ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2558 เปิดอ่าน : 8,576 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557

Advertisement

ช่วงนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการยังตื่นเต้นไม่จางหายจากเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงแบบฟ้าผ่าด้วยอำนาจพิเศษของ คสช.

พร้อมกันนั้นยังมีการตรวจสอบชำระสะสางการดำเนินงานของบอร์ดต่างๆ เช่น คุรุสภา สกสค. และองค์การค้าฯ ด้วยมาตรการที่เฉียบขาด เล่นเอาระส่ำกันไปทั้งบางนั้น

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่เถียงว่าที่ย่ำแย่ก็พอมี แต่ที่ดีก็ดีใจหาย ดูตัวอย่างจากการคัดเลือก ข้าราชการดีเด่น ในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อต้นเดือนเมษายน ปรากฏว่ามีมาจากกระทรวงศึกษาธิการแทบจะมากที่สุดก็ว่าได้

คือสามารถคัดเลือกสรรหามาได้ทุกหน่วยงาน นับตั้งแต่

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางชลรส นงค์ภา นายโกวิท คูพะเนียด นายสุนทร บุญสถิต
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน-นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ศิษฎ์ เสียงเสนาะ นายฉัตรชัย แก้วจันทา นายธวัช ครูวรรณะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา-นางเรณู สันตโยภาส นางธัญญรัตน์ ลัคนาลิขิต
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-นางสาวดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดิ์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา-นายจักรกฤษณ์ ลิมปิษเฐียร นางสาวปาณิสรา ช่วยบำรุง
ของมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีเข้ามาให้ยกย่องกันเพียบ เริ่มจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-รศ.อำไพรวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ นายไพวัลย์ จันทะ-พาหะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-รศ.ชลัยพร อมรวัฒนา ผศ.ณัฏฐา ทองจุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น-รศ.ขนิษฐา นันทบุตร นางอัญชลี หนักแน่น นายบุญบาล คำกุ้ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-รศ.นิพนธ์ ธีรอำพน นางประไพ อินตา
มหาวิทยาลัยทักษิณ-นางประไพ อินตา นางสาวอุบลศรี อรรถพันธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-นายสุวัฒน์ รอดริน นายเชิด ตาดคร้าม
มหาวิทยาลัยนเรศวร-ผศ.ธีระชัย บงการณ์ นางสุปราณี บัวงามดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นางพรทิพย์ โรจนพิทยากร นางประทุมจรรยา จิ๋วทองคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-นางอรพินธุ์ คนึงสุขเกษม นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา-ผศ.ชมพูนุช ปัญญ–ไพโรจน์ ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล-นางชุลีพร วชิรธนากร นางสาวปิยะรัตน์ กุลอัก นางสุนันท์ ชื่นจิตต์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ผศ.น้อย เนียมสา นางพรทิพย์ พันธุมชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-รศ.ชจักรพงษ์ พิมพ์พิมล นายเกษตร แสนวาสน์
มหาวิทยาลัยศิลปากร-รศ.สิทธิพร ภิรมย์รื่น นายพงศ์สิน จารุธนโรจน์ทวี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-ผศ.ประกาศ สว่างโชติ นายเศียร บัวแก้ว นางผอบ แก้วสุวรรณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-ผศ.ยุพาวรรณ ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช-รศ.ลาวัลย์ หอนรัตน์ นางอรนุช กาญจนประกร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-รศ.ปราโมทย์ วาดเขียน นายจริณ อ๊อดวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี-นายปรีดา บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ-รศ.ไพรินทร์ กปิลานนท์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-รศ.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ผศ.กาญจนา พยุหะ
มหาวิทยาลัยนครพนม-นายอดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีข้าราชการดีเด่นที่ได้รับการยกย่องในวันข้าราชการพลเรือนอีกมากมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี-นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์-ผศ. กตัญญู แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-รศ.พรเพ็ญ โชชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ผศ.ยุพดี พิลาศลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-ผศ.รณิดา ปิงเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่-ผศ.อนุวัติ ศรีแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี-ผศ.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-นายพรชัย ตัณฑโอกาส
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-ผศ.สุวิมล ตั้งประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช-ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์-ผศ.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร-ผศ.ประจักษ์ ไม้เจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา-ผศ.จรูญ รัตนกาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม-ผศ.มงคล อักษรดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี-ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์-รศ.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต-รศ.ประภาศรี อึ่งกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ผศ.สมสงวน ปัสสาโก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-นครินทร์-รศ.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง-นายปรีชา ไชยโย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย-นายอุทิศ คำบูชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์-นางพิชญาภรณ์ เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ-ผศ.สหัสา พลนิล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร-ผศ.สมจิตต์ รัตนอุดมโชค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา-ผศ.เปรมใจ เอื้ออังกูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-รศ.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี-ผศ. สมทรง นุ่มนวล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ -นางสาวจงกิจ วงษ์พินิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี-ผศ.ชลวิชชุ์ ยุวชิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-นางศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-ผศ.ปทุมทิพย์ ปราบพาล ผศ.สุชาดา ภู่สิทธิกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี-ผศ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ นายสมศักดิ์ ทองแย้ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ นายกฤษฎา บุญชู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย-รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล ผศ.นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายสำรวล กิจโสภณ นางสาวราตรี ศิริวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก-ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ นางภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา-ผศ.อุทิน คุณาแจ่มจรัส ผศ.วาสนา สายมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-ผศ.วันทนา อมตาริยกุล นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นางจิรัชยาพร ยิ้มประดิษฐ์
สำหรับข้าราชการดีเด่นของหน่วยงานอื่นๆในกระทรวงต่างๆถ้ามีโอกาสจะนำมาเสนอเป็นระยะเพื่อศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิที่ควรค่าแก่การยกย่อง.

“ซี.12”

ที่มา: http://www.thairath.co.th  

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> รายชื่อข้าราชการดีเด่น ศธ. ประจำปี พ.ศ. 2557 , , รายชื่อข้าราชการดีเด่น , ศธ. , ประจำปี , พ.ศ. , 2557 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศธ.เคาะ ก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์☕ 12 พ.ค. 2564
ศธ.เคาะ ก.ย.นี้ได้ร่างหลักสูตรสมรรถนะฉบับสมบูรณ์
เปิดอ่าน 1,152 ครั้ง
สมศ.ชวนอบรมแนวทางการประเมินช่วง COVID-19 ผ่านออนไลน์ครั้งที่ 2☕ 11 พ.ค. 2564
สมศ.ชวนอบรมแนวทางการประเมินช่วง COVID-19 ผ่านออนไลน์ครั้งที่ 2
เปิดอ่าน 999 ครั้ง
ศธ. เร่งสำรวจ รายชื่อครูรายจังหวัด นำเข้าระบบฉีดวัคซีนโควิด☕ 11 พ.ค. 2564
ศธ. เร่งสำรวจ รายชื่อครูรายจังหวัด นำเข้าระบบฉีดวัคซีนโควิด
เปิดอ่าน 2,596 ครั้ง
ศธ.ผุดเว็บไซต์"ครูพร้อม"รับมือก่อนเปิดเทอม☕ 11 พ.ค. 2564
ศธ.ผุดเว็บไซต์"ครูพร้อม"รับมือก่อนเปิดเทอม
เปิดอ่าน 8,124 ครั้ง
ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.☕ 11 พ.ค. 2564
ศธ.ส่งชื่อครูกว่า 6 แสนคนฉีดวัคซีนก่อนเปิดเรียน 1 มิ.ย.
เปิดอ่าน 4,512 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน3 สิ่ง ควรเลี่ยง เมื่อให้ญาติยืมเงิน
เปิดอ่าน 9,796 ครั้ง
ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์ไทยมีสิทธิ์เจอ แผ่นดินไหวเกิน 6 ริกเตอร์
เปิดอ่าน 8,846 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
เปิดอ่าน 17,546 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
เปิดอ่าน 17,131 ครั้ง
ว่านหางช้างว่านหางช้าง
เปิดอ่าน 11,758 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ