ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ชื่อการศึกษา : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก

ปีการศึกษา 2560 อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 37.

ชื่อผู้ศึกษา : นายชัชวาล มังคละ

ปีที่ศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ

ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองเรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 21 คน ได้มาโดยวิธีการ สุ่มแบบเจาะจง (Purposive or judgment sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน ใช้รูปแบบการศึกษา แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 82.22/82.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีดัชนีประสิทธิผลที่ยอมรับได้ที่ 0.50

ขึ้นไป

3. ผลการศึกษาทักษะกระบวนการของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง

เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และมีดัชนีประสิทธิผลที่ยอมรับได้ที่ 0.50 ขึ้นไป

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการทดลอง เรียนรู้การเคลื่อนที่ด้วยของเล่นพื้นบ้านน่าน วิชาวิทยาศาสตร์ 2 (ว 21102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า

ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.46 , S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมของเวลานำเสนอ บทเรียน (x ̅ = 4.90, S.D.= 0.30) รองลงมา ใช้ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและนักเรียนปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (x ̅ = 4.86, S.D.= 0.35) และ อธิบายขั้นตอนเข้าใจง่าย (x ̅ = 4.81, S.D.= 0.40)

โพสต์โดย เอ : [16 เม.ย. 2561 เวลา 08:55 น.]
อ่าน [506] ไอพี : 182.232.177.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ