ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1)พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 18 แผน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2) และการทดสอบค่า t (t-test)

ผลการพัฒนา พบว่า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1/E2) ตามเกณฑ์ เท่ากับ83.06/86.10ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ เป็นไปตามสมมติฐาน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( )รวมเท่ากับ 4.49และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เท่ากับ0.40 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ฉบับนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับคำแนะนำและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เกี่ยวข้องหลายท่านผู้รายงานจึงขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรังซึ่งเป็นกลุ่มประชากรในการทดลองเครื่องมือในการศึกษา

ขอขอบคุณผู้มีรายนามปรากฏท้ายบรรณานุกรมทุก ๆ ท่าน ตลอดจนถึงท่านที่มิได้กล่าวถึง แต่ผู้รายงานได้ใช้ตำราประกอบการอ่านในการทำรายงานครั้งนี้

คุณค่าประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผลิต วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ ผู้รายงานขอมอบให้เป็นกตัญญูตาแก่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน

มนัส สาแหล้

โพสต์โดย นัส : [29 มิ.ย. 2561 เวลา 15:48 น.]
อ่าน [669] ไอพี : 49.229.84.79
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ