สถานีก.ค.ศ.: การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาทคอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท


ศรีชัย พรประชาธรรม

ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่องการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคุณวุฒิการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาลในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาตรี ในอัตรา 15,000 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 รวมทั้งการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วยนั้น ปรากฏว่ามีผู้สอบถามเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก

ในวันนี้จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจมายังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เตรียมจัดทำตารางอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตารางการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่แล้ว ซึ่งทำให้ผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ตัวอย่าง ดังนี้

- นาย ก. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 11,920 บาท รวมเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 3,080 บาท เป็น 15,000 บาท

- นางสาว ข. คุณวุฒิปริญญาโท หากบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ 15,430 บาท

- นาย ค. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 รับเงินเดือน 14,300 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย 1,890 บาท (2.5 ขั้น) รวมได้รับเงิน 16,190 บาท

- นาง ง. คุณวุฒิปริญญาโท ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 12,530 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย 3,730 บาท (3.5 ขั้น) รวมรับเงิน 16,260 บาท

- นาย จ. คุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ขั้น 14,620 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย 4,480 บาท (5.5 ขั้น) รวมรับเงิน 19,100 บาท

- นางสาว ฉ. คุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 34,470 บาท จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชยอีก 650 บาท (0.5 ขั้น) รวมรับเงิน 35,120 บาท

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในตัวอย่างดังกล่าวก็อย่าได้กังวลใจ เพราะเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงค่าตอบแทนฯดังกล่าว ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ก็จะมีหนังสือแจ้งเวียน พร้อมตารางการปรับเงินเดือนอย่างละเอียด ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 อ่าน 42544 | 18 ความเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 | โดย คุณมง (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 14:18 น.)
ได้เพิ่ม 1 ขั้น แต่ เมษายน ได้ 0.5 ขั้น ตุลาคม ได้อีก 1.0 ขั้น เงินเดือนก็เกินที่จะบวกให้ไปแล้ว หรือว่า บวกเพิ่ม 1 ขั้น จากเงินเดือนปัจจุบัน
ความคิดเห็นที่ 2 | โดย คุณอั๋น (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 16:04 น.)
ทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร ใครได้ ใครเสีย ใครเป็นหนี้ ใครรับภาระ สงสารประเทศ อนิจจาปัญญาคนไทย
ความคิดเห็นที่ 3 | โดย คุณบาส (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 16:23 น.)
แล้วกรณีครูผู้ช่วย 4 ปี บรรจุก่อนปี 1 ม.ค. 55 มีการเลื่อนขั้นไปแล้ว จะอยู่ในช่วงเงินเดือนไหนอะงง หรือ ปรับ ให้ได้ 11920 หมดเลย ( ถ้าจริง งั้นบรรจุเลือนขั้นไปก่อน 1 ครั้งก้เสียเปรียบดิครับ )
ความคิดเห็นที่ 4 | โดย คุณttt (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 17:18 น.)
แล้วในกรณีวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งครู คศ.1 รับเงินเดือนในขั้น 14,620 แล้วเงินเดือนที่จะได้จะปรับเท่าไร และจะอยู่ในกรณีไหน
ความคิดเห็นที่ 5 | โดย คุณsam (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 18:03 น.)
- นาย ค. คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555 รับเงินเดือน 14,300 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2555 จะได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย 1,890 บาท (2.5 ขั้น) รวมได้รับเงิน 16,190 บาท


แล้วกรณีนี้ละครับ ผมเป็นครูหลักสูตร 5 ปี ตำแหน่งครูผู้ช่วย และบรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาด้วยครัย ตอนนี้เงินเดือน 9960 บวกค่าครองชีพได้ 15000 บาท แบบผมนี้เข้าค่ายได้รับการชดเชยไหมครับ ด้วยความสงสัยและงงๆครับ
ความคิดเห็นที่ 6 | โดย คุณkimkim (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 20:26 น.)
บรรจุปี 48 เงินเดือนเท่ากับครูหลักสูตร 4 ปี 15440 เงินเดือนเท่ากับ ครูบรรจุปี 53 จะมีการช่วยเหลืออย่างไรคะ ....เห็นออกมาแล้วกำหนดเงินเดือน ได้เท่ากัน คือ 2 ขั้น แล้วทำไมท่านผู้เกี่ยวข้องไม่พิจารณาจากปีที่บรรจุละคะจึงจะเป็นธรรมมากที่สุดให้กำลังใจครูปี 2547 -2550 บ้างนะคะ
ความคิดเห็นที่ 7 | โดย คุณmanawpeaw (โพสต์เมื่อ 5 พ.ย. 2555 เวลา 21:38 น.)
ถ้าก่อนมกราคม 2555 ได้รับเงินเดือน 14220 บาท จะได้ปรับเท่าไหร่คะ บรรจุ 16 มิย. 51 ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 8 | โดย คุณครูธุรการคนจน (โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2555 เวลา 09:33 น.)
ลูกจ้างก็มีหัวใจเหมือนกันน่ะค่ะ ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหน ความเท่าเทียมอยู่ที่ไหน สงสารลูกจ้างบ้างเถอะค่ะ เดือนนี้เงินเดือนก็ไม่ออก จะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่ารถมาทำงานค่ะ ทำงานไปท้อไปไม่มีกำลังใจที่จะทำงานแล้ว
ความคิดเห็นที่ 9 | โดย คุณttt (โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2555 เวลา 16:51 น.)
ทุกคำถามไม่มีคำตอบ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร นอกจากรอๆๆๆ หนังสือจาก สพฐ.เช่นนั้นหรือ
ความคิดเห็นที่ 10 | โดย คุณครูผู้น้อย (โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2555 เวลา 19:49 น.)
บรรจุ51 นับวันที่จะได้ทำชำนาญการแต่แล้วก็เปลี่ยนแปลงเกณฑ์จาก6 ปีรวมครูผู้ช่วยเป็นไม่รวม ต้องเพิ่มไปอีก 2ปี แถมเงินเดือนเท่ากับรุ่นหลัง สงสารตัวเองและรุ่นพี่ที่บรรจุก่อนเหลือเกิน
ความคิดเห็นที่ 11 | โดย คุณTeacher Pak (โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2555 เวลา 20:04 น.)
ครูที่บรรจุช่วง พรบ.การศึกษา 47 เป็นต้นมา...ควรได้รับการเหลียวแลด้วยครับ
ความคิดเห็นที่ 12 | โดย คุณwat (โพสต์เมื่อ 6 พ.ย. 2555 เวลา 20:47 น.)
ผม บรรจุปี 46 อายุราชการ 9 ปี เงินเดือน 18,970 คนบรรจุหลังเงินเดือนที่ปรับใหม่ ไล่ตามติดๆแล้ว และผมมีโอกาสได้ปรับกับเข้าไหมถ้าไม่ได้ปรับ อายุราชการคงไม่มีความหมายอะไรเลย
ความคิดเห็นที่ 13 | โดย คุณpooh (โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2555 เวลา 12:36 น.)
รบกวนสอบถามค่ะ ผู้ที่รู้ตอบด้วยน่ะค่ะ จบป โท ก่อนบรรจุ ทำมัยไม่ปรับให้อ่ะค่ะ แล้วเรื่องครู 4 ปี กับ 5 ปี อยากถามว่าทำงานแตกต่างกันหรือค่ะ ฐานเงินเดือนถึงแตกต่างกัน
ความคิดเห็นที่ 14 | โดย คุณrin (โพสต์เมื่อ 7 พ.ย. 2555 เวลา 13:28 น.)
บรรจุ45 เงินเดือน19460 ได้รับการดูแลหรือเปล่า น่าจะดุแลกันบ้าง และ สงสัยเหมือนกับความเห็นที่13 ที่สงสัยว่าครู 4 ปี กับ 5 ปี อยากถามว่าทำงานแตกต่างกันหรือคะ ฐานเงินเดือนถึงแตกต่างกัน
ความคิดเห็นที่ 15 | โดย คุณพน (โพสต์เมื่อ 8 พ.ย. 2555 เวลา 23:18 น.)
คนได้เปรียบคือคนบรรจุใหม่ คนเสียเปรียบคือคนที่บรรจุตอนปี 46-48 เหอะๆ ทำไมไม่ให้ 2 ขั้นทุกคนไปเลยจะแบ่งเป็นช่วงทำไม
ความคิดเห็นที่ 16 | โดย คุณฮักนะ...สารคาม (โพสต์เมื่อ 9 พ.ย. 2555 เวลา 20:46 น.)
อย่าคิดอะไรมากเลยครับพวกเรา ยังไงคนที่คิดออกมาก็เห็นครูที่เรียน 5 ปีมาดีกว่าเราเป็นไหนๆ ครู 4 ปี เป็นลูกเมียน้อย ถามหน่อยเหอะถ้าตอนนั้นหลักสูตรให้เรียน5 ปีมีไหมใครที่อยากเป็นครูแล้วไม่เรียน ผมคนนึงล่ะที่จะเรียนมัน การขึ้นเงินเดือนอย่างนี้มันช่างยุติธรรมเหลือเกินนะ ลองคิดเล่นๆนะครับ ผมเป็นครูหลักสูตร 4 ปีบรรจุเมื่อปี 50 เงินเดือน ก.ย. 55 ได้รับ 14220 บาท ทำงานมา 5 ปีเต็มๆ แต่.......ครูหลักสูตร 5 ปี บรรจุเมื่อปี 52 เงินเดือน ก.ย. ที่แล้ว 15020 บาท รวมอายุราชการเขา แค่ 3 ปี แซงเราอย่างไม่เห็นฝุ่น ทั้งที่มาทำงานทีหลังเรา และอีกอย่างการทำงานของเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย เด็กใหม่ครับต้องเข้าใจ ถามท่านที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์อย่างที่กล่าวมานี้ ประสบการณ์การทำงานไม่ได้ช่วยเลยหรือ เอาแค่วุฒิ 5 ปีมาอ้าง มันช่างน่าสงสารครู 4 ปีจังเลย มันกระทบจิตรใจนะครับ เสียความรู้สึกอย่างมาก หมดกำลังใจ ทั้งที่ครู 4 ปีมีประสบการณ์ทำงานตั้งมากมายแต่ท่านไม่หันมองตรงนี้เลย ครู 4 ปีซวยฉิบ....
ความคิดเห็นที่ 17 | โดย คุณwuttichai7 (โพสต์เมื่อ 17 พ.ย. 2555 เวลา 22:18 น.)
ทุกคนที่เป็นข้าราชการครู ต่างก็มาจากการคัดเลือกสรรหา มาจากความพากเพียร อยากให้ท่านที่เกี่ยวข้องในการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูให้ความยุติธรรมและความเหมาะสมกับข้าราชการครู และงบประมาณแผ่นดินที่ต้องจัดสรร ขอให้ข้าราชการครูทุกคนไดรับความยุติธรรมและความเหมาะสมกับการทำงาน การเสียสละที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเรียนกี่ปี ทุกคนก็คือข้าราชการครูเหมือนกัน สุดท้ายขอให้ได้รับความยุติธรรมและเหมาะสมทุกท่านด้วยเถิดครับ

·····

เรื่องอื่นๆ


ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท.รุ่นที่ 2/2557 [อ่าน 790]
สพฐ.ร่อนหนังสือ วอนเขตพื้นที่ชะลอตั้ง ผอ.รร. [อ่าน 1938]
สพฐ.ยันให้ความเป็นธรรม 727ครู กรณีสนามฟุตซอล [อ่าน 746]
อึ้ง เด็กโควต้ากีฬา ถูกรีไทร์เพียบ [อ่าน 1190]
แก้ปัญหากั๊กเก้าอี้ตำแหน่งที่ปรึกษา ศธ.สั่งลดระดับเหลือซี9-ผุดเกณฑ์โชว์ผลงานใน1ปี [อ่าน 550]

·····

จัดทำเว็บไซต์โดย นายอดิศร ก้อนคำ (ครูโจ้)