ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนา

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่vพัฒนา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
ผู้ศึกษา อรวรรณ ลือสิทธิ์
ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเรียนของเด็กโดยอาศัยสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันให้เด็กสนใจและตื่นตัวที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสุข เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเด็กต่อไป ผู้ศึกษาจึงได้เลือกพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ก่อนจัดประสบการณ์ และหลังจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 26 คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง (วัดทับกฤชกลาง) อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง แบบสังเกตพฤติกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 8 ชุด แบบประเมินพัฒนาการทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จำนวน 5 ชุด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด กล่าวคือ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 คน โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน เท่ากับ 4.85 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด
2. นักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน คือ ด้านทักษะการสังเกต ด้านทักษะการจำแนกประเภท ด้านทักษะการแสดงปริมาณ ด้านทักษะการเรียงลำดับสิ่งต่าง ๆ และด้านทักษะการจัดของเป็นหมวดหมู่ โดยมีค่าเฉลี่ย 2.69, 2.70, 2.72, 2.76 และ 2.64 ตามลำดับ เมื่อรวมเฉลี่ยทุกด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
3. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก่อนจัดประสบการณ์ และหลังจัดประสบการณ์ของนักเรียน โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา พบว่านักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 มีคะแนนความก้าวหน้าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.7815 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ร้อยละ 78
4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง
ชุด คณิตศาสตร์หรรษา อยู่ในระดับพึงพอใจมากทุกเรื่องซึ่งมีมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 2.81
โดยสรุปการพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง ชุด คณิตศาสตร์หรรษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางให้ครูได้พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ใช้สื่อ และวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโพสต์โดย ตั๊ก : [31 มี.ค. 2556 เวลา 23:14 น.]
อ่าน [702] ไอพี : 180.183.57.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม