ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง

จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย สุรีมาศ จินดา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การโดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่เรียนโดยการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1 )แผนการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 24 แผน 2) แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 18 ข้อ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 การศึกษาครั้งนี้ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ของวันจันทร์ วันอังคารและวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ไม่นับรวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ( t – test )

สรุปผลการศึกษา

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( =2.61, S.D.= 0.73)

โพสต์โดย utchara : [15 ก.พ. 2562 เวลา 09:42 น.]
อ่าน [5924] ไอพี : 171.97.77.154
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ น้องเนน

  ความคิดเห็นที่ 1

ดีมากครับขอนำไปเป็นแบบอย่างทดลองใช้ใน รร .ตชด . เทอมหน้านะคราบ. ไว้จะพาคณะครูไปดูงานครับ

วันที่โพสต์ [16 ก.พ. 2562 เวลา 13:27 น.] ไอพี : [182.232.27.172] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ปูน

  ความคิดเห็นที่ 2

ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีเพิ่มความสนใจให้กับผู้เรียน. อยากเรียนมากขึ้น. เปผ้นการกระตุ้นผู้เรียนที่ดี. และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให่ผู้เรียนเกิดความจดจำมากขึ้นคราบ. สร้างประสบการณ์ ที่ดีแก่ผู้เรียนคราบ

วันที่โพสต์ [16 ก.พ. 2562 เวลา 13:43 น.] ไอพี : [182.232.27.172] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูชา

  ความคิดเห็นที่ 3

ในฐานะที่เป็นครูคณิตศาสตร์. ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคการสอนที่ดีมากคราบเพราะพตะสร้างระบบความจำแก่ผู้เรียน. การเรียนรู้เ้วยเรื่องราวและภาพ. จะสร้างความจำที่ดีแก่ผู้เรียนครับ. และเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์. ให้แก่นักเรียนเกิดความชอบคณิตศาสตร์ ต่อไปในอนาคตครับ

วันที่โพสต์ [16 ก.พ. 2562 เวลา 13:52 น.] ไอพี : [182.232.27.172] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูดา

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นครูศูนย์เด็กเล็กคะ. สอนอนุบาล2. มีปัญหาเรื่องการสอนคณิตศาสตร์เพราะไม่ค่อยถนัดวิชาคณิต. คะ. แต่จะขอเทคนิคนี้ไปทดลองสอนดูคะ. อยากได้ข้อมูลพร้อมเอกสารการสอนคะ. ตะได้นำมาเป็นแบบแผนการสอน. ในภาคเรียนหน้าคะ. เพื่อส่งเสริมการเรียนให้เด็กสนใจมากขึ้นคะ. สามารถขอได้จากที่ใหนคะ. ขอบคุณล่วงหน้าคะ

วันที่โพสต์ [16 ก.พ. 2562 เวลา 14:12 น.] ไอพี : [182.232.27.172] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ศุภชัย ไหมเกตุ

  ความคิดเห็นที่ 5

อ้างถึงข้อความของ -> ครูดา - 16 ก.พ. 2562 เวลา 14:12 น.
เป็นครูศูนย์เด็กเล็กคะ. สอนอนุบาล2. มีปัญหาเรื่องการสอนคณิตศาสตร์เพราะไม่ค่อยถนัดวิชาคณิต. คะ. แต่จะขอเทคนิคนี้ไปทดลองสอนดูคะ. อยากได้ข้อมูลพร้อมเอกสารการสอนคะ. ตะได้นำมาเป็นแบบแผนการสอน. ในภาคเรียนหน้าคะ. เพื่อส่งเสริมการเรียนให้เด็กสนใจมากขึ้นคะ. สามารถขอได้จากที่ใหนคะ. ขอบคุณล่วงหน้าคะ

ดีจังโรงเรียนอื่นน่าจะนำไปใช้บ้างนะครับ

วันที่โพสต์ [17 ก.พ. 2562 เวลา 05:24 น.] ไอพี : [223.207.182.212] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูรัช

  ความคิดเห็นที่ 6

ยินดีด้วยคราบ. อยู่ในมะนังเหมืองกันแต่สอนมัธยม. ขอชมเชยคราบน้อยคนที่จะสนใจเรื่องคณิตศาตร์หากไม่ใช่สาขาตรง. เพราะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องยาก. แต่หากเราทำความเข้าใจกับมะน. แล้วไม่ยากเลย. ดีมากครับส่งเสริมให้ผู้เรียนชอบคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก. โตขึ้นจะได้เก่งครับ

วันที่โพสต์ [17 ก.พ. 2562 เวลา 16:58 น.] ไอพี : [49.229.71.212] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูรัช

  ความคิดเห็นที่ 7

อยากให้ ศูนย์เด็กเล็กนำไปทดลองสอนเพื่อต่อยอดและทดลองเผื่อเป็นประโยชน์. และจะได้ส่งเสริมการรักและชอบวิชาคณิตศาสตร์. การสอนแบบเห็นภาพและเรื่องราวจะส่งเสริมความจำแก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่งคราบ

วันที่โพสต์ [17 ก.พ. 2562 เวลา 17:02 น.] ไอพี : [49.229.71.212] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูสาว

  ความคิดเห็นที่ 8

https://www.kroobannok.com/reply_board.php?a_id=134227&b_id=163333&bcat_id=16 เห็นด้วยกับครูรัช คะ. ในฐานะ. นักวิชาการศึกษาศุนย์เด็กเล็กของ อบต. คะ. จะนำความรู้นี้ไปแนะนำครูในศูนย์. ต่อไปคะ. และจะให้ครูทดลองใช้ในเทอมหน้าตะ. แล้วจะติดต่อไปดูงานการสอนนะคะ

วันที่โพสต์ [17 ก.พ. 2562 เวลา 17:13 น.] ไอพี : [49.229.71.212] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ กุ้ง

  ความคิดเห็นที่ 9

อยากนำความรูดังกล่าวไปต่อยอดกับ นักเรียน. รร.ตชด. เพราะครู ตชด. ส่วนใหญ่ไม่ได้จบมาสายตรง. หากมีเทคนิคดีๆ. ก็เป็นการเพิ่มความรู้และเปิดมุงมองการสอนให้กับครู. ได้มีเทคนิคใหม่ๆมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป. แาจได้ไม่ดีเหมือนเจ้าของงานวิจัยแต่ก็ถือเป็นอีก 1 แนวทางที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาผู้เรียน. ไว้ติดต่อกลับไปขอดูเอกสานและอุปกรณ์การสอนนะคะ. ขอบคุณคะ

วันที่โพสต์ [17 ก.พ. 2562 เวลา 17:30 น.] ไอพี : [49.229.71.212] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูศักดิ์

  ความคิดเห็นที่ 10

เก่งมาคราบถือว่าเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เด็กคราบ โดตขึ้นจะได้มีความรู้และชอบวิชาคณิตศาตร์ต่อไปในอนาคต ขอแนะนำว่า อยากให้มีการทดลองในระดับ ประถมศึกษาปีที่๑บ้างเพื่อปู้ พื้นฐานกับเด็กประถม คราบ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 09:28 น.] ไอพี : [14.207.37.227] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูทอง

  ความคิดเห็นที่ 11

ผมก็เป็นครูคณิตศาสตร์ครับ ขอสนับสนุน และขอชมเชยครูที่นำวิชาคณิตศาสตร์ มาประยุคใช้กับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ และ ระดับต่างๆ เพราะวิชาคณิต เป็นวิชาที่สนุก หากเราสนุกกับมัน และเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเรากำลังใช้วิชาคณิต อยู่ตลอดเวลา มิใช่เพียงในห้องเรียน หรือการสอบ ขอให้คุณครูผ่านการประเมินนะครับ และ เอาไปต่อยอดในครู คศ ๔ ต่อไปในอนาคต ครับ ขอชมเชยครับคุณครู

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 10:01 น.] ไอพี : [14.207.37.227] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูหนา

  ความคิดเห็นที่ 12

ช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลเพื่อทำ คศ ๓ เช่นกันคะ ได้แนวความคิดจากคุณครูสุรีมาศ จินดา เจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาเลยคะ ได้เป็นกรอบแนวคิดนำไปต่อยอด เพื่อปรับใช้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ แต่เป็นวิชาภาษาไทยคะ ขอบคุณมากคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 10:12 น.] ไอพี : [14.207.37.227] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูพี่อั้ง

  ความคิดเห็นที่ 13

ขออนุญาตินำมาเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้กับการสอนวิชาสังคมดูนะคะ ดิฉันว่าเป็นแนวคิดที่ดี น่าจะปรับใช้ได้หลายวิชา ผู้เรียนจะได้เกิดความจำได้ เป็นแนวคิดที่ดีมากคะ ขอบคุณมากคะคุณครูสรีมาศ จินดา หากมีต้นฉบับขอหน่อยคะ เอามาเป็นแบบอย่างคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 10:30 น.] ไอพี : [14.207.36.52] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ พี่พร

  ความคิดเห็นที่ 14

อยากได้เอกสารมาศึกษาครับเวลาไปนิเทศการสอนจะได้นำไปแนะนำครู เพราะคิดว่าวิธีดังกล่าวเป็นอีก ๑ เทคนิคการสอนที่ดี ผู้เรียนเห็นภาพ ก็จะเกิดความจำ และเชื่อว่าสามารถนำไปประยุคใช้ได้กับหลายๆวิชาครับ ขอให้ผ่านการประเมินนะครับเอาใจช่วยครับ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 10:45 น.] ไอพี : [14.207.36.52] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูศักดิ์

  ความคิดเห็นที่ 15

เห็นด้วยมากครับเราสามารถนำไปประยุคใช้กับหลายๆวิชาได้ความแล้วแต่เทคนิคของครูแต่ละคน จะนำไปเป็นแบอย่างในการจัดการเรียนการสอนบ้างครับ เยี่ยมมากครับ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 10:51 น.] ไอพี : [14.207.36.52] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูนัน

  ความคิดเห็นที่ 16

สวัสดีคะเป็นศึกษานิเทศน์คะ สนใจเรื่องนี้อยู่พอดีอยากได้ข้อมูลคะ เผื่อนำมาต่อยอดให้กับโรงเรียนในพื้นที่คะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 18:31 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ สุชาดา

  ความคิดเห็นที่ 17

สวัสดีคะเป็นครูอัตราจ้าง รร. เอกชนคะ อยากได้ข้อมูลมาปรับใช้กับนักเรียนที่สอนอยู่คะ ไม่ทราบว่าค้าใช้จ่ายเยอะมั้ยคะในการทำอุปกรณ์ ชอบคะเป็นเทคนิคใหม่ๆในการสอนหนูคิดว่าเด็กคงจะสนใจเพิ่มมากขึ้นคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 18:40 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูแพลว

  ความคิดเห็นที่ 18

เป็นครูศูนย์เด็กเล็ก ของ อบต.คะ อยากได้ข้อมูลเช่นกันคะ คิดว่าคงจะนำมาเสริมและช่วยในการสอนได้มากทีเดียวคะ แต่ติดที่งบประมาณไม่ค่อยมีแต่จะพยายามฝึกทำสะสมไว้เลื่อยๆคะ อยากได้ข่้อมูลเช่นกันคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 18:52 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูสาว

  ความคิดเห็นที่ 19

สวัสดีคะเป็นครู ศูนย์เด็ก อยู่ของเทศบาลคะ ชอบมากคะได้สิ่งใหม่ๆไปสอนเด็ก อยากทดลองนำไปสอนบ้างคะ แต่ติดที่ไม่ค่อยมีความสามารถด้านสิ่งประดิษคะ มีขายมั้ยคะ อยากได้คะที่ รร. มีอยู่ไม่กี่ตัวเด็กเริ่มเบื่อแล้วคะ หากมีเก่าๆยินดีรับบริจาคคะ ขอชมคะ เป็นแนวความคิดที่ดีมากคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 18:59 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูสุ

  ความคิดเห็นที่ 20

โรเรียนหนูเด็กก็คุยไม่ค่อยเข้าใจคะเพราะเป็นเด็กอิสลาม จะพูดภาษามลายู แต่หากมีตัวช่วยแบบนี้คงสร้างความเข้าใจให้เด็กมากขึ้น และจะสร้างความเข้าใจให้เด็กมากขึ้นนะคะ ชอบมากคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 19:12 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูสุ

  ความคิดเห็นที่ 21

โรเรียนหนูเด็กก็คุยไม่ค่อยเข้าใจคะเพราะเป็นเด็กอิสลาม จะพูดภาษามลายู แต่หากมีตัวช่วยแบบนี้คงสร้างความเข้าใจให้เด็กมากขึ้น และจะสร้างความเข้าใจให้เด็กมากขึ้นนะคะ ชอบมากคะ

วันที่โพสต์ [21 ก.พ. 2562 เวลา 19:12 น.] ไอพี : [159.192.202.61] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ