนาว์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม ภายใต้กรอบการประเมินเชิงระบบตามรูปแบบ CIPPIEST Model ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 3)เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 4) เพื่อประเมินประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 5)เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 6) เพื่อประเมินประสิทธิผลของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

7) เพื่อประเมินความยั่งยืนของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 8) เพื่อประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน นักเรียน 188 คน และผู้ปกครอง 188 คน ได้จากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 405 คน การประเมินในครั้งนี้ ดำเนินการในระหว่างวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model ประเมินเชิงระบบและวิเคราะห์ประเมินพฤติกรรมนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังการดำเนินกิจกรรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากการประเมินพบว่า

1. ภาพรวมของโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม มีผลการประเมินระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ สถานที่และเวลาในการดำเนินการ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการมีความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินการ วิธีการจัดกิจกรรม การดำเนินโครงการตามแผน อยู่ในระดับมากที่สุด

5.ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด อยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของทางโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

6. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการ พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนพอใจในพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดลอมของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ผลการประเมินด้านประสิทธิผลของโครงการนักเรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่ในระดับมากและนักเรียนมีความมั่นใจในความรู้ที่ได้รับระหว่างการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการทดสอบความรู้การร่วมกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

8. ผลการประเมินด้านความยั่งยืนของโครงการ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและนักเรียนสามารถนำประสบการณ์ระหว่างการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับมากที่สุด

9. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้โครงการ พบว่านักเรียนมีการนำประสบการณ์จากโครงการไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นและนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด

จากผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังนิสัยการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม มีความเหมาะสมที่จะดำเนินโครงการต่อไป

โพสต์โดย สุภาพ : [9 ก.พ. 2560 เวลา 12:23 น.]
อ่าน [1174] ไอพี : 125.24.50.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ