ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ชื่อผู้จัดทำ นายปกรณ์ สมบูรณ์
โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
ปีการศึกษา 2551

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น วิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนภาพด้วยลายเส้น
- แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการเขียนภาพด้วยลายเส้น

ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
จากผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ มีค่าเท่ากับ 0.7277 แสดงว่า
ผลการเรียนของนักเรียนมีความก้าวหน้า ร้อยละ 72.77 และแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.04/87.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด คือ 80/80
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น
ที่สร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบและได้ผ่านการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง รวมทั้งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการสร้างแบบฝึกทักษะ
ก่อนที่จะนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง


2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ได้ค่าเฉลี่ยเพียง 21.27 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน
ได้ค่าเฉลี่ยสูงถึง 34.90 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.25 ค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 0.88 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.)
มีค่าเท่ากับ 2.54 แสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นหมายความว่าหลังจากที่ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ได้คะแนนในการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นมีเนื้อหาสาระเป็นไปตามหลักสูตรกำหนด ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้เรียนและที่สำคัญ
แบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้นชุดนี้ ทำให้คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิชาทัศนศิลป์ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนภาพด้วยลายเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญ
ประชานุกูล พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (S.D. = 0.91) แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ซึ่งรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ชอบวิธีการเรียนรู้ด้วยการทำแบบฝึกทักษะการเขียนภาพด้วยลายเส้น(S.D.= 0.72) รองลงมาคือต้องการให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ (S.D.= 0.78) ลำดับต่อมาคือ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติกิจกรรม (S.D.= 0.79) การจัดบรรยากาศในการเรียนสนุกสนานไม่เคร่งเครียด
(S.D.= 0.81)


โพสต์โดย นายปกรณ์ : [10 ต.ค. 2552]
อ่าน [1762] ไอพี : 125.26.176.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม