ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโ

ชื่อเรื่อง แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ของโรงเรียนในกลุ่มชากังราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสุชาดา ปุญปัน ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในกลุ่มชากังราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 2)เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในกลุ่มชากังราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในกลุ่มชากังราว ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในกลุ่มชากังราว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนชากังราว จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โรงเรียนหนองสะแก โรงเรียนวัดคูยาง และโรงเรียนหนองกรด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาอังกฤษในกลุ่มโรงเรียนชากังราว วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสภาพปัญหามากกว่า 3.50 จะนำมาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษต่อไป

ผลการศึกษา พบว่า

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยของอายุ และ ประสบการณ์การทำงาน พบว่า ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีอายุเฉลี่ย 37.20 และมีประสบการณ์การทำงานเฉลี่ย 10 ปี

2. ผลการค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียนชากังราว พบว่า ด้านหลักสูตรและการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 3.52 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมมีระดับสภาพปัญหาเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ด้านสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28

แนวทางการแก้ปัญหา พบว่า

• โรงเรียนควรบริหารจัดการโดยจัดหาครูผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน

• พัฒนาครูที่สอนไม่ตรงวุฒิให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

• โรงเรียนควรสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนให้ครูเพื่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

• กลุ่มบริหารงานวิชาการควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับหลักสูตร

• ศึกษานิเทศก์ควรมานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจ และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ ประกอบกับการแนะนำการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

• ควรส่งเสริมพัฒนาให้ครูภาษาอังกฤษมีทักษะการสอน และการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

• ศึกษานิเทศก์ควรมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

• โรงเรียนควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โพสต์โดย สุ : [14 เม.ย. 2561 เวลา 14:17 น.]
อ่าน [657] ไอพี : 118.173.239.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ