ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2565 เปิดอ่าน : 3,564 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล
Advertisement

จดหมายเปิดผนึก ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ​​​​​ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง​ ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับคดีฟุตซอล ​​​​​​
เรียน​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง​ ที่ กค ๐๔๑๕.๔/​ล ๑๗๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕


ตามที่ ป.ป.ช. ได้ตั้งข้อกล่าวหาและได้ชี้มูลความผิดบรรดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามคำสั่งลงโทษไล่ออก กรณีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำสนามฟุตซอล และขณะนี้กรณีกำลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนของ ป.ป.ช.อีกหลายจังหวัด หลายสิบราย ความแจ้งแล้วนั้น สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.พ.บ.ค.) ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาหลักที่ ป.ป.ช.ได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้และได้ชี้มูลความผิดคือเรื่องการกำหนดราคากลาง การได้มาซึ่งราคากลาง การสั่งซื้อแผ่นพื้นยางปูพื้นสนามที่มีการสั่งซื้อแผ่นพื้นที่มีคุณสมบัติใช้ในร่มแต่ได้นำไปใช้กลางแจ้ง โดยเรื่องนี้ผู้มีอำนาจได้มีการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายและเสนอกรมบัญชีกลางพิจารณาวินิจฉัยสั่งการให้มีการชดใช้ค่าเสียหาย บัดนี้กรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. กรณีการกำหนดราคากลางโดยที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น กรมบัญชีกลางพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าโรงเรียนได้รับเอกสารราคากลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการลงนามในเอกสารดังกล่าวโดยผู้เกี่ยวข้องแล้ว และมีช่องว่างเว้นที่ไว้ให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่พัสดุลงนามและได้เสนอกลับไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้ลงนามรับรองแบบรูปรายการและราคากลาง กรณีนี้กรมบัญชีกลางเห็นว่าการที่โรงเรียนไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อแต่ไม่ถึงขั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

​๒. กรณีนำแผ่นยางสังเคราะหก์ (EVA)ที่ใช้งานในร่มไปใช้กับงานกลางแจ้ง กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าแผ่นยางทุกด้านมีลักษณะคล้ายตัวจิ๊กซอว์ที่สามารถประกอบเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิท สามารถเคลื่อนย้ายและถอดเก็บได้ (ราคาแต่ละชิ้นไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) จึงจัดเป็นวัสดุ ซึ่งไม่เข้าข่ายในการคำนวณความเสียหายตามหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิดที่กระทรวงการคลังกำหนด(เนื่องจากราคาแต่ละชื้นไม่เกินห้าพันบาท) กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหาย ให้ยุติเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีนำแผ่นยางสังเคราะห์ (EVA) ที่ใช้งานในร่ม ไปใช้กับงานกลางแจ้ง

๓.สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เคยส่งทีมงานฝ่ายกฎหมายเดินทางไปให้ความช่วยเหลือดูแลให้แนวทางในการต่อสู้คดีให้กับบรรดาผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในการก่อสร้างสนามฟุตซอลหลายจังหวัด พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู ได้กระทำการอย่างสุจริต ไม่พบพฤติกรรมทุจริตแต่อย่างใด อีกทั้งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอัมพร พินะสา) ก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อว่าตนต้องลงนามลงโทษไล่ออกข้าราชการร่วมร้อยรายด้วยน้ำตาข้อหาทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอล ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าบรรดาผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนไม่ได้กระทำการทุจริต

​ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงขอความเมตตาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

​๑. ให้นโยบายต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบว่าหากมีข้อกล่าวหาทั้งกรณีเรื่องการก่อสร้างสนามฟุตซอลและเรื่องอื่นๆที่คล้ายกัน ในประเด็นลักษณะเช่นนี้ให้สั่งการยุติเรื่องทั้งทางวินัย ทางละเมิด และทางอาญา

​​​​​​​​​​​​​๒. แจ้งให้ ป.ป.ช.ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๓. หากมีเรื่องลักษณะเช่นนี้และ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลว่าเป็นทุจริต แล้ว ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีอำนาจสั่งลงโทษ ให้สั่งลงโทษในระดับไม่สูงกว่าปลดออกจากราชการ เพื่อให้มีโอกาสได้รับบำเหน็จบำนาญและมีโอกาสต่อสู้คดีในชั้นศาลและกลับเข้ารับราชการ

๔. กรณีกล่าวหาเรื่องทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลและเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของ​ ก.ค.ศ. นั้น ขอให้พิจารณาลดระดับโทษเป็นปลดออกจากราชการและให้พิจารณาโดยเร็วเพื่อผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ได้มีโอกาสรับเงินบำเหน็จบำนาญเลี้ยงชีพในระหว่างรอการพิจารณาของศาลปกครอง ต่อไป

​จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส.พ.บ.ค.)
โทร ๐๘๓-๒๖๕๒๖๙๓ 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565

ด่วนที่สุด! สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
เปิดอ่าน 20,585 ครั้ง
กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์

กรอบมาตรฐานการจัดกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์
เปิดอ่าน 9,979 ครั้ง
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
เปิดอ่าน 1,694 ครั้ง
ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 13,408 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
เปิดอ่าน 15,207 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 29,837 ครั้ง
สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.

สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.
เปิดอ่าน 3,186 ครั้ง
ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 15,991 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 6,445 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
เปิดอ่าน 11,012 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
เปิดอ่าน 10,534 ครั้ง
มาแล้ว! บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1,275 คน)

มาแล้ว! บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (1,275 คน)
เปิดอ่าน 18,622 ครั้ง
คุรุสภาจัดประกวด "บทเพลง" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวด "บทเพลง" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท
เปิดอ่าน 9,275 ครั้ง
รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการประกันคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 1 (1/2565)
เปิดอ่าน 11,573 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)

ข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย (สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 18,186 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย
กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย
เปิดอ่าน 4,943 ☕ 22 มิ.ย. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.เร่งคลอดปฏิทินรับสมัคร-สอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา ให้ทันบรรจุ1 ต.ค."เลขาฯกพฐ."การันตรี ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือ
สพฐ.เร่งคลอดปฏิทินรับสมัคร-สอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา ให้ทันบรรจุ1 ต.ค."เลขาฯกพฐ."การันตรี ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือ
เปิดอ่าน 438 ☕ 7 ก.ค. 2565

"อัมพร" สั่งสำรวจโรงเรียนสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง พร้อมเตรียมเกลี่ยอัตรากำลังลอตใหญ่ เน้นดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อน 1 ต.ค.
"อัมพร" สั่งสำรวจโรงเรียนสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง พร้อมเตรียมเกลี่ยอัตรากำลังลอตใหญ่ เน้นดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อน 1 ต.ค.
เปิดอ่าน 2,042 ☕ 6 ก.ค. 2565

"บิ๊กตู่" ห่วงโครงการพาน้องกลับมาเรียนหยุดชะงัก แนะศธ.ทำยั่งยืน
"บิ๊กตู่" ห่วงโครงการพาน้องกลับมาเรียนหยุดชะงัก แนะศธ.ทำยั่งยืน
เปิดอ่าน 348 ☕ 6 ก.ค. 2565

ศธ.ถก.ก.ค.ศ. ให้ครูผู้หญิงประกวดนางงามได้หรือไม่
ศธ.ถก.ก.ค.ศ. ให้ครูผู้หญิงประกวดนางงามได้หรือไม่
เปิดอ่าน 433 ☕ 6 ก.ค. 2565

"ตรีนุช" ย้ำไม่ปิดโรงเรียนอีก แม้โควิดระบาด รร.ต้องบริหารสถานการณ์
"ตรีนุช" ย้ำไม่ปิดโรงเรียนอีก แม้โควิดระบาด รร.ต้องบริหารสถานการณ์
เปิดอ่าน 724 ☕ 6 ก.ค. 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เปิดอ่าน 4,914 ☕ 4 ก.ค. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เปิดอ่าน 9,988 ครั้ง

ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
ลักษณะของแสงเงาที่ใช้ในการวาดเขียน
เปิดอ่าน 51,908 ครั้ง

กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง
เปิดอ่าน 37,169 ครั้ง

โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดราเอมอน : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 34,724 ครั้ง

โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด
เปิดอ่าน 25,213 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ