ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่
หน้าแรก  ข่าวการศึกษา  ครูบ้านนอกBLOG  ห้องสมุดความรู้  เนื้อหาในเว็บไซต์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ เกมส์ game เกม เกมส์มากมาย รวมเกมส์
ข่าว/บทความ > เรื่องราวจากสมาชิก > โครงงานอาชีพ เรื่อง “เกล็ด...มหัศจรรย์”


• โครงงานอาชีพ เรื่อง “เกล็ด...มหัศจรรย์”
+โพสต์เมื่อวันที่ : 22 พ.ย. 2553 เปิดอ่าน : 24099 / 0 ความเห็น


เกล็ด..มหัศจรรย์.....

บทคัดย่อ 

           โครงงานอาชีพ เรื่อง  เกล็ด..มหัศจรรย์ เป็นโครงงานที่นำเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นดอกไม้นานาชนิด ที่สวยสวยงาม เพิ่มคุณค่าให้แก่ขยะ  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงว่า เศษขยะที่เหลือทิ้งเหล่านี้ จะสามารถนำมาสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสำคัญในตกแต่งเครื่องประดับ และของใช้นานาชนิดได้  จุดมุ่งหมายการทำโครงงาน เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา เพื่อประหยัด ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อส่งเสริมความรู้   ความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์   รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความประหยัด ความอดทนรับผิดชอบ   ความขยัน การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าของเกล็ดปลา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

ในการประดิษฐ์ ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้เกล็ดปลาให้สวยงาม ทั้งรูปแบบ และสีสัน จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักเสาะหาของใช้หรือเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมแก่การนำดอกไม้เกล็ดปลาที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว มาประดับ ตกแต่งลงบนของใช้ตามที่คิดหรือออกแบบไว้เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ผู้ผลิตต้องฝึกความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบเครื่องประดับให้ได้อย่างหลากหลาย และ สวยงามทั้งรูปแบบ ขนาด และสีสันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้

ผลที่เกิดจากโครงงานปรากฏดังนี้

                   1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา เช่น ประเภทเครื่องประดับ เข็มกลัดติดเสื้อ ต่างหู ที่คาดผม  กิ๊บติดผม  สร้อยคอ  ประเภทของใช้ เช่น กรอบรูป  กระจก  กล่องใส่นามบัตร ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน  ตะกร้าใส่ของ  แจกันดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาเป็นการเลียนแบบดอกไม้ต่างๆในธรรมชาติ  ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมาย  ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

                   2. นักเรียนรู้จักประหยัด ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน

                   3. นักเรียนความรู้   ความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์   รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   4. นักเรียนมีคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความประหยัด ความอดทนรับผิดชอบ   ความขยัน การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์

                   5. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าของเกล็ดปลา

                   6. นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

ที่มาและความสำคัญ

                เกล็ด..มหัศจรรย์ เป็นชื่อโครงงานที่ตั้งขึ้น ให้เกิดความสนใจ คำว่าเกล็ด คืออะไร คำว่า เกล็ด หมายถึง เกล็ดปลา  ซึ่งเกล็ดปลา เป็นของที่มีในธรรมชาติ เหลือใช้จากการนำเนื้อปลา ไปประกอบอาหาร ถ้าเก็บไว้หรือทิ้งไว้ในสภาพสด ๆ จะมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นของสกปรก ถูกทิ้งเป็นเศษขยะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนึกไม่ถึงว่า เศษขยะที่เหลือทิ้งเหล่านี้ จะสามารถนำมาสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิด ได้อย่างสวยงามและหลากหลาย หากจะมองในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว การนำเอาของเสียเหลือทิ้งที่สลายตัวได้ยาก มาใช้ประโยชน์ทดแทนวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ทำลาย ธรรมชาติ เช่น กระดาษ พลาสติก และเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าเครื่องประดับจากเกล็ดปลา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อนุรักษ์ธรรมชาติโดยแท้ ในปัจจุบันนี้ ได้เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องว่างงานก่อให้เกิด   วิธีการแก้ปัญหา โดยการสร้างอาชีพเสริมขึ้น อาจจะเป็นการขายสินค้า  การปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับขาย  การทำขนม และการทำงานประดิษฐ์ โดยเฉพาะงานประดิษฐ์นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้จำนวนมาก ตัวอย่าง เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม งานประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล  งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ และงานประดิษฐ์จากดอกไม้จากเกล็ดปลา  ซึ่งงานประดิษฐ์จากเกล็ดปลานั้น ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้เกล็ดปลาให้สวยงาม ทั้งรูปแบบ และสีสัน จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ  ออกแบบเครื่องประดับให้ได้อย่างหลากหลาย และ สวยงามทั้งรูปแบบ ขนาด และสีสันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ รูปแบบทั่ว ๆ ไปที่นิยมกัน เช่น ประเภทเครื่องประดับ เข็มกลัดติดเสื้อ ต่างหู ที่คาดผม  กิ๊บติดผม  สร้อยคอ  ประเภทของใช้ เช่น กรอบรูป  กระจก  กล่องใส่นามบัตร ที่ใส่ไม้จิ้มฟัน  ตะกร้าใส่ของ  แจกันดอกไม้ชนิดต่าง ๆ  การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา  จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและโอกาส  ที่จะนำความรู้  ความสามารถ  ทักษะกระบวนการ และความคิดสร้างสรรค์ ไฝ่รู้ ไฝ่เรียน ประหยัดอดออม    มาสร้างสรรค์ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา  จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะจึงคิดจัดทำโครงงานอาชีพ เรื่อง  เกล็ด..มหัศจรรย์   นี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

                   1.เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

                   2. เพื่อประหยัด ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้ระหว่างเรียน

                   3. เพื่อส่งเสริมความรู้   ความสามารถ  ความคิดสร้างสรรค์   รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                   4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความประหยัด ความอดทนรับผิดชอบ         ความขยัน การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์

                   5. เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มมูลค่าของเกล็ดปลา

                   6. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต

สมมุติฐานการทำโครงงาน

                   1.  นำเอาเกล็ดปลาไปเพิ่มมูลค่า โดยการทำเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ ประกอบเป็นประเภทเครื่องประดับ และประเภทของใช้                                 

                   2.  นำเอาผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียน

                   3.  งานประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา เป็นการฝึกประสบการณ์จริง  ที่เป็นพื้นฐานและแนวทางประกอบอาชีพในอนาคต 

ขอบเขตของการทำโครงงาน

                   1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ที่เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2554  และชมรมการงานอาชีพ                      โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม อ.พล จ.ขอนแก่น

                   2.  ตัวแปรที่ศึกษา

                        2.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การประดิษฐ์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้คือเกล็ดปลา 

                       2.2  ตัวแปรตามได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา ประเภทเครื่องประดับ และประเภทของใช้                                     

                   3.  เนื้อหา    

                         เนื้อหาที่ใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้คือ เรื่อง การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา  ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์   โครงงาน  และการทำงานเป็นกลุ่ม

   4.  ระยะเวลาในการทำงาน  ตลอดปีการศึกษา  ปีการศึกษา  2554

นิยามศัพท์เฉพาะ

               1. เกล็ดปลา  หมายถึง  สิ่งที่เหลือใช้จากการนำเนื้อปลา ไปประกอบอาหาร ถ้าเก็บไว้หรือทิ้งไว้ใน สภาพสด ๆ จะมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นของสกปรก ถูกทิ้งเป็นเศษขยะ คุณสมบัติที่ดีเด่นของเกล็ดปลาประการสำคัญ คือ มีความคงทนตกไม่แตก แมลงไม่กัดกิน ไม่ขึ้นรา มีความยืดหยุ่นดัดงอได้บ้าง สีไม่ตก มีลักษณะเป็นมันเงางาม มีประกายมุกแวววาวอยู่ในตัว  ซึ่งสามารถนำมาสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิด และของใช้ ได้อย่างสวยงามและหลากหลาย ใช้ได้ทั้งเกล็ดปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม                                                                                   

2. ดอกไม้เกล็ดปลา  หมายถึง งานฝีมือประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ คือ เกล็ดปลา ซึ่งหาได้ทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามเลียนแบบดอกดอกในธรรมชาติหลากหลายชนิด  ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทำงาน ทำให้เกล็ดปลามีคุณค่าเพิ่มขึ้น  เหมาะสำหรับตกแต่งหรือให้เป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ  เป็นประเภทเครื่องประดับและประเภทของใช้

3. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถเฉพาะของบุคคล เป็นการรวบความคิดและการสร้างสิ่งใหม่ๆ ต้องเป็นสิ่งแปลกใหม่ ยังไม่มีใครคิดมาก่อน

4.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2554 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   1. สามารถนำเกล็ดปลามาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับ  และของใช้ได้

                   2.  การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนได้

                   3. ได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นขั้นตอน และฝึกประสบการณ์จริง ในการประดิษฐ์เกล็ดปลาเป็นชิ้นงานหลากหลายรูปแบบ

                   4. นักเรียนมีคุณธรรม ด้านความพอเพียง ความประหยัด ความอดทนรับผิดชอบ   ความขยัน การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความซื่อสัตย์ใช้เวลาว่างจากให้เกิดประโยชน์ และ คุ้มค่าที่สุด

                   5.  เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมในอนาคต

    การประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา  

เกล็ดปลา เป็นของที่มีในธรรมชาติ เหลือใช้จากการนำเนื้อปลา ไปประกอบอาหาร ถ้าเก็บไว้หรือทิ้งไว้ในสภาพสด ๆ จะมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็นของสกปรก ถูกทิ้งเป็นเศษขยะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนึกไม่ถึงว่า เศษขยะที่เหลือทิ้งเหล่านี้ จะสามารถนำมาสร้างสรรค์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเครื่องประดับตกแต่งนานาชนิด ได้อย่างสวยงามและหลากหลาย

       หากจะมองในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ว การนำเอาของเสียเหลือทิ้งที่สลายตัวได้ยาก มาใช้ประโยชน์ทดแทนวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ทำลาย ธรรมชาติ เช่น กระดาษ พลาสติก และเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ก็จะเห็นได้ว่าเครื่องประดับจากเกล็ดปลา เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อนุรักษ์ธรรมชาติโดยแท้  เป็นการปลูกฝังคุณธรรมในด้านความพอเพียง ความรับผิดชอบ  ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร การทำงานเป็นทีม

            คุณสมบัติที่ดีเด่นของเกล็ดปลาประการสำคัญ คือ มีความคงทนตกไม่แตก แมลงไม่กัดกิน ไม่ขึ้นรา มีความยืดหยุ่นดัดงอได้บ้าง สีไม่ตก มีลักษณะเป็นมันเงางาม มีประกายมุกแวววาวอยู่ในตัว

แนวคิดในการประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา

ผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา  = ความคิดสร้างสรรค์ + ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา
ผลงานผลิตภัณฑ์จากเกล็ดปลา  ที่ดีจะต้องประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 2 ประการ คือ
           1. ผู้ผลิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้เกล็ดปลาให้สวยงาม ทั้งรูปแบบ และสีสัน
            2. ผู้ผลิตจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักเสาะหาของใช้หรือเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบ
ที่เหมาะสมแก่การนำดอกไม้เกล็ดปลา (ที่ได้จัดเตรียมไว้แล้ว) มาประดับ ตกแต่งลงบนของใช้ตามที่คิดหรือออกแบบไว้เป็นการเพิ่มคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น ผู้ผลิตควรต้องฝึกความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบเครื่องประดับให้ได้อย่างหลากหลาย และ สวยงามทั้งรูปแบบ ขนาด และสีสันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้ รูปแบบทั่ว ๆ ไปที่นิยมกัน เช่น เครื่องประดับประเภทโบว์ติดผม เข็มกลัดติดเสื้อ ต่างหู เป็นต้น ส่วนประเภทของใช้ เช่น กรอบรูป กระจก กล่องใส่นามบัตร แจกันต่าง ๆ เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะตัวของเกล็ดปลา

เป็นวัตถุดิบหลักที่หาได้ง่าย มาจากของที่ไร้ค่า  มีความสวยงามแวววาวในตัวเอง  ย้อมสีได้ง่าย และไม่ตกสี  มีความยืดหยุ่นดัดงอได้บ้าง  ดัดงอได้ตามใจชอบ มีความคงทนตกไม่แตก น้ำหนักเบา แมลงไม่กัดกิน ไม่ขึ้นรา สามารถนำมาย้อมสีและอบกลิ่นหอมได้ได้ดีติดทนนาน สีไม่ตก มีลักษณะเป็นมันเงางาม มีประกายมุกแวววาวอยู่ในตัว มดและแมลงต่าง ๆ ไม่รบกวน คงรูปทรงได้ดีจึงนำมาตกแต่งประกอบของใช้ของที่ระลึกชนิดต่าง ๆและเครื่องประดับได้หลากหลาย

เกล็ดปลาที่เหมาะสำหรับทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ควรเป็นเกล็ดปลาที่มีพื้นผิวสาก  ลักษณะของเกล็ดปลาที่มีผิวสาก ขอบเกล็ดบางใส มีสันเป็นแกนหนา พื้นผิวเกล็ดมีลักษณะสากมือเมื่อสัมผัส เนื่องจากมีหนามเล็กๆ โดยเฉพาะบริเวณแกนกลางของเกล็ด หนามที่ผิวเกล็ดช่วยให้เกล็ดดูดซึมสีและกลิ่นได้ดีติดทนนาน ส่วนสันที่เป็นแกนหนา ช่วยให้เกล็ดปลามีคุณสมบัติในการคงรูปทรง เกล็ดปลาที่อยู่ในกลุ่มนี้และมีปริมาณมากพอที่จะนำมาทำในเชิงการค้า ได้แก่ เกล็ดปลากะพง  ปลาครืดคราด ปลากระบอก เป็นต้น

ขั้นตอนในการประดิษฐ์เกล็ดปลา

                1.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

                2.  การเตรียมเกล็ดปลา

                3.  การย้อมสีเกล็ดปลา 

                4.  การอบกลิ่นเกล็ดปลา

                5.  การออกแบบดอกไม้ และการนำไปประกอบเครื่องประดับและของใช้

                6.  การประกอบเกล็ดปลาเป็นดอกไม้ชนิดและขนาดต่างๆ

7.  การประกอบดอกไม้เกล็ดปลาลงบนเครื่องประดับสิ่งของเครื่องใช้

8.  การประเมินปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพ

การเตรียมเกล็ดปลา

 เกล็ดปลาเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย ได้จากปลาชนิดต่าง ๆ ที่เรานำมาประกอบอาหารประจำวันหรืออาจหาได้จากร้านค้าปลาสดที่ตลาดทั่วไป เมื่อได้มาแล้วทำตามลำดับ ดังนี้

การทำความสะอาดเกล็ดปลา

 1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดเกล็ดปลาได้แก่ กะละมัง น้ำยาล้างจาน ตะแกรงหรือกระด้งสำหรับตาก น้ำ

2. แยกเกล็ดปลาแต่ละชนิดออกจากกัน เพราะเกล็ดปลาแต่ละชนิด จะมีขนาดและรูปทร

เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป
               3. นำเกล็ดปลามาล้างน้ำธรรมดาให้สิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ติดมาออก ประมาณ 2-3 ครั้ง
  ล้างด้วยเกลือเม็ด เพื่อลดกลิ่นคาว และเมือกปลา

4. นำเกล็ดปลาแช่น้ำยาล้างจาน 1 คืน (เพื่อให้เศษหนังปลาหลุด   ออกง่าย) แล้วล้างออก

5. นำน้ำยาล้างจานเทลงไปพอสมควรแล้วคนให้ทั่ว นำเกล็ดปลาล้างด้วยน้ำยาล้างจาน 2-3 ครั้ง

 6. ล้างด้วยน้ำสะอาดอีก 2-3 ครั้ง จนเห็นว่าเกล็ดปลาขาวดีสะอาดดี

  7. นำขึ้นผึ่งลมให้แห้ง เตรียมย้อมสีต่อไป

การย้อมสีเกล็ดปลา

1.  เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการย้อมสี ได้แก่ กระติกน้ำร้อน  สีย้อมผ้า

กะละมังเล็ก น้ำ ถ้วยเคลือบ ตะแกรงหรือกระด้งสำหรับตาก

2.  นำเกล็ดปลาแช่น้ำ นาน 5  นาที   แล้วนำขึ้นใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ

3.  เทสีที่ต้องการย้อมใส่ถ้วยเคลือบเติมน้ำอุ่นคนให้ละลาย

4.  ใส่น้ำครึ่งกะละมัง คนให้เข้ากัน

5.  นำเกล็ดปลาแช่ในกะละมังให้น้ำสีท่วมเกล็ดปลา แช่ไว้ประมาณ 15 นาที

6.  นำเกล็ดปลาขึ้นดูสีตามต้องการ ถ้าต้องการสีเข้มให้แช่นานหรือใส่สีปริมาณมาก

ถ้าต้องการสีอ่อน แช่ไว้ 5-10 นาทีหรือใช้สีปริมาณน้อย 

7.  นำขึ้นล้างน้ำเปล่าอีกครั้ง แล้วจึงนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิท

8.  ตากเกล็ดปลาในที่ร่มให้แห้ง

9.  ถ้าต้องการสีกระ ให้นำเกล็ดปลาไปแช่น้ำเปล่าสักครู่แล้วนำขึ้นมาผึ่งในกระดาษ

หนังสือพิมพ์แผ่เกล็ดปลาให้กระจาย แล้วจึงละลายสีที่ต้องการให้เข้มมากเป็นพิเศษ ใช้แปรงจุ่มสีแล้วใช้ไม้กรีดที่แปรงลงบนเกล็ดปลาที่กระจายไว้ สีที่ติดเกล็ดเป็นจุดๆ แล้วปล่อยให้เกล็ดปลาแห้ง

การอบกลิ่นเกล็ดปลา 

                1.  ใส่เกล็ดปลาที่ตากแห้งแล้วลงในหม้อหรือภาชนะที่มีฝาปิด หรือถุงพลาสติก

2.  ใช้สำลีชุบน้ำหอม ใส่ในหม้อ หรือถุงพลาสติก

3.  ปิดฝาหม้อ หรือรัดปากถุง ไว้ 1 คืน  เก็บใส่ถุงพลาสติก รัดปากให้แน่น เพื่อรอการประดิษฐ์

         การเลือกเกล็ดปลาสำหรับงานประดิษฐ์  สามารถใช้ได้กับปลาที่มีเกล็ดทุกชนิด  ปลาเกล็ดเล็ก  ปลาเกล็ดใหญ่ทั้ง น้ำเค็ม  น้ำจืด  โดยเลือกให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราต้องการประดิษฐ์
                   ดอกกุหลาบควีน, ดอกคาร์เนชั่น, ดอกดาวเรือง, ดอกดาหลา  ดอกทานตะวัน  ดอกกล้วยไม้, ดอกบัวสวรรค์ 

 
 
 

ให้คะแนนข่าว/บทความนี้

ไม่มีความเห็น
 
 

 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [18]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ [28]
จัดหนัก!! แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย ตำแหน่ง Call Center ข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส. พร้อมเฉลย [32]
แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 ลองดูคะ แนวข้อสอบสรรพากร พร้อมเฉลย 2557 ยากกว่าที่คิด Top view แนวข้อสอบกรมสร [41]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โดยการใช้กิจกรรมที่หลากหลาย [31]

 
กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 0 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 3] 1 2

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์

New Games Here!
เกมส์เศรษฐีnew
เกมส์เศรษฐี เกมส์นี้สนุกมาก ได้วางแผน ลองเล่นกันดูนะจ๊ะ
เกมส์ราชานักเต้นnew
เกมส์ราชานักเต้น เกมส์นี้เราจะต้องยกกองทัพทั้งหมดที่ทำศึก มาเต้นกันอย่างเมามันส์ โดยต้องกดให้ตรงจังหวะ ตามเพลงที่กำหนดให้
เกมส์จับคู่ขนมปังปิ้งnew
เกมส์จับคู่ จับคู่ขนมปังปิ้ง เกมส์นี้เราจะต้องจับคู่เมนูอาหารสุดอร่อยที่เหมือนกัน ที่สามารถเชื่อมโยงกันไปหาได้ ให้หมด ในเวลาที่จำกัด
เกมส์ทำพิซซ่าnew
เกมส์ทำพิซซ่า มาเล่นเกมส์พิซซ่าออนไลน์กัน ลองหัดทำพิซซ่าทีละขั้นตอนจนเสร็จน่ะค่ะ
เกมส์ไม้กระดานnew
เกมส์เด็ก เกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน มาเล่นไม้กระดกกันเถอะ ใช้เมาส์ในการบังคับทิศทาง บังคับทิศทางไม้กระดานเพื่อรับหนูน้อยเกมส์ไม้กระดาน เกมไม้กระดาน
More Games Click!!

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย     

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.

Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม

เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory
การจัดอันดับของ Stats in Thailand

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าใน

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com
Email2 : kroobannokdotcom@gmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม