ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > ข่าวดี!! คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ./หน่วยการเรียน

ข่าวดี!! คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ./หน่วยการเรียน

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2561 เปิดอ่าน : 9,379 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

ข่าวดี!! คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ./หน่วยการเรียน

Advertisement

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภาจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภทนิติบุคคล โดยออกแบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 20 นาที มีเนื้อหาตามกรอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้

1.การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
2.การมีวินัยต่อตนเอง
3.การพัฒนาตนเอง
4.การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณา
5.แนวทางการลงโทษศิษย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และ
6.การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์

ทั้งนี้จะจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ภายใน 45 วัน

ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และ www.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561 โทร 0-2280-2735 อีเมล promoteethicsc@gmail.com


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561


คุรุสภาให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาจัดโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์   โดยการจัดสรรเงินอุดหนุน ประจำปี 2561 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา และความเป็นผู้มีจิตวิญญาณแห่งของความเป็นครูผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นของจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการปฏิสัมพันธ์ของบทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ประเภทกลุ่มบุคคลจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/เป็นคณาจารย์หรือนักวิชาการ สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/เป็นนิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์/ประชาชนทั่วไป และ 
2) ประเภทนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิทางศาสนาหรือทางการศึกษา (ที่ไม่แสวงหาผลกำไร) 
 
ขอบเขตของการดำเนินงาน ให้ออกแบบบทเรียนออนไลน์ จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ มีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 20 นาที โดยมีเนื้อหาตามกรอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 หัวข้อ ดังนี้
               หัวข้อที่ 1 การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือเสพสิ่งเสพติดหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพหรือประพฤติผิดทางชู้สาว 
               หัวข้อที่ 2 การมีวินัยต่อตนเอง ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ศิษย์ได้รับ การพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล 
               หัวข้อที่ 3 การพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ การนำเทคนิคด้านวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับมาจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
               หัวข้อที่ 4 
การให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกาลังความสามารถและเสมอภาค 
               หัวข้อที่ 5 
แนวทางการลงโทษศิษย์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  
               หัวข้อที่ 6 
การเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์ ด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชยและให้กาลังใจอย่างกัลยาณมิตร ให้ศิษย์ได้มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเอง  
 
ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องออกแบบระบบกิจกรรมการเรียน บนแหล่งการเรียนออนไลน์ที่ใช้รูปแบบคลาวด์เป็นฐาน (Cloud Based Platform) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมการเรียน ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด สามารถเสนอโครงการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ทั้ง 6 หัวข้อ แต่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ หน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท และผลการพิจารณาของคณะทำงานให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ 
 
ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องใช้บัญชี Google (@kurupatana.ac.th) ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/e-online-ksp-2561 โดยแนบแบบเสนอโครงการฯ ตามประเภทที่สมัคร บันทึกเป็นไฟล์ .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนา www.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561 บทเรียนออนไลน์ที่ได้รับทุนอุดหนุนฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคุรุสภาแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทร 0 2280 2735 หรือทาง e-mail : promoteethicsc@gmail.com
 
 

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> ข่าวดี!! คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ./หน่วยการเรียน , , ข่าวดี!! , คุรุสภาอุดหนุนสร้างแหล่งเรียนรู้6หมื่นบ. , หน่วยการเรียน << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡
องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.รร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน☕ 14 ก.ค. 2561
องค์กรผู้บริหารมัธยม หนุนยกเลิก ‘สอบ’ผอ.รร. ใช้ ‘คัดเลือก’แทน
เปิดอ่าน 10,008 ครั้ง
ถกแต่งตั้งผอ.รร. 4 พันตำแหน่ง ศธ.เล็งใช้ ‘คัดเลือก’ แทนสอบ มอบกศจ.แต่งตั้ง☕ 14 ก.ค. 2561
ถกแต่งตั้งผอ.รร. 4 พันตำแหน่ง ศธ.เล็งใช้ ‘คัดเลือก’ แทนสอบ มอบกศจ.แต่งตั้ง
เปิดอ่าน 18,031 ครั้ง
แก้เกณฑ์เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา☕ 14 ก.ค. 2561
แก้เกณฑ์เฟ้นผู้บริหารสถานศึกษา
เปิดอ่าน 15,430 ครั้ง
‘หมอธี’ จัดทัพซี 10 ศธ.แย้มสลับซี 11 ต้องมีเหตุผล☕ 14 ก.ค. 2561
‘หมอธี’ จัดทัพซี 10 ศธ.แย้มสลับซี 11 ต้องมีเหตุผล
เปิดอ่าน 5,034 ครั้ง
ฟันธง!! งบซื้อครุภัณฑ์ ม.ต้น 279 ล.ล็อกสเปค-มีใบแทรกระหว่างทาง☕ 14 ก.ค. 2561
ฟันธง!! งบซื้อครุภัณฑ์ ม.ต้น 279 ล.ล็อกสเปค-มีใบแทรกระหว่างทาง
เปิดอ่าน 4,059 ครั้ง

Advertisement
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
เปิดอ่าน 12,396 ครั้ง
สรุปสูตรวงรีสรุปสูตรวงรี
เปิดอ่าน 67,857 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
เปิดอ่าน 18,628 ครั้ง
เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)เทคโนโลยีคัดกรองตัวอ่อน ความหวังใหม่ของคนอยากมีลูก (ปลอดโรคทางพันธุกรรม)
เปิดอ่าน 7,152 ครั้ง
โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!โหงวเฮ้งดี เปลี่ยนได้ไ่ม่ยาก!
เปิดอ่าน 9,024 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
  ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ครูอดิศร ก้อนคำ
  ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

  Tel : 081-3431047

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email1 : kornkham@hotmail.com

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

  Google+
  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม