ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมข่าวการศึกษา  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก
สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ
ข่าวการศึกษา 8 ก.ย. 2566 เปิดอ่าน : 3,874 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สบอท.ชง "เสมา1" รื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ
Advertisement

สบอท. ชงรื้อโครงสร้างใหม่ ตั้งสถาบันอาชีวะ 77 จังหวัด กระจายอำนาจ ตอบโจทย์การผลิตพัฒนากำลังคนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (สบอท.) ได้เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และได้เสนอข้อคิดเห็นในการบริหารการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วนและการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ที่ต้องการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ช่วยแก้ไขให้สำเร็จโดยเร็ว หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งในวันแรก หลังได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ช่วยสร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษายังประสบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ทำให้การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ยังพบปัญหาในเรื่องคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือคุรุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ยังไม่ทันสมัย ก้าวไม่ทันต่อเทคโนโลยี โครงสร้างการบริหารจัดการที่ยังไม่เอื้อต่อการสร้างการศึกษาอาชีวศึกษาให้เข้มแข็ง ทางสมาคมฯ จึงได้เสนอแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ และรัฐบาลได้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหา โดยเสนอต่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ 9 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้เร่งแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ใหม่ ให้การจัดอาชีวศึกษามีความเป็นเอกภาพ ทันสมัย กระจายอำนาจลงสู่พื้นที่โดยการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก สายปฏิบัติการ ผลิตกำลังคนสนองตอบความต้องการของพื้นที่ ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด

2. สนับสนุนให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง

3. เร่งแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคลากร งบประมาณ คุรุภัณฑ์ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ปรับวิธีการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ รับประกันการมีงานทำ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4. เร่งการกระจายอำนาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง ทั้งเรื่องการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากรและการบริหารงานทั่วไป รวมถึงให้สถาบันฯ สามารถจัดตั้งงบประมาณได้เอง

5. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่อาชีวศึกษาจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดูแลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ปวช. ปวส. และเร่งกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่พื้นที่โดยเร็ว

6. เร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนงบประมาณทั้งงบประมาณพื้นฐานและงบประมาณพัฒนาของสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ทั่วถึงและเพียงพอ

7. เร่งสนับสนุนระบบการผลิตผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรสายวิชาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าขวัญกำลังใจ ระบบเงินเดือน วิทยฐานะ สิทธิสวัสดิการของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสายอาชีวศึกษา

8. สนับสนุนให้การจัดการอาชีวศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น อย่างเข้มข้นจริงจัง

9. ให้ข้าราชการครูอาจารย์อาชีวศึกษาทำหน้าที่สอนอย่างเดียว ส่วนงานธุรการด้านอื่นๆ ให้จัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษาทำหน้าที่แทน เพื่อยกระดับทักษะการจัดการเรียนการสอน เห็นสมควรให้ศึกษานิเทศก์อาชีวศึกษามาพัฒนาครูอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานรายวิชา ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่วนการประเมินความดีความชอบของผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญแทนเอกสารสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้ปรับนโยบายการประเมินวิทยฐานะจากการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์เป็นหลักแทนเอกสารหลักฐานการประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้จัดสรรงบประมาณนำเข้ากองทุนพัฒนาอาชีวศึกษาตามกฎหมายอาชีวศึกษา เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

จากประเด็นที่เสนอทั้งหมดนั้น เพื่อต้องการให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ได้นำไปเป็นนโยบายในการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถานประกอบการต่อไป ซึ่งทางสมาคมฯ จะติดตามสนับสนุนให้กำลังใจ และเชื่อมั่นมีความหวังในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาอาชีวะคนปัจจุบัน ในการนำพาขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่ความก้าวหน้าให้สำเร็จเพื่ออนาคตของประเทศไทยต่อไป

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก เดลินิวส์ วันที่ 7 กันยายน 2566 


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566
เปิดอ่าน 14,328 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 11,091 ครั้ง
สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท.

สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ. สพท. และ รอง ผอ. สพท.
เปิดอ่าน 27,426 ครั้ง
แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร

แนวทางการพิจารณาอนุญาตพานักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนอกราชอาณาจักร
เปิดอ่าน 10,713 ครั้ง
สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมิน RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

สพฐ.เผยแพร่โครงสร้างข้อสอบ กำหนดการและแนวทางการประเมิน RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
เปิดอ่าน 3,247 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 24,877 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566
เปิดอ่าน 8,663 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 33 ราย (29 มิถุนายน 2566)
เปิดอ่าน 27,019 ครั้ง
ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ล28/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 10,375 ครั้ง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดอ่าน 25,115 ครั้ง
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย (16 พฤษภาคม 2566)
เปิดอ่าน 28,765 ครั้ง
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดอ่าน 2,614 ครั้ง
ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 11,631 ครั้ง
สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปิดอ่าน 13,576 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
เปิดอ่าน 15,836 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย (20 กันยายน 2566)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย (20 กันยายน 2566)
เปิดอ่าน 19,555 ☕ 30 ก.ย. 2566

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ครม.ไฟเขียว ซี 11 ศธ. "ธนุ วงษ์จินดา" นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กพฐ.
ครม.ไฟเขียว ซี 11 ศธ. "ธนุ วงษ์จินดา" นั่งเก้าอี้เลขาธิการ กพฐ.
เปิดอ่าน 602 ☕ 3 ต.ค. 2566

ศธ.รับลูกนายกฯ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรีมีงานทำ "ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศธ.รับลูกนายกฯ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime เรียนฟรีมีงานทำ "ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" มุ่งสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เปิดอ่าน 256 ☕ 3 ต.ค. 2566

"เสมา1" ยันตั้งซี 11 ศธ.ไม่มีวิ่งเต้นแลกเก้าอี้
"เสมา1" ยันตั้งซี 11 ศธ.ไม่มีวิ่งเต้นแลกเก้าอี้
เปิดอ่าน 1,231 ☕ 2 ต.ค. 2566

"เสมา1" ย้ำ งบประมาณก้อนแรกสร้างแพลตฟอร์มใส่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน
"เสมา1" ย้ำ งบประมาณก้อนแรกสร้างแพลตฟอร์มใส่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อนแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน
เปิดอ่าน 406 ☕ 2 ต.ค. 2566

ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
เปิดอ่าน 3,388 ☕ 30 ก.ย. 2566

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย (20 กันยายน 2566)
ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 18 ราย (20 กันยายน 2566)
เปิดอ่าน 19,555 ☕ 30 ก.ย. 2566

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
Why Do We Get Goose Bumps? (ทำไมเราจึงเกิด อาการขนลุก)
เปิดอ่าน 36,272 ครั้ง

8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
8 นิสัยการทานอาหารที่คุณสาว ๆ มักทำพลาด
เปิดอ่าน 10,455 ครั้ง

ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 32,206 ครั้ง

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
เปิดอ่าน 18,057 ครั้ง

ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว
ล้างไก่กลับแพร่โรค หว่านเชื้อโรคทำให้อาหาร เป็นพิษไปทั่วครัว
เปิดอ่าน 10,018 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 081-3431047

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ