ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ)

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแดง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) จำนวน15 แผน 2) แบบประเมินพัฒนาการ จำนวน 1 ฉบับ 3) แบบทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา จำนวน 20 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test dependent)

ผลการศึกษาพบว่า

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 ขั้นก่อนสอน มี 2 กิจกรรม คือ

1.1.1 ตรวจสอบพื้นฐานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

1.1.2 จัดกิจกรรมซ่อมเสริมพัฒนาด้านทั้ง 4 ด้านที่มีพื้นฐานไม่เพียงพอ

1.2 ขั้นตอนการจัดประสบการณ์แต่ละหน่วยการเรียนรู้ (บูรณาการ 6 กิจกรรม)

มี 6 กิจกรรม คือ

1.2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.2.2 ขั้นเสนอความรู้ใหม่

1.2.3 ขั้นฝึกทักษะ

1.2.4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้

1.2.5 ขั้นสรุป

1.2.6 ขั้นเกมการศึกษา

1.3 ขั้นก่อนสอบ ซึ่งเป็นการทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ82.68/81.86

3. รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7214 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียน

คิดเป็นร้อยละ 72.14

4. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีพัฒนาการโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =2.77)

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่ดีขึ้น คือ มีร่างกายที่แข็งแรง ทั้งกล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว มีอารมณ์ แจ่มใส เบิกบาน สนุกสนานในเรียนและการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่น ๆ มีความรักความสามัคคีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้ได้เป็นอย่างดี มีสติปัญญาที่สามารถตอบคำถามได้อย่างคล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าตัดสินใจ จดจำสิ่งที่เรียนได้ดี

โพสต์โดย หมอก : [11 พ.ค. 2563 เวลา 10:35 น.]
อ่าน [571] ไอพี : 14.207.204.143
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ