ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
สมศ. โชว์ความสำเร็จ "โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้" พร้อมจับมือสถาบันอุดมศึกษาเป็นไลฟ์โค้ชให้คำปรึกษา เตรียมขยายผลกับสถานศึกษาอีก 150 แห่ง ในปี 67-68
ข่าวการศึกษา 25 ก.ค. 2566 เปิดอ่าน : 3,597 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สมศ. โชว์ความสำเร็จ "โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้" พร้อมจับมือสถาบันอุดมศึกษาเป็นไลฟ์โค้ชให้คำปรึกษา เตรียมขยายผลกับสถานศึกษาอีก 150 แห่ง ในปี 67-68
Advertisement

สมศ. โชว์ตัวอย่างความสำเร็จ โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 27 แห่ง ในนาม “ศูนย์ประสานงาน สมศ.” เชิญผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่ออนไลน์ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพให้กับสถานศึกษาจำนวน 133 แห่งทั่วประเทศ ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ดร. นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า สมศ. ได้ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 27 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฯลฯ ดำเนินการในนาม“ศูนย์ประสานงาน สมศ.” ในการทำหน้าที่ในการประสานงานขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาสถานศึกษา” อย่างครบวงจรในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษานำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกไปปรับใช้เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 133 แห่งที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

“สมศ. พยายามมุ่งเน้นให้สถานศึกษานำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกไปปรับใช้ ผ่านโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยพบว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ เข้ามาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ควรได้รับการส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อวางแผนการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง จากความสำเร็จดังกล่าว สมศ. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 เป็นจำนวน 150 แห่ง” ดร.นันทา กล่าวเสริม

รองศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า ศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเด็กเล็กในช่วงปฐมวัยนั้นนับว่าเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ เป็นรากฐานที่สำคัญของเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยทางศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าไปให้คำปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง ซึ่งจากการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวิเคราะห์อย่างละเอียดจะเห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กในจังหวัดน่านยังมีบางเรื่องที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน

สิ่งที่ศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดำเนินการไม่ใช่การเข้าไปตรวจสอบการทำงานของศูนย์พัฒนาเด็ก แต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้สอน และหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ในการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปต่อยอดและสร้างกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์โดยตรงกับเด็กมากที่สุด ในฐานะที่ตนเป็นที่ปรึกษาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของศูนย์พัฒนาเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่และครูผู้สอนมีความกระตือรือร้น และให้ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน สมศ. ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาร่วมกันเป็นอย่างดี และสามารถนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับสถานศึกษาทั้งการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมให้คำปรึกษา สนับสนุน และติดตามผลดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่ศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับมอบหมาย ตลอดจนการสนับสนุนและให้คำแนะนำสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ และสถานศึกษาเป็นอย่างดี

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ประสานงาน สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นว่าสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากการบูรณาการร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ชัดเจน โดยมี สมศ. เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน มีศูนย์ประสานงาน สมศ. สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางและหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนภูมิภาคของสถานศึกษาที่เข้ามาติดตามสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลให้โครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ศูนย์ประสานงาน สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยยกระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก)ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยศูนย์ประสานงานได้ดำเนินการวางแผนในการสนับสนุนสถานศึกษาอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสนับสนุน และเมื่อได้ดำเนินงานร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็ก และหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ทำให้พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กแต่ละแห่งมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง เน้นการดูแลเด็กให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงาน สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำผลการประเมินของศูนย์พัฒนาเด็กมาวางแผนกลยุทธ์เพิ่มเติม สำหรับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความสามารถและทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เรียกได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาซึ่งความร่วมมือในการวางแผนการทำงานร่วมกัน จึงนับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยในการยกระดับคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
เปิดอ่าน 8,104 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง
ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

ด่วนที่สุด การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 22,891 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
เปิดอ่าน 12,464 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 24,248 ครั้ง
ว 20/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

ว 20/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
เปิดอ่าน 2,584 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 11,016 ครั้ง
ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19

ว7/2566 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ขรก.สังกัด ศธ.ในช่วงโควิด-19
เปิดอ่าน 4,853 ครั้ง
ว17/2566 แนวการพิจารณาโทษ ขรก.ครูฯ ที่กระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่

ว17/2566 แนวการพิจารณาโทษ ขรก.ครูฯ ที่กระทำผิดวินัย กรณีกระทำการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่
เปิดอ่าน 4,933 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)

ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 11 ราย (วันที่ 19 กรกฎาคม 2566)
เปิดอ่าน 37,095 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
เปิดอ่าน 18,220 ครั้ง
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 5,962 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566
เปิดอ่าน 15,763 ครั้ง
ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ว6/2566 แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 11,503 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566
เปิดอ่าน 12,734 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมิน RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมิน RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
เปิดอ่าน 2,435 ☕ 6 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เลขาธิการ ก.ค.ศ. เผยผลการวิจัยการประเมินผลการใช้ระบบวิทยฐานะ วPA
เปิดอ่าน 5,755 ☕ 22 ก.ย. 2566

ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ที่ ศธ 04009/ว 5124 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
เปิดอ่าน 2,999 ☕ 22 ก.ย. 2566

ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
ศธ 04009/ว 5136 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567
เปิดอ่าน 3,559 ☕ 22 ก.ย. 2566

เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เริ่มแล้ว "เสมา1" เร่งแก้หนี้สินครูเชิญแบงก์ชาติร่วมหารือองค์กรหลัก
เปิดอ่าน 4,388 ☕ 21 ก.ย. 2566

"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
"อัมพร" เปิดใจอยากได้คนเข้าใจ นั่งเก้าอี้ เลขาฯกพฐ.คนใหม่ ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหม้อแต่ขอให้มีต้นทุน
เปิดอ่าน 4,854 ☕ 19 ก.ย. 2566

"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
"เสมา 1" ย้ำนโยบาย "เรียนดี มีความสุข" ทุกขณะทั้งปัจจุบันและอนาคต
เปิดอ่าน 1,908 ☕ 19 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
เปิดอ่าน 22,460 ครั้ง

"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
"ดอกปาริชาติ" กับความเชื่อเรื่องระลึกชาติได้
เปิดอ่าน 53,405 ครั้ง

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือบน E-Learning
เปิดอ่าน 31,960 ครั้ง

วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
เปิดอ่าน 20,561 ครั้ง

เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เมื่องานที่ทำ ยังไม่เป็นงานที่ใช่ จะอยู่ทำก่อนหรือจากไป
เปิดอ่าน 26,399 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ