ทำไม...เด็กบางคนจึงฉลาดกว่าคนอื่นทำไม...เด็กบางคนจึงฉลาดกว่าคนอื่น

   ดูเหมือนว่าเด็กบางคนที่มีความสามารถมากกว่าเด็กคนอื่นจะพัฒนาความฉลาดของตนมาตั้งแต่เกิด แต่ต้องรู้ไว้ว่าคนเราไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่เกิด แต่สามารถพัฒนาให้ฉลาดขึ้นในภายหลังได้ ความฉลาดเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้ เด็กที่ยิ่งมีโอกาสพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆและมีโอกาสสื่อสารกับคนอื่นๆได้มากเท่าไรก็ยิ่งฉลาดมากขึ้น

โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2553 อ่าน 1479 | 0 ความเห็น

·····

เรื่องอื่นๆ


ประเด็นเพื่อการรู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ [อ่าน 20]
รู้เท่าทันข่าวสารหรือรู้ทันสื่อ หมายถึง อะไร ? [อ่าน 13]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระก [อ่าน 23]
การกำหนดรายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ช [อ่าน 24]
อธิบายความเข้าใจใน.....จุดเน้น 5 ข้อ โดย... กุหลาบม่วง [อ่าน 22]

·····

จัดทำเว็บไซต์โดย นายอดิศร ก้อนคำ (ครูโจ้)