ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > กอปศ.แถลงผลงาน 1 ปี ปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมเผยความคืบหน้า พ.ร.บ.ต่างๆ ด้านการศึกษา

กอปศ.แถลงผลงาน 1 ปี ปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมเผยความคืบหน้า พ.ร.บ.ต่างๆ ด้านการศึกษา

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2561 เปิดอ่าน : 7,891 ครั้ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน

กอปศ.แถลงผลงาน 1 ปี ปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมเผยความคืบหน้า พ.ร.บ.ต่างๆ ด้านการศึกษา

Advertisement

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวในการแถลงผลงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี กอปศ.ว่า ผลงานในรอบ 1 ปี ของ กอปศ.ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของวาระการดำเนินงาน ที่ผ่านมาวิกฤตการศึกษาไทยมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาความเป็นเลิศ ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้ ปัญหาประสิทธิภาพ ระบบบริหารงานที่ขาดอิสระ และขาดความคล่องตัว การปฏิรูปจำเป็นต้องพิจารณาบทบาทของภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคปฏิบัติการ คือโรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยบริการวิชาการต่างๆ ทั้งหมดนี้ต้องปฏิรูปสร้างความร่วมมือทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน

นพ.จรัสกล่าวอีกว่า การวางแผนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องปรับแก้มีหลายส่วน ได้แก่ 1.การเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ นักเรียน ครู โรงเรียนต้องมีอิสระในการบริหารจัดการ 2.การรวมโรงเรียนที่เป็นพื้นที่นวัตกรรม เพื่อให้คล่องตัว โดยความช่วยเหลือของสถาบันหลักสูตร และการเรียนการสอนแห่งชาติ และ Digital Learning Platform ในส่วนการเชื่อมโยงการศึกษากับอาชีพ การศึกษาเพื่อดำรงชีวิต การศึกษาเพื่ออาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง อาชีวศึกษา ต้องดูความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับโลกของงานอาชีพ ต้องมีกลไลตลาดเป็นเครื่องมือ และช่วยปลดล็อกระบบราชการ ในส่วนของการปฏิรูปอุดมศึกษา จะต้องเปลี่ยนเป็นอุดมศึกษา 4.0 และต้องผลิตฐานความรู้ และนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ คือ 1.ต้องมีนโยบายชาติด้านอุดมศึกษา และแผนการศึกษาชาติด้านอุดมศึกษา 2.การสร้างอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา และ 3.การกำกับคุณภาพการศึกษา

นพ.จรัสกล่าวต่อว่า การปฏิรูปการศึกษาในขณะนี้ กอปศ.จัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาไทยซึ่งรองรับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน แผนนี้กำหนดสิ่งที่ต้องทำในระยะ 2 ปี และกำหนดสิ่งที่ต้องทำภายหลังหมดวาระแล้วอีก 3 ปี จากนั้นจะเป็นแผนปฏิรูประยะ 10 ปี และ 20 ปี แผนนี้จะอยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ซึ่งจะเสร็จภายใน 1-2 เดือน ส่วน พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้เเล้วคือ พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ในส่วนของ พ.ร.บ.พัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ร่าง พ.ร.บ.เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. … ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อย และเสนอรัฐบาลเเล้ว และขณะนี้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. … ยกร่างเสร็จเเล้ว และพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

“ปีต่อไป กอปศ.มีแผน Quick Win คือสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนในระยะเวลาสั้น ได้แก่ Digital Learning Platform ให้ความรู้นักเรียนทั่วประเทศ Quick Win ต่อมาคือการบุกเบิกให้เกิดพื้นที่นวัตกรรมต่างๆ” นพ.จรัส กล่าว

นายไกรยศ ภัทราวาท เลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการทั้งใน เเละต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทำกรอบภารกิจการดำเนินงานของกองทุน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 4 ภูมิภาค และยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอแก่ กอปศ.เรียบร้อยเเล้ว

นายศิริเดช สุชีวะ ประธานคณะอนุกรรมการครูและอาจารย์ กล่าวว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานดังนี้ การผลิตครู ให้มีหน่วยงานกำหนดนโยบายวางแผนการผลิตครู และจัดทำระบบข้อมูลครู เป็นต้น ระยะเวลาที่เหลือ คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 2.ปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราบการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 3.ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ 4.ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

นางยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอน กล่าวว่า เน้นการปรับปรุงการเรียนการสอนเกี่ยวกับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยพัฒนาเครื่องมือ ส่วนเรื่องที่จัดการเรียนการสอนของนักเรียนกลุ่มพิเศษ จัดระบบให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนการสอนแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พัฒนาระบบเทียบเคียง และเทียบโอน ขณะนี้ยกร่างเสร็จแล้ว รอเสนอรัฐบาลต่อไป

“ช่วง 1 ปีข้างหน้า จะติดตามพระราชกฤษฎีกา และการนำไปใช้ เพราะกฎหมาย เเละการอนุมัติหลักสูตรเป็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขั้นต้นจะหาแนวทางบูรณาการหน่วยต่างๆ ไว้ด้วยกัน และปฏิรูปเรียนรู้ด้วยดิจิทัล หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ เพื่อให้ครูเข้าถึงทรัพยากรความรู้ การจัดการเรียนรู้ และ กอปศ.เสนอให้ปรับการทดสอบโอเน็ต ควรให้ใช้วิธีการสุ่มสอบ และพัฒนาแบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ” นางยุวดี กล่าว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา กล่าวว่า การปฏิรูปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คณะอนุกรรมการฯ ได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวมงานวิจัยต่างๆ จนได้ข้อมูลระดับหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็น จัดทำเป็นรายงานการศึกษา หารือความคิดเห็นในการปรังปรุงโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ ได้กำหนดประเด็นให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ 2 แนวทาง ดังนี้ 1.เสนอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการมอบอำนาจจากส่วนกลางไปสถานศึกษาที่มีความพร้อม และ 2.เตรียมเสนอร่างกฎหมายใหม่ให้รองความมีอิสระในการบริหารการจัดการของสถาศึกษาต่อไป


ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> กอปศ.แถลงผลงาน 1 ปี ปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมเผยความคืบหน้า พ.ร.บ.ต่างๆ ด้านการศึกษา , , กอปศ.แถลงผลงาน , 1 , ปี , ปฏิรูปการศึกษาไทย , พร้อมเผยความคืบหน้า , พ.ร.บ.ต่างๆ , ด้านการศึกษา << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!

≡ เรื่องล่าสุดในหมวดหมู่นี้ ≡
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ☕ 20 ก.ค. 2561
ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
เปิดอ่าน 6,011 ครั้ง
สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน☕ 19 ก.ค. 2561
สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก ยอดพุ่งกว่า 3 หมื่นคน
เปิดอ่าน 5,053 ครั้ง
เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู☕ 19 ก.ค. 2561
เล็งฟื้นระบบครูประถมศึกษาแก้ขาดครู
เปิดอ่าน 9,662 ครั้ง
ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา"ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ☕ 19 ก.ค. 2561
ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา"ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ
เปิดอ่าน 8,888 ครั้ง
ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561☕ 18 ก.ค. 2561
ผลประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
เปิดอ่าน 9,805 ครั้ง

Advertisement
Advertisment

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
เปิดอ่าน 6,458 ครั้ง
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้นแว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 6,157 ครั้ง
เรื่องของ "ชะอม"เรื่องของ "ชะอม"
เปิดอ่าน 9,522 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.5 โดย สสวท.
เปิดอ่าน 3,339 ครั้ง
แนะวิธีกัน"แมงมุมหม้ายน้ำตาล"พิษร้ายกว่างูเห่า3เท่า ไม่มีเซรุ่มถอนพิษ แนะวิธีกัน"แมงมุมหม้ายน้ำตาล"พิษร้ายกว่างูเห่า3เท่า ไม่มีเซรุ่มถอนพิษ
เปิดอ่าน 6,973 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 •  
   
  สนามเด็กเล่น
  เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
  หมวดหมู่เนื้อหา
  [ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]
  ข่าวล่าสุด

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
  ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ครูอดิศร ก้อนคำ
  ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

  Tel : 081-3431047

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email1 : kornkham@hotmail.com

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

  Google+
  ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
  ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม