ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ของเด็กปฐมวัย ชั้

แผนการจัดประสบการณ์

ประกอบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย “ของเล่นของใช้”เรื่อง การเรียงลำดับสิ่งต่างๆ กิจกรรม ลูกบอล กลม กลม สัปดาห์ที่ 7 แผนที่ 19 วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ผู้สอน นางจันทิมา โยมด้วง เวลา10.20-11.00 น.

.............................................................................................................................................................

สาระสำคัญ

การจัดเรียงลำดับ เป็นการฝึกความพร้อมทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ ตามขนาดความสูง ความยาว ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จำนวน เป็นต้น

จุดประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะการสังเกตได้

2. เพื่อให้เด็กสามารถบอกชื่อของเล่นและของใช้ได้

3. เพื่อให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมลูกบอล กลม กลมได้

4. เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการปรับตัวเมื่อร่วมเล่นกับเพื่อน

5. เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเรียงลำดับขนาดใหญ่ – เล็ก ได้

6. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

1. สาระที่ควรเรียนรู้

1.1 ของเล่น หมายถึงของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้แก่ ตุ๊กตา ลูกบอล

รถลาก ไม้บล็อก หุ่นยนต์ เป็นต้น

1.2 ของใช้ หมายถึง ของสำหรับไว้ใช้ เช่น ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ แปรงสีฟัน แก้วน้ำ เป็นต้น

1.3 การเรียงลำดับขนาดใหญ่ – เล็ก

2. ประสบการณ์สำคัญ

2.1 การพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง

2.2 การแสดงออกอย่างสนุกสนาน

2.3 การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.4 การเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ

วิธีดำเนินกิจกรรม

ขั้นนำ

1. เด็กร่วมกันบอกชื่อของเล่นที่ตนเองเล่น มาคนละ 1 ชื่อ

ขั้นดำเนินกิจกรรม

1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับของเล่น ของใช้ โดยครูใช้คำถามดังนี้

- ขณะที่เด็กๆ เล่นของเล่นมีความรู้สึกอย่างไร

- เด็ก ๆ เคยได้รับอันตรายจากของเล่นหรือไม่

- เด็ก ๆ เคยได้รับอันตรายจากของใช้หรือไม่

- ของเล่นชนิดใดที่เด็ก ๆเล่นมากที่สุดในขณะที่อยู่โรงเรียน

2. เด็กและครูร่วมทำกิจกรรมลูกบอล กลม กลม โดยครูนำลูกบอลใส่กล่องรวมกัน จำนวน 5 ใบ

3. อาสาสมัครออกมายืนหน้าห้อง 2 คน แล้วหยิบลูกบอลในกล่องคนละลูก

4. เด็กที่เหลือร่วมกันบอกว่าลูกบอลของเด็กคนที่ 1 และลูกบอลของเด็กคนที่2 มีขนาดแตกต่างกันหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร ลูกบอลลูกใดใหญ่ ลูกบอลลูกใดเล็ก

5. อาสาสมัครออกมายืนหน้าห้อง เพิ่มอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน แล้วหยิบลูกบอลในกล่องคนละลูก เด็กช่วยกันบอกว่าลูกบอลของใครใหญ่กว่าของใคร ลูกบอลของใครใหญ่ที่สุด ลูกบอกของใครเล็กที่สุด

6. อาสาสมัครออกมายืนหน้าห้อง เพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 5 คน แล้วหยิบลูกบอลในกล่องคนละลูก เด็กช่วยกันบอกว่าลูกบอลของใครใหญ่กว่าของใคร ลูกบอลของใครใหญ่ที่สุด ลูกบอกของใครเล็กที่สุด

7. เด็กที่เหลือช่วยกันเรียงลำดับขนาดของลูกบอลทั้ง 5 ลูก จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก และจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่

8. เด็กหมุนเวียนกันออกมาเรียงลำดับขนาดของลูกบอลทั้ง 5 ลูกจากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็ก และจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่

ขั้นสรุป

1. เด็กและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับของเล่น คือของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้แก่ ตุ๊กตา ลูกบอล รถลาก ไม้บล็อก หุ่นยนต์ ของใช้ ส่วนของใช้คือของสำหรับไว้ใช้ เช่น ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ แปรงสีฟัน แก้วน้ำ เป็นต้น

2. เด็กและครูสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์การเรียงลำดับ

ขนาดใหญ่ – เล็ก

สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. ลูกบอล

2. ของเล่นในห้องเรียน

3. ของใช้ในห้องเรียน

การวัดและประเมินผล

1.การวัดและประเมินผล

1.1 สังเกตการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้

1.2 การบอกชื่อของ ของเล่น ของใช้ ได้

1.3 ความถูกต้องในการเรียงลำดับขนาดใหญ่ – เล็ก

1.4 การปฎิบัติตามคำสั่ง

2. เครื่องมือวัดผล

2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม

3. เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพัฒนาการ

กิจกรรม/รายการประเมิน ระดับเกณฑ์การให้คะแนน

3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 ( ควรปรับปรุง )

1.การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

หยิบจับอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมได้คล่องแคล่ว มั่นคง หยิบจับอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ หยิบจับอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมไม่ได้

2.แสดงออกอย่างมีความสุขในทำกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความเต็มใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยความเต็มใจ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นิ่งเฉยต้องคอยกระตุ้นให้ปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา

3.การปรับตัวเมื่อร่วมเล่นกับเพื่อน แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม/ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ระงับอารมณ์โกรธได้/ร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ต้องมีผู้ชี้นำ ระงับอารมณ์โกรธไม่ได้/แสดงออกไม่เหมาะสมไม่ร่วมมือในการปฏิบัติ กิจกรรม

4.การบอกชื่อของของเล่น และของใช้ได้ ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตามความคิดของตนเอง ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นตามเพื่อน ไม่ตอบคำถามและไม่แสดงความคิดเห็น

5.การเรียงลำดับ ขนาดใหญ่ – เล็ก เรียงลำดับได้

ถูกต้องทั้ง 2 ครั้ง เรียงลำดับได้

ถูกต้องทั้ง 1 ใน 2 ครั้ง เรียงลำดับไม่ได้ ไม่

ถูกต้องทั้ง 2 ครั้ง

6.การปฏิบัติตามคำสั่ง ปฏิบัติตามคำสั่งได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามคำสั่งโดยมีครูชี้แนะเป็นบางครั้ง ปฏิบัติตามคำสั่งโดยมีครูชี้แนะทุกครั้ง

4. เกณฑ์ผ่านการประเมิน

นักเรียนผ่านการประเมิน ระดับ 2 ขึ้นไป

แบบประเมินพฤติกรรมกิจกรรมเสริมประสบการณ์

หน่วย ของเล่นของใช้ เรื่อง การเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ กิจกรรม ลูกบอลกลม กลม ชั้นอนุบาลปีที่ 3

……………………………………………………………………………………………………….

คำชี้แจง ใส่ระดับคุณภาพ 1 , 2 , 3 ลงในช่องระดับพัฒนาการตามหัวข้อที่ประเมินคุณภาพ

ที่

ชื่อ นามสุกล

การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

การใช้มือในการปฏิบัติกิจกรรม

การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

แสดงออกอย่างมีความสุขในทำกิจกรรม การปรับตัวเมื่อร่วมเล่นกับเพื่อน การบอกชื่อของเล่น

ของใช้ การเรียงลำดับขนาดใหญ่ – เล็ก การปฏิบัติตามคำสั่ง รวม สรุประดับ

1 เด็กชายณัฐกร สุวรรณ์สังโข

2 เด็กชายคับฟ้า เต้านวม

3 เด็กชายชยธร วงศ์ประเสริฐ

4 เด็กชายดรัสพงศ์ พรประทุมเลิศ

5 เด็กชายนวดล ศรีสวัสดิ์

6 เด็กชายสมยศ อินทร์นุช

7 เด็กชายณัฐณกร นิลนนท์

8 เด็กชายพชรพล บุญรอด

9 เด็กชายนวพล วงษ์ยะรา

10 เด็กหญิงจตุภัทร จินดาเพ็ง

11 เด็กหญิงจีราภรณ์ คนตรง

12 เด็กหญิงณัชชา พิศลืม

13 เด็กหญิงนภัส ผลจันทร์

14 เด็กหญิงปรารถณา ทองยิ่ง

15 เด็กหญิงปราริชาติ สร้อยทอง

16 เด็กหญิงเมธาพร สายสอาด

17 เด็กหญิงรินรดา สินฉ่ำ

18 เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วเพ็ชร

19 เด็กหญิงสุกัญญา ไก่นิล

20 เด็กชายกฤษฎา คล่ำเงิน

ระดับคุณภาพ

คะแนน 1 - 7 ระดับ 1

คะแนน 8 - 14 ระดับ 2

คะแนน 15 - 21 ระดับ 3

ความเห็นของผู้บริหาร

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .................................................

( นางสุจิตรา มีจำรัส )

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคร้อพนัน

บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์

1. ผลการจัดประสบการณ์

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ

......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................ผู้ประเมิน

( นางจันทิมา โยมด้วง )

โพสต์โดย เปิ้ล : [17 เม.ย. 2561 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [774] ไอพี : 182.53.139.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ