ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล)

สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies)

ผู้วิจัย ณิฐิกานต์ แสงสุข

สังกัด โรงเรียนบ้านบุอันโนง

ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) 2) เพื่อสร้างและพัฒนา

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ประกอบด้วย 3) เพื่อทดลองชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) ประกอบด้วย (3.1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) (3.2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) (3.3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) (3.4) เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ การเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) (3.5) เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติท่ารำของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล)สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) (4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอัน-โนง อำเภอเมือง จังหวัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียน 15 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) จำนวน 14 ชุด แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.29 – 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1 / E2 ค่า E.I. และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ค่า t-test แบบ Dependent Samples Test

ผลการวิจัย พบว่า

1. ปัญหาการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอัน-โนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

2. สร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอัน-โนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

2.1 การสร้างชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของการปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 1, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 2, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 3,

เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 4, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 5, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 6,

เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 7, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 8, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 9,

เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 10, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 11, เรื่อง การปฏิบัติท่ารำประกอบเพลง “เรือมจ๊ะอันรึง” ท่าที่ 12

2.2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) แบบ 1 : 1 (One group Design) ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 65.47/68.90 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 พบข้อบกพร่องกิจกรรมไม่สอดคล้องกับเวลาจึงนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

2.3 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) แบบ 1 : 10 (Small group Design) ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.98/78.53 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการอธิบายท่ารำจึงนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์

2.4 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) แบบ 1 : 100 (Filed group Design) ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.07/87.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 สามารถไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

3. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) ผลปรากฏดังนี้

3.1 ประสิทธิภาพชุดฝึกการเรียนรู้นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระที่ 3 นาฏศิลป์ (ศ15101) เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอัน-โนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) มีค่าเท่ากับ 87.28/89.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3.2 ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์รายวิชา ศ 15101 เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) มีค่าเท่ากับ 0.8400 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.00 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ .50

3.3 ผู้เรียนชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์รายวิชา ศ 15101 เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง(รำสานเปล) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

บ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์รายวิชา ศ 15101 เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) โดยรวมผู้เรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก

3.5 ทักษะการปฏิบัติท่ารำ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ รายวิชา ศ 15101 เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) โดยรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้นาฏศิลป์ รายวิชา

ศ 15101 เรื่อง เรือมจ๊ะอันรึง (รำสานเปล) กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบุอันโนง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้เทคนิคการสอนของเดวีส์ (Davies) โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เบิร์ด : [21 ก.พ. 2562 เวลา 16:47 น.]
อ่าน [750] ไอพี : 122.154.140.91
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ