ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนและมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

2) เพื่อสร้าง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

3) เพื่อทดลองใช้เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

4) เพื่อประเมินประสิทธิผลยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

5) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

วิธีการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน 222 คน ผลการวิจัยพบว่า

1. การสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย)

1.1 การศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานในการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน จากการศึกษาปัญหาและข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการศึกษา จำนวน 17 ประเด็น โดยมีผลการศึกษา ดังนี้

1) ประเด็นการศึกษา ในการบริหารจัดการของโรงเรียนในส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จในระภาคและดับประเทศ ปัญหาอันเกิดจากผู้เรียน คือสาเหตุใด พบว่า ความสำคัญลำดับแรก คือ ผู้เรียนมีการฝึกฝนในทักษะกีฬาน้อยเกินไป

2) ประเด็นการศึกษา ในการบริหารจัดการของโรงเรียนในการส่งเสริม ความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จในระดับภาคและระดับประเทศ ปัญหาอันเกิดจากผู้ฝึกสอนกีฬาคือสาเหตุใด พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ผู้ฝึกสอนกีฬาขาดความกระตือรือร้นในการสอน

3) ประเด็นการศึกษา ในการบริหารจัดการของโรงเรียนในส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ของนักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จในระดับประเทศ ปัญหาอันเกิดจากการบริหารงานผู้บริหารโรงเรียน คือสาเหตุใด พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ โรงเรียนขาดการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรกีฬาในส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน

4) ประเด็นการศึกษา ท่านต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนในกีฬาชนิดใด พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ กรีฑา(เช่น วิ่ง กระโดดไกล ฯลฯ) 5) ประเด็นการศึกษาในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในระดับภาคและระดับประเทศ บทบาทสำคัญของผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับ พบว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญ พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ครู บุคลากร

6) ประเด็นการศึกษาในการบริหารจัดการของโรงเรียนในส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน ท่านสามารถส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของทางโรงเรียนได้อย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

7) ประเด็นการศึกษา ในการบริหารจัดการของโรงเรียนในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนยังไม่ประสบผลสำเร็จในระดับจังหวัด ระดับ ภาคและระดับประเทศ ท่านคิดว่า อะไรคือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนกีฬา

8) ประเด็นการศึกษา ในการบริหารจัดการของโรงเรียนในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ท่านคิดว่าควรดำเนินการตามลำดับอย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ จัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬามาฝึกสอนกีฬาให้กับผู้เรียน

9) ประเด็นการศึกษาในการบริหารจัดการของโรงเรียนในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน ให้ประสบผลสำเร็จในระดับภาคและระดับประเทศ ท่านคิดว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านใดเรียงตามลำดับ พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ด้านการพัฒนาด้านร่างกาย

10) ประเด็นการศึกษาในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน ท่านคิดว่าต้องสร้างความเข้มแข็ง ตามลำดับความสำคัญอย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ การทำงานแบบมีส่วนร่วม 11) ประเด็นการศึกษา คุณลักษณะของนักกีฬาที่ดี ข้อสำคัญคืออย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรกคือ มีความขยันและอดทน

12) ประเด็นการศึกษา นักเรียนที่จะประสบความสำเร็จที่เป็นเลิศทางกีฬาตามอัจฉริยะภาพมีคุณลักษณะอย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ฝึกซ้อมทักษะกีฬาต่าง ๆ ด้วยตนเองอยู่เสมอ

13) ประเด็นการศึกษา คุณลักษณะของผู้ฝึกสอนกีฬาที่ดี ข้อสำคัญคืออย่างไร ตามลำดับ พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ มีความรับผิดชอบ

14) ประเด็นการศึกษา ผู้ฝึกสอนที่จะประสบความสำเร็จทางด้านวิชาชีพกีฬามีคุณลักษณะอย่างไร พบว่า ปัญหาหรือความต้องการโดยการจัดเรียงลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ พัฒนาตนเองในงานที่รับผิดชอบและงานวิชาชีพด้านกีฬาอยู่เสมอ

15) ประเด็นการศึกษา คุณลักษณะสำคัญของผู้จัดการทีมที่ดี คืออย่างไรตามลำดับ พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ มีความมุ่งมั่น และความเสียสละในการส่งเสริมการกีฬา 16) ประเด็นการศึกษา ผู้จัดการทีมกีฬาของโรงเรียนที่จะประสบความสำเร็จทางด้านวิชาชีพกีฬามีคุณลักษณะอย่างไร พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการกีฬาของโรงเรียนกีฬา

17) ประเด็นการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของท่านสาเหตุใดที่ส่งผลในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียนยังไม่บรรลุตามตัวชีวัด พบว่า ลำดับความสำคัญลำดับแรก คือ ผู้ฝึกสอนขาดการวิเคราะห์ผู้เรียน

1.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน จากการสร้างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน พบว่ามีความตรงและความเหมาะสมมากโดยประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดอัตรากำลังครูกีฬาและบุคลกรทางการกีฬาให้เพียงพอ

กลยุทธ์ที่ 1.2 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2.1 การกำหนดนโยบายและกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายทางการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาสำหรับนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การกีฬาสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผู้ปกครองนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 5.1 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 5.2 การสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์การกีฬา

กลยุทธ์ที่ 5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนสนับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณทางการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 6.1 การสนับสนุนงบประมาณกิจการกีฬา

กลยุทธ์ที่ 6.2 การสนับสนุนเครื่องแต่งกายในการฝึกซ้อมและในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 7 การจัดหลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียน

กลยุทธ์ที่ 7.1 การจัดระบบและโครงสร้างเวลาเรียน

กลยุทธ์ที่ 7.2 การพัฒนาหลักสูตรและสารสนเทศสู่อุตสาหกรรมการกีฬาที่ยั่งยืน

2. ผลการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) พบว่า

2.1 ผลการดำเนินงานการบริหารโรงเรียนตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) โดยกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม แนวปฏิบัติให้ครูสอนทราบอย่างชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียน กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากร เห็นความสำคัญจำเป็นในการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนตามที่กำหนดไว้

2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนได้ทำการศึกษาหลักการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู และทำความเข้าใจก่อนจัดการเรียนรู้ ครูมีการปรับสภาพความแตกต่างระหว่างผู้เรียนให้เกิดเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 ผลการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬา พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางกีฬาดีขึ้นกว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. ผลการประเมินยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) มีผลการผู้วิจัย ดังนี้ ผลการดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า

กลยุทธ์ที่ 1.1 การจัดอัตรากำลังครูกีฬาและบุคลกรทางการกีฬาให้เพียงพอ มีผลการดำเนินงานสูงสุด อยู่ในระดับดีมาก ส่วน

กลยุทธ์ที่ 1.2 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรการกีฬา มีผลการดำเนินอยู่ในระดับดี ผลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ พบว่า มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า

กลยุทธ์ที่ 2.1 การกำหนดนโยบายและกิจกรรมในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินงานการกีฬา และ กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างและการพัฒนาเครือข่ายทางการกีฬา มีผลของการดำเนินงานอยู่ในระดับเดียวกัน คือ ระดับดีมาก ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการกีฬาพบว่ามีผล การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ ที่ 3.1 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ทางกีฬาสำหรับนักเรียนมีผลการดำเนินงานสูงสุดอยู่ในระดับดีมาก และกลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักกีฬามีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬาสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)ของโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่ากลยุทธ์ที่ 4.1 การส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การกีฬาสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดี ส่วน ยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการกีฬามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่ากลยุทธ์ที่ 5.1 การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางการกีฬาเพียงพอ มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี ส่วน กลยุทธ์ที่ 5.2 การสนับสนุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์การกีฬา มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก และต่ำสุดคือกลยุทธ์ที่ 5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนสนับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดและพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณทางการกีฬา ในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 6.1 การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรการกีฬา มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก และ กลยุทธ์ที่ 6.2 การสนับสนุนเครื่องแต่งกายในการฝึกซ้อมและในการแข่งขัน มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 7 การจัดหลักสูตรและโครงสร้างเวลาเรียนในภาพรวมอยู่ในคุณภาพระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่ 7.1 การจัดระบบและโครงสร้างเวลาเรียน มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดีมาก ส่วน กลยุทธ์ที่ 7.2 การพัฒนาหลักสูตรและสารสนเทศสู่อุตสาหกรรมการกีฬาที่ยั่งยืน มีผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับดี

3.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) ได้แก่ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิจัย พบว่า

3.2.1 ความพึงพอใจของครู บุคลากรที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล ดอยงาม(สันช้างตาย) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.2.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3.2.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาของนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม(สันช้างตาย) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุนัน : [24 ม.ค. 2562 เวลา 07:20 น.]
อ่าน [550] ไอพี : 118.172.238.201
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ 1234

  ความคิดเห็นที่ 1

ผลงานน่าชื่นชม น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้กับโรงเรียนขออนุญาต แชร์นะคะ

วันที่โพสต์ [24 ม.ค. 2562 เวลา 08:41 น.] ไอพี : [118.172.238.201] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ